Transsexualism – när kropp och kön inte stämmer överens

Sjukdom - Psykisk ohälsa

Om sjukdomenBehandling

Symptom för Transsexualism – när kropp och kön inte stämmer överens


Behandling för Transsexualism – när kropp och kön inte stämmer överens


Behandling vid transsexualism
När utredningen är färdig kan behandlingen börja. Syftet med behandlingen är att förändra kroppen så den passar med din könsidentitet. Det görs genom hormonbehandling, kirurgi, hårborttagning och logopedbehandling.

Warning: Undefined variable $multipler in /home/sjukhus/public_html/wp-content/themes/sjukhus_theme/single.php on line 227

Under denna period ska du dessutom, om du inte redan gör det, leva enligt det kön som du vill tillhöra, och berätta om din situation för närstående och eventuella arbetsgivare. Den här perioden kallas för real life och tanken är att du rent praktiskt ska undersöka hur det är att leva som man eller kvinna.

Warning: Undefined variable $multipler in /home/sjukhus/public_html/wp-content/themes/sjukhus_theme/single.php on line 227

Korrigerande behandling från kvinna till man innebär:
-Hormonbehandling som gör att du får ett manligt röstläge, skäggväxt och att klitoris växer. Menstruationen upphör så småningom.
-Bröstborttagning hos en plastikkirurg.
-Penisprotes.
-Röstträning hos en logoped vid behov.
Korrigerande behandling från man till kvinna innebär:
-Hormonbehandling som ger dig brösttillväxt och en mer kvinnlig fettfördelning. Röst och hårväxt påverkas dock inte.
-Hårborttagning med diatermi.
-Röstträning hos en logoped.
Vad säger lagen?
Sedan 1972 finns en lag som reglerar juridiskt och kirurgiskt könsbyte. Lagen innebär att personer som vill korrigera sitt kön måste ansöka om tillstånd hos Socialstyrelsens rättsliga råd. För att få ansöka måste man vara över 18 år, svensk medborgare, ogift och steril. Många tycker dock att lagen är omodern och Socialstyrelsen har lagt fram ett förslag om att ändra på lagstiftningen.

Warning: Undefined variable $multipler in /home/sjukhus/public_html/wp-content/themes/sjukhus_theme/single.php on line 227

Operation och nytt juridiskt kön
Om behandlingen fungerar väl och du fortfarande har en stark önskan om könskorrigering, skriver utredningsteamet ett intyg som du skickar tillsammans med en ansökan om könsbyte till Socialstyrelsens rättsliga råd. Om ansökan godkänns, vilket sker i de allra flesta fall, får du tillstånd att genomgå en könskorrigerande operation. Operationen innebär att man så långt det är möjligt får yttre könsorgan att stämma med könsidentiteten. Efter operationen får du ett nytt juridiskt kön och ett nytt personnummer.

Warning: Undefined variable $multipler in /home/sjukhus/public_html/wp-content/themes/sjukhus_theme/single.php on line 227

Utöver operation av könsorganen finns även följande möjligheter:
-Bröstförstoring om brösten inte vuxit tillräckligt av hormonbehandlingen.
-Sköldbroskplastik. Adamsäpplet skalas av så att det får ett mer kvinnligt utseende.
-Röstförändrande kirurgi om röstträningen inte har gett resultat.
-Ansiktskirurgi. För närvarande ingår inte detta i behandlingen, men du kan välja att ordna det på egen hand.

Warning: Undefined variable $multipler in /home/sjukhus/public_html/wp-content/themes/sjukhus_theme/single.php on line 227

Sjukdomen Transsexualism – när kropp och kön inte stämmer överens


Vilket kön man tillhör är inte alltid en självklarhet. Man kan känna sig som en kvinna men ha en mans kropp, eller tvärtom, känna sig som en man men ha en kvinnas kropp. På mottagningen för könsbytesutredningar finns hjälp för dig som är transsexuell och vill påbörja en utredning om könskorrigering.

Warning: Undefined variable $multipler in /home/sjukhus/public_html/wp-content/themes/sjukhus_theme/single.php on line 247

Alla barn som föds i Sverige blir tilldelade ett juridiskt kön utifrån hur kroppen ser ut. Det juridiska könet är det kön som står i folkbokföringen, passet och andra papper från myndigheter. Könsidentitet är något annat. Det är upplevelsen av att vara man eller kvinna, kille eller tjej. För transsexuella personer stämmer inte könsidentiteten med kroppens kön. Det kallas även för könsdysfori.

Warning: Undefined variable $multipler in /home/sjukhus/public_html/wp-content/themes/sjukhus_theme/single.php on line 247

För en del har upplevelsen av att vara fångad i fel kropp funnits så länge de kan minnas, för andra kommer den senare i livet. Graden av könsdysfori kan variera. Om den inte är så stark att den uppfyller kriterierna för transsexualism kan man lida av annan könsidentitetsstörning.

Warning: Undefined variable $multipler in /home/sjukhus/public_html/wp-content/themes/sjukhus_theme/single.php on line 247

Många transsexuella har en stark önskan om att korrigera kroppen med könshormoner och kirurgi och få ett nytt juridiskt kön. Varje år genomförs ett 50-tal könskorrigerande operationer i Sverige. Det är något fler män som korrigerar sitt kön till kvinnor än tvärtom.

Warning: Undefined variable $multipler in /home/sjukhus/public_html/wp-content/themes/sjukhus_theme/single.php on line 247

Transsexuella klär och beter sig ofta på ett sätt som är vanligt hos det motsatta könet, men det är inte samma sak som transvestitism. En transvestit har sällan någon önskan om att korrigera sin kropp eller byta juridiskt kön. Transsexualism ska inte heller förväxlas med sexuell läggning. En transsexuell person kan tycka om män, kvinnor eller båda.

Warning: Undefined variable $multipler in /home/sjukhus/public_html/wp-content/themes/sjukhus_theme/single.php on line 247

Varför blir man transsexuell?
Orsakerna till transsexualism är okända, men mycket talar för att det finns en biologisk förklaring. Troligen sker något under fostertiden som gör att hjärnans och den övriga kroppens kön inte stämmer överens.

Warning: Undefined variable $multipler in /home/sjukhus/public_html/wp-content/themes/sjukhus_theme/single.php on line 247

Puberteten
Många transsexuella identifierar sig med det motsatta könet redan som barn, och puberteten blir då ofta en svår tid. Under denna period blir den biologiska könstillhörigheten tydligare, brösten börjar växa hos biologiska flickor och könsorganet växer hos biologiska pojkar. En biologisk flicka, som länge har identifierat sig som pojke och kanske har bemötts som en pojke av omgivningen, betraktas plötsligt som kvinna. Det kan skapa en obehaglig känsla av att vara fångad i fel kropp.

Warning: Undefined variable $multipler in /home/sjukhus/public_html/wp-content/themes/sjukhus_theme/single.php on line 247

Nyheter

Warning: Undefined array key "ny" in /home/sjukhus/public_html/wp-content/themes/sjukhus_theme/single.php on line 311

Nytt miljardregn över äldreomsorgen
Igår 17:00
Tre miljarder kronor. Så mycket pengar får kommuner som har ökat antalet sjuksköterskor och minskat andelen timanställda i äldreomsorgen nu dela på

Läs mer här

  Nytt miljardregn över äldreomsorgen
  Äldre skrivs ut från sjukhus med fel ordinationer
  Luftföroreningar kostar upp till 10 år i förväntad livslängd
  Undersköterskornas ordbok river ner språkbarriärer
  Sommarvikarier saknar körkort - får åka taxi
  Homeworld 3 försenas till 2023 för utvecklarnas hälsa
  Ivo kan få hårdare nypor när kommuner brister i tillsyn
  "Säkerställ jämlik hälsa för personer med funktionsnedsättning"
  Många i vården sjuka på jobbet
  Åklagaren: Tolv år för våldtäkter på äldre
  Miljarder att tjäna på fallprevention
  Nyckel borta i hemtjänsten - brukare hittad död
  Nya uppgifterna om Putins hälsa: "Definitivt sjuk"
  Uppsala kommun bäst på e-hälsa
  Här får patienten stanna hemma
  Avskedad vårdpersonal får jobb i annan kommun
  Musikens kraft ska förbättra demensvården
  Här hittar du tidigare Fråga doktorn Hälsa chattar
  Nu ska 1177 bli kommunvänligt
  Så många fick hjälp av hemsjukvården
  Därför spekuleras det så mycket om Putins hälsa
  Krog i Kil är till salu: "Jag har problem med min hälsa igen"
  Nyköpings lasarett ställer in planerad vård
  Putin saknades: "Något är mysko"
  Vårdbiträde åtalad för våldtäkter på äldreboende
  Äldreomsorgslyftet under Socialstyrelsens lupp
  Språktester på väg inom äldreomsorgen
  Undersköterskor fick ofta karensersättning
  Här röntgar kommunen patienter hemma
  Ungas psykiska hälsa måste tas på större allvar
  Livesänd opera blir personcentrerad vård
  Småbarns psykiska hälsa under lupp i ny studie
  Lavrovs svar om Putins hälsa: "Fråga de utländska ledarna"
  "Appar för mental hälsa slarvar med integriteten - ""exceptionellt otäcka"""
  Ovanligt svårt hitta sommarvikarier i år
  Appar för bättre mental hälsa har dåligt integritetsskydd
  MP utan kandidater i 71 kommuner
  Vårdförbundets oro inför sommarsemestern: "Hälsa är på spel"
  Anhörigvården värd miljarder för samhället
  Stor satsning på fler språkombud ska höja kvaliteten i äldrevården