Hypokondri / hälsoångest (inbillningssjuka)

Sjukdom - Psykisk ohälsa

Om sjukdomenBehandling

Symptom för Hypokondri / hälsoångest (inbillningssjuka)


Funktionsnedsättning

Symtom vid hypokondri
-Överdriven oro för att ha eller för att bli sjuk i en allvarlig sjukdom.
-Du letar efter sjukdomstecken på din kropp, till exempel knölar, eller lyfter tunga saker för att se om muskelkraften har försämrats.
-Du konsumerar mycket läkemedel.
-Du är beroende av att anhöriga försäkrar dig om att du är frisk – men vågar inte lita på vad de säger.
-Du söker ofta läkare för olika kroppsliga besvär.
-Oron finns kvar trots medicinsk utredning och lugnande besked från sjukvårdspersonal.
-Du är missnöjd med läkarutredningen eller behandlingen och litar inte på att den har gått rätt till.

Warning: Undefined variable $multipler in /home/sjukhus/public_html/wp-content/themes/sjukhus_theme/single.php on line 211

Behandling för Hypokondri / hälsoångest (inbillningssjuka)


Behandling vid hypokondri
En viktig del i behandlingen är att man själv förstår sjukdomens mönster. Även om man fokuserar på de kroppsliga symtomen är det oron och ångesten som måste behandlas. Kognitiv psykoterapi eller kognitiv beteendeterapi fungerar bra, eftersom denna behandling går ut på att bryta negativa tankemönster och beteenden.

Warning: Undefined variable $multipler in /home/sjukhus/public_html/wp-content/themes/sjukhus_theme/single.php on line 227

Om hypokondri uppkommer i samband med ångestsyndrom eller depression försvinner den ofta då grundsjukdomen behandlas.

Warning: Undefined variable $multipler in /home/sjukhus/public_html/wp-content/themes/sjukhus_theme/single.php on line 227

Sjukdomen Hypokondri / hälsoångest (inbillningssjuka)


Hypokondri kallades tidigare inbillningssjuka, eftersom den drabbade inte har den sjukdom som han eller hon oroar sig för. Idag kallas hypokondri allt oftare hälsoångest. Hypokondri är inte en kroppslig åkomma utan ett psykiskt problem som kan orsaka stort lidande. Kognitiv psykoterapi eller kognitiv beteendeterapi är vanliga behandlingsformer.

Warning: Undefined variable $multipler in /home/sjukhus/public_html/wp-content/themes/sjukhus_theme/single.php on line 247

Hypokondri innebär att man är övertygad om att man är sjuk, eller är rädd för att drabbas av en allvarlig sjukdom, trots att man genomgått medicinsk utredning och fått ett lugnande besked. Oron för att vara sjuk kan för en del leda till att man inte vågar ha kontakt med sjukvården överhuvudtaget eftersom man är rädd att få beskedet att man är sjuk. Det är också vanligt att man sitter långa stunder vid datorn för att söka efter information om de sjukdomar man tror sig ha.

Warning: Undefined variable $multipler in /home/sjukhus/public_html/wp-content/themes/sjukhus_theme/single.php on line 247

Rädslan för att vara sjuk beror på att man tolkar normala kroppsliga symtom som sjukdomstecken. Detta leder till oro och stress, vilket i sin tur förvärrar de symtom som redan finns eller leder till nya. En ond cirkel har börjat, där övertygelsen om att man är sjuk tilltar i takt med att symtomen förstärks och ångesten ökar.

Warning: Undefined variable $multipler in /home/sjukhus/public_html/wp-content/themes/sjukhus_theme/single.php on line 247

Oron gäller alltid allvarliga kroppsliga sjukdomar. Ofta handlar det om sjukdomar som får stor uppmärksamhet i medier, till exempel aids eller cancer.

Warning: Undefined variable $multipler in /home/sjukhus/public_html/wp-content/themes/sjukhus_theme/single.php on line 247

Ungefär en procent av befolkningen har hypokondri. Sjukdomen är lika vanlig hos män som hos kvinnor. Få söker vård för själva hypokondrin.

Warning: Undefined variable $multipler in /home/sjukhus/public_html/wp-content/themes/sjukhus_theme/single.php on line 247

Hypokondri kan vara en enskild sjukdom. Men depression och olika ångestsyndrom, till exempel panikångest, kan också ha inslag av hypokondri. Det är vanligt att människor som återhämtat sig efter en svår sjukdom som cancer tolkar kroppsliga symtom som tecken på att sjukdomen har kommit tillbaka. Den formen av hypokondri brukar gå över med tiden.

Warning: Undefined variable $multipler in /home/sjukhus/public_html/wp-content/themes/sjukhus_theme/single.php on line 247

Nyheter

Warning: Undefined array key "ny" in /home/sjukhus/public_html/wp-content/themes/sjukhus_theme/single.php on line 311

Nytt miljardregn över äldreomsorgen
Igår 17:00
Tre miljarder kronor. Så mycket pengar får kommuner som har ökat antalet sjuksköterskor och minskat andelen timanställda i äldreomsorgen nu dela på

Läs mer här

  Nytt miljardregn över äldreomsorgen
  Äldre skrivs ut från sjukhus med fel ordinationer
  Luftföroreningar kostar upp till 10 år i förväntad livslängd
  Undersköterskornas ordbok river ner språkbarriärer
  Sommarvikarier saknar körkort - får åka taxi
  Homeworld 3 försenas till 2023 för utvecklarnas hälsa
  Ivo kan få hårdare nypor när kommuner brister i tillsyn
  "Säkerställ jämlik hälsa för personer med funktionsnedsättning"
  Många i vården sjuka på jobbet
  Åklagaren: Tolv år för våldtäkter på äldre
  Miljarder att tjäna på fallprevention
  Nyckel borta i hemtjänsten - brukare hittad död
  Nya uppgifterna om Putins hälsa: "Definitivt sjuk"
  Uppsala kommun bäst på e-hälsa
  Här får patienten stanna hemma
  Avskedad vårdpersonal får jobb i annan kommun
  Musikens kraft ska förbättra demensvården
  Här hittar du tidigare Fråga doktorn Hälsa chattar
  Nu ska 1177 bli kommunvänligt
  Så många fick hjälp av hemsjukvården
  Därför spekuleras det så mycket om Putins hälsa
  Krog i Kil är till salu: "Jag har problem med min hälsa igen"
  Nyköpings lasarett ställer in planerad vård
  Putin saknades: "Något är mysko"
  Vårdbiträde åtalad för våldtäkter på äldreboende
  Äldreomsorgslyftet under Socialstyrelsens lupp
  Språktester på väg inom äldreomsorgen
  Undersköterskor fick ofta karensersättning
  Här röntgar kommunen patienter hemma
  Ungas psykiska hälsa måste tas på större allvar
  Livesänd opera blir personcentrerad vård
  Småbarns psykiska hälsa under lupp i ny studie
  Lavrovs svar om Putins hälsa: "Fråga de utländska ledarna"
  "Appar för mental hälsa slarvar med integriteten - ""exceptionellt otäcka"""
  Ovanligt svårt hitta sommarvikarier i år
  Appar för bättre mental hälsa har dåligt integritetsskydd
  MP utan kandidater i 71 kommuner
  Vårdförbundets oro inför sommarsemestern: "Hälsa är på spel"
  Anhörigvården värd miljarder för samhället
  Stor satsning på fler språkombud ska höja kvaliteten i äldrevården