Symptom för Astma


Bröstsmärta
Andnöd
Hosta

Symtom
Om du har långdragna luftrörsbesvär med andnöd, pipande andning, natthosta, segt slem och en känsla av täppthet i bröstet kan det vara astma. Bronkit eller långvariga luftvägsinfektioner kan ibland förväxlas med astma.

En del får besvär när det är kallt och fuktigt ute, andra vid ansträngning, förkylning eller om de utsätts för något de är allergiska mot. Besvären kan uppträda på olika sätt hos olika människor och sjukdomen kan också variera i svårighetsgrad under olika perioder av livet.

Behandling för Astma


Egenvård
De allra flesta personer med astma kan leva ett helt normalt liv utan att behöva uppleva astmaanfall. På vårdcentralen får du hjälp att lära känna din kropp och din astma. Du får också lära dig hur du kan undvika situationer och miljöer som framkallar astmabesvär.

Genom att själv mäta din lungfunktion med en enkel lungfunktionsmätare (PEF) kan du hålla viss kontroll på din astma. Stora förändringar tyder ofta på en försämring av astman.
Ta reda på när du ska ta dina mediciner. Be din läkare om en individuell skriftlig behandlingsplan. I planen ska det stå ordination och dosering av läkemedlen samt hur du själv kan ändra din medicinering när du blir bättre eller sämre.
Följ läkarens råd om de förebyggande medicinerna.
Gör rökstopp, att röka försämrar luftvägsbesvären. Hjälpmedel för rökavvänjning finns receptfritt på apoteket. Många vårdcentraler har rökavvänjningskurser.

Sök vård
Det är alltid obehagligt att få andningsbesvär men försök att alltid ta det lugnt och ta de luftrörsvidgande medicinerna. Sök läkarhjälp om andnöden inte går över.

Vid snabbt uppkomna andningsbesvär ska du omedelbart söka akut läkarhjälp.

Om du misstänker att du har astma ska du kontakta din vårdcentral för en astmautredning. Vänd dig också till vårdcentralen om du får något av följande symtom:

När dina astmamediciner inte hjälper.

Långdragna luftvägsinfektioner.

Om dina PEF-värden försämras.

Tilltagande besvär.

Undersökning
Vårdcentralen kan göra en astmautredning. Med hjälp av lungfunktionstester undersöks dina lungor och luftrör. Vanliga tester är spirometriundersökning och PEF-mätning.

Behandling
Det är viktigt att man behandlar dina inflammerade luftrör så tidigt som möjligt. Ju snabbare du kan få en diagnos och påbörja en behandling, desto mindre problem blir det i framtiden. Målet för astmabehandling är att du ska kunna leva ett så normalt liv som möjligt utan att få symtom som begränsar dina intressen eller aktiviteter.

Samtala med din läkare eller sjuksköterska kring vad som utlöser dina besvär hemma eller på arbetet. Ibland kan miljöförbättrande åtgärder hjälpa.

Läkemedel
Det finns många bra och verksamma mediciner mot astma. De kan delas in i två olika grupper; förebyggande som behandlar inflammationen samt luftrörsvidgande.

Sjukdomen Astma


Astma är en luftvägssjukdom som kännetecknas av en inflammation i luftvägarna som gör att det ibland blir svårt att andas. De allra flesta får lindriga besvär medan en mindre del har en svår form av astma. Ju snabbare din astma kan börja behandlas desto mindre problem får du i framtiden. På vårdcentralen får du hjälp att hantera din sjukdom och lära dig undvika situationer som framkallar besvär.

De senaste decennierna har förekomsten av astma ökat bland både barn och vuxna och idag beräknas sex till åtta procent av befolkningen ha astma. Orsakerna till denna ökning är till viss del okända men både arv, miljö och levnadsvanor anses inverka.

Nyheter

Här tjänar undersköterskor bäst
5/4 2023 14:40
När tidningen sammanställde medellönerna för 27 yrken inom fackförbundet Kommunals sfär tjänade undersköterskor i regioner 28 084 kronor i månaden. För undersköterskor i kommuner var medellönen 27 894 kronor. Läs också: Här tjänar Vårdförbundets gruppermest

Läs mer här

  Här tjänar undersköterskor bäst
  Gamling stängdes in med råtta på äldreboendet
  Stor studie ger nya insikter i fördelarna med viktminskning
  Är flytare ett tecken på god hälsa?
  Forskare avlivar vanlig myt om hjärnans åldrande
  Stora skillnader i timpris för hemtjänst
  Skolministern ? sätt psykisk hälsa på schemat
  Resultat av immunterapi mot livmodercancer imponerar
  Enkelt test avslöjar hjärnans åldrande
  Efter larmhaveri ? personuppgifter i fel händer
  Ajöss med BMI"Här är forskarnas nya mått för din kropps hälsa
  Jordnötsallergi hos barn kan förebyggas
  Cyberattack bakom utslagna trygghetslarmen
  150 kommuner har problem med trygghetslarmen
  Hemlighåller ikonens hälsa: ?Som en fånge?
  Forskare varnar: Populär bantningskur kan ge hjärtproblem
  Upptäckt kan bromsa autoimmuna sjukdomar
  Forskare avslöjar myt om minskad sexlust under klimakteriet
  Kritik mot insatser för att hindra vårdskador
  Spanska undersköterskor räddar sommarsemestrar i Boden
  Levande larver renar sår på död vävnad och bakterier
  Diabetespatienter kan få smärtlindring med chili
  Mus odlar horn för att människor ska få nya lemmar
  Skolsköterska anmäld till Ivo ? följde inte upp vården
  Forskare kopplar koffein till två konkreta hälsofördelar
  Forskare kopplar koffein till två konkreta hälsofördelar
  Skolsköterska anmäld till Ivo ? följde inte upp vården
  Mus odlar horn för att människor ska få nya lemmar
  Diabetespatienter kan få smärtlindring med chili
  Levande larver renar sår på död vävnad och bakterier
  Kritik mot insatser för att hindra vårdskador
  Spanska undersköterskor räddar sommarsemestrar i Boden
  Forskare avslöjar myt om minskad sexlust under klimakteriet
  Upptäckt kan bromsa autoimmuna sjukdomar
  Forskare varnar: Populär bantningskur kan ge hjärtproblem
  Hemtjänsten tar till bandvagnar i snökaoset
  It-attack mot Humana ? uppgifter har stulits
  Forskare varnar: Detta bör gravida undvika
  Forskare varnar för e-cigaretters inverkan på lungorna
  Studie: Långvarig fasta kan ha negativa effekter