Symptom för Tuberkulos (tbc)


Symtom på tuberkulos
De vanligaste symtomen vid tuberkulos är hosta med slembildning, feber, svettningar på nätterna och avmagring.

Warning: Undefined variable $multipler in /home/sjukhus/public_html/wp-content/themes/sjukhus_theme/single.php on line 211

Tuberkulos angriper vanligen lungorna men kan också ge förstorade lymfkörtlar och angripa andra organ, till exempel skelett, leder och njurar.

Warning: Undefined variable $multipler in /home/sjukhus/public_html/wp-content/themes/sjukhus_theme/single.php on line 211

Tbc kan också ge svår hjärnhinneinflammation med huvudvärk, feber, nackstelhet och sänkt medvetande.

Warning: Undefined variable $multipler in /home/sjukhus/public_html/wp-content/themes/sjukhus_theme/single.php on line 211

Hos dem som utvecklar sjukdomen snart efter att ha blivit smittade kan symtomen komma efter sex till åtta veckor. I andra fall kan bakterierna ligga vilande i kroppen under många år och sjukdomen bryter ut långt senare.

Warning: Undefined variable $multipler in /home/sjukhus/public_html/wp-content/themes/sjukhus_theme/single.php on line 211

Behandling för Tuberkulos (tbc)


Förebygg tuberkulos
Smitta
Smittspridning förebyggs bäst genom att man snabbt upptäcker och behandlar personer med smittsam lungtuberkulos. Bakterierna sprids med hosta, och smitta ses vanligen bara hos personer i den sjukes närmiljö, det vill säga familjen och andra personer som man lever nära. Det har också förekommit att smitta spritts från vuxna till barn på daghem.

Warning: Undefined variable $multipler in /home/sjukhus/public_html/wp-content/themes/sjukhus_theme/single.php on line 227

Du behöver inte vara orolig för att bli smittad av tuberkulos av någon som du träffat tillfälligt, på bussen, i affären eller i liknande situationer.

Warning: Undefined variable $multipler in /home/sjukhus/public_html/wp-content/themes/sjukhus_theme/single.php on line 227

Små barn och smitta
Små barn för inte tbc-smitta vidare därför att de inte hostar upp så stora mängder bakterier som behövs för att smitta.

Warning: Undefined variable $multipler in /home/sjukhus/public_html/wp-content/themes/sjukhus_theme/single.php on line 227

Vaccination
Vaccination ger ett visst skydd mot tuberkulos och brukar framför allt ges till spädbarn för att skydda mot hjärnhinneinflammation. Eftersom risken att bli smittad av tbc är liten i Sverige ges ingen allmän vaccination.

Warning: Undefined variable $multipler in /home/sjukhus/public_html/wp-content/themes/sjukhus_theme/single.php on line 227

Vaccination rekommenderas däremot till barn i familjer som invandrat från områden där tbc är vanligt och där resor till ursprungslandet eller kontakt med släktingar ger en ökad risk för att bli smittad. Vaccinering ges då på barnavårdscentralen vid cirka sex månaders ålder.

Warning: Undefined variable $multipler in /home/sjukhus/public_html/wp-content/themes/sjukhus_theme/single.php on line 227

Man kan också överväga att vaccinera yngre vuxna personer om det finns en påtaglig risk för att de ska utsättas för tbc-smitta.
Sök vård
Kontakta infektionsklinik eller lungmedicinsk klinik om du har varit i nära kontakt med någon som insjuknat i tuberkulos. Du kan också kontakta din vårdcentral om du är osäker.

Warning: Undefined variable $multipler in /home/sjukhus/public_html/wp-content/themes/sjukhus_theme/single.php on line 227

Undersökning
När man misstänker tuberkulos röntgas dina lungor och du får lämna prov på upphostat slem (upphostningsprov). Om man vid mikroskopiundersökning hittar bakterier i upphostningsprovet betyder det att man är smittsam. Endast cirka en fjärdedel av alla patienter med tuberkulos är smittsamma i Sverige.

Warning: Undefined variable $multipler in /home/sjukhus/public_html/wp-content/themes/sjukhus_theme/single.php on line 227

För att se om man blivit smittad av tbc kan man göra ett tuberkulintest. Vid tuberkulintestet injicerar man en liten mängd av ett ämne i huden. Är du ovaccinerad mot tbc talar ett positivt test (en liten upphöjning i huden och rodnad) för att du blivit smittad.

Warning: Undefined variable $multipler in /home/sjukhus/public_html/wp-content/themes/sjukhus_theme/single.php on line 227

Behandling av tuberkulos
Den som har smittsam tuberkulos vårdas ofta på sjukhus de första 10-14 dagarna av behandlingen. Därefter brukar smittsamheten ha försvunnit och man kan vistas i hemmet. Behandlingen kan också påbörjas direkt i öppenvård om man följer de anvisningar som gäller för att inte föra smittan vidare.

Warning: Undefined variable $multipler in /home/sjukhus/public_html/wp-content/themes/sjukhus_theme/single.php on line 227

Kring varje nyupptäckt fall av smittsam tuberkulos görs en så kallad kontaktspårning för att hitta och behandla tbc-fall i omgivningen. Familj och andra som haft nära kontakt med patienten kallas till undersökning med lungröntgen och tuberkulintest.

Warning: Undefined variable $multipler in /home/sjukhus/public_html/wp-content/themes/sjukhus_theme/single.php on line 227

Läkemedel
Tbc behandlas med flera olika specialläkemedel under sex till tolv månader. I början ges minst tre olika läkemedel men efter ett par månader brukar man kunna minska till två. Det är viktigt att ta läkemedlen regelbundet och att genomföra hela behandlingen. Annars finns risk att återinsjukna, eller att bakterierna blir motståndskraftiga mot läkemedlen.

Warning: Undefined variable $multipler in /home/sjukhus/public_html/wp-content/themes/sjukhus_theme/single.php on line 227

Sjukdomen Tuberkulos (tbc)


Tuberkulos orsakas av en bakterie som oftast angriper lungorna men som också kan spridas till andra organ i kroppen. Lungtuberkulos är den vanligaste formen av tuberkulos. Man har vid lungtuberkulos långvarig hosta med slem som ibland kan vara blandat med blod. Vaccination ger ett visst skydd mot sjukdomen. Tuberkulos behandlas med läkemedel.

Warning: Undefined variable $multipler in /home/sjukhus/public_html/wp-content/themes/sjukhus_theme/single.php on line 247

Tuberkulos sprids vanligen genom att man andas in bakterier som kommer ut i luften när en person med smittsam lungtuberkulos hostar. Som regel behövs en mycket nära kontakt för att smittan ska överföras. Smittspridning sker därför oftast mellan personer som bor tillsammans, men någon risk kan finnas även vid kortare kontakter.

Warning: Undefined variable $multipler in /home/sjukhus/public_html/wp-content/themes/sjukhus_theme/single.php on line 247

Tuberkulos är en infektionssjukdom som förekommer i hela världen men framför allt i tätbefolkade och fattiga länder. Man räknar med att minst nio miljoner människor insjuknar i tbc varje år och att två miljoner dör i sjukdomen. I hiv-epidemins spår har många drabbats av tuberkulos då hiv sätter ned kroppens immunförsvar.

Warning: Undefined variable $multipler in /home/sjukhus/public_html/wp-content/themes/sjukhus_theme/single.php on line 247

Antalet smittade personer är mångdubbelt större eftersom endast var tionde smittad utvecklar sjukdomssymtom. Hos spädbarn, äldre och sjuka som har ett svagare immunförsvar är risken att bli sjuk större.

Warning: Undefined variable $multipler in /home/sjukhus/public_html/wp-content/themes/sjukhus_theme/single.php on line 247

I Sverige insjuknar ungefär 600 personer per år i tuberkulos. De flesta av dem är födda utanför Sverige. Av de insjuknade som är födda i Sverige är de flesta äldre och har troligen blivit smittade redan som barn. När de sedan försvagas av ålderdom och nedsatt hälsa kan sjukdomen bryta ut. Under senare år har det förekommit att smitta spritts till barn i daghemsmiljö.

Warning: Undefined variable $multipler in /home/sjukhus/public_html/wp-content/themes/sjukhus_theme/single.php on line 247

Nyheter

Warning: Undefined array key "ny" in /home/sjukhus/public_html/wp-content/themes/sjukhus_theme/single.php on line 311

Nytt miljardregn över äldreomsorgen
Idag 17:00
Tre miljarder kronor. Så mycket pengar får kommuner som har ökat antalet sjuksköterskor och minskat andelen timanställda i äldreomsorgen nu dela på

Läs mer här

  Nytt miljardregn över äldreomsorgen
  Äldre skrivs ut från sjukhus med fel ordinationer
  Luftföroreningar kostar upp till 10 år i förväntad livslängd
  Undersköterskornas ordbok river ner språkbarriärer
  Sommarvikarier saknar körkort - får åka taxi
  Homeworld 3 försenas till 2023 för utvecklarnas hälsa
  Ivo kan få hårdare nypor när kommuner brister i tillsyn
  "Säkerställ jämlik hälsa för personer med funktionsnedsättning"
  Många i vården sjuka på jobbet
  Åklagaren: Tolv år för våldtäkter på äldre
  Miljarder att tjäna på fallprevention
  Nyckel borta i hemtjänsten - brukare hittad död
  Nya uppgifterna om Putins hälsa: "Definitivt sjuk"
  Uppsala kommun bäst på e-hälsa
  Här får patienten stanna hemma
  Avskedad vårdpersonal får jobb i annan kommun
  Musikens kraft ska förbättra demensvården
  Här hittar du tidigare Fråga doktorn Hälsa chattar
  Nu ska 1177 bli kommunvänligt
  Så många fick hjälp av hemsjukvården
  Därför spekuleras det så mycket om Putins hälsa
  Krog i Kil är till salu: "Jag har problem med min hälsa igen"
  Nyköpings lasarett ställer in planerad vård
  Putin saknades: "Något är mysko"
  Vårdbiträde åtalad för våldtäkter på äldreboende
  Äldreomsorgslyftet under Socialstyrelsens lupp
  Språktester på väg inom äldreomsorgen
  Undersköterskor fick ofta karensersättning
  Här röntgar kommunen patienter hemma
  Ungas psykiska hälsa måste tas på större allvar
  Livesänd opera blir personcentrerad vård
  Småbarns psykiska hälsa under lupp i ny studie
  Lavrovs svar om Putins hälsa: "Fråga de utländska ledarna"
  "Appar för mental hälsa slarvar med integriteten - ""exceptionellt otäcka"""
  Ovanligt svårt hitta sommarvikarier i år
  Appar för bättre mental hälsa har dåligt integritetsskydd
  MP utan kandidater i 71 kommuner
  Vårdförbundets oro inför sommarsemestern: "Hälsa är på spel"
  Anhörigvården värd miljarder för samhället
  Stor satsning på fler språkombud ska höja kvaliteten i äldrevården