Symptom för Basalcellscancer (basaliom)


Fjällning
Rodnad
Sår i Huden
Utslag

Symtom
Det vanligaste symtomet på basalcellscancer är att man får en helt ny hudfärgad knuta eller rodnad fläck någonstans på huden, i ansiktet, på bröstkorgen eller ryggen. Cancern växer långsamt, men med tiden uppstår ofta sår som kan läka för att sedan komma tillbaka. Det finns tre typer av basalcellscancer som skiljer sig åt när det gäller var den uppträder, hur den växer samt hur den ser ut.

Ytlig basalcellscancer växer i överhuden som en rodnad, fjällande fläck. Fläcken kan se ut som ett litet eksem. Vanligast är att man får ytlig basalcellscancer på bröstet och ryggen, men ibland förekommer den i ansiktet.
Knutformad basalcellscancer växer i hudens mellanlager, läderhuden. Cancern yttrar sig som en hudfärgad eller svagt röd knuta. Så småningom bildas en kant runt knutan och sår kan uppstå i tumören. Knutan sitter oftast i ansiktet och på halsen, men ibland också på bålen.
Aggressivt växande basalcellscancer växer på ett djupare, mer diffust sätt. Tumören kan yttra sig som en hård, vitskimrande, ärrliknande förändring i huden och kan vara svår att se med blotta ögat. Ibland bildas ett sår i mitten. Aggressiv basalcellscancer uppstår oftast i ansiktet, runt näsan och ögonen.

Behandling för Basalcellscancer (basaliom)


Förebyggande
Det bästa sättet att minska risken att få basalcellscancer är att alltid skydda sig mot solens skadliga strålar och undvika att bränna sig. Detta är särskilt viktigt när det gäller barn då deras hud är mycket känslig för sol. Sommartid är solen som starkast mitt på dagen, då är det bäst att vara i skuggan och skydda huden med svala kläder. Solskyddskrämer skyddar troligen delvis mot basalcellscancer. Det är bra att börja med en hög solskyddsfaktor för att gradvis vänja huden vid solen.

Sök vård
Om du upptäcker knutor, rodnande förändringar eller sårigheter i huden, som du inte känner igen och som inte går över av sig själva, bör du kontakta din vårdcentral för en undersökning. I de flesta fall rör det sig om godartade förändringar, men det är viktigt att förändringarna blir undersökta.

Undersökning
Läkaren tittar på den nytillkomna knutan eller såret. Läkare som har lång erfarenhet av att behandla basalcellscancer kan ofta direkt avgöra vilken typ av tumör det är, och väljer ibland att behandla utan provtagning. Som ett komplement tas oftast ett hudprov från förändringen innan man beslutar om behandling. Vid behandlingen tas sedan alltid prov för mikroskopisk undersökning.

Behandling
Det finns flera olika sätt att behandla basalcellscancer. Cancern tas alltid bort så snart som möjligt för att minska risken att den växer och förstör intilliggande hud.

Cancerfläcken/knutan tas bort med skalpell. Hudprovet skickas till mikroskopisk analys för att säkerställa att all cancer har tagits bort.
Tumören skrapas bort. För att ta bort kvarvarande cancerceller bränns eller frysbehandlas såret med en särskild teknik. Den vävnad som skrapats bort skickas för mikroskopisk analys.
Hudcancern behandlas med radioaktiv strålning. I detta fall ges upprepade behandlingar med små doser strålning, ofta under några veckors tid.
Ibland används så kallad fotodynamisk behandling i utvalda fall av basalcellscancer. En salva som ökar ljuskänsligheten hos tumörcellerna stryks på huden och därefter belyses tumören med rött ljus som dödar tumörcellerna.
De två första behandlingarna görs med lokalbedövning och man behöver inte stanna kvar på sjukhuset. Vilken typ av behandling som används beror på vilken typ av basalcellscancer det är och var på kroppen den sitter.

Sjukdomen Basalcellscancer (basaliom)


Basalcellscancer är den vanligaste formen av hudcancer. Den är ofta lindrig. Det vanligaste tecknet är att du får en helt ny hudfärgad knuta eller rodnad fläck någonstans på huden. Det bästa sättet att minska risken är att alltid skydda sig mot solens skadliga strålar. Kontakta din vårdcentral om du misstänkter basalcellscancer.

Basalcellscancer är ofta lindrig. Det är också den vanligaste formen av hudcancer.

Basalcellscancer ger inte dottertumörer, metastaser, utan växer i storlek lokalt i huden. I Sverige registrerades drygt 32000 personer med basalcellscancer år 2005. Risken att få sjukdomen ökar med åldern, och det är mycket ovanligt att ungdomar drabbas. Basalcellscancer är lika vanlig hos män som hos kvinnor.

Skivepitelcancer och malignt melanom är andra former av hudcancer, som är betydligt ovanligare än basalcellscancer.

Studier visar att solbestrålning är en viktig faktor för att man ska utveckla hudcancer. Även andra faktorer har betydelse eftersom cancer kan uppstå i hud som inte kommer i kontakt med solens strålar. Solens ultravioletta strålar skadar arvsmassan, DNA, i hudens celler, särskilt i basalcellerna som ligger i den så kallade överhuden.

I basalcellslagret finns också pigmentceller, som producerar melanin, ett pigment som delvis skyddar oss mot solens skadliga strålar. Den som har ljus hy och en dålig förmåga att bilda pigment är särskilt känslig för solen och därmed i riskzonen för att utveckla hudcancer.

Nyheter

Dålig koll på tunga lyft i vården
28/10 10:00
"En av tre privata arbetsgivare inom vård och omsorg slarvar med att bedöma risker för belastningsskador när personalen lyfter tungt, enligt en ny rapport.

Läs mer här

  Dålig koll på tunga lyft i vården
  Laser fixar svårläkta sår snabbare i Skellefteå
  Stor studie: Så här många timmars sömn behöver du minst varje natt
  ?Förödande effekter"på barns och kvinnors hälsa
  Experter: Utbredd okunskap om farlig typ av cancer
  Stockholms stad säger upp avtal med Attendo
  Hur lång blir ditt barn som vuxen"Här är forskarnas nya modell
  Kritik mot boende efter höftfraktur
  Fler kommuner börjar dela journalsystem med Region Västmanland
  Självrengörande golv stärker grisarnas hälsa - och kassan
  LO enigt om satsning på de lägsta lönerna
  Ny studie: Så här visar sig digerdöden fortfarande i din kropp
  Så här kan din smartmobil indikera om du kommer att dö inom fem år
  Ny studie: Så här gynnar elcykeln din hälsa
  Boende missade att ställa fram rörelselarm - äldre avled
  "Hajk"-profilen: Är så kär fortfarande
  Vetenskapens dom: Så många timmar bör du sova
  RCC gjorde krångliga kostråd till lättläst broschyr
  "Ta beslut om en långsiktig plan för psykisk hälsa"
  Forskare: Detta tillstånd kan öka risken att dö i cancer
  Det här gäller för vaccineringar i höst
  Världsettans känga: "Inte säkert för vår hälsa"
  Får du artrit av att knäcka fingrarna"Här är svaret
  Kyrgios begär utredning om sin psykiska hälsa
  Forskare: Dessa känslor kan få dig att åldras snabbare än rökning
  Få äldre får vård för postcovid
  Tandköttsinflammation kan skada flera organ i din kropp: Här är vad du behöver veta
  Helena Ekholms kritik: "Riskerar deras hälsa"
  Stort försök: Nytt ämne kan bromsa utvecklingen av Alzheimers sjukdom
  Henrik Dorsin om sitt oväntade drömprojekt
  Undersköterskor väljer timanställning i protest
  Här är vetenskapens dom: Så skadligt är snus jämfört med cigaretter
  Stor inspektion av privata vårdinrättningar för att få bort belastningsskador
  Nu startar rättegången mot Attendo-anställda" åtalas för brott mot meddelarskyddet
  Allt tuffare locka personal till äldreomsorgen
  Vissa vanliga drömmar kan indikera risk för demens
  Demenssjuk föll ur sängen - höftledsfraktur upptäcktes senare
  Nya rön: Du kan vara tjock och frisk
  Region och kommuner samverkar om mobila närvårdsteam i Västmanland
  Kraftsamling kring äldreomsorgen med nationellt kompetenscentrum