Depression i samband med förlossningen (postnatal depression)

Sjukdom - Kvinna, graviditet

Om sjukdomenBehandling

Symptom för Depression i samband med förlossningen (postnatal depression)


Irriterad
Nedstämd/Deprimerad
Sämre matlust
Sömnsvårighet
Trötthet

Symtom
Tecken på depression i samband med förlossningen kan vara:

-att man nästan aldrig känner sig glad
-oro för barnet
-känslor av att inte klara av situationen
-irritation och spänning
-sömnproblem
-trötthet, svaghet
-dålig aptit eller tröstätande
-känslan av att inte vara sig själv
-känslor av att vara värdelös och av obefogad skuld
-tankar på döden eller att på att ta sitt liv.
Tidigare depressioner, depression redan under graviditeten, depression i släkten och en dålig relation till barnets pappa är faktorer som klart påverkar. En besvärlig förlossning kan också vara en utlösande faktor.

Det finns ett enkelt frågeformulär som visar om du befinner dig i riskzonen för att drabbas av depression i samband med förlossningen. Du erbjuds att fylla i formuläret när ditt barn är cirka åtta veckor. Formuläret hjälper dig att förklara dina känslor för barnmorskan, BVC-sjuksköterskan och partnern.

Behandling för Depression i samband med förlossningen (postnatal depression)


Behandling
Din barnmorska och BVC-sjuksköterska har kunskap om den här typen av problem. De kan i första hand erbjuda dig stödsamtal. Om inte det hjälper kan du få annan hjälp.

Behandlingsmöjligheter
Det finns flera olika behandlingsmöjligheter:

-socialt stöd, det vill säga hjälp med praktiska ting
-stödsamtal eller psykoterapi
-antidepressiv medicin
-olika kombinationer av ovan nämnda metoder.
Det kan ta lite tid, men alla som lider av depression i samband med förlossningen blir bra. De mammor som får stödsamtal och/eller behandling blir bättre snabbare än de som inte får hjälp.

Amning och läkemedel
Om du ammar och din läkare föreskriver läkemedel mot depression åt dig bör ni noga diskutera betydelsen av detta och ta ställning till om du eventuellt ska avbryta amningen. Detta eftersom vissa antidepressiva läkemedel går över i modersmjölken.

I vissa fall både kan och bör man behandla med antidepressiv medicin under såväl graviditeten som amningstiden.

Sjukdomen Depression i samband med förlossningen (postnatal depression)


Depression i samband med förlossningen, postnatal depression, drabbar en av tio kvinnor. Depressionen kan uppträda när som helst under det första halvåret efter förlossningen. Alla som drabbas blir bra efter stödsamtal och/eller behandling.

Det är lika vanligt att kvinnor drabbas av depression under graviditeten. En lättare depression går ofta över efter förlossningen, men risken är stor att den depressiva sinnesstämningen håller i sig även sedan barnet är fött. Det gäller ungefär hälften av dem som drabbas.

Depression i samband med förlossningen ska inte förväxlas med blues, som kännetecknas av en period med gråtmildhet kort efter förlossningen. Omkring hälften av alla mammor går igenom detta. Det är helt normalt och varar vanligtvis bara i ett par dagar.

Posttraumatisk stress efter förlossning drabbar cirka 2 procent och är vanligare efter en komplicerad förlossning. Minnena av förlossningen kan vara svåra och påträngande och det medför även en depressiv sinnesstämning. Du bör ta kontakt med förlossningsavdelningen eller MVC-barnmorskan om du misstänker att det är förlossningen som ligger bakom problemen.

Nyheter

Försökte muta kollegor att nobba vaccin
Igår 09:01
En kommunanställd man i Skellefteå försökte förmå sina kollegor att inte vaccinera sig mot covid-19.

Läs mer här

  Försökte muta kollegor att nobba vaccin
  Undersköterska låste in boende - anmäls
  Regeringen rustar för bättre krisberedskap i hemsjukvården
  Sjuksköterska tittade på fel läkemedelslista - äldre avled
  ?Mycket lättare att göra läkemedelsgenomgångar"- mas om digitala ronder i glesbygd
  Äldre död efter taklyft på boende - Ivo kritiserar
  Hemtjänsten trivs med jobbet - trots usel arbetsmiljö
  Gick till jobbet med corona - frias
  Kommuner talar vård under Almedalsveckan
  Nordic Capital har 12 nya miljarder att förvärva för - tittar på hälsa och betalningar
  Intensiv hemrehab håller hemtjänsten borta
  Ingen JO-kritik efter bråk om skyddsstopp
  Spritstölder inom hemtjänsten
  Sängstöd anmäls efter dödsfall
  Nordkorea: Oro för avmagrad Kims hälsa
  "Då kan kommunens hälsomässa genomföras: ""Alla tjänar på en bättre hälsa"""
  "Det har blivit lättare att få gehör för reformer"
  "?Fara för liv, hälsa och personlig säkerhet"- Ivo om HVB-hemmet"
  Rasmus Bergström: "Risk för sämre hälsa - lägg till istället för att ta bort"
  Listan - här är förslagen som ska få folk till vården
  Utredare vill höja utbildningsnivån i omsorgen
  Arbetsmiljöverket svänger om munskydd
  JUST NU: Försvunnen kvinna återfunnen: "Vid god hälsa"
  Endast en kommun får kritik - trots samordning
  INSÄNDARE: KD: Vi vill satsa på ungas hälsa - föreslår bidrag till för deltagaravgifter
  2025 ska Sverige vara bäst på e-hälsa " men hur ska vi klara det"
  Gävle beställer pandemigranskning
  Ville hälsa på - försökte klättra in genom fönster på stödboende
  Attendo slopar kritiserat bonussystem
  En vänlig knuff fick fler att använda handsprit
  E-hälsomyndigheten ska hjälpa till med vaccinationsbevis
  Insändare: Sluta utgå ifrån att alla hundar ska hälsa på varandra
  Fler får hjälp av hemsjukvården
  Lina i -stersund jobbar med världsåkarnas hjärnor: "Min dröm är att mental hälsa har en given plats på idrottsarenan"
  Tusentals trygghetslarm ur funktion
  Fem röster: Vad vill du hälsa till din mamma på mors dag?
  Hemtjänst smög in och väckte äldre i jakt på telefon
  Socialutskottet säger ja till mar
  Riksrevisionen ifrågasätter öppna jämförelser
  Forskare varnar för förändringshysteri