Symptom för Coronavirus / Covid-19


Feber
Ledvärk
Rodnad
Huvudvärk
Ögonirritation

Symptom Coronavirus

Covid-19 är en sjukdom som kan orsaka en mängd olika symtom hos den som drabbas. Symptomen kan vara milda, som vid en vanlig förkylning eller influensa, eller mer allvarliga. De vanligaste symtomen är hosta, feber, andningsbesvär, snuva, nästäppa, halsont, huvudvärk, illamående, värk i muskler och leder, magknip och diarré. Andra symtom som kan förekomma är hudutslag och förändringar i lukt- och smakförmågan. Många som drabbas av covid-19 känner sig mycket trötta och kan ha en infektion som varar i flera dagar, ibland upp till 14 dagar.

Vid covid-19 kan det också förekomma att symtomen förvärras en vecka efter att man först blev sjuk. Detta kan innebära att man känner sig sjukare och får svårare att andas, eller att man känner sig svag och förvirrad. Detta kan vara ett tecken på att infektionen har gått över till en mer allvarlig form. Även om infektionen har gått över kan det ta lång tid innan man känner sig helt återställd, ibland upp till flera veckor eller månader.

Det är viktigt att vara uppmärksam på symtomen vid covid-19 eftersom sjukdomen kan vara allvarlig för vissa personer, särskilt för äldre och personer med underliggande sjukdomar. Om du upplever allvarliga symtom som andningsbesvär, stark feber eller svår trötthet bör du kontakta vården för rådgivning och eventuell behandling. Även om du bara har milda symtom är det viktigt att följa råd och rekommendationer från hälsomyndigheter för att förhindra spridning av sjukdomen till andra.

För att förebygga covid-19 är det viktigt att tvätta händerna ofta med tvål och vatten, undvika nära kontakt med personer som är sjuka och använda munskydd i offentliga miljöer. Det är också viktigt att följa lokala restriktioner såsom lockdowns och nedstängningar av offentliga platser, samt att resa med försiktighet och följa råd och rekommendationer från hälsomyndigheter. Genom att ta dessa försiktighetsåtgärder kan vi bidra till att bekämpa pandemin och återgå till en mer normal vardag.

 

Behandling för Coronavirus / Covid-19


Behandling Coronavirus

För närvarande finns det ingen specifik behandling eller vaccin mot covid-19, eftersom sjukdomen orsakas av ett virus och inte av bakterier. Antibiotika, som vanligtvis används vid bakterieinfektioner, är därför inte effektiva vid covid-19. Behandlingen av covid-19 inriktar sig därför på att lindra symtomen och förhindra komplikationer, såsom lunginflammation och pneumoni.

Vaccin mot covid-19 administreras med en spruta i armen och det är viktigt att ta alla sprutor som erbjuds för att få ett bra skydd mot sjukdomen. Sprutorna ges vid olika tillfällen och det är normalt att uppleva viss ömhet i armen, huvudvärk och trötthet det första dygnet efter vaccinationen. Andra vanliga biverkningar är feber, värk i leder och muskler, och frossa. Dessa biverkningar brukar försvinna inom några dagar. Det är ovanligt med allvarliga biverkningar av vaccinationen och det är viktigt att komma ihåg att risken för att bli allvarligt sjuk i covid-19 är mycket större än risken för biverkningar efter vaccinationen.

Gravida och ammande kvinnor kan vaccinera sig mot covid-19 och det är oskadligt för barnet i magen. Barn och unga kan också vaccineras om de har en sjukdom eller annat tillstånd som gör att de kan bli allvarligt sjuka av covid-19. Personer som har haft en allvarlig allergisk reaktion tidigare bör rådfråga en läkare innan de vaccinerar sig.

Vaccinet mot covid-19 har genomgått noggrann kontroll och många miljoner människor har redan vaccinerats med det. Vaccinet fortsätter att studeras och det är möjligt att man kan få covid-19 även om man är vaccinerad, men de allra flesta som är vaccinerade blir inte allvarligt sjuka. Du kan vaccinera dig här.

Källa Folkhälsomyndigheten, 1177

Sjukdomen Coronavirus / Covid-19


Covid-19 är en sjukdom orsakad av det nya coronaviruset SARS-CoV-2. Det spreds först i Kina i slutet av 2019 och har sedan spridit sig till hela världen, vilket har resulterat i en pandemi. SARS-CoV-2 sprids främst genom droppar i luften som släpps ut när en person som har viruset andas ut, hostar eller nyser. Det kan också spridas genom direktkontakt med viruset på ytor och föremål.

Symptomen på covid-19 kan vara milda eller svåra och kan inkludera feber, hosta, trötthet, muskelvärk, huvudvärk, förkylningssymptom, diarré, förlust av lukt- och smakförmåga och förhöjd temperatur. De flesta människor som smittas med viruset återhämtar sig utan speciell behandling, men för vissa kan sjukdomen vara allvarlig och leda till lunginflammation, pneumoni och i värsta fall död.

Det finns för närvarande ingen specifik medicin eller vaccin mot covid-19. Behandlingen inriktar sig på att lindra symtomen och förhindra komplikationer. Det rekommenderas att man tvättar händerna ofta med tvål och vatten, undviker nära kontakt med personer som är sjuka och använder munskydd i offentliga miljöer för att förhindra spridning av viruset.

Det är viktigt att följa råd och rekommendationer från hälsomyndigheter för att minska spridningen av covid-19. Detta inkluderar att hålla avstånd till andra människor, att stanna hemma vid minsta tecken på sjukdom och att följa lokala restriktioner såsom lockdowns och nedstängningar av offentliga platser.

Världshälsoorganisationen (WHO) har utlyst covid-19 som en pandemi, vilket innebär att sjukdomen har spridit sig till många länder och drabbat en stor del av befolkningen. Pandemin har haft stora konsekvenser för samhällen och ekonomier runt om i världen. Många människor har förlorat sina jobb och företag har gått i konkurs, medan andra har sett sin vardag förändras drastiskt på grund av restriktioner såsom nedstängningar av skolor och företag.

För att bekämpa pandemin har många länder infört olika åtgärder såsom nedstängningar, resbegränsningar och krav på munskydd i offentliga miljöer. Dessa åtgärder har visat sig vara effektiva för att bromsa spridningen av viruset, men har också lett till ekonomiska och sociala utmaningar.

Vaccin mot covid-19 har utvecklats och börjat distribueras till världens länder. Det är viktigt att så många som möjligt vaccinerar sig för att nå en så kallad herd immunity, där en stor del av befolkningen är immun mot sjukdomen och spridningen därmed minskar. Det är också viktigt att fortsätta följa råd och rekommendationer från hälsomyndigheter, även om man har vaccinerat sig, eftersom det fortfarande finns en risk för spridning av viruset.

Covid-19 är en allvarlig sjukdom som har påverkat människor och samhällen runt om i världen. Genom att följa råd och rekommendationer från hälsomyndigheter och vaccinera sig kan vi bidra till att bekämpa pandemin och återgå till en mer normal vardag.

Nyheter

Upptäckt kan bromsa autoimmuna sjukdomar
9/3 16:40
Människan behöver ett effektivt immunförsvar, som kan slå ned hårt och med precision på infektioner och främmande kroppar. I en del situationer missförstår immunförsvaret dock uppdraget och går felaktigt till angrepp mot kroppens friska celler och vävnad.

Läs mer här

  Upptäckt kan bromsa autoimmuna sjukdomar
  Forskare varnar: Populär bantningskur kan ge hjärtproblem
  Hemtjänsten tar till bandvagnar i snökaoset
  It-attack mot Humana ? uppgifter har stulits
  Forskare varnar: Detta bör gravida undvika
  Forskare varnar för e-cigaretters inverkan på lungorna
  Studie: Långvarig fasta kan ha negativa effekter
  SD: Lär dig svenska eller riskera uppsägning
  Satsning på yrkessvenska ska ge fler undersköterskor i Kalmar
  Otraditionell men effektiv behandling av psykiska störningar
  Studie: Sötningsmedel kan öka risken för stroke och blodproppar
  Regelbundna toabesök kan vara nyckel till bättre mental hälsa
  Bristande kommunikation slutade med amputerat ben
  Lovande resultat för behandling av kronisk kvinnosjukdom
  Forskare om insulinbehandling: ?Vi har räknat fel i årtionden?
  Nu ska kommuner och regioner lära sig om fördelarna med fallprevention
  Push - Gym & Hälsa AB ? nytt företag startar i Nora
  Viss kolhydrat kan sätta fart på utvecklingen av Alzheimers sjukdom
  Skrämmande mattrend är vanligast bland flickor
  ?Väldigt fattig vardag? på äldreboende
  Det bor både mögel och kolibakterier på din läskburk
  Hälsosamtal ska bryta äldres ensamhet
  Forskare har uppfunnit ett effektivt "p-piller" till män
  Kom i ditt livs form efter 40
  Därför varierar cancerrisken i bröst
  Överbeskyddande föräldrar stjäl år från sina barns liv
  Ett visst vitamin ser ut att kunna förebygga självmord
  Forskare: Dessa livsmedel borde märkas med cancervarning
  Överraskande fördelar med lindrig paranoia
  Den här typen av mat kan sabotera din inre "stoppknapp"
  ?Omsorgen om varandras hälsa gäller bara Leif?
  Ny kunskap: Så fort kan avgaser förändra hjärnan
  Klüft peppar för bättre hälsa
  Den här sortens kaffe kan ha antiinflammatorisk effekt
  Ivo: Sjukvården på äldreboenden är för dålig
  Hemligheterna bakom Filip Hammars kroppsförvandling
  Ivo vill tvinga kommuner anmäla omsorgsfusk
  Forskare har slutligen klarat upp mystiska fall av spädbarnsdöd
  Stopp för många hemtjänstföretag
  JUST NU: Regeringen miljardsatsar på kvinnors hälsa