Blodkärlsdemens (vaskulär demens)

Sjukdom - Blod och lymfkörtlar

Om sjukdomenBehandling

Symptom för Blodkärlsdemens (vaskulär demens)


Ångest
Hallucinationer
Nedstämd/Deprimerad
Sämre balans
Svår Koncentrationsförmåga

Symtom på blodkärlsdemens
Den som har blodkärlsdemens kan ha följande symtom:

Warning: Undefined variable $multipler in /home/sjukhus/public_html/wp-content/themes/sjukhus_theme/single.php on line 211

problem att minnas
sämre förmåga att tillgodogöra sig sinnesintryck, till exempel tolka känsel- eller synintryck
sämre förmåga att koncentrera sig
sämre språklig förmåga – man kan få svårt att hitta ord för att uttrycka det man vill
sämre omdöme och aggressivitet
nedstämdhet, ängslan och oro
hallucinationer eller felaktig verklighetsuppfattning. Man ser eller hör saker som inte finns i verkligheten.
Utöver dessa symtom kan man också drabbas av kroppsliga besvär, som att behöva längre tid för olika rörelser och känna sig stel eller svag i ena sidan av kroppen. Man kan också få problem med balansen. Typiskt för sjukdomen är tillfälliga perioder av förvirring som varvas med relativt klara perioder. Förvirringen, som kan vara från några timmar upp till dagar, späder på de symtom redan finns.

Warning: Undefined variable $multipler in /home/sjukhus/public_html/wp-content/themes/sjukhus_theme/single.php on line 211

Behandling för Blodkärlsdemens (vaskulär demens)


Förebygg blodkärlsdemens
Genom att behandla och åtgärda högt blodtryck, höga blodfetter, höga blodsockervärden och övervikt kan man minska risken för att drabbas av sjukdomen.

Warning: Undefined variable $multipler in /home/sjukhus/public_html/wp-content/themes/sjukhus_theme/single.php on line 227

Regelbunden fysisk motion minskar också risken.

Warning: Undefined variable $multipler in /home/sjukhus/public_html/wp-content/themes/sjukhus_theme/single.php on line 227

Alkohol i stora mängder och rökning kan skada och försämra hjärnans funktioner.

Warning: Undefined variable $multipler in /home/sjukhus/public_html/wp-content/themes/sjukhus_theme/single.php on line 227

Ensidig eller dåligt sammansatt kost kan ge vitaminbrist som i sin tur kan skada hjärnans celler. Det kan leda till sämre minne och problem med hälsan.

Warning: Undefined variable $multipler in /home/sjukhus/public_html/wp-content/themes/sjukhus_theme/single.php on line 227

Egenvård vid blodkärlsdemens
Ett liv med tydliga och återkommande rutiner kan underlätta vardagen för den som är sjuk. Det är också viktigt att behålla ett socialt umgänge.

Warning: Undefined variable $multipler in /home/sjukhus/public_html/wp-content/themes/sjukhus_theme/single.php on line 227

För att undvika att blodcirkulationen till hjärnan blir sämre bör man undvika rökning.

Warning: Undefined variable $multipler in /home/sjukhus/public_html/wp-content/themes/sjukhus_theme/single.php on line 227

Sök vård
Om man får minnesproblem som blir till ett handikapp i vardagen bör man söka vård. Har man under längre tid än en månad fått allt svårare att minnas, tänka och tolka sinnesintryck bör man vända sig till sin vårdcentral för en första bedömning.

Warning: Undefined variable $multipler in /home/sjukhus/public_html/wp-content/themes/sjukhus_theme/single.php on line 227

Om en person som har blodkärlsdemens hamnar i ett förvirringstillstånd bör man kontakta vårdcentralen. Det kan finnas andra orsaker till förvirringen, till exempel infektioner, smärta, blodtrycksfall eller biverkningar av läkemedel.

Warning: Undefined variable $multipler in /home/sjukhus/public_html/wp-content/themes/sjukhus_theme/single.php on line 227

Undersökning
I en första inledande undersökning berättar man själv, eller någon närstående, om besvären. Det är för att läkaren ska få klart för sig vilka symtom man har och hur de förändrats.
En kroppslig undersökning görs och minne samt mental förmåga testas.
Blodprov kan visa på om man har låg ämnesomsättning, vitaminbrist eller för höga nivåer av kalk som kan påverka hjärnans funktioner.
EKG visar hjärtverksamheten, EEG visar elektrisk aktivitet i hjärnan som kan avslöja kärlskador.
En datortomografi av hjärnan kan visa om hjärnan är skadad på grund av försämrad blodcirkulation.
Ibland undersöks även den vätska som omger och skyddar hjärnan. Provet visar om det finns proteiner som läckt ut från skadade nervceller.
Om diagnosen är oklar kan psykologer med hjälp av olika testmetoder bedöma intellektuella funktioner.

Warning: Undefined variable $multipler in /home/sjukhus/public_html/wp-content/themes/sjukhus_theme/single.php on line 227

Behandling av blodkärlsdemens
Den som lider av demens behöver ofta hjälp och stöd för att klara sitt dagliga liv. Kommunens hemtjänst kan hjälpa till med praktiska sysslor som att sköta hygien, byta kläder, städa och handla mat. Kommunens biståndshandläggare bedömer vilken hjälp den drabbade behöver.

Warning: Undefined variable $multipler in /home/sjukhus/public_html/wp-content/themes/sjukhus_theme/single.php on line 227

En sjuksköterska bedömer om den sjuke behöver hemsjukvård, till exempel hjälp att ta sina läkemedel. Många kommuner har särskilda demenssjuksköterskor som kan ge råd och hjälp både till den som är sjuk och till närstående.

Warning: Undefined variable $multipler in /home/sjukhus/public_html/wp-content/themes/sjukhus_theme/single.php on line 227

Läkemedel
Personer med blodkärlsdemens har ofta hjärt- och kärlsjukdom, höga blodfetter eller högt blodsocker som bör behandlas för att sjukdomen inte ska förvärras. Psykiska symtom som nedstämdhet, sömnstörning, hallucinationer, ångest eller oro kan behandlas med läkemedel.

Warning: Undefined variable $multipler in /home/sjukhus/public_html/wp-content/themes/sjukhus_theme/single.php on line 227

Sjukdomen Blodkärlsdemens (vaskulär demens)


Blodkärlsdemens är en demenssjukdom som beror på ett minskat blodflöde i hjärnans kärl. Tecken på sjukdomen kan vara problem att minnas och koncentrera sig samt perioder av förvirring. Du kan minska risken för att drabbas av sjukdomen genom att behandla och åtgärda högt blodtryck, höga blodfetter, höga blodsockervärden och övervikt.

Warning: Undefined variable $multipler in /home/sjukhus/public_html/wp-content/themes/sjukhus_theme/single.php on line 247

Blodkärlsdemens beror på att blodflödet i hjärnans kärl minskar så att delar av hjärnan får för lite syre och näring. Det gör att nervceller skadas.

Warning: Undefined variable $multipler in /home/sjukhus/public_html/wp-content/themes/sjukhus_theme/single.php on line 247

Det kan finnas flera orsaker till att blodflödet minskar, till exempel förkalkning av blodkärlen, blodpropp eller blödning i hjärnan. Långvarigt högt blodtryck eller återkommande blodtrycksfall kan också bidra till att man får blodkärlsdemens. Andra faktorer som ökar risken att drabbas är höga blodsockervärden, övervikt och förhöjda blodfetter.

Warning: Undefined variable $multipler in /home/sjukhus/public_html/wp-content/themes/sjukhus_theme/single.php on line 247

Blodkärlsdemens förekommer i flera olika former och det kan vara svårt att dra tydliga gränser mellan dessa och andra demenssjukdomar. Blandformer förekommer och personer med Alzheimers sjukdom kan även ha skador som är typiska för blodkärlsdemens.

Warning: Undefined variable $multipler in /home/sjukhus/public_html/wp-content/themes/sjukhus_theme/single.php on line 247

Hur sjukdomen påverkar den drabbade beror på vilka delar av hjärnan som skadas. Skador i pannloberna ger personlighetsförändringar. Skador i hjässloberna försämrar förmågan att analysera, tolka och förstå. Om tinningloberna skadas försämras ofta minnet.

Warning: Undefined variable $multipler in /home/sjukhus/public_html/wp-content/themes/sjukhus_theme/single.php on line 247

Blodkärlsdemens utvecklas ofta stegvis – tillståndet kan vara stabilt i några månader för att sedan förändras snabbt. Den drabbade kan ha bättre och sämre dagar. Ofta upplever man att den som drabbas av blodkärlsdemens insjuknar hastigt. Men orsaken till sjukdomen kan ha funnits där under en längre tid.

Warning: Undefined variable $multipler in /home/sjukhus/public_html/wp-content/themes/sjukhus_theme/single.php on line 247

Nyheter

Warning: Undefined array key "ny" in /home/sjukhus/public_html/wp-content/themes/sjukhus_theme/single.php on line 311

Nytt miljardregn över äldreomsorgen
Igår 17:00
Tre miljarder kronor. Så mycket pengar får kommuner som har ökat antalet sjuksköterskor och minskat andelen timanställda i äldreomsorgen nu dela på

Läs mer här

  Nytt miljardregn över äldreomsorgen
  Äldre skrivs ut från sjukhus med fel ordinationer
  Luftföroreningar kostar upp till 10 år i förväntad livslängd
  Undersköterskornas ordbok river ner språkbarriärer
  Sommarvikarier saknar körkort - får åka taxi
  Homeworld 3 försenas till 2023 för utvecklarnas hälsa
  Ivo kan få hårdare nypor när kommuner brister i tillsyn
  "Säkerställ jämlik hälsa för personer med funktionsnedsättning"
  Många i vården sjuka på jobbet
  Åklagaren: Tolv år för våldtäkter på äldre
  Miljarder att tjäna på fallprevention
  Nyckel borta i hemtjänsten - brukare hittad död
  Nya uppgifterna om Putins hälsa: "Definitivt sjuk"
  Uppsala kommun bäst på e-hälsa
  Här får patienten stanna hemma
  Avskedad vårdpersonal får jobb i annan kommun
  Musikens kraft ska förbättra demensvården
  Här hittar du tidigare Fråga doktorn Hälsa chattar
  Nu ska 1177 bli kommunvänligt
  Så många fick hjälp av hemsjukvården
  Därför spekuleras det så mycket om Putins hälsa
  Krog i Kil är till salu: "Jag har problem med min hälsa igen"
  Nyköpings lasarett ställer in planerad vård
  Putin saknades: "Något är mysko"
  Vårdbiträde åtalad för våldtäkter på äldreboende
  Äldreomsorgslyftet under Socialstyrelsens lupp
  Språktester på väg inom äldreomsorgen
  Undersköterskor fick ofta karensersättning
  Här röntgar kommunen patienter hemma
  Ungas psykiska hälsa måste tas på större allvar
  Livesänd opera blir personcentrerad vård
  Småbarns psykiska hälsa under lupp i ny studie
  Lavrovs svar om Putins hälsa: "Fråga de utländska ledarna"
  "Appar för mental hälsa slarvar med integriteten - ""exceptionellt otäcka"""
  Ovanligt svårt hitta sommarvikarier i år
  Appar för bättre mental hälsa har dåligt integritetsskydd
  MP utan kandidater i 71 kommuner
  Vårdförbundets oro inför sommarsemestern: "Hälsa är på spel"
  Anhörigvården värd miljarder för samhället
  Stor satsning på fler språkombud ska höja kvaliteten i äldrevården