Åderförkalkning (arterioskleros, ateroskleros)

Sjukdom - Hjärta och kärl

Om sjukdomenBehandling

Symptom för Åderförkalkning (arterioskleros, ateroskleros)


Hjärtklappning

Symtom på åderförkalkning
Åderförkalkning ger till en början inga symtom. När sjukdomen gjort att ett blodkärl har fått en kraftig förträngning eller när en propp har lossnat kan du få hjärtinfarkt, kärlkramp, fönstertittarsjuka, stroke, TIA eller andra besvär beroende på vilket blodkärl som drabbats.

Warning: Undefined variable $multipler in /home/sjukhus/public_html/wp-content/themes/sjukhus_theme/single.php on line 211

Behandling för Åderförkalkning (arterioskleros, ateroskleros)


Förebygga åderförkalkning
Du kan förebygga högt blodtryck och höga blodfettshalter genom att äta nyttigt, sova ordentligt och röra på dig regelbundet. Övervikt och rökning kan göra att du får skador på blodkärlen.

Warning: Undefined variable $multipler in /home/sjukhus/public_html/wp-content/themes/sjukhus_theme/single.php on line 227

Högt blodtryck, höga halter av blodfetter, kolesterol, och lindrig diabetes kan man ha utan att känna av det. Om det finns flera fall av åderförkalkning i din släkt, framför allt om någon i familjen drabbats som ung, bör du be din husläkare att kontrollera ditt blodtryck och dina blodfetter.

Warning: Undefined variable $multipler in /home/sjukhus/public_html/wp-content/themes/sjukhus_theme/single.php on line 227

Sök vård
Om du får besvär som påminner om symtomen på hjärtinfarkt, kärlkramp, stroke eller TIA ska du omedelbart kontakta akutmottagning. Ring 112 för rådgivning även om symtomen verkar lindriga eller har gått tillbaka, alternativt om du får svåra smärtor i benen som inte släpper fastän du vilat.

Warning: Undefined variable $multipler in /home/sjukhus/public_html/wp-content/themes/sjukhus_theme/single.php on line 227

Undersökning
Ultraljud eller kontraströntgen kan användas för att undersöka blodkärl där man misstänker åderförkalkning.
Datortomografi, isotopundersökning eller andra metoder kan användas för att se om åderförkalkningen har skadat någon kroppsdel.

Warning: Undefined variable $multipler in /home/sjukhus/public_html/wp-content/themes/sjukhus_theme/single.php on line 227

Blodtryck, blodsocker och blodfetter mäts för kartläggning av riskfaktorer.

Warning: Undefined variable $multipler in /home/sjukhus/public_html/wp-content/themes/sjukhus_theme/single.php on line 227

Behandling
Viktigast är att se över sin livsstil och försöka minska riskfaktorerna för åderförkalkning. Det är viktigt att inte röka när skadan har blivit så svår att det är nödvändigt att behandla. Läkemedel eller operation kan aldrig kompensera en ohälsosam livsstil.

Warning: Undefined variable $multipler in /home/sjukhus/public_html/wp-content/themes/sjukhus_theme/single.php on line 227

Läkemedel
Mot diabetes, högt blodtryck och höga blodfetter finns det läkemedel. Blodförtunnande läkemedel kan förebygga blodproppar. Den åderförkalkning som redan finns går inte tillbaka av medicineringen.
Operation
Att operera det drabbade blodkärlet kan ibland skapa bättre blodflöde.

Warning: Undefined variable $multipler in /home/sjukhus/public_html/wp-content/themes/sjukhus_theme/single.php on line 227

Ballongvidgning innebär att en liten ballong förs in i det förkalkade blodkärlet och sedan blåses upp för att utvidga kärlet.
Bypass-operation/kranskärlsoperation innebär att man byter ut de skadade delarna av blodkärlen.
Att skrapa bort det innersta förkalkade lagret av blodkärlet är ett annat alternativ.

Warning: Undefined variable $multipler in /home/sjukhus/public_html/wp-content/themes/sjukhus_theme/single.php on line 227

Sjukdomen Åderförkalkning (arterioskleros, ateroskleros)


Åderförkalkning, även kallat arterioskleros eller ateroskleros, beror på inlagringar i de blodkärl som leder blodet från hjärtat ut till kroppens olika delar. Det kan leda till blodpropp och andra hjärt- och kärlsjukdomar. Kontakta din vårdcentral om du har svåra smärtor i benen som inte går över vid vila, eller om du misstänker besvär från hjärtat.

Warning: Undefined variable $multipler in /home/sjukhus/public_html/wp-content/themes/sjukhus_theme/single.php on line 247

Åderförkalkning innebär att det bildats kalkartade inlagringar på blodkärlens insida.

Warning: Undefined variable $multipler in /home/sjukhus/public_html/wp-content/themes/sjukhus_theme/single.php on line 247

När vi blir äldre blir väggarna i artärerna, pulsådrorna, tjockare och stelare. Med tiden bildas områden med fettinlagringar på insidan av blodkärlen. När det blir för trångt får blodet svårare att passera.

Warning: Undefined variable $multipler in /home/sjukhus/public_html/wp-content/themes/sjukhus_theme/single.php on line 247

Åderförkalkning kan ibland göra att det bildas blodproppar, vilket kan orsaka olika allvarliga sjukdomar:

Warning: Undefined variable $multipler in /home/sjukhus/public_html/wp-content/themes/sjukhus_theme/single.php on line 247

När blodkärlen som leder blodet till hjärtmuskeln blir för trånga kan du få kärlkramp eller hjärtinfarkt.
Om kärlen som leder blodet upp till hjärnan blir för trånga kan du drabbas av stroke eller TIA, då en del av hjärnan får tillfällig syrebrist.
Åderförkalkning i benen ger så kallad fönstertittarsjuka.
Åderförkalkning kan också ge problem med potensen. När åderförkalkningen börjat ge besvär i någon del av kroppen är oftast även andra blodkärl, artärer, drabbade, även om man ännu inte börjat märka det.

Warning: Undefined variable $multipler in /home/sjukhus/public_html/wp-content/themes/sjukhus_theme/single.php on line 247

Åderförkalkning drabbar de flesta när man blir äldre. Män drabbas ofta tidigare än kvinnor.

Warning: Undefined variable $multipler in /home/sjukhus/public_html/wp-content/themes/sjukhus_theme/single.php on line 247

Riskfaktorer
Flera livsstilsfaktorer kan göra att du riskerar att drabbas även i yngre ålder. Om du har flera riskfaktorer, se nedan, innebär det en kraftigt ökad risk:

Warning: Undefined variable $multipler in /home/sjukhus/public_html/wp-content/themes/sjukhus_theme/single.php on line 247

åderförkalkning i familjen
diabetes
högt blodtryck
hög kolesterolhalt i blodet
rökning
övervikt
stress
att du rör på dig för lite.

Warning: Undefined variable $multipler in /home/sjukhus/public_html/wp-content/themes/sjukhus_theme/single.php on line 247

Nyheter

Warning: Undefined array key "ny" in /home/sjukhus/public_html/wp-content/themes/sjukhus_theme/single.php on line 311

Nytt miljardregn över äldreomsorgen
Igår 17:00
Tre miljarder kronor. Så mycket pengar får kommuner som har ökat antalet sjuksköterskor och minskat andelen timanställda i äldreomsorgen nu dela på

Läs mer här

  Nytt miljardregn över äldreomsorgen
  Äldre skrivs ut från sjukhus med fel ordinationer
  Luftföroreningar kostar upp till 10 år i förväntad livslängd
  Undersköterskornas ordbok river ner språkbarriärer
  Sommarvikarier saknar körkort - får åka taxi
  Homeworld 3 försenas till 2023 för utvecklarnas hälsa
  Ivo kan få hårdare nypor när kommuner brister i tillsyn
  "Säkerställ jämlik hälsa för personer med funktionsnedsättning"
  Många i vården sjuka på jobbet
  Åklagaren: Tolv år för våldtäkter på äldre
  Miljarder att tjäna på fallprevention
  Nyckel borta i hemtjänsten - brukare hittad död
  Nya uppgifterna om Putins hälsa: "Definitivt sjuk"
  Uppsala kommun bäst på e-hälsa
  Här får patienten stanna hemma
  Avskedad vårdpersonal får jobb i annan kommun
  Musikens kraft ska förbättra demensvården
  Här hittar du tidigare Fråga doktorn Hälsa chattar
  Nu ska 1177 bli kommunvänligt
  Så många fick hjälp av hemsjukvården
  Därför spekuleras det så mycket om Putins hälsa
  Krog i Kil är till salu: "Jag har problem med min hälsa igen"
  Nyköpings lasarett ställer in planerad vård
  Putin saknades: "Något är mysko"
  Vårdbiträde åtalad för våldtäkter på äldreboende
  Äldreomsorgslyftet under Socialstyrelsens lupp
  Språktester på väg inom äldreomsorgen
  Undersköterskor fick ofta karensersättning
  Här röntgar kommunen patienter hemma
  Ungas psykiska hälsa måste tas på större allvar
  Livesänd opera blir personcentrerad vård
  Småbarns psykiska hälsa under lupp i ny studie
  Lavrovs svar om Putins hälsa: "Fråga de utländska ledarna"
  "Appar för mental hälsa slarvar med integriteten - ""exceptionellt otäcka"""
  Ovanligt svårt hitta sommarvikarier i år
  Appar för bättre mental hälsa har dåligt integritetsskydd
  MP utan kandidater i 71 kommuner
  Vårdförbundets oro inför sommarsemestern: "Hälsa är på spel"
  Anhörigvården värd miljarder för samhället
  Stor satsning på fler språkombud ska höja kvaliteten i äldrevården