Tvångssyndrom hos unga

Sjukdom - Barn

Om sjukdomenBehandling

Symptom för Tvångssyndrom hos unga


Ångest
Tvångssyndrom

Symtom vid tvångssyndrom hos unga
Hos den som har tvångssyndrom fastnar tankarna i vissa banor, vilket känns obehagligt och ångestfyllt. För att skingra tankarna görs upprepade tvångshandlingar som känns lugnande. Efter hand kan tvångshandlingarna helt ta över tillvaron och bli ett stort hinder för den som är sjuk.

Warning: Undefined variable $multipler in /home/sjukhus/public_html/wp-content/themes/sjukhus_theme/single.php on line 211

Vanliga tvångshandlingar kan vara att tvätta händerna hela tiden, ta på trappräcken för att kunna passera eller att man måste göra saker i en exakt ordning annars måste man börja om igen. Det kan också handla om tankeritualer där man upprepar vissa räknetal, upprepar beteenden eller gör olika magiska handlingar för att undvika olyckor för sig själv eller för dem som står en nära. En del patienter med tvångssyndrom tror att de kan bli smittade av allvarliga sjukdomar genom att till exempel röra vid samma föremål som någon annan.

Warning: Undefined variable $multipler in /home/sjukhus/public_html/wp-content/themes/sjukhus_theme/single.php on line 211

Det är ganska vanligt med flera olika typer av tvångstankar och tvångshandlingar. Den som är sjuk vet att dessa tvångshandlingar och tvångstankar inte är rimliga. Trots försök att hålla symtomen borta lyckas inte det viljemässigt. Symtomen kommer tillbaka igen.

Warning: Undefined variable $multipler in /home/sjukhus/public_html/wp-content/themes/sjukhus_theme/single.php on line 211

Behandling för Tvångssyndrom hos unga


Sök vård
En ung person som har tvångstankar eller tvångshandlingar bör inte tveka att söka professionell hjälp. Det finns hjälp att få. För den som går i skolan kanske det finns en skolkurator eller skolpsykolog att tala med. Den öppna barn- och ungdomspsykiatrin, BUP, kan erbjuda kontakt med en barnpsykiater och en psykolog.

Warning: Undefined variable $multipler in /home/sjukhus/public_html/wp-content/themes/sjukhus_theme/single.php on line 227

Den som är förälder bör söka professionell hjälp hos den öppna barn- och ungdomspsykiatrin, BUP, eller husläkare om barnet har symtom på tvångssyndrom.

Warning: Undefined variable $multipler in /home/sjukhus/public_html/wp-content/themes/sjukhus_theme/single.php on line 227

Undersökning
Det är en psykolog eller psykiater som genom samtal ställer diagnosen. Patienten får fylla i frågeformulär för att kartlägga symtomen. För att få diagnosen OCD ska tvångstankarna eller tvångshandlingarna uppta minst en timme varje dag och upplevas som väldigt påfrestande eller medföra att man fungerar sämre hemma, i skolan och tillsammans med kamrater.

Warning: Undefined variable $multipler in /home/sjukhus/public_html/wp-content/themes/sjukhus_theme/single.php on line 227

Behandling vid tvångssyndrom hos unga
Den som får diagnosen tvångssyndrom (OCD) får träffa en psykolog eller en psykiater för samtal. Den vanligaste behandlingsformen är så kallad kognitiv beteendeterapi, som ibland kombineras med antidepressiva läkemedel, som också har effekt mot tvångssyndrom.

Warning: Undefined variable $multipler in /home/sjukhus/public_html/wp-content/themes/sjukhus_theme/single.php on line 227

Kognitiv beteendeterapi (KBT) innebär att man identifierar olika situationer som barnet har svårt att klara på grund av tvångssymtomen. Successivt tränar man på olika sätt att hantera situationen. Ibland sker behandlingen i hemmiljö. Hemläxor ingår vilket ökar chanserna för att behandlingen blir lyckad.

Warning: Undefined variable $multipler in /home/sjukhus/public_html/wp-content/themes/sjukhus_theme/single.php on line 227

Råd till anhörig
Du som är anhörig kan också behöva stöd. Det kan du få från en stödorganisation. De kan ge dig information och hjälpa dig att få kontakt med andra i en liknande situation. Om din anhörige har fått kontakt med vården kan du också få stöd från den personal som ansvarar för din anhöriges vård.

Warning: Undefined variable $multipler in /home/sjukhus/public_html/wp-content/themes/sjukhus_theme/single.php on line 227

Sjukdomen Tvångssyndrom hos unga


Tvångssyndrom (obsessive compulsive disorder, OCD) kan innefatta tvångstankar och/eller tvångshandlingar. En ung person som har tvångstankar eller tvångshandlingar bör inte tveka att söka professionell hjälp. Den öppna barn- och ungdomspsykiatrin, BUP, kan erbjuda kontakt med en barnpsykiater och en psykolog.

Warning: Undefined variable $multipler in /home/sjukhus/public_html/wp-content/themes/sjukhus_theme/single.php on line 247

Tvångssyndrom kan uppstå när man är barn, tonåring eller ung vuxen. Ofta är tvångssyndrom kombinerade med andra ångesttillstånd, personlighetsavvikelser och depression.

Warning: Undefined variable $multipler in /home/sjukhus/public_html/wp-content/themes/sjukhus_theme/single.php on line 247

Orsakerna till tvångssyndrom kan vara flera, men man tror att psykologiska faktorer endast har en liten betydelse för uppkomsten.

Warning: Undefined variable $multipler in /home/sjukhus/public_html/wp-content/themes/sjukhus_theme/single.php on line 247

Ärftlighet har viss betydelse och forskning visar att sjukdomen i mycket sällsynta fall kan uppstå efter svåra streptokockinfektioner i barndomen.

Warning: Undefined variable $multipler in /home/sjukhus/public_html/wp-content/themes/sjukhus_theme/single.php on line 247

Tvångshandlingar, ritualer och tvångstankar kan vara kopplade till andra sjukdomstillstånd och är ganska vanliga hos personer med till exempel autistiskt syndrom, Aspergers syndrom och Tourettes syndrom.

Warning: Undefined variable $multipler in /home/sjukhus/public_html/wp-content/themes/sjukhus_theme/single.php on line 247

Tvångssyndrom kan i svåra fall vara ett tillstånd med uttalat lidande men leder inte till att man förlorar förståndet eller blir svårt psykiskt sjuk.

Warning: Undefined variable $multipler in /home/sjukhus/public_html/wp-content/themes/sjukhus_theme/single.php on line 247

Nyheter

Warning: Undefined array key "ny" in /home/sjukhus/public_html/wp-content/themes/sjukhus_theme/single.php on line 311

Nytt miljardregn över äldreomsorgen
Igår 17:00
Tre miljarder kronor. Så mycket pengar får kommuner som har ökat antalet sjuksköterskor och minskat andelen timanställda i äldreomsorgen nu dela på

Läs mer här

  Nytt miljardregn över äldreomsorgen
  Äldre skrivs ut från sjukhus med fel ordinationer
  Luftföroreningar kostar upp till 10 år i förväntad livslängd
  Undersköterskornas ordbok river ner språkbarriärer
  Sommarvikarier saknar körkort - får åka taxi
  Homeworld 3 försenas till 2023 för utvecklarnas hälsa
  Ivo kan få hårdare nypor när kommuner brister i tillsyn
  "Säkerställ jämlik hälsa för personer med funktionsnedsättning"
  Många i vården sjuka på jobbet
  Åklagaren: Tolv år för våldtäkter på äldre
  Miljarder att tjäna på fallprevention
  Nyckel borta i hemtjänsten - brukare hittad död
  Nya uppgifterna om Putins hälsa: "Definitivt sjuk"
  Uppsala kommun bäst på e-hälsa
  Här får patienten stanna hemma
  Avskedad vårdpersonal får jobb i annan kommun
  Musikens kraft ska förbättra demensvården
  Här hittar du tidigare Fråga doktorn Hälsa chattar
  Nu ska 1177 bli kommunvänligt
  Så många fick hjälp av hemsjukvården
  Därför spekuleras det så mycket om Putins hälsa
  Krog i Kil är till salu: "Jag har problem med min hälsa igen"
  Nyköpings lasarett ställer in planerad vård
  Putin saknades: "Något är mysko"
  Vårdbiträde åtalad för våldtäkter på äldreboende
  Äldreomsorgslyftet under Socialstyrelsens lupp
  Språktester på väg inom äldreomsorgen
  Undersköterskor fick ofta karensersättning
  Här röntgar kommunen patienter hemma
  Ungas psykiska hälsa måste tas på större allvar
  Livesänd opera blir personcentrerad vård
  Småbarns psykiska hälsa under lupp i ny studie
  Lavrovs svar om Putins hälsa: "Fråga de utländska ledarna"
  "Appar för mental hälsa slarvar med integriteten - ""exceptionellt otäcka"""
  Ovanligt svårt hitta sommarvikarier i år
  Appar för bättre mental hälsa har dåligt integritetsskydd
  MP utan kandidater i 71 kommuner
  Vårdförbundets oro inför sommarsemestern: "Hälsa är på spel"
  Anhörigvården värd miljarder för samhället
  Stor satsning på fler språkombud ska höja kvaliteten i äldrevården