Havandeskapsförgiftning (preeklampsi)

Sjukdom - Kvinna, graviditet

Om sjukdomenBehandling

Symptom för Havandeskapsförgiftning (preeklampsi)


Viktökning
Svullnad / öm
Svullnad / öm
Huvudvärk
Magont
Synsvårigheter

Symtom på havandeskapsförgiftning
Högt blodtryck och äggvita, protein, i urinen är tydliga tecken på havandeskapsförgiftning.

Warning: Undefined variable $multipler in /home/sjukhus/public_html/wp-content/themes/sjukhus_theme/single.php on line 211

Andra tecken kan vara svullna händer, fötter och ansikte samt snabb viktökning. De flesta gravida kvinnor känner sig svullna under graviditeten, men om svullnaden blir kraftig och inte minskar över natten bör du kontakta din mödravårdscentral.

Warning: Undefined variable $multipler in /home/sjukhus/public_html/wp-content/themes/sjukhus_theme/single.php on line 211

Flimmer för ögonen, huvudvärk och smärta i övre delen av buken kan vara tecken på en allvarligare form av havandeskapsförgiftning.

Warning: Undefined variable $multipler in /home/sjukhus/public_html/wp-content/themes/sjukhus_theme/single.php on line 211

Havandeskapsförgiftning visar sig vanligen under senare hälften av graviditeten. Det är extremt sällsynt före 24 graviditetsveckor och likaså sällsynt när det gått ett par dagar efter förlossningen. Sjukdomen går oftast över inom två veckor efter förlossningen.

Warning: Undefined variable $multipler in /home/sjukhus/public_html/wp-content/themes/sjukhus_theme/single.php on line 211

Havandeskapsförgiftning utvecklas oftast gradvis under dagar och veckor, men symptomen kan också utvecklas snabbt under loppet av några timmar.

Warning: Undefined variable $multipler in /home/sjukhus/public_html/wp-content/themes/sjukhus_theme/single.php on line 211

Behandling för Havandeskapsförgiftning (preeklampsi)


Behandling vid havandeskapsförgiftning
Vila – sjukhusvård
Det är mycket viktigt att den som drabbas havandeskapsförgiftning tar det lugnt. Det är därför vanligt med sjukskrivning och inläggning på sjukhus, där kvinnan får vila och man kan följa sjukdomens utveckling.

Warning: Undefined variable $multipler in /home/sjukhus/public_html/wp-content/themes/sjukhus_theme/single.php on line 227

Blodtryckssänkande medel
Blodtryckssänkande läkemedel kan ges för att minska riskerna för den blivande mamman, men läkemedlet förbättrar inte funktionen hos moderkakan.

Warning: Undefined variable $multipler in /home/sjukhus/public_html/wp-content/themes/sjukhus_theme/single.php on line 227

Förlossning
Om du blir sämre och/eller fostret påverkas kan det bli nödvändigt att sätta i gång värkarna för att påskynda förlossningen. Det kan också bli nödvändigt att göra ett kejsarsnitt.

Warning: Undefined variable $multipler in /home/sjukhus/public_html/wp-content/themes/sjukhus_theme/single.php on line 227

Sjukdomen Havandeskapsförgiftning (preeklampsi)


Havandeskapsförgiftning i lindrig form drabbar ungefär 2 procent av alla gravida kvinnor. När man drabbas av havandeskaps-förgiftning stiger blodtrycket och äggvita, protein, läcker ut i urinen. Mödravårdens regelbundna kontroller gör att havandeskapsförgiftning oftast upptäcks i tid.

Warning: Undefined variable $multipler in /home/sjukhus/public_html/wp-content/themes/sjukhus_theme/single.php on line 247

Vid havandeskapsförgiftning kan moderkakans funktion vara nedsatt. Det kan leda till att näringstillförseln till fostret minskar och att fostret inte växer som det ska.

Warning: Undefined variable $multipler in /home/sjukhus/public_html/wp-content/themes/sjukhus_theme/single.php on line 247

En svårare form av havandeskapsförgiftning kan leda till krampanfall (eklampsi) med risk för hjärnblödning, koma, hjärtsvikt, lungödem, njurskada eller rubbningar i blodets förmåga att levra sig. Det är ett tillstånd som kan vara livshotande för både mor och barn men som är mycket sällsynt i Sverige tack vare regelbundna kontroller hos barnmorskan.

Warning: Undefined variable $multipler in /home/sjukhus/public_html/wp-content/themes/sjukhus_theme/single.php on line 247

Vila är en viktig del i behandlingen av havandeskapsförgiftning. Blodtryckssänkande läkemedel kan minska risken för komplikationer. Oftast krävs sjukhusvård med täta kontroller för både mamma och barn.

Warning: Undefined variable $multipler in /home/sjukhus/public_html/wp-content/themes/sjukhus_theme/single.php on line 247

Man vet fortfarande inte riktigt vad som orsakar havandeskapsförgiftning, men det finns faktorer som innebär en ökad risk att insjukna.

Warning: Undefined variable $multipler in /home/sjukhus/public_html/wp-content/themes/sjukhus_theme/single.php on line 247

Risken för havandeskapsförgiftning är större vid:
-diabetes
-högt blodtryck
-kronisk njursjukdom
-övervikt
samt om

Warning: Undefined variable $multipler in /home/sjukhus/public_html/wp-content/themes/sjukhus_theme/single.php on line 247

-du är förstföderska
-du ska föda tvillingar eller fler barn
-du har haft havandeskapsförgiftning tidigare
-din mamma drabbades av havandeskapsförgiftning.

Warning: Undefined variable $multipler in /home/sjukhus/public_html/wp-content/themes/sjukhus_theme/single.php on line 247

Nyheter

Warning: Undefined array key "ny" in /home/sjukhus/public_html/wp-content/themes/sjukhus_theme/single.php on line 311

Nytt miljardregn över äldreomsorgen
Igår 17:00
Tre miljarder kronor. Så mycket pengar får kommuner som har ökat antalet sjuksköterskor och minskat andelen timanställda i äldreomsorgen nu dela på

Läs mer här

  Nytt miljardregn över äldreomsorgen
  Äldre skrivs ut från sjukhus med fel ordinationer
  Luftföroreningar kostar upp till 10 år i förväntad livslängd
  Undersköterskornas ordbok river ner språkbarriärer
  Sommarvikarier saknar körkort - får åka taxi
  Homeworld 3 försenas till 2023 för utvecklarnas hälsa
  Ivo kan få hårdare nypor när kommuner brister i tillsyn
  "Säkerställ jämlik hälsa för personer med funktionsnedsättning"
  Många i vården sjuka på jobbet
  Åklagaren: Tolv år för våldtäkter på äldre
  Miljarder att tjäna på fallprevention
  Nyckel borta i hemtjänsten - brukare hittad död
  Nya uppgifterna om Putins hälsa: "Definitivt sjuk"
  Uppsala kommun bäst på e-hälsa
  Här får patienten stanna hemma
  Avskedad vårdpersonal får jobb i annan kommun
  Musikens kraft ska förbättra demensvården
  Här hittar du tidigare Fråga doktorn Hälsa chattar
  Nu ska 1177 bli kommunvänligt
  Så många fick hjälp av hemsjukvården
  Därför spekuleras det så mycket om Putins hälsa
  Krog i Kil är till salu: "Jag har problem med min hälsa igen"
  Nyköpings lasarett ställer in planerad vård
  Putin saknades: "Något är mysko"
  Vårdbiträde åtalad för våldtäkter på äldreboende
  Äldreomsorgslyftet under Socialstyrelsens lupp
  Språktester på väg inom äldreomsorgen
  Undersköterskor fick ofta karensersättning
  Här röntgar kommunen patienter hemma
  Ungas psykiska hälsa måste tas på större allvar
  Livesänd opera blir personcentrerad vård
  Småbarns psykiska hälsa under lupp i ny studie
  Lavrovs svar om Putins hälsa: "Fråga de utländska ledarna"
  "Appar för mental hälsa slarvar med integriteten - ""exceptionellt otäcka"""
  Ovanligt svårt hitta sommarvikarier i år
  Appar för bättre mental hälsa har dåligt integritetsskydd
  MP utan kandidater i 71 kommuner
  Vårdförbundets oro inför sommarsemestern: "Hälsa är på spel"
  Anhörigvården värd miljarder för samhället
  Stor satsning på fler språkombud ska höja kvaliteten i äldrevården