Blodkärlsdemens (vaskulär demens)

Sjukdom - Blod och lymfkörtlar

Om sjukdomenBehandling

Symptom för Blodkärlsdemens (vaskulär demens)


Ångest
Hallucinationer
Nedstämd/Deprimerad
Sämre balans
Svår Koncentrationsförmåga

Symtom på blodkärlsdemens
Den som har blodkärlsdemens kan ha följande symtom:

problem att minnas
sämre förmåga att tillgodogöra sig sinnesintryck, till exempel tolka känsel- eller synintryck
sämre förmåga att koncentrera sig
sämre språklig förmåga – man kan få svårt att hitta ord för att uttrycka det man vill
sämre omdöme och aggressivitet
nedstämdhet, ängslan och oro
hallucinationer eller felaktig verklighetsuppfattning. Man ser eller hör saker som inte finns i verkligheten.
Utöver dessa symtom kan man också drabbas av kroppsliga besvär, som att behöva längre tid för olika rörelser och känna sig stel eller svag i ena sidan av kroppen. Man kan också få problem med balansen. Typiskt för sjukdomen är tillfälliga perioder av förvirring som varvas med relativt klara perioder. Förvirringen, som kan vara från några timmar upp till dagar, späder på de symtom redan finns.

Behandling för Blodkärlsdemens (vaskulär demens)


Förebygg blodkärlsdemens
Genom att behandla och åtgärda högt blodtryck, höga blodfetter, höga blodsockervärden och övervikt kan man minska risken för att drabbas av sjukdomen.

Regelbunden fysisk motion minskar också risken.

Alkohol i stora mängder och rökning kan skada och försämra hjärnans funktioner.

Ensidig eller dåligt sammansatt kost kan ge vitaminbrist som i sin tur kan skada hjärnans celler. Det kan leda till sämre minne och problem med hälsan.

Egenvård vid blodkärlsdemens
Ett liv med tydliga och återkommande rutiner kan underlätta vardagen för den som är sjuk. Det är också viktigt att behålla ett socialt umgänge.

För att undvika att blodcirkulationen till hjärnan blir sämre bör man undvika rökning.

Sök vård
Om man får minnesproblem som blir till ett handikapp i vardagen bör man söka vård. Har man under längre tid än en månad fått allt svårare att minnas, tänka och tolka sinnesintryck bör man vända sig till sin vårdcentral för en första bedömning.

Om en person som har blodkärlsdemens hamnar i ett förvirringstillstånd bör man kontakta vårdcentralen. Det kan finnas andra orsaker till förvirringen, till exempel infektioner, smärta, blodtrycksfall eller biverkningar av läkemedel.

Undersökning
I en första inledande undersökning berättar man själv, eller någon närstående, om besvären. Det är för att läkaren ska få klart för sig vilka symtom man har och hur de förändrats.
En kroppslig undersökning görs och minne samt mental förmåga testas.
Blodprov kan visa på om man har låg ämnesomsättning, vitaminbrist eller för höga nivåer av kalk som kan påverka hjärnans funktioner.
EKG visar hjärtverksamheten, EEG visar elektrisk aktivitet i hjärnan som kan avslöja kärlskador.
En datortomografi av hjärnan kan visa om hjärnan är skadad på grund av försämrad blodcirkulation.
Ibland undersöks även den vätska som omger och skyddar hjärnan. Provet visar om det finns proteiner som läckt ut från skadade nervceller.
Om diagnosen är oklar kan psykologer med hjälp av olika testmetoder bedöma intellektuella funktioner.

Behandling av blodkärlsdemens
Den som lider av demens behöver ofta hjälp och stöd för att klara sitt dagliga liv. Kommunens hemtjänst kan hjälpa till med praktiska sysslor som att sköta hygien, byta kläder, städa och handla mat. Kommunens biståndshandläggare bedömer vilken hjälp den drabbade behöver.

En sjuksköterska bedömer om den sjuke behöver hemsjukvård, till exempel hjälp att ta sina läkemedel. Många kommuner har särskilda demenssjuksköterskor som kan ge råd och hjälp både till den som är sjuk och till närstående.

Läkemedel
Personer med blodkärlsdemens har ofta hjärt- och kärlsjukdom, höga blodfetter eller högt blodsocker som bör behandlas för att sjukdomen inte ska förvärras. Psykiska symtom som nedstämdhet, sömnstörning, hallucinationer, ångest eller oro kan behandlas med läkemedel.

Sjukdomen Blodkärlsdemens (vaskulär demens)


Blodkärlsdemens är en demenssjukdom som beror på ett minskat blodflöde i hjärnans kärl. Tecken på sjukdomen kan vara problem att minnas och koncentrera sig samt perioder av förvirring. Du kan minska risken för att drabbas av sjukdomen genom att behandla och åtgärda högt blodtryck, höga blodfetter, höga blodsockervärden och övervikt.

Blodkärlsdemens beror på att blodflödet i hjärnans kärl minskar så att delar av hjärnan får för lite syre och näring. Det gör att nervceller skadas.

Det kan finnas flera orsaker till att blodflödet minskar, till exempel förkalkning av blodkärlen, blodpropp eller blödning i hjärnan. Långvarigt högt blodtryck eller återkommande blodtrycksfall kan också bidra till att man får blodkärlsdemens. Andra faktorer som ökar risken att drabbas är höga blodsockervärden, övervikt och förhöjda blodfetter.

Blodkärlsdemens förekommer i flera olika former och det kan vara svårt att dra tydliga gränser mellan dessa och andra demenssjukdomar. Blandformer förekommer och personer med Alzheimers sjukdom kan även ha skador som är typiska för blodkärlsdemens.

Hur sjukdomen påverkar den drabbade beror på vilka delar av hjärnan som skadas. Skador i pannloberna ger personlighetsförändringar. Skador i hjässloberna försämrar förmågan att analysera, tolka och förstå. Om tinningloberna skadas försämras ofta minnet.

Blodkärlsdemens utvecklas ofta stegvis – tillståndet kan vara stabilt i några månader för att sedan förändras snabbt. Den drabbade kan ha bättre och sämre dagar. Ofta upplever man att den som drabbas av blodkärlsdemens insjuknar hastigt. Men orsaken till sjukdomen kan ha funnits där under en längre tid.

Nyheter

Försökte muta kollegor att nobba vaccin
Igår 09:01
En kommunanställd man i Skellefteå försökte förmå sina kollegor att inte vaccinera sig mot covid-19.

Läs mer här

  Försökte muta kollegor att nobba vaccin
  Undersköterska låste in boende - anmäls
  Regeringen rustar för bättre krisberedskap i hemsjukvården
  Sjuksköterska tittade på fel läkemedelslista - äldre avled
  ?Mycket lättare att göra läkemedelsgenomgångar"- mas om digitala ronder i glesbygd
  Äldre död efter taklyft på boende - Ivo kritiserar
  Hemtjänsten trivs med jobbet - trots usel arbetsmiljö
  Gick till jobbet med corona - frias
  Kommuner talar vård under Almedalsveckan
  Nordic Capital har 12 nya miljarder att förvärva för - tittar på hälsa och betalningar
  Intensiv hemrehab håller hemtjänsten borta
  Ingen JO-kritik efter bråk om skyddsstopp
  Spritstölder inom hemtjänsten
  Sängstöd anmäls efter dödsfall
  Nordkorea: Oro för avmagrad Kims hälsa
  "Då kan kommunens hälsomässa genomföras: ""Alla tjänar på en bättre hälsa"""
  "Det har blivit lättare att få gehör för reformer"
  "?Fara för liv, hälsa och personlig säkerhet"- Ivo om HVB-hemmet"
  Rasmus Bergström: "Risk för sämre hälsa - lägg till istället för att ta bort"
  Listan - här är förslagen som ska få folk till vården
  Utredare vill höja utbildningsnivån i omsorgen
  Arbetsmiljöverket svänger om munskydd
  JUST NU: Försvunnen kvinna återfunnen: "Vid god hälsa"
  Endast en kommun får kritik - trots samordning
  INSÄNDARE: KD: Vi vill satsa på ungas hälsa - föreslår bidrag till för deltagaravgifter
  2025 ska Sverige vara bäst på e-hälsa " men hur ska vi klara det"
  Gävle beställer pandemigranskning
  Ville hälsa på - försökte klättra in genom fönster på stödboende
  Attendo slopar kritiserat bonussystem
  En vänlig knuff fick fler att använda handsprit
  E-hälsomyndigheten ska hjälpa till med vaccinationsbevis
  Insändare: Sluta utgå ifrån att alla hundar ska hälsa på varandra
  Fler får hjälp av hemsjukvården
  Lina i -stersund jobbar med världsåkarnas hjärnor: "Min dröm är att mental hälsa har en given plats på idrottsarenan"
  Tusentals trygghetslarm ur funktion
  Fem röster: Vad vill du hälsa till din mamma på mors dag?
  Hemtjänst smög in och väckte äldre i jakt på telefon
  Socialutskottet säger ja till mar
  Riksrevisionen ifrågasätter öppna jämförelser
  Forskare varnar för förändringshysteri