Symptom för Fågelinfluensa (H5N1)


Feber
Muskelvärk
Diarré
Andningsvårighet
Halsont
Hosta

Symtom vid fågelinfluensa
De som fått diagnosen fågelinfluensa har haft symtom som påminner om vanliga influensasymtom, men är svårare. De har haft feber, ont i halsen, hosta, muskelvärk, diarré och varit andfådda och haft tecken på lunginflammation. Fall med barn som drabbats av diarré och hjärnhinneinflammation har också rapporterats.

Warning: Undefined variable $multipler in /home/sjukhus/public_html/wp-content/themes/sjukhus_theme/single.php on line 211

Alla som har vårdats på sjukhus har haft allvarliga andningsproblem. Flera har också drabbats av njursvikt och hjärtsvikt. Dödligheten har varit hög.

Warning: Undefined variable $multipler in /home/sjukhus/public_html/wp-content/themes/sjukhus_theme/single.php on line 211

Behandling för Fågelinfluensa (H5N1)


Förebygga fågelinfluensa
Smitta
Smitta från fjäderfä till människa har bara förekommit genom nära kontakt med influensasjuka eller döda tamfjäderfä, till exempel höns. Risken att smittas av fågelinfluensa i Sverige är idag i det närmaste obefintlig. Det är ändå av flera skäl klokt att undvika att röra vid sjuka eller döda fåglar eller deras avföring. Hindra också barnen från att röra dem. Om du har kontakt med fåglar, använd handskar och tvätta händerna noga efteråt.

Warning: Undefined variable $multipler in /home/sjukhus/public_html/wp-content/themes/sjukhus_theme/single.php on line 227

Om du reser till ett land som har utbrott av fågelinfluensa, undvik direktkontakt med fåglar och fågelspillning. Tvätta händerna noga om du haft kontakt med fåglar.

Warning: Undefined variable $multipler in /home/sjukhus/public_html/wp-content/themes/sjukhus_theme/single.php on line 227

Det finns inga vetenskapliga belägg för att virus kan spridas via smittad mat, varken kött- eller äggprodukter. I Sverige säljs inte heller kött- eller äggprodukter från de områden där man kunnat visa på smitta. Begränsningarna har satts för att förhindra att smitta sprids till svenska fågelbesättningar. Det är ändå alltid viktigt att se till att det fågelkött du äter är väl tillagat eftersom rått kött kan innebära risk för andra smittor, till exempel tarmsmittor som salmonella och campylobacter. Fågelkött ska alltid upphettas till minst 70 grader C.

Warning: Undefined variable $multipler in /home/sjukhus/public_html/wp-content/themes/sjukhus_theme/single.php on line 227

Vaccination
Det finns inget vaccin som skyddar mot fågelinfluensan, H5N1, som är godkänt att använda på människor. Det vanliga årliga influensavaccinet skyddar inte mot fågelinfluensa.

Warning: Undefined variable $multipler in /home/sjukhus/public_html/wp-content/themes/sjukhus_theme/single.php on line 227

Undersökning vid fågelinfluensa
Fågelinfluensa hos en människa kan fastställas genom prov från övre och nedre luftvägar.

Warning: Undefined variable $multipler in /home/sjukhus/public_html/wp-content/themes/sjukhus_theme/single.php on line 227

Behandling av fågelinfluensa
Det finns inga läkemedel som kan bota fågelinfluensa. Eftersom så få människor blivit sjuka är erfarenheterna av behandling mycket begränsade. Det finns dock antivirusmedel som kan förkorta sjukdomstiden och lindra symtom om de ges mycket tidigt i sjukdomsförloppet. De gör att virus inte kommer loss från den cell det infekterat. Nybildat virus sprids alltså inte vidare, och därmed stoppas infektionen.

Warning: Undefined variable $multipler in /home/sjukhus/public_html/wp-content/themes/sjukhus_theme/single.php on line 227

Sjukdomen Fågelinfluensa (H5N1)


Fågelinfluensa, H5N1, är ett virus som förut endast drabbade fåglar (tamfjäderfä). Nu smittar sjukdomen också från fåglar till människa. Du riskerar bara att smittas om du kommer i nära kontakt med sjuka eller döda fåglar, framför allt tamfjäderfä, som har fågelinfluensavirus. Den risken är för närvarande i det närmaste obefintlig i Sverige och hittills har ingen i Sverige blivit sjuk. Det finns inget vaccin, eller någon tillförlitlig medicin mot fågelinfluensa.

Warning: Undefined variable $multipler in /home/sjukhus/public_html/wp-content/themes/sjukhus_theme/single.php on line 247

Fågelinfluensan är mycket smittsam mellan fåglar. Hittills har hundratals miljoner tamfjäderfä dött av viruset eller avlivats, framför allt i Asien. Mer sällsynt är det att människor smittas. Trots att många miljoner människor kommit i kontakt med smittade fjäderfä är det bara knappt 500 personer som fått diagnosen fågelinfluensa H5N1 sedan 1997. Mer än hälften av dem har avlidit. Fler människor kan ha blivit smittade men fått lindrigare symtom och återhämtat sig utan att ha fått någon diagnos.

Warning: Undefined variable $multipler in /home/sjukhus/public_html/wp-content/themes/sjukhus_theme/single.php on line 247

Risken att smittas är mycket liten. Det är i områden där människor lever mycket nära sina tamfåglar som människor smittats. De som smittats har då haft direktkontakt med sjuka fjäderfä eller deras avföring.
Endast i något enstaka fall har man misstänkt att smitta överförts från människa till människa. Ingen kan idag svara på om viruset kan förändras till att börja spridas mellan människor. Skulle viruset utvecklas till en ny virusvariant som drabbar människor kan en pandemi uppstå.

Warning: Undefined variable $multipler in /home/sjukhus/public_html/wp-content/themes/sjukhus_theme/single.php on line 247

En pandemi inträffar när en infektionssjukdom, till exempel influensa, sprids över stora delar av världen och drabbar en stor del av befolkningen. Detta innebär dock inte att ett sådant förändrat virus har samma höga dödlighet för människor som det virus som idag är anpassat främst för fåglar. Den senaste pandemin var den så kallade svininfluensan, A(H1N1), som började spridas våren 2009.

Warning: Undefined variable $multipler in /home/sjukhus/public_html/wp-content/themes/sjukhus_theme/single.php on line 247

Nyheter

Warning: Undefined array key "ny" in /home/sjukhus/public_html/wp-content/themes/sjukhus_theme/single.php on line 311

Nytt miljardregn över äldreomsorgen
Igår 17:00
Tre miljarder kronor. Så mycket pengar får kommuner som har ökat antalet sjuksköterskor och minskat andelen timanställda i äldreomsorgen nu dela på

Läs mer här

  Nytt miljardregn över äldreomsorgen
  Äldre skrivs ut från sjukhus med fel ordinationer
  Luftföroreningar kostar upp till 10 år i förväntad livslängd
  Undersköterskornas ordbok river ner språkbarriärer
  Sommarvikarier saknar körkort - får åka taxi
  Homeworld 3 försenas till 2023 för utvecklarnas hälsa
  Ivo kan få hårdare nypor när kommuner brister i tillsyn
  "Säkerställ jämlik hälsa för personer med funktionsnedsättning"
  Många i vården sjuka på jobbet
  Åklagaren: Tolv år för våldtäkter på äldre
  Miljarder att tjäna på fallprevention
  Nyckel borta i hemtjänsten - brukare hittad död
  Nya uppgifterna om Putins hälsa: "Definitivt sjuk"
  Uppsala kommun bäst på e-hälsa
  Här får patienten stanna hemma
  Avskedad vårdpersonal får jobb i annan kommun
  Musikens kraft ska förbättra demensvården
  Här hittar du tidigare Fråga doktorn Hälsa chattar
  Nu ska 1177 bli kommunvänligt
  Så många fick hjälp av hemsjukvården
  Därför spekuleras det så mycket om Putins hälsa
  Krog i Kil är till salu: "Jag har problem med min hälsa igen"
  Nyköpings lasarett ställer in planerad vård
  Putin saknades: "Något är mysko"
  Vårdbiträde åtalad för våldtäkter på äldreboende
  Äldreomsorgslyftet under Socialstyrelsens lupp
  Språktester på väg inom äldreomsorgen
  Undersköterskor fick ofta karensersättning
  Här röntgar kommunen patienter hemma
  Ungas psykiska hälsa måste tas på större allvar
  Livesänd opera blir personcentrerad vård
  Småbarns psykiska hälsa under lupp i ny studie
  Lavrovs svar om Putins hälsa: "Fråga de utländska ledarna"
  "Appar för mental hälsa slarvar med integriteten - ""exceptionellt otäcka"""
  Ovanligt svårt hitta sommarvikarier i år
  Appar för bättre mental hälsa har dåligt integritetsskydd
  MP utan kandidater i 71 kommuner
  Vårdförbundets oro inför sommarsemestern: "Hälsa är på spel"
  Anhörigvården värd miljarder för samhället
  Stor satsning på fler språkombud ska höja kvaliteten i äldrevården