Symptom för Astma


Bröstsmärta
Andnöd
Hosta

Symtom
Om du har långdragna luftrörsbesvär med andnöd, pipande andning, natthosta, segt slem och en känsla av täppthet i bröstet kan det vara astma. Bronkit eller långvariga luftvägsinfektioner kan ibland förväxlas med astma.

En del får besvär när det är kallt och fuktigt ute, andra vid ansträngning, förkylning eller om de utsätts för något de är allergiska mot. Besvären kan uppträda på olika sätt hos olika människor och sjukdomen kan också variera i svårighetsgrad under olika perioder av livet.

Behandling för Astma


Egenvård
De allra flesta personer med astma kan leva ett helt normalt liv utan att behöva uppleva astmaanfall. På vårdcentralen får du hjälp att lära känna din kropp och din astma. Du får också lära dig hur du kan undvika situationer och miljöer som framkallar astmabesvär.

Genom att själv mäta din lungfunktion med en enkel lungfunktionsmätare (PEF) kan du hålla viss kontroll på din astma. Stora förändringar tyder ofta på en försämring av astman.
Ta reda på när du ska ta dina mediciner. Be din läkare om en individuell skriftlig behandlingsplan. I planen ska det stå ordination och dosering av läkemedlen samt hur du själv kan ändra din medicinering när du blir bättre eller sämre.
Följ läkarens råd om de förebyggande medicinerna.
Gör rökstopp, att röka försämrar luftvägsbesvären. Hjälpmedel för rökavvänjning finns receptfritt på apoteket. Många vårdcentraler har rökavvänjningskurser.

Sök vård
Det är alltid obehagligt att få andningsbesvär men försök att alltid ta det lugnt och ta de luftrörsvidgande medicinerna. Sök läkarhjälp om andnöden inte går över.

Vid snabbt uppkomna andningsbesvär ska du omedelbart söka akut läkarhjälp.

Om du misstänker att du har astma ska du kontakta din vårdcentral för en astmautredning. Vänd dig också till vårdcentralen om du får något av följande symtom:

När dina astmamediciner inte hjälper.

Långdragna luftvägsinfektioner.

Om dina PEF-värden försämras.

Tilltagande besvär.

Undersökning
Vårdcentralen kan göra en astmautredning. Med hjälp av lungfunktionstester undersöks dina lungor och luftrör. Vanliga tester är spirometriundersökning och PEF-mätning.

Behandling
Det är viktigt att man behandlar dina inflammerade luftrör så tidigt som möjligt. Ju snabbare du kan få en diagnos och påbörja en behandling, desto mindre problem blir det i framtiden. Målet för astmabehandling är att du ska kunna leva ett så normalt liv som möjligt utan att få symtom som begränsar dina intressen eller aktiviteter.

Samtala med din läkare eller sjuksköterska kring vad som utlöser dina besvär hemma eller på arbetet. Ibland kan miljöförbättrande åtgärder hjälpa.

Läkemedel
Det finns många bra och verksamma mediciner mot astma. De kan delas in i två olika grupper; förebyggande som behandlar inflammationen samt luftrörsvidgande.

Sjukdomen Astma


Astma är en luftvägssjukdom som kännetecknas av en inflammation i luftvägarna som gör att det ibland blir svårt att andas. De allra flesta får lindriga besvär medan en mindre del har en svår form av astma. Ju snabbare din astma kan börja behandlas desto mindre problem får du i framtiden. På vårdcentralen får du hjälp att hantera din sjukdom och lära dig undvika situationer som framkallar besvär.

De senaste decennierna har förekomsten av astma ökat bland både barn och vuxna och idag beräknas sex till åtta procent av befolkningen ha astma. Orsakerna till denna ökning är till viss del okända men både arv, miljö och levnadsvanor anses inverka.

Nyheter

Dålig koll på tunga lyft i vården
28/10 10:00
"En av tre privata arbetsgivare inom vård och omsorg slarvar med att bedöma risker för belastningsskador när personalen lyfter tungt, enligt en ny rapport.

Läs mer här

  Dålig koll på tunga lyft i vården
  Laser fixar svårläkta sår snabbare i Skellefteå
  Stor studie: Så här många timmars sömn behöver du minst varje natt
  ?Förödande effekter"på barns och kvinnors hälsa
  Experter: Utbredd okunskap om farlig typ av cancer
  Stockholms stad säger upp avtal med Attendo
  Hur lång blir ditt barn som vuxen"Här är forskarnas nya modell
  Kritik mot boende efter höftfraktur
  Fler kommuner börjar dela journalsystem med Region Västmanland
  Självrengörande golv stärker grisarnas hälsa - och kassan
  LO enigt om satsning på de lägsta lönerna
  Ny studie: Så här visar sig digerdöden fortfarande i din kropp
  Så här kan din smartmobil indikera om du kommer att dö inom fem år
  Ny studie: Så här gynnar elcykeln din hälsa
  Boende missade att ställa fram rörelselarm - äldre avled
  "Hajk"-profilen: Är så kär fortfarande
  Vetenskapens dom: Så många timmar bör du sova
  RCC gjorde krångliga kostråd till lättläst broschyr
  "Ta beslut om en långsiktig plan för psykisk hälsa"
  Forskare: Detta tillstånd kan öka risken att dö i cancer
  Det här gäller för vaccineringar i höst
  Världsettans känga: "Inte säkert för vår hälsa"
  Får du artrit av att knäcka fingrarna"Här är svaret
  Kyrgios begär utredning om sin psykiska hälsa
  Forskare: Dessa känslor kan få dig att åldras snabbare än rökning
  Få äldre får vård för postcovid
  Tandköttsinflammation kan skada flera organ i din kropp: Här är vad du behöver veta
  Helena Ekholms kritik: "Riskerar deras hälsa"
  Stort försök: Nytt ämne kan bromsa utvecklingen av Alzheimers sjukdom
  Henrik Dorsin om sitt oväntade drömprojekt
  Undersköterskor väljer timanställning i protest
  Här är vetenskapens dom: Så skadligt är snus jämfört med cigaretter
  Stor inspektion av privata vårdinrättningar för att få bort belastningsskador
  Nu startar rättegången mot Attendo-anställda" åtalas för brott mot meddelarskyddet
  Allt tuffare locka personal till äldreomsorgen
  Vissa vanliga drömmar kan indikera risk för demens
  Demenssjuk föll ur sängen - höftledsfraktur upptäcktes senare
  Nya rön: Du kan vara tjock och frisk
  Region och kommuner samverkar om mobila närvårdsteam i Västmanland
  Kraftsamling kring äldreomsorgen med nationellt kompetenscentrum