Symptom för Basalcellscancer (basaliom)


Fjällning
Rodnad
Sår i Huden
Utslag

Symtom
Det vanligaste symtomet på basalcellscancer är att man får en helt ny hudfärgad knuta eller rodnad fläck någonstans på huden, i ansiktet, på bröstkorgen eller ryggen. Cancern växer långsamt, men med tiden uppstår ofta sår som kan läka för att sedan komma tillbaka. Det finns tre typer av basalcellscancer som skiljer sig åt när det gäller var den uppträder, hur den växer samt hur den ser ut.

Ytlig basalcellscancer växer i överhuden som en rodnad, fjällande fläck. Fläcken kan se ut som ett litet eksem. Vanligast är att man får ytlig basalcellscancer på bröstet och ryggen, men ibland förekommer den i ansiktet.
Knutformad basalcellscancer växer i hudens mellanlager, läderhuden. Cancern yttrar sig som en hudfärgad eller svagt röd knuta. Så småningom bildas en kant runt knutan och sår kan uppstå i tumören. Knutan sitter oftast i ansiktet och på halsen, men ibland också på bålen.
Aggressivt växande basalcellscancer växer på ett djupare, mer diffust sätt. Tumören kan yttra sig som en hård, vitskimrande, ärrliknande förändring i huden och kan vara svår att se med blotta ögat. Ibland bildas ett sår i mitten. Aggressiv basalcellscancer uppstår oftast i ansiktet, runt näsan och ögonen.

Behandling för Basalcellscancer (basaliom)


Förebyggande
Det bästa sättet att minska risken att få basalcellscancer är att alltid skydda sig mot solens skadliga strålar och undvika att bränna sig. Detta är särskilt viktigt när det gäller barn då deras hud är mycket känslig för sol. Sommartid är solen som starkast mitt på dagen, då är det bäst att vara i skuggan och skydda huden med svala kläder. Solskyddskrämer skyddar troligen delvis mot basalcellscancer. Det är bra att börja med en hög solskyddsfaktor för att gradvis vänja huden vid solen.

Sök vård
Om du upptäcker knutor, rodnande förändringar eller sårigheter i huden, som du inte känner igen och som inte går över av sig själva, bör du kontakta din vårdcentral för en undersökning. I de flesta fall rör det sig om godartade förändringar, men det är viktigt att förändringarna blir undersökta.

Undersökning
Läkaren tittar på den nytillkomna knutan eller såret. Läkare som har lång erfarenhet av att behandla basalcellscancer kan ofta direkt avgöra vilken typ av tumör det är, och väljer ibland att behandla utan provtagning. Som ett komplement tas oftast ett hudprov från förändringen innan man beslutar om behandling. Vid behandlingen tas sedan alltid prov för mikroskopisk undersökning.

Behandling
Det finns flera olika sätt att behandla basalcellscancer. Cancern tas alltid bort så snart som möjligt för att minska risken att den växer och förstör intilliggande hud.

Cancerfläcken/knutan tas bort med skalpell. Hudprovet skickas till mikroskopisk analys för att säkerställa att all cancer har tagits bort.
Tumören skrapas bort. För att ta bort kvarvarande cancerceller bränns eller frysbehandlas såret med en särskild teknik. Den vävnad som skrapats bort skickas för mikroskopisk analys.
Hudcancern behandlas med radioaktiv strålning. I detta fall ges upprepade behandlingar med små doser strålning, ofta under några veckors tid.
Ibland används så kallad fotodynamisk behandling i utvalda fall av basalcellscancer. En salva som ökar ljuskänsligheten hos tumörcellerna stryks på huden och därefter belyses tumören med rött ljus som dödar tumörcellerna.
De två första behandlingarna görs med lokalbedövning och man behöver inte stanna kvar på sjukhuset. Vilken typ av behandling som används beror på vilken typ av basalcellscancer det är och var på kroppen den sitter.

Sjukdomen Basalcellscancer (basaliom)


Basalcellscancer är den vanligaste formen av hudcancer. Den är ofta lindrig. Det vanligaste tecknet är att du får en helt ny hudfärgad knuta eller rodnad fläck någonstans på huden. Det bästa sättet att minska risken är att alltid skydda sig mot solens skadliga strålar. Kontakta din vårdcentral om du misstänkter basalcellscancer.

Basalcellscancer är ofta lindrig. Det är också den vanligaste formen av hudcancer.

Basalcellscancer ger inte dottertumörer, metastaser, utan växer i storlek lokalt i huden. I Sverige registrerades drygt 32000 personer med basalcellscancer år 2005. Risken att få sjukdomen ökar med åldern, och det är mycket ovanligt att ungdomar drabbas. Basalcellscancer är lika vanlig hos män som hos kvinnor.

Skivepitelcancer och malignt melanom är andra former av hudcancer, som är betydligt ovanligare än basalcellscancer.

Studier visar att solbestrålning är en viktig faktor för att man ska utveckla hudcancer. Även andra faktorer har betydelse eftersom cancer kan uppstå i hud som inte kommer i kontakt med solens strålar. Solens ultravioletta strålar skadar arvsmassan, DNA, i hudens celler, särskilt i basalcellerna som ligger i den så kallade överhuden.

I basalcellslagret finns också pigmentceller, som producerar melanin, ett pigment som delvis skyddar oss mot solens skadliga strålar. Den som har ljus hy och en dålig förmåga att bilda pigment är särskilt känslig för solen och därmed i riskzonen för att utveckla hudcancer.

Nyheter

Upptäckt kan bromsa autoimmuna sjukdomar
9/3 16:40
Människan behöver ett effektivt immunförsvar, som kan slå ned hårt och med precision på infektioner och främmande kroppar. I en del situationer missförstår immunförsvaret dock uppdraget och går felaktigt till angrepp mot kroppens friska celler och vävnad.

Läs mer här

  Upptäckt kan bromsa autoimmuna sjukdomar
  Forskare varnar: Populär bantningskur kan ge hjärtproblem
  Hemtjänsten tar till bandvagnar i snökaoset
  It-attack mot Humana ? uppgifter har stulits
  Forskare varnar: Detta bör gravida undvika
  Forskare varnar för e-cigaretters inverkan på lungorna
  Studie: Långvarig fasta kan ha negativa effekter
  SD: Lär dig svenska eller riskera uppsägning
  Satsning på yrkessvenska ska ge fler undersköterskor i Kalmar
  Otraditionell men effektiv behandling av psykiska störningar
  Studie: Sötningsmedel kan öka risken för stroke och blodproppar
  Regelbundna toabesök kan vara nyckel till bättre mental hälsa
  Bristande kommunikation slutade med amputerat ben
  Lovande resultat för behandling av kronisk kvinnosjukdom
  Forskare om insulinbehandling: ?Vi har räknat fel i årtionden?
  Nu ska kommuner och regioner lära sig om fördelarna med fallprevention
  Push - Gym & Hälsa AB ? nytt företag startar i Nora
  Viss kolhydrat kan sätta fart på utvecklingen av Alzheimers sjukdom
  Skrämmande mattrend är vanligast bland flickor
  ?Väldigt fattig vardag? på äldreboende
  Det bor både mögel och kolibakterier på din läskburk
  Hälsosamtal ska bryta äldres ensamhet
  Forskare har uppfunnit ett effektivt "p-piller" till män
  Kom i ditt livs form efter 40
  Därför varierar cancerrisken i bröst
  Överbeskyddande föräldrar stjäl år från sina barns liv
  Ett visst vitamin ser ut att kunna förebygga självmord
  Forskare: Dessa livsmedel borde märkas med cancervarning
  Överraskande fördelar med lindrig paranoia
  Den här typen av mat kan sabotera din inre "stoppknapp"
  ?Omsorgen om varandras hälsa gäller bara Leif?
  Ny kunskap: Så fort kan avgaser förändra hjärnan
  Klüft peppar för bättre hälsa
  Den här sortens kaffe kan ha antiinflammatorisk effekt
  Ivo: Sjukvården på äldreboenden är för dålig
  Hemligheterna bakom Filip Hammars kroppsförvandling
  Ivo vill tvinga kommuner anmäla omsorgsfusk
  Forskare har slutligen klarat upp mystiska fall av spädbarnsdöd
  Stopp för många hemtjänstföretag
  JUST NU: Regeringen miljardsatsar på kvinnors hälsa