Symptom för Gonorré


Smärta
Smärta vid urinering
Halsont

Symtom vid gonorré
Gonorré ger besvär som liknar könssjukdomen klamydia. Men vid gonorré är besvären oftast kraftigare. Vanligast är att du får en gulaktig och illaluktande flytning och att det svider rejält när du kissar. Du kan även få ont i halsen. Tiden från det du smittas till dess att sjukdomen bryter ut är kort. Besvären kommer oftast inom en vecka efter smittotillfället.

Warning: Undefined variable $multipler in /home/sjukhus/public_html/wp-content/themes/sjukhus_theme/single.php on line 211

Men det är inte självklart att du får några besvär. Du kan vara smittad utan att veta om det. Så är det även för klamydia.

Warning: Undefined variable $multipler in /home/sjukhus/public_html/wp-content/themes/sjukhus_theme/single.php on line 211

Behandling för Gonorré


Behandling av gonorré
Läkemedel
Du behandlas med antibiotika. Behandlingen är kostnadsfri. Ju tidigare du får medicin, desto bättre.

Warning: Undefined variable $multipler in /home/sjukhus/public_html/wp-content/themes/sjukhus_theme/single.php on line 227

Din partner ska också behandlas, även om hans eller hennes provsvar inte visar på gonorré. Sannolikheten är nämligen stor att du har smittat honom eller henne.

Warning: Undefined variable $multipler in /home/sjukhus/public_html/wp-content/themes/sjukhus_theme/single.php on line 227

Gonorrébakterierna utvecklar ofta resistens mot olika antibiotika. Det är vanligt att det krävs behandling med så kallat licenspreparat för att infektionen ska bli botad. Gonorré behandlas därför bäst på specialistmottagningar som SESAM-mottagning, venerologmottagning och motsvarande.

Warning: Undefined variable $multipler in /home/sjukhus/public_html/wp-content/themes/sjukhus_theme/single.php on line 227

Sjukdomen Gonorré


Gonorré är en könssjukdom som smittar vid sex utan kondom. Sjukdomen orsakas av bakterier som finns i urinrör och slida, ibland även i ändtarm och svalg. De vanligaste besvären är flytningar och att det svider när du kissar. Om du blir smittad är du enligt lag skyldig att genast söka vård för undersökning och provtagning. Antibiotika är den vanliga behandlingen av gonorré.
Gonorré kan, om den inte behandlas, ge inflammation i bitestiklar och äggledare som kan göra dig steril eller leda till utomkvedshavandeskap vid en framtida graviditet. Infektionen kan även ge ögoninfektioner, ledbesvär och hudutslag, och i värsta fall blodförgiftning.

Warning: Undefined variable $multipler in /home/sjukhus/public_html/wp-content/themes/sjukhus_theme/single.php on line 247

Smittan kan även föras över till barnet under förlossningen och orsaka en allvarlig ögoninfektion.

Warning: Undefined variable $multipler in /home/sjukhus/public_html/wp-content/themes/sjukhus_theme/single.php on line 247

Sjukdomen är ganska ovanlig i Sverige men har ökat de senaste åren.

Warning: Undefined variable $multipler in /home/sjukhus/public_html/wp-content/themes/sjukhus_theme/single.php on line 247

Enligt Smittskyddslagen är du skyldig att omedelbart söka läkarvård om du misstänker att du är smittad av gonorré. All undersökning, vård och behandling som behövs är kostnadsfri. Du är skyldig att göra de undersökningar och ta de prover som behövs.

Warning: Undefined variable $multipler in /home/sjukhus/public_html/wp-content/themes/sjukhus_theme/single.php on line 247

Du måste även lämna uppgifter om den eller de personer du kan ha blivit smittad av och vilka du kan ha fört infektionen vidare till. Du kan välja att själv kontakta dina partner eller be att din läkare gör det. Du är i så fall alltid anonym gentemot dina partner genom sekretesskyddet i smittskyddslagen.

Warning: Undefined variable $multipler in /home/sjukhus/public_html/wp-content/themes/sjukhus_theme/single.php on line 247

Nyheter

Warning: Undefined array key "ny" in /home/sjukhus/public_html/wp-content/themes/sjukhus_theme/single.php on line 311

Nytt miljardregn över äldreomsorgen
Idag 17:00
Tre miljarder kronor. Så mycket pengar får kommuner som har ökat antalet sjuksköterskor och minskat andelen timanställda i äldreomsorgen nu dela på

Läs mer här

  Nytt miljardregn över äldreomsorgen
  Äldre skrivs ut från sjukhus med fel ordinationer
  Luftföroreningar kostar upp till 10 år i förväntad livslängd
  Undersköterskornas ordbok river ner språkbarriärer
  Sommarvikarier saknar körkort - får åka taxi
  Homeworld 3 försenas till 2023 för utvecklarnas hälsa
  Ivo kan få hårdare nypor när kommuner brister i tillsyn
  "Säkerställ jämlik hälsa för personer med funktionsnedsättning"
  Många i vården sjuka på jobbet
  Åklagaren: Tolv år för våldtäkter på äldre
  Miljarder att tjäna på fallprevention
  Nyckel borta i hemtjänsten - brukare hittad död
  Nya uppgifterna om Putins hälsa: "Definitivt sjuk"
  Uppsala kommun bäst på e-hälsa
  Här får patienten stanna hemma
  Avskedad vårdpersonal får jobb i annan kommun
  Musikens kraft ska förbättra demensvården
  Här hittar du tidigare Fråga doktorn Hälsa chattar
  Nu ska 1177 bli kommunvänligt
  Så många fick hjälp av hemsjukvården
  Därför spekuleras det så mycket om Putins hälsa
  Krog i Kil är till salu: "Jag har problem med min hälsa igen"
  Nyköpings lasarett ställer in planerad vård
  Putin saknades: "Något är mysko"
  Vårdbiträde åtalad för våldtäkter på äldreboende
  Äldreomsorgslyftet under Socialstyrelsens lupp
  Språktester på väg inom äldreomsorgen
  Undersköterskor fick ofta karensersättning
  Här röntgar kommunen patienter hemma
  Ungas psykiska hälsa måste tas på större allvar
  Livesänd opera blir personcentrerad vård
  Småbarns psykiska hälsa under lupp i ny studie
  Lavrovs svar om Putins hälsa: "Fråga de utländska ledarna"
  "Appar för mental hälsa slarvar med integriteten - ""exceptionellt otäcka"""
  Ovanligt svårt hitta sommarvikarier i år
  Appar för bättre mental hälsa har dåligt integritetsskydd
  MP utan kandidater i 71 kommuner
  Vårdförbundets oro inför sommarsemestern: "Hälsa är på spel"
  Anhörigvården värd miljarder för samhället
  Stor satsning på fler språkombud ska höja kvaliteten i äldrevården