Symptom för Dubbelseende


Dubbelseende

Symtom
Det är viktigt att fastställa om du ser dubbelt på det ena ögat eller när du ser med båda ögonen samtidigt. Om du ser dubbelt på det ena ögat kvarstår dubbelseendet när du tittar med det sjuka ögat men har det friska ögat täckt.

Warning: Undefined variable $multipler in /home/sjukhus/public_html/wp-content/themes/sjukhus_theme/single.php on line 211

Dubbelseende när du ser med båda ögonen samtidigt försvinner när det ena ögat täcks för. Ett sådant dubbelseende förstärks dessutom ofta då du riktar blicken åt ett bestämt håll.

Warning: Undefined variable $multipler in /home/sjukhus/public_html/wp-content/themes/sjukhus_theme/single.php on line 211

Behandling för Dubbelseende


Sök vård
Om du ser dubbelt, ta kontakt med en vårdcentral eller ögonläkare. Har du andra symtom samtidigt, till exempel yrsel, bör du söka akut sjukvård.

Warning: Undefined variable $multipler in /home/sjukhus/public_html/wp-content/themes/sjukhus_theme/single.php on line 227

Undersökning
Ögonläkaren analyserar ögonens rörlighet för att se om någon muskel inte fungerar som den ska eller om det finns någon annan rubbning av den så kallade samsynen. Samsynen är vår förmåga att i hjärnans syncentrum smälta samman ögonens båda bilder till en.

Warning: Undefined variable $multipler in /home/sjukhus/public_html/wp-content/themes/sjukhus_theme/single.php on line 227

Det kan finnas många olika orsaker till dubbelseende. Därför gör man olika tester beroende på vad ögonläkaren finner. Hos äldre personer är orsaken ofta cirkulationsrubbningar i ett blodkärl som försörjer någon av ögonmuskelnerverna, varför det kan vara aktuellt att mäta blodtrycket och ta blodprov för diabetes.

Warning: Undefined variable $multipler in /home/sjukhus/public_html/wp-content/themes/sjukhus_theme/single.php on line 227

Behandling
Ibland försvinner dubbelseendet av sig självt. En lapp för ena ögat kan lindra medan man avvaktar en eventuell förbättring.

Warning: Undefined variable $multipler in /home/sjukhus/public_html/wp-content/themes/sjukhus_theme/single.php on line 227

Om dubbelseendet inte går över av sig självt kan det i vissa fall korrigeras med speciella glasögon. I andra fall kan det behövas en operation.

Warning: Undefined variable $multipler in /home/sjukhus/public_html/wp-content/themes/sjukhus_theme/single.php on line 227

Om du behöver specialglasögon kan du vara berättigad till ekonomiskt stöd från landstinget.

Warning: Undefined variable $multipler in /home/sjukhus/public_html/wp-content/themes/sjukhus_theme/single.php on line 227

Sjukdomen Dubbelseende


Dubbelseende är mycket besvärande och förekommer i sin typiska form när du ser med båda ögonen men kan även förekomma på ett öga. Om du ser dubbelt, ta kontakt med en vårdcentral eller ögonläkare. Har du samtidigt andra besvär, som yrsel, bör du söka akut sjukvård.

Warning: Undefined variable $multipler in /home/sjukhus/public_html/wp-content/themes/sjukhus_theme/single.php on line 247

Vid dubbelseende med bara ena ögat är bilden oftast även oregelbunden. Det beror då troligtvis på ett fel i ögats ljusbrytning eller på en sjukdom i gula fläcken mitt i näthinnan.

Warning: Undefined variable $multipler in /home/sjukhus/public_html/wp-content/themes/sjukhus_theme/single.php on line 247

Om du bara ser dubbelt när du ser med båda ögonen samtidigt beror det troligen på att en ögonmuskel är förlamad. Det kan också bero på någon annan rubbning i ögonens rörelsesystem. Det i sin tur kan bero på att du har en annan sjukdom, till exempel diabetes eller högt blodtryck.

Warning: Undefined variable $multipler in /home/sjukhus/public_html/wp-content/themes/sjukhus_theme/single.php on line 247

Dubbelseende kan också uppträda som symtom på en gammal dold skelning.

Warning: Undefined variable $multipler in /home/sjukhus/public_html/wp-content/themes/sjukhus_theme/single.php on line 247

Nyheter

Warning: Undefined array key "ny" in /home/sjukhus/public_html/wp-content/themes/sjukhus_theme/single.php on line 311

Nytt miljardregn över äldreomsorgen
Igår 17:00
Tre miljarder kronor. Så mycket pengar får kommuner som har ökat antalet sjuksköterskor och minskat andelen timanställda i äldreomsorgen nu dela på

Läs mer här

  Nytt miljardregn över äldreomsorgen
  Äldre skrivs ut från sjukhus med fel ordinationer
  Luftföroreningar kostar upp till 10 år i förväntad livslängd
  Undersköterskornas ordbok river ner språkbarriärer
  Sommarvikarier saknar körkort - får åka taxi
  Homeworld 3 försenas till 2023 för utvecklarnas hälsa
  Ivo kan få hårdare nypor när kommuner brister i tillsyn
  "Säkerställ jämlik hälsa för personer med funktionsnedsättning"
  Många i vården sjuka på jobbet
  Åklagaren: Tolv år för våldtäkter på äldre
  Miljarder att tjäna på fallprevention
  Nyckel borta i hemtjänsten - brukare hittad död
  Nya uppgifterna om Putins hälsa: "Definitivt sjuk"
  Uppsala kommun bäst på e-hälsa
  Här får patienten stanna hemma
  Avskedad vårdpersonal får jobb i annan kommun
  Musikens kraft ska förbättra demensvården
  Här hittar du tidigare Fråga doktorn Hälsa chattar
  Nu ska 1177 bli kommunvänligt
  Så många fick hjälp av hemsjukvården
  Därför spekuleras det så mycket om Putins hälsa
  Krog i Kil är till salu: "Jag har problem med min hälsa igen"
  Nyköpings lasarett ställer in planerad vård
  Putin saknades: "Något är mysko"
  Vårdbiträde åtalad för våldtäkter på äldreboende
  Äldreomsorgslyftet under Socialstyrelsens lupp
  Språktester på väg inom äldreomsorgen
  Undersköterskor fick ofta karensersättning
  Här röntgar kommunen patienter hemma
  Ungas psykiska hälsa måste tas på större allvar
  Livesänd opera blir personcentrerad vård
  Småbarns psykiska hälsa under lupp i ny studie
  Lavrovs svar om Putins hälsa: "Fråga de utländska ledarna"
  "Appar för mental hälsa slarvar med integriteten - ""exceptionellt otäcka"""
  Ovanligt svårt hitta sommarvikarier i år
  Appar för bättre mental hälsa har dåligt integritetsskydd
  MP utan kandidater i 71 kommuner
  Vårdförbundets oro inför sommarsemestern: "Hälsa är på spel"
  Anhörigvården värd miljarder för samhället
  Stor satsning på fler språkombud ska höja kvaliteten i äldrevården