Symptom för Depression


Ångest
Hjärtklappning
Irriterad
Muskelvärk
Nedstämd/Deprimerad
Rastlöshet
Sämre matlust
Sömnsvårighet
Svår Koncentrationsförmåga
Trötthet
Viktminskning
Andnöd

Symtom på depression
En depression kan vara av olika svårighetsgrad och ge varierande, ibland mycket svåra, symtom. Om du har en depression är det vanligt att du:

-känner dig nedstämd. Ingenting känns särskilt meningsfullt eller roligt längre. Ibland kan du känna hopplöshet och att du aldrig kommer att kunna bli glad igen.
-får svårt att påbörja och ta itu med saker och ting.
-får försämrat minne och svårt att koncentrera dig.
-blir rastlös.
-känner ångest och är lättirriterad.
-känner dig värdelös och har svåra skuldkänslor.
-får försämrad aptit och går eventuellt ner i vikt.
-är väldigt trött, trots att du sover.
-har sömnproblem, till exempel att du vaknar tidigt med ångest och oro.
Du kan även få kroppsliga tecken vid ångest och depressionstillstånd, till exempel:

-andnöd
-hjärtklappning
-värk i till exempel muskler.
En djup depression kan leda till återkommande tankar om att man har en obotlig sjukdom eller är på väg att drabbas av en ekonomisk kris. Dessa tankar är nästan alltid överdrivna, ibland till och med helt felaktiga. Det är svårt och ibland nästan omöjligt för den deprimerade personen att förstå detta, trots att familj och vänner ofta försäkrar motsatsen.

Att ofta tänka på döden och ha självmordstankar är en del av sjukdomsbilden vid en djupare depression. I svårare fall kan tankarna leda till självmordsförsök och självmord.

Vid bipolär sjukdom förekommer depressiva perioder, varvat med perioder med förhöjt stämningsläge. Bipolär sjukdom kallas även för manodepressiv sjukdom.

Behandling för Depression


Behandling av depression
Läkaren ställer en diagnos utifrån dina besvär och dina symtom. Vad du får för behandling beror bland annat på hur djup din depression är.

Ofta används så kallade skattningsskalor för att kunna se hur din behandling fungerar. I skattningsskalan skriver du eller din läkare in hur du mår, då kan ni se hur behandlingen går över tid. Det finns två former av skattningsskalor, en för din läkare och en för dig. Dessa kan användas tillsammans eller var och en för sig.

Lätt till måttlig depression behandlas med psykoterapi. Bland annat kognitiv psykoterapi och kognitiv beteendeterapi (kbt) har visat goda resultat.

Du kan behandlas med kbt via internet. Du får då träffa en läkare för bedömning och under behandlingen har du kontakt med en psykolog via internet.

Även andra psykologiska behandlingar, till exempel interpersonell terapi och mindfulness, har vetenskapligt stöd för sina effekter.

Är depressionen djup kan ECT-behandling vara mest effektiv och ge snabbast hjälp. ECT är en förkortning för elektrokonvulsiv behandling. Det kallas även för elbehandling.

Läkemedel
En medelsvår eller svår depression behandlas med läkemedel. Läkemedelsbehandlingen kombineras ofta med psykoterapi.

Sjukdomen Depression


Depression är en sjukdom som många drabbas av. Om du är deprimerad känner du dig ofta nedstämd och får ångest utan någon påtaglig orsak. En uttalad trötthet är vanligt, liksom problem med sömnen och minskad matlust. Hur en depression upplevs varierar väldigt mellan olika personer. Depression kan också vara ett tidigt tecken på annan sjukdom. Ta kontakt med din vårdcentral om du tror att du drabbats av en depression.
Depression skiljer sig från tillfällig nedstämdhet (”lite nere” eller ”deppig”). Att vara tillfälligt nedstämd är vanligt, det är en naturlig och oftast begriplig reaktion i olika livssituationer. Det är först när nedstämdheten blir djupare och ihållande, och förekommer dagligen under minst två veckor, som det kan röra sig om en depression.

En depression kan komma utan någon tydlig orsak. Men den kan också utlösas av olika yttre händelser, till exempel långvarig kroppslig smärta, familjeproblem, sorg eller andra påfrestningar. Både biologiska faktorer och svåra upplevelser tidigare i livet kan ge en ökad sårbarhet och ökad risk att drabbas av depression i vuxen ålder. Ofta samverkar och bidrar flera faktorer till en depression.

En depression kan också vara ett tidigt tecken på en kroppslig sjukdom, exempelvis demens, hjärt- och kärlsjukdom eller brist på sköldkörtelhormon.

Depressionen kan leda till funktionsnedsättning och göra att det till exempel blir svårt att klara av ett arbete.

Omkring tio procent i befolkningen beräknas ha haft en depression under senaste året. Kvinnor drabbas betydligt oftare än män. Om man har haft en depression är risken att återinsjukna cirka 50 procent.

Nyheter

Så mycket betyder jord under naglarna för barns immunförsvar
Igår 12:00
"Om betongbeläggning och grus ersätts av jord, gräs och växter, kan barnens immunförsvar och tarmflora förstärkas på mindre än en månad.

Läs mer här

  Så mycket betyder jord under naglarna för barns immunförsvar
  Forskare varnar: Sällsynt svamp kan bli ett globalt hälsoproblem
  Covid-19 pressar redan ansträngd vård - hemtjänst extra utsatt
  Följ oss i jul på Dagens Medicins sajt i jul
  Äldre kvinnor känner sig ensamma och isolerade
  Studie: Ditt avlopp är ännu läskigare än du tror
  Stängdes in över natten på äldreboende
  Professor: Så ofta bör du tvätta din vattenflaska
  Ny våg av covid-19 sköljer in på äldreboenden
  Stor studie av spädbarns dna på gång
  Så mycket vatten ska du dricka om dagen
  Solna tar in farmaceuter för att stötta sjuksköterskor
  Kreml nekar till känsliga uppgifterna om Putin
  "Forskare varnar för vissa diskmaskiner: Smuts försvinner, men..."
  Forskaren på Högskolan i Gävle om rörelsestudien: "Kan man kompensera för stressiga miljöer?"
  Dags att nominera Årets brobyggare
  Forenede Care köper konkurrent
  Cyberattack påverkar omsorgen på -land
  Få kommuner infört språkkrav inom äldreomsorgen
  Språkutbildning gav fler delegering i Timrå
  Ny studie: Så många steg ska du ta per dag
  Äldre äter mer antidepressiva läkemedel
  Efter regeländring - nytt meddelandeblad om undernäring ute
  Bakterier har party i din handduk
  Så hittar du den perfekta balansen mellan träning och vila
  Man misstänks för övergrepp på äldreboende
  Så många partiklar avger teflonpannor
  Brist på viktigt vitamin kan bli livshotande
  Här får alla anställda bonus
  Kommuner saknar koll på vad undernäring kostar
  Säkerhetsexperten: Kan ha raserat åratal av underrättelsearbete
  Dålig koll på tunga lyft i vården
  Laser fixar svårläkta sår snabbare i Skellefteå
  Stor studie: Så här många timmars sömn behöver du minst varje natt
  ?Förödande effekter"på barns och kvinnors hälsa
  Experter: Utbredd okunskap om farlig typ av cancer
  Stockholms stad säger upp avtal med Attendo
  Hur lång blir ditt barn som vuxen"Här är forskarnas nya modell
  Kritik mot boende efter höftfraktur
  Fler kommuner börjar dela journalsystem med Region Västmanland