Symptom för Ångest


Ångest
Hjärtklappning
Illamående
Svettnigar
Yrsel
Andnöd

Symtom på ångest
Vid ångest kan du känna alltifrån ängslan och oro till stark rädsla och panik. Ångesten ger dessutom ofta kroppsliga tecken som:

Warning: Undefined variable $multipler in /home/sjukhus/public_html/wp-content/themes/sjukhus_theme/single.php on line 211

andnöd
hjärtklappning
svettning
yrsel
illamående
spända muskler.
Om ångesten pågår länge kan det leda till att du får svårt att koncentrera dig, blir lättirriterad och får sömnproblem.

Warning: Undefined variable $multipler in /home/sjukhus/public_html/wp-content/themes/sjukhus_theme/single.php on line 211

Behandling för Ångest


Egenvård vid ångest
Om du vet att din ångest är tillfällig och om du tidigare har sökt hjälp behöver du inte alltid söka dig till sjukvården. Du kan själv försöka minska ångesten genom att:

Warning: Undefined variable $multipler in /home/sjukhus/public_html/wp-content/themes/sjukhus_theme/single.php on line 227

sova ordentligt.
dra ner på kaffe och sluta röka.
undvika att dricka alkohol för att dämpa ångesten. Det lindrar för stunden, men förvärrar ångesten i längden.
motionera, en promenad varje dag kan hjälpa dig att minska ångesten.
göra avslappningsövningar. Lyssna gärna på CD-skivor med avslappningsövningar, dessa finns bland annat på apotek.
använda sjävhjälpsböcker,

Warning: Undefined variable $multipler in /home/sjukhus/public_html/wp-content/themes/sjukhus_theme/single.php on line 227

Sök vård
Kontakta din vårdcentral eller en psykiatrisk öppenvårdsmottagning om ovanstående råd inte räcker och om du lider av stark ångest.

Warning: Undefined variable $multipler in /home/sjukhus/public_html/wp-content/themes/sjukhus_theme/single.php on line 227

Behandling av ångest
För att du ska få rätt behandling går läkaren noggrant igenom dina ångestsymtom och din sjukhistoria. Din behandling anpassas efter din sjukdomsbild. Det kan till exempel visa sig att du har ett ångestsyndrom som behöver behandlas. En terapiform som har visat sig vara effektiv vid ångestsyndrom är kognitiv beteendeterapi (KBT). Du kan även behandlas med läkemedel. Läs mer om rekommenderade läkemedel vid ångest enligt Kloka Listan.

Warning: Undefined variable $multipler in /home/sjukhus/public_html/wp-content/themes/sjukhus_theme/single.php on line 227

Vid lindrigare, tillfällig ångest kan behandlingen gå ut på du förändrar din livsstil. Du kan även få en kort behandling med insomningstabletter och, om du behöver, stödsamtal.

Warning: Undefined variable $multipler in /home/sjukhus/public_html/wp-content/themes/sjukhus_theme/single.php on line 227

Råd till anhöriga
Du som är anhörig kan också behöva stöd. Det kan du få från en stödorganisation, till exempel Ångestsyndromsällskapet. Stödorganisationer kan ge dig information och hjälpa dig att få kontakt med andra i en liknande situation.

Warning: Undefined variable $multipler in /home/sjukhus/public_html/wp-content/themes/sjukhus_theme/single.php on line 227

Om din anhörige har fått kontakt med vården kan du också få stöd från den personal som ansvarar för din anhöriges vård.

Warning: Undefined variable $multipler in /home/sjukhus/public_html/wp-content/themes/sjukhus_theme/single.php on line 227

Sjukdomen Ångest


Ångest är en naturlig reaktion vid hotande fara. Ångest har, liksom smärta, en funktion för vår överlevnad och varnar oss för farliga situationer. Ångest kan vara alltifrån ängslan och oro till rädsla och panik. Om egenvård inte räcker till eller om du lider av stark ångest kan du kontakta din vårdcentral eller en psykiatrisk öppenvårdsmottagning för att få hjälp.

Warning: Undefined variable $multipler in /home/sjukhus/public_html/wp-content/themes/sjukhus_theme/single.php on line 247

Ångest kan ibland växa sig så stor att den istället för att skydda oss, begränsar oss – och till och med förlamar oss – i våra dagliga liv. Orsaker till denna ångest kan vara en medfödd sårbarhet, upplevelser under uppväxten eller felinlärning, till exempel att vi kopplar ihop en obehaglig upplevelse, som en panikattack, med att åka tunnelbana eftersom panikattacken inträffade på tunnelbanan första gången. Vi talar då om sjuklig ångest som beskrivs i olika ångestsyndrom. Syndrom betyder att flera symtom ingår. Till ångestsyndromen räknas:

Warning: Undefined variable $multipler in /home/sjukhus/public_html/wp-content/themes/sjukhus_theme/single.php on line 247

paniksyndrom
posttraumatiskt stressyndrom (PTSD)
social ångest eller social fobi
specifik fobier
tvångssyndrom (OCD)
generaliserat ångestsyndrom
Ångest och ångestattacker kan ingå som en del i de flesta psykiska sjukdomar, till exempel depression. Kroppsliga sjukdomar som cancer, astma, hjärtsvikt och kärlkramp kan också ge svår ångest.

Warning: Undefined variable $multipler in /home/sjukhus/public_html/wp-content/themes/sjukhus_theme/single.php on line 247

En stor påfrestande förändring som skilsmässa eller en anhörigs död kan ge svår ångest. En sådan livshändelse kan utlösa eller förvärra ett sjukligt ångesttillstånd. Men man kan även få svår ångest utan någon tydlig orsak.

Warning: Undefined variable $multipler in /home/sjukhus/public_html/wp-content/themes/sjukhus_theme/single.php on line 247

Svår ångest kan även komma i samband med abstinensbesvär vid alkoholmissbruk eller läkemedelsmissbruk. Stor mängder kaffe och cigaretter, eller andra former av nikotin, kan i sig också ge ångest och svårighet att sova.

Warning: Undefined variable $multipler in /home/sjukhus/public_html/wp-content/themes/sjukhus_theme/single.php on line 247

Det som avgör om du bör söka professionell hjälp är hur mycket du lider och hur mycket ditt liv och din vardag begränsas av ångesten.

Warning: Undefined variable $multipler in /home/sjukhus/public_html/wp-content/themes/sjukhus_theme/single.php on line 247

Nyheter

Warning: Undefined array key "ny" in /home/sjukhus/public_html/wp-content/themes/sjukhus_theme/single.php on line 311

Justin Biebers oklara hälsa - bar droppställning
4/8 14:00
" Justin Bieber är frisk från sin ansiktsförlamning, och är ute på sin turné. Men, efter spelningen i Danmark spekuleras det friskt om stjärnans hälsotillstånd.

Läs mer här

  Justin Biebers oklara hälsa - bar droppställning
  Tom Jones sviktande hälsa - förnekar ryktet
  Shawn Mendes tvingas ställa in turné på grund av sin mentala hälsa
  Fick hjärtmedicin i stället för Alvedon
  Insändare: Vilket parti tar vårdpersonalens hälsa på allvar?
  Insändare: Varför satsar vi inte mycket mer på proaktiv hälsa?
  Kvinna fick HLR efter att hon somnat in
  Paret Pärson satsar 1 miljard på mental hälsa ""Vet hur stor påverkan entreprenörer kan ha"
  Attendos förlust ökar - svårt hitta personal
  Enkla knepen för hälsa
  Semesterlediga rings in - många covidfall efter Dansbandsvecka
  Timvikarierande pensionär anmäler gamla jobbet
  Spår av 400 insekter hittade i en enda tepåse
  "Att sälja sin semester kan vara att sälja sin hälsa"
  Nytt miljardregn över äldreomsorgen
  Äldre skrivs ut från sjukhus med fel ordinationer
  Luftföroreningar kostar upp till 10 år i förväntad livslängd
  Undersköterskornas ordbok river ner språkbarriärer
  Sommarvikarier saknar körkort - får åka taxi
  Homeworld 3 försenas till 2023 för utvecklarnas hälsa
  Ivo kan få hårdare nypor när kommuner brister i tillsyn
  "Säkerställ jämlik hälsa för personer med funktionsnedsättning"
  Många i vården sjuka på jobbet
  Åklagaren: Tolv år för våldtäkter på äldre
  Miljarder att tjäna på fallprevention
  Nyckel borta i hemtjänsten - brukare hittad död
  Nya uppgifterna om Putins hälsa: "Definitivt sjuk"
  Uppsala kommun bäst på e-hälsa
  Här får patienten stanna hemma
  Avskedad vårdpersonal får jobb i annan kommun
  Musikens kraft ska förbättra demensvården
  Här hittar du tidigare Fråga doktorn Hälsa chattar
  Nu ska 1177 bli kommunvänligt
  Så många fick hjälp av hemsjukvården
  Därför spekuleras det så mycket om Putins hälsa
  Krog i Kil är till salu: "Jag har problem med min hälsa igen"
  Nyköpings lasarett ställer in planerad vård
  Putin saknades: "Något är mysko"
  Vårdbiträde åtalad för våldtäkter på äldreboende
  Äldreomsorgslyftet under Socialstyrelsens lupp