Symptom för Difteri (äkta krupp)


Feber
Andningsvårighet
Hosta
Svullen / öm
Näsblod
Rinnande näsa
Snuva

Symtom vid difteri
Tecknet på difteri är oftast en svalginfektion. I början kan symtomen likna halsfluss med feber, svårighet att svälja och svullnad i halsen. Vid difteri får man även tjocka gråa beläggningar i svalg och luftrör, något som kan ge andningssvårigheter och ”skällande” hosta, därav namnet ”äkta krupp”.

Warning: Undefined variable $multipler in /home/sjukhus/public_html/wp-content/themes/sjukhus_theme/single.php on line 211

Sjukdomen kan också angripa slemhinnan i näsan och ge en varig, blodblandad snuva. Utan behandling kan difteritoxinet skada hjärtmuskeln och njurarna samt ge nervförlamningar.

Warning: Undefined variable $multipler in /home/sjukhus/public_html/wp-content/themes/sjukhus_theme/single.php on line 211

Difteri kan också yttra sig som en sårinfektion på huden.

Warning: Undefined variable $multipler in /home/sjukhus/public_html/wp-content/themes/sjukhus_theme/single.php on line 211

Man kan vara bärare av difteribakterier under veckor till månader utan att ha några symtom på sjukdom. Friska smittbärare är betydligt mindre smittsamma än personer med symtom.

Warning: Undefined variable $multipler in /home/sjukhus/public_html/wp-content/themes/sjukhus_theme/single.php on line 211

Behandling för Difteri (äkta krupp)


Förebyggande
Smitta
Difteri sprids bara mellan människor. Alla som har varit i nära kontakt med sjuka eller smittade personer ska undersökas med svalgprov och bör vid behov vaccineras.

Warning: Undefined variable $multipler in /home/sjukhus/public_html/wp-content/themes/sjukhus_theme/single.php on line 227

Det tar som regel två till fem dygn från smittotillfället tills sjukdomen bryter ut.

Warning: Undefined variable $multipler in /home/sjukhus/public_html/wp-content/themes/sjukhus_theme/single.php on line 227

Vaccination
Difteri kan förebyggas genom vaccination. Sedan 1950-talet ingår vaccination mot difteri bland barnvaccinationerna. De flesta yngre personer har därför ett gott skydd mot difteri, medan skyddet är sämre hos medelålders och äldre personer.

Warning: Undefined variable $multipler in /home/sjukhus/public_html/wp-content/themes/sjukhus_theme/single.php on line 227

Vaccinationsskyddet avtar med tiden och kan behöva förnyas var 20:e år.
Sök vård
Kontakta din vårdcentral om du har en svår halsinfektion. Läkaren bedömer om det finns anledning att misstänka difteri och remitterar vidare till infektionsklinik.

Warning: Undefined variable $multipler in /home/sjukhus/public_html/wp-content/themes/sjukhus_theme/single.php on line 227

Behandling vid difteri
Personer som är sjuka eller bär på smitta bör vårdas på infektionsklinik. Man blir normalt smittfri efter antibiotikabehandling.

Warning: Undefined variable $multipler in /home/sjukhus/public_html/wp-content/themes/sjukhus_theme/single.php on line 227

Sjukdomen Difteri (äkta krupp)


Difteri kallas även äkta krupp och är en mycket allvarlig sjukdom. Den orsakas av en bakterie som kan bilda ett bakteriegift, toxin. Toxinet kan skada många av kroppens organ. Vaccination ger ett gott skydd. Sjukdomen är väldigt ovanlig i Sverige.

Warning: Undefined variable $multipler in /home/sjukhus/public_html/wp-content/themes/sjukhus_theme/single.php on line 247

Difteri var vanlig i Sverige i början av 1900-talet, men har därefter successivt i stort sett försvunnit i vårt land, med undantag av en ökning som sågs under andra världskriget. Genom vår allmänna vaccination och bättre hygien är difterifall numera mycket ovanliga i Sverige. Sjukdomen är fortfarande inte ovanlig i många utvecklingsländer, men det är sällsynt att till exempel resenärer smittas.

Warning: Undefined variable $multipler in /home/sjukhus/public_html/wp-content/themes/sjukhus_theme/single.php on line 247

Under 1990-talet sågs en kraftig ökning av antalet fall av difteri flera östeuropeiska länder, till exempel i Ryssland och Ukraina, till följd av minskad vaccination. Även i dessa länder har antalet sjukdomsfall numera minskat kraftigt på grund av ökad vaccination i befolkningen.

Warning: Undefined variable $multipler in /home/sjukhus/public_html/wp-content/themes/sjukhus_theme/single.php on line 247

Difteri sprids enbart mellan människor. Smittan kan överföras vid nära kontakt med en sjuk person, till exempel genom saliv när man använder gemensamma glas, flaskor, matbestick eller cigarretter. Smittan kan också överföras med kyssar. Det är ovanligt att en sjuk person smittar någon utanför den allra närmaste vän- och familjekretsen.

Warning: Undefined variable $multipler in /home/sjukhus/public_html/wp-content/themes/sjukhus_theme/single.php on line 247

Obehandlad leder sjukdomen till döden för mellan fem och tio procent av de drabbade.

Warning: Undefined variable $multipler in /home/sjukhus/public_html/wp-content/themes/sjukhus_theme/single.php on line 247

Nyheter

Warning: Undefined array key "ny" in /home/sjukhus/public_html/wp-content/themes/sjukhus_theme/single.php on line 311

Nytt miljardregn över äldreomsorgen
Igår 17:00
Tre miljarder kronor. Så mycket pengar får kommuner som har ökat antalet sjuksköterskor och minskat andelen timanställda i äldreomsorgen nu dela på

Läs mer här

  Nytt miljardregn över äldreomsorgen
  Äldre skrivs ut från sjukhus med fel ordinationer
  Luftföroreningar kostar upp till 10 år i förväntad livslängd
  Undersköterskornas ordbok river ner språkbarriärer
  Sommarvikarier saknar körkort - får åka taxi
  Homeworld 3 försenas till 2023 för utvecklarnas hälsa
  Ivo kan få hårdare nypor när kommuner brister i tillsyn
  "Säkerställ jämlik hälsa för personer med funktionsnedsättning"
  Många i vården sjuka på jobbet
  Åklagaren: Tolv år för våldtäkter på äldre
  Miljarder att tjäna på fallprevention
  Nyckel borta i hemtjänsten - brukare hittad död
  Nya uppgifterna om Putins hälsa: "Definitivt sjuk"
  Uppsala kommun bäst på e-hälsa
  Här får patienten stanna hemma
  Avskedad vårdpersonal får jobb i annan kommun
  Musikens kraft ska förbättra demensvården
  Här hittar du tidigare Fråga doktorn Hälsa chattar
  Nu ska 1177 bli kommunvänligt
  Så många fick hjälp av hemsjukvården
  Därför spekuleras det så mycket om Putins hälsa
  Krog i Kil är till salu: "Jag har problem med min hälsa igen"
  Nyköpings lasarett ställer in planerad vård
  Putin saknades: "Något är mysko"
  Vårdbiträde åtalad för våldtäkter på äldreboende
  Äldreomsorgslyftet under Socialstyrelsens lupp
  Språktester på väg inom äldreomsorgen
  Undersköterskor fick ofta karensersättning
  Här röntgar kommunen patienter hemma
  Ungas psykiska hälsa måste tas på större allvar
  Livesänd opera blir personcentrerad vård
  Småbarns psykiska hälsa under lupp i ny studie
  Lavrovs svar om Putins hälsa: "Fråga de utländska ledarna"
  "Appar för mental hälsa slarvar med integriteten - ""exceptionellt otäcka"""
  Ovanligt svårt hitta sommarvikarier i år
  Appar för bättre mental hälsa har dåligt integritetsskydd
  MP utan kandidater i 71 kommuner
  Vårdförbundets oro inför sommarsemestern: "Hälsa är på spel"
  Anhörigvården värd miljarder för samhället
  Stor satsning på fler språkombud ska höja kvaliteten i äldrevården