Symptom för Virus och bakterier


Förkylning
Kräkningar
Diarré
Halsont
Hosta

Bakterie- och virusinfektioner
Det kan ibland vara svårt att skilja en virusinfektion från en infektion som är orsakad av bakterier. Bakterieinfektioner är generellt sett mindre vanliga än virusinfektioner.

Warning: Undefined variable $multipler in /home/sjukhus/public_html/wp-content/themes/sjukhus_theme/single.php on line 211

Bakteriens struktur gör att den kan påverkas av antibiotika. Ett ökande problem – som är ett allvarligt hot mot våra framtida möjligheter att behandla bakterieinfektioner – är utvecklingen av resistens, det vill säga motståndskraft, hos bakterierna mot antibiotika. Se stycket om Antibiotikaresistens nedan.

Warning: Undefined variable $multipler in /home/sjukhus/public_html/wp-content/themes/sjukhus_theme/single.php on line 211

Virusinfektioner kan i de flesta fall inte botas med antibiotika, utan kroppens immunförsvar läker ut infektionen. Det finns dock kroniska infektioner, som hiv och kronisk hepatit (gulsot), där immunförsvaret inte lyckas läka infektionen. Mot flera av dessa infektioner finns idag antivirala läkemedel som förmår att kontrollera sjukdomen. Och i en del fall, som vid kronisk hepatit C, också läka infektionen.

Warning: Undefined variable $multipler in /home/sjukhus/public_html/wp-content/themes/sjukhus_theme/single.php on line 211

Vid herpesinfektioner finns också tillgång till anti-virala läkemedel som rekommenderas vid svår sjukdom, eller till de personer som har stora problem med återkommande uppblossande infektioner.

Warning: Undefined variable $multipler in /home/sjukhus/public_html/wp-content/themes/sjukhus_theme/single.php on line 211

Virusinfektion
Virus sätter sig ofta i övre luftvägarna och orsakar förkylningar, halsont och hosta. Virus kan också sätta sig i tarmen och ge diarré och kräkningar. Slemhinnorna i kroppen är inte täckta av hud, vilket gör dem extra känsliga för virus och bakterier.
Herpesvirus sprids via kontakt med virusblåsor på hud eller slemhinnor.
Virus kan också spridas sexuellt, via blodkontakt och nålstick. Exempel på sådana infektioner är hiv och vissa former av hepatit.
En del virus aktiverar infekterade celler till att dela sig. Det kan öka risken för att vissa cancerformer kan utvecklas, till exempel livmoderhalscancer. Se artikeln om HPV.
Bakterieinfektion
Halsfluss, svinkoppor och rosfeber är exempel på infektioner som kan vara orsakade av bakterier, som streptokocker.
Bakterier kan också orsaka lunginflammation.
Urinvägsinfektion och sårinfektion är exempel på andra vanliga bakterierinfektioner.
I sin allvarligaste form kan bakterierna spridas till blod och hjärnhinnor.

Warning: Undefined variable $multipler in /home/sjukhus/public_html/wp-content/themes/sjukhus_theme/single.php on line 211

Sjukdomen Virus och bakterier


Virus och bakterier är mikroorganismer som sprids på likartat sätt. Båda kan infektera människor, djur och växter. Antibiotika kan bota många bakterieinfektioner, men är inte verksamt mot virus. Mot ett mindre antal virusinfektioner finns så kallade anti-virala läkemedel. Det finns vaccin mot vissa bakterieinfektioner och mot vissa virusinfektioner.

Warning: Undefined variable $multipler in /home/sjukhus/public_html/wp-content/themes/sjukhus_theme/single.php on line 247

Virus och bakterier finns överallt i vår omgivning. Både bakterier och virus sprids ofta genom kroppsvätskor, vätskedroppar som bildas vid hosta, avloppsvatten som infekterats av avföring eller via luften. Mikroorganismerna kan spridas genom kontakt. Det kan till exempel vara via händer eller föremål som infekterade personer tagit i.

Warning: Undefined variable $multipler in /home/sjukhus/public_html/wp-content/themes/sjukhus_theme/single.php on line 247

Mer än 600 virus kan ge infektion hos människor. Virus kan finnas i kroppen i latent form, men immunförsvaret hindrar dem från att utvecklas.

Warning: Undefined variable $multipler in /home/sjukhus/public_html/wp-content/themes/sjukhus_theme/single.php on line 247

Behandling för Virus och bakterier


Förebyggande
Vaccin
Man kan vaccinera mot många virussjukdomar. Det finns också vaccin mot vissa bakteriesjukdomar.

Warning: Undefined variable $multipler in /home/sjukhus/public_html/wp-content/themes/sjukhus_theme/single.php on line 263

Egenvård vid infektion
Om du har en virusinfektion, till exempel förkylning eller influensa, med hög feber eller värk kan du ta febernedsättande värktabletter. Se till att äta och dricka. Särskilt om du har diarré är det viktigt att dricka mycket eftersom du behöver ersätta den vätska du förlorar.

Warning: Undefined variable $multipler in /home/sjukhus/public_html/wp-content/themes/sjukhus_theme/single.php on line 263

Viktigt
Ofta blir man trött efter en infektion. Man ska inte motionera förrän man är helt frisk. Tröttheten kan man inte träna bort. Kroppen måste få tid att återhämta sig.

Warning: Undefined variable $multipler in /home/sjukhus/public_html/wp-content/themes/sjukhus_theme/single.php on line 263

Sök vård
Om du inte blivit bättre från din infektion efter en vecka, eller om du snabbt blivit sämre bör du kontakta din vårdcentral. Du kan då ha drabbats av en mer allvarlig bakterieinfektion eller så kan viruset ha banat väg för en bakterieinfektion.

Warning: Undefined variable $multipler in /home/sjukhus/public_html/wp-content/themes/sjukhus_theme/single.php on line 263

Behandling vid infektion
Bakterieinfektioner behöver inte alltid behandlas. Om läkaren bedömer att infektionen ska behandlas skriver han eller hon ut lämplig antibiotika. Om du får antibiotika är det viktigt att du tar tabletterna enligt läkarens ordination och fullföljer hela behandlingen.
Virusinfektioner läker oftast ut av sig själva. Antibiotika biter inte på virus utan bara på bakterier.
Antibiotikaresistens
Bakterier kan bli motståndskraftiga mot läkemedel. Det händer om man behandlar med antibiotika för ofta och i onödan, till exempel vid virusinfektion. Läs mer i artikeln MRSA.

Warning: Undefined variable $multipler in /home/sjukhus/public_html/wp-content/themes/sjukhus_theme/single.php on line 263

För att förhindra en utveckling av antibiotikaresistens – ett allvarligt framtida hot mot sjukvården – uppmanas till återhållsamhet med antibiotika vid självläkande infektioner och att aldrig ge antibiotika bara för säkerhets skull.

Warning: Undefined variable $multipler in /home/sjukhus/public_html/wp-content/themes/sjukhus_theme/single.php on line 263

När man behandlar med antibiotika är det viktigt att välja ett så smalt antibiotikum som möjligt. Det vill säga ett antibiotikum som bara biter på den bakterie man drabbats av utan att störa balansen mellan kroppens nyttiga bakterier.

Warning: Undefined variable $multipler in /home/sjukhus/public_html/wp-content/themes/sjukhus_theme/single.php on line 263

Nyheter

Warning: Undefined array key "ny" in /home/sjukhus/public_html/wp-content/themes/sjukhus_theme/single.php on line 311

Nytt miljardregn över äldreomsorgen
Idag 17:00
Tre miljarder kronor. Så mycket pengar får kommuner som har ökat antalet sjuksköterskor och minskat andelen timanställda i äldreomsorgen nu dela på

Läs mer här

  Nytt miljardregn över äldreomsorgen
  Äldre skrivs ut från sjukhus med fel ordinationer
  Luftföroreningar kostar upp till 10 år i förväntad livslängd
  Undersköterskornas ordbok river ner språkbarriärer
  Sommarvikarier saknar körkort - får åka taxi
  Homeworld 3 försenas till 2023 för utvecklarnas hälsa
  Ivo kan få hårdare nypor när kommuner brister i tillsyn
  "Säkerställ jämlik hälsa för personer med funktionsnedsättning"
  Många i vården sjuka på jobbet
  Åklagaren: Tolv år för våldtäkter på äldre
  Miljarder att tjäna på fallprevention
  Nyckel borta i hemtjänsten - brukare hittad död
  Nya uppgifterna om Putins hälsa: "Definitivt sjuk"
  Uppsala kommun bäst på e-hälsa
  Här får patienten stanna hemma
  Avskedad vårdpersonal får jobb i annan kommun
  Musikens kraft ska förbättra demensvården
  Här hittar du tidigare Fråga doktorn Hälsa chattar
  Nu ska 1177 bli kommunvänligt
  Så många fick hjälp av hemsjukvården
  Därför spekuleras det så mycket om Putins hälsa
  Krog i Kil är till salu: "Jag har problem med min hälsa igen"
  Nyköpings lasarett ställer in planerad vård
  Putin saknades: "Något är mysko"
  Vårdbiträde åtalad för våldtäkter på äldreboende
  Äldreomsorgslyftet under Socialstyrelsens lupp
  Språktester på väg inom äldreomsorgen
  Undersköterskor fick ofta karensersättning
  Här röntgar kommunen patienter hemma
  Ungas psykiska hälsa måste tas på större allvar
  Livesänd opera blir personcentrerad vård
  Småbarns psykiska hälsa under lupp i ny studie
  Lavrovs svar om Putins hälsa: "Fråga de utländska ledarna"
  "Appar för mental hälsa slarvar med integriteten - ""exceptionellt otäcka"""
  Ovanligt svårt hitta sommarvikarier i år
  Appar för bättre mental hälsa har dåligt integritetsskydd
  MP utan kandidater i 71 kommuner
  Vårdförbundets oro inför sommarsemestern: "Hälsa är på spel"
  Anhörigvården värd miljarder för samhället
  Stor satsning på fler språkombud ska höja kvaliteten i äldrevården