Symptom för Tuberkulos (tbc)


Symtom på tuberkulos
De vanligaste symtomen vid tuberkulos är hosta med slembildning, feber, svettningar på nätterna och avmagring.

Tuberkulos angriper vanligen lungorna men kan också ge förstorade lymfkörtlar och angripa andra organ, till exempel skelett, leder och njurar.

Tbc kan också ge svår hjärnhinneinflammation med huvudvärk, feber, nackstelhet och sänkt medvetande.

Hos dem som utvecklar sjukdomen snart efter att ha blivit smittade kan symtomen komma efter sex till åtta veckor. I andra fall kan bakterierna ligga vilande i kroppen under många år och sjukdomen bryter ut långt senare.

Behandling för Tuberkulos (tbc)


Förebygg tuberkulos
Smitta
Smittspridning förebyggs bäst genom att man snabbt upptäcker och behandlar personer med smittsam lungtuberkulos. Bakterierna sprids med hosta, och smitta ses vanligen bara hos personer i den sjukes närmiljö, det vill säga familjen och andra personer som man lever nära. Det har också förekommit att smitta spritts från vuxna till barn på daghem.

Du behöver inte vara orolig för att bli smittad av tuberkulos av någon som du träffat tillfälligt, på bussen, i affären eller i liknande situationer.

Små barn och smitta
Små barn för inte tbc-smitta vidare därför att de inte hostar upp så stora mängder bakterier som behövs för att smitta.

Vaccination
Vaccination ger ett visst skydd mot tuberkulos och brukar framför allt ges till spädbarn för att skydda mot hjärnhinneinflammation. Eftersom risken att bli smittad av tbc är liten i Sverige ges ingen allmän vaccination.

Vaccination rekommenderas däremot till barn i familjer som invandrat från områden där tbc är vanligt och där resor till ursprungslandet eller kontakt med släktingar ger en ökad risk för att bli smittad. Vaccinering ges då på barnavårdscentralen vid cirka sex månaders ålder.

Man kan också överväga att vaccinera yngre vuxna personer om det finns en påtaglig risk för att de ska utsättas för tbc-smitta.
Sök vård
Kontakta infektionsklinik eller lungmedicinsk klinik om du har varit i nära kontakt med någon som insjuknat i tuberkulos. Du kan också kontakta din vårdcentral om du är osäker.

Undersökning
När man misstänker tuberkulos röntgas dina lungor och du får lämna prov på upphostat slem (upphostningsprov). Om man vid mikroskopiundersökning hittar bakterier i upphostningsprovet betyder det att man är smittsam. Endast cirka en fjärdedel av alla patienter med tuberkulos är smittsamma i Sverige.

För att se om man blivit smittad av tbc kan man göra ett tuberkulintest. Vid tuberkulintestet injicerar man en liten mängd av ett ämne i huden. Är du ovaccinerad mot tbc talar ett positivt test (en liten upphöjning i huden och rodnad) för att du blivit smittad.

Behandling av tuberkulos
Den som har smittsam tuberkulos vårdas ofta på sjukhus de första 10-14 dagarna av behandlingen. Därefter brukar smittsamheten ha försvunnit och man kan vistas i hemmet. Behandlingen kan också påbörjas direkt i öppenvård om man följer de anvisningar som gäller för att inte föra smittan vidare.

Kring varje nyupptäckt fall av smittsam tuberkulos görs en så kallad kontaktspårning för att hitta och behandla tbc-fall i omgivningen. Familj och andra som haft nära kontakt med patienten kallas till undersökning med lungröntgen och tuberkulintest.

Läkemedel
Tbc behandlas med flera olika specialläkemedel under sex till tolv månader. I början ges minst tre olika läkemedel men efter ett par månader brukar man kunna minska till två. Det är viktigt att ta läkemedlen regelbundet och att genomföra hela behandlingen. Annars finns risk att återinsjukna, eller att bakterierna blir motståndskraftiga mot läkemedlen.

Sjukdomen Tuberkulos (tbc)


Tuberkulos orsakas av en bakterie som oftast angriper lungorna men som också kan spridas till andra organ i kroppen. Lungtuberkulos är den vanligaste formen av tuberkulos. Man har vid lungtuberkulos långvarig hosta med slem som ibland kan vara blandat med blod. Vaccination ger ett visst skydd mot sjukdomen. Tuberkulos behandlas med läkemedel.

Tuberkulos sprids vanligen genom att man andas in bakterier som kommer ut i luften när en person med smittsam lungtuberkulos hostar. Som regel behövs en mycket nära kontakt för att smittan ska överföras. Smittspridning sker därför oftast mellan personer som bor tillsammans, men någon risk kan finnas även vid kortare kontakter.

Tuberkulos är en infektionssjukdom som förekommer i hela världen men framför allt i tätbefolkade och fattiga länder. Man räknar med att minst nio miljoner människor insjuknar i tbc varje år och att två miljoner dör i sjukdomen. I hiv-epidemins spår har många drabbats av tuberkulos då hiv sätter ned kroppens immunförsvar.

Antalet smittade personer är mångdubbelt större eftersom endast var tionde smittad utvecklar sjukdomssymtom. Hos spädbarn, äldre och sjuka som har ett svagare immunförsvar är risken att bli sjuk större.

I Sverige insjuknar ungefär 600 personer per år i tuberkulos. De flesta av dem är födda utanför Sverige. Av de insjuknade som är födda i Sverige är de flesta äldre och har troligen blivit smittade redan som barn. När de sedan försvagas av ålderdom och nedsatt hälsa kan sjukdomen bryta ut. Under senare år har det förekommit att smitta spritts till barn i daghemsmiljö.

Nyheter

Dålig koll på tunga lyft i vården
28/10 10:00
"En av tre privata arbetsgivare inom vård och omsorg slarvar med att bedöma risker för belastningsskador när personalen lyfter tungt, enligt en ny rapport.

Läs mer här

  Dålig koll på tunga lyft i vården
  Laser fixar svårläkta sår snabbare i Skellefteå
  Stor studie: Så här många timmars sömn behöver du minst varje natt
  ?Förödande effekter"på barns och kvinnors hälsa
  Experter: Utbredd okunskap om farlig typ av cancer
  Stockholms stad säger upp avtal med Attendo
  Hur lång blir ditt barn som vuxen"Här är forskarnas nya modell
  Kritik mot boende efter höftfraktur
  Fler kommuner börjar dela journalsystem med Region Västmanland
  Självrengörande golv stärker grisarnas hälsa - och kassan
  LO enigt om satsning på de lägsta lönerna
  Ny studie: Så här visar sig digerdöden fortfarande i din kropp
  Så här kan din smartmobil indikera om du kommer att dö inom fem år
  Ny studie: Så här gynnar elcykeln din hälsa
  Boende missade att ställa fram rörelselarm - äldre avled
  "Hajk"-profilen: Är så kär fortfarande
  Vetenskapens dom: Så många timmar bör du sova
  RCC gjorde krångliga kostråd till lättläst broschyr
  "Ta beslut om en långsiktig plan för psykisk hälsa"
  Forskare: Detta tillstånd kan öka risken att dö i cancer
  Det här gäller för vaccineringar i höst
  Världsettans känga: "Inte säkert för vår hälsa"
  Får du artrit av att knäcka fingrarna"Här är svaret
  Kyrgios begär utredning om sin psykiska hälsa
  Forskare: Dessa känslor kan få dig att åldras snabbare än rökning
  Få äldre får vård för postcovid
  Tandköttsinflammation kan skada flera organ i din kropp: Här är vad du behöver veta
  Helena Ekholms kritik: "Riskerar deras hälsa"
  Stort försök: Nytt ämne kan bromsa utvecklingen av Alzheimers sjukdom
  Henrik Dorsin om sitt oväntade drömprojekt
  Undersköterskor väljer timanställning i protest
  Här är vetenskapens dom: Så skadligt är snus jämfört med cigaretter
  Stor inspektion av privata vårdinrättningar för att få bort belastningsskador
  Nu startar rättegången mot Attendo-anställda" åtalas för brott mot meddelarskyddet
  Allt tuffare locka personal till äldreomsorgen
  Vissa vanliga drömmar kan indikera risk för demens
  Demenssjuk föll ur sängen - höftledsfraktur upptäcktes senare
  Nya rön: Du kan vara tjock och frisk
  Region och kommuner samverkar om mobila närvårdsteam i Västmanland
  Kraftsamling kring äldreomsorgen med nationellt kompetenscentrum