Symptom för Astma


Bröstsmärta
Andnöd
Hosta

Symtom
Om du har långdragna luftrörsbesvär med andnöd, pipande andning, natthosta, segt slem och en känsla av täppthet i bröstet kan det vara astma. Bronkit eller långvariga luftvägsinfektioner kan ibland förväxlas med astma.

Warning: Undefined variable $multipler in /home/sjukhus/public_html/wp-content/themes/sjukhus_theme/single.php on line 211

En del får besvär när det är kallt och fuktigt ute, andra vid ansträngning, förkylning eller om de utsätts för något de är allergiska mot. Besvären kan uppträda på olika sätt hos olika människor och sjukdomen kan också variera i svårighetsgrad under olika perioder av livet.

Warning: Undefined variable $multipler in /home/sjukhus/public_html/wp-content/themes/sjukhus_theme/single.php on line 211

Behandling för Astma


Egenvård
De allra flesta personer med astma kan leva ett helt normalt liv utan att behöva uppleva astmaanfall. På vårdcentralen får du hjälp att lära känna din kropp och din astma. Du får också lära dig hur du kan undvika situationer och miljöer som framkallar astmabesvär.

Warning: Undefined variable $multipler in /home/sjukhus/public_html/wp-content/themes/sjukhus_theme/single.php on line 227

Genom att själv mäta din lungfunktion med en enkel lungfunktionsmätare (PEF) kan du hålla viss kontroll på din astma. Stora förändringar tyder ofta på en försämring av astman.
Ta reda på när du ska ta dina mediciner. Be din läkare om en individuell skriftlig behandlingsplan. I planen ska det stå ordination och dosering av läkemedlen samt hur du själv kan ändra din medicinering när du blir bättre eller sämre.
Följ läkarens råd om de förebyggande medicinerna.
Gör rökstopp, att röka försämrar luftvägsbesvären. Hjälpmedel för rökavvänjning finns receptfritt på apoteket. Många vårdcentraler har rökavvänjningskurser.

Warning: Undefined variable $multipler in /home/sjukhus/public_html/wp-content/themes/sjukhus_theme/single.php on line 227

Sök vård
Det är alltid obehagligt att få andningsbesvär men försök att alltid ta det lugnt och ta de luftrörsvidgande medicinerna. Sök läkarhjälp om andnöden inte går över.

Warning: Undefined variable $multipler in /home/sjukhus/public_html/wp-content/themes/sjukhus_theme/single.php on line 227

Vid snabbt uppkomna andningsbesvär ska du omedelbart söka akut läkarhjälp.

Warning: Undefined variable $multipler in /home/sjukhus/public_html/wp-content/themes/sjukhus_theme/single.php on line 227

Om du misstänker att du har astma ska du kontakta din vårdcentral för en astmautredning. Vänd dig också till vårdcentralen om du får något av följande symtom:

Warning: Undefined variable $multipler in /home/sjukhus/public_html/wp-content/themes/sjukhus_theme/single.php on line 227

När dina astmamediciner inte hjälper.

Warning: Undefined variable $multipler in /home/sjukhus/public_html/wp-content/themes/sjukhus_theme/single.php on line 227

Långdragna luftvägsinfektioner.

Warning: Undefined variable $multipler in /home/sjukhus/public_html/wp-content/themes/sjukhus_theme/single.php on line 227

Om dina PEF-värden försämras.

Warning: Undefined variable $multipler in /home/sjukhus/public_html/wp-content/themes/sjukhus_theme/single.php on line 227

Tilltagande besvär.

Warning: Undefined variable $multipler in /home/sjukhus/public_html/wp-content/themes/sjukhus_theme/single.php on line 227

Undersökning
Vårdcentralen kan göra en astmautredning. Med hjälp av lungfunktionstester undersöks dina lungor och luftrör. Vanliga tester är spirometriundersökning och PEF-mätning.

Warning: Undefined variable $multipler in /home/sjukhus/public_html/wp-content/themes/sjukhus_theme/single.php on line 227

Behandling
Det är viktigt att man behandlar dina inflammerade luftrör så tidigt som möjligt. Ju snabbare du kan få en diagnos och påbörja en behandling, desto mindre problem blir det i framtiden. Målet för astmabehandling är att du ska kunna leva ett så normalt liv som möjligt utan att få symtom som begränsar dina intressen eller aktiviteter.

Warning: Undefined variable $multipler in /home/sjukhus/public_html/wp-content/themes/sjukhus_theme/single.php on line 227

Samtala med din läkare eller sjuksköterska kring vad som utlöser dina besvär hemma eller på arbetet. Ibland kan miljöförbättrande åtgärder hjälpa.

Warning: Undefined variable $multipler in /home/sjukhus/public_html/wp-content/themes/sjukhus_theme/single.php on line 227

Läkemedel
Det finns många bra och verksamma mediciner mot astma. De kan delas in i två olika grupper; förebyggande som behandlar inflammationen samt luftrörsvidgande.

Warning: Undefined variable $multipler in /home/sjukhus/public_html/wp-content/themes/sjukhus_theme/single.php on line 227

Sjukdomen Astma


Astma är en luftvägssjukdom som kännetecknas av en inflammation i luftvägarna som gör att det ibland blir svårt att andas. De allra flesta får lindriga besvär medan en mindre del har en svår form av astma. Ju snabbare din astma kan börja behandlas desto mindre problem får du i framtiden. På vårdcentralen får du hjälp att hantera din sjukdom och lära dig undvika situationer som framkallar besvär.

Warning: Undefined variable $multipler in /home/sjukhus/public_html/wp-content/themes/sjukhus_theme/single.php on line 247

De senaste decennierna har förekomsten av astma ökat bland både barn och vuxna och idag beräknas sex till åtta procent av befolkningen ha astma. Orsakerna till denna ökning är till viss del okända men både arv, miljö och levnadsvanor anses inverka.

Warning: Undefined variable $multipler in /home/sjukhus/public_html/wp-content/themes/sjukhus_theme/single.php on line 247

Nyheter

Warning: Undefined array key "ny" in /home/sjukhus/public_html/wp-content/themes/sjukhus_theme/single.php on line 311

"Att sälja sin semester kan vara att sälja sin hälsa"
Idag 07:01
"Innan staten och regionerna försöker locka fler att utbilda sig till vårdyrken kanske de ska ta hand om dem som redan arbetar som vårdpersonal, tycker sjuksköterskan Meryem Yebio.

Läs mer här

  "Att sälja sin semester kan vara att sälja sin hälsa"
  Nytt miljardregn över äldreomsorgen
  Äldre skrivs ut från sjukhus med fel ordinationer
  Luftföroreningar kostar upp till 10 år i förväntad livslängd
  Undersköterskornas ordbok river ner språkbarriärer
  Sommarvikarier saknar körkort - får åka taxi
  Homeworld 3 försenas till 2023 för utvecklarnas hälsa
  Ivo kan få hårdare nypor när kommuner brister i tillsyn
  "Säkerställ jämlik hälsa för personer med funktionsnedsättning"
  Många i vården sjuka på jobbet
  Åklagaren: Tolv år för våldtäkter på äldre
  Miljarder att tjäna på fallprevention
  Nyckel borta i hemtjänsten - brukare hittad död
  Nya uppgifterna om Putins hälsa: "Definitivt sjuk"
  Uppsala kommun bäst på e-hälsa
  Här får patienten stanna hemma
  Avskedad vårdpersonal får jobb i annan kommun
  Musikens kraft ska förbättra demensvården
  Här hittar du tidigare Fråga doktorn Hälsa chattar
  Nu ska 1177 bli kommunvänligt
  Så många fick hjälp av hemsjukvården
  Därför spekuleras det så mycket om Putins hälsa
  Krog i Kil är till salu: "Jag har problem med min hälsa igen"
  Nyköpings lasarett ställer in planerad vård
  Putin saknades: "Något är mysko"
  Vårdbiträde åtalad för våldtäkter på äldreboende
  Äldreomsorgslyftet under Socialstyrelsens lupp
  Språktester på väg inom äldreomsorgen
  Undersköterskor fick ofta karensersättning
  Här röntgar kommunen patienter hemma
  Ungas psykiska hälsa måste tas på större allvar
  Livesänd opera blir personcentrerad vård
  Småbarns psykiska hälsa under lupp i ny studie
  Lavrovs svar om Putins hälsa: "Fråga de utländska ledarna"
  "Appar för mental hälsa slarvar med integriteten - ""exceptionellt otäcka"""
  Ovanligt svårt hitta sommarvikarier i år
  Appar för bättre mental hälsa har dåligt integritetsskydd
  MP utan kandidater i 71 kommuner
  Vårdförbundets oro inför sommarsemestern: "Hälsa är på spel"
  Anhörigvården värd miljarder för samhället