Symptom för Inälvsparasiter


Muskelvärk
Viktminskning
Blod i urinen
Diarré
Mask i avföringen
Klåda
Utslag
Gaser
Kramper, buken
Magont
Hosta
Svullna lymfkörtlar
Ögonirritation
Svullna ögon
Synsvårigheter

Symtom på binnikemask
De allra flesta som har en infektion märker inte av den.

Tecken kan annars vara magont och problem med matsmältningen. Om man är infekterad med många maskar blir symtomen mer uttalade. Ibland kan man se små, vita, platta maskdelar i avföringen. Fiskbinnikemask kan orsaka brist på vitamin B12.

Symtom på Giardia-infektion
Man kan ha en infektion utan att märka något alls. Annars är det vanligt med diarréer, ofta långvariga, med gaser och magkramper. Vissa kan gå ner i vikt.

Symtom på hakmask
Det är vanligt att inte känna något alls vid en hakmaskinfektion.

Andra tecken kan vara utslag och klåda som kommer när larverna tar sig genom huden. Man kan även få hosta och astmaliknande besvär. Har man infekterats med många hakmaskar kan man få blodbrist. Det är dock mycket ovanligt hos turister.
Symtom på snäckfeber
När larverna tar sig genom huden får en del klåda. Inom en till åtta veckor kan man bli akut sjuk med feber, magbesvär och hosta. Tillståndet kallas för akut schistosomiasis. Ett annat namn är Katayama-feber.

Inom några månader orsakar maskarnas ägg en inflammation, framför allt i urinblåsan eller i tarmen. Inflammationerna kan orsaka ärrvävnad och påverka organens funktion. Ett vanligt tecken är blod i urinen. Men de flesta som blivit smittade, efter en kort vistelse i till exempel Afrika, märker inte av infektionen.

Symtom på spolmask
Ofta ger infektion med spolmask inte några särskilda besvär.

Ett tecken kan vara magont. Man kan även få astmaliknande besvär och hudutslag. Det beror på att spolmaskens larver vandrar genom lungorna. Ibland kommer vuxna maskar ut med avföringen.

Symtom på Toxocara-infektion
Magsmärtor, feber, luftvägsbesvär och inflammationer i ögonen kan vara tecken på Toxocara-infektion.

Infektionen läker ut av sig själv. I sällsynta fall kan man få en allvarlig ögoninflammation. För att undvika bestående synnedsättning ska inflammationen behandlas hos en ögonläkare.

Symtom på Toxoplasma-infektion
De flesta smittade personer märker inte av sin infektion. Annars kan tecken på Toxoplasma-infektion vara influensaliknande besvär som feber och muskelvärk. Förstorade lymfkörtlar på halsen är ett vanligt tecken.

Symtom på trikinos
Sjukdomsbilden vid trikinos kan variera från lindriga besvär till dödlig sjukdom.

När larverna vandrar i kroppen kan de orsaka illamående, kräkning, diarré, hudutslag och andningsbesvär. Svår muskelvärk och svullnad kring ögonen är också vanligt. Man kan även få hög svängande feber. Både hjärtat och nervsystemet kan påverkas.

Behandling för Inälvsparasiter


Behandling av binnikemask
Binnikemask behandlas med läkemedel.

Behandling av Giardia-infektion
Giardia-infektion behandlas med antibiotika.

Behandling av hakmask
Hakmaskinfektion behandlas med läkemedel.

Behandling av snäckfeber
Snäckfeber behandlas med läkemedel.

Behandling av spolmask
Infektionen behandlas med läkemedel.

Behandling av Toxoplasma-infektion
Det finns läkemedel mot Toxoplasma. Ofta behandlas inte personer med normalt immunförsvar eftersom symtomen går över av sig själv. Efter ett tag utvecklas en så kallad immunitet. Det innebär att man inte blir sjuk igen om immunförsvaret är normalt.

Gravida kvinnor med Toxoplasma-infektion och nyfödda barn till mödrar med Toxoplasma behandlas med läkemedel. Patienter med aids eller med andra tillstånd som ger kraftigt nedsatt immunförsvar kan få livshotande komplikationer av en Toxoplasma-infektion. Därför behandlas även dessa patienter läkemedel.

Behandling av trikinos
Det finns läkemedel för behandling av trikinos.

Sjukdomen Inälvsparasiter


Inälvsparasiter är mindre vanliga i Sverige, men ett stort hälsoproblem i tropiska och subtropiska områden av världen. Att ha god hygien och att se till att äta mat som är ordentligt stekt eller kokt minskar risken för smitta.

Inälvsparasiter smittar ofta genom dricksvatten eller genom mat som kommit i kontakt med förorenat vatten. Dåliga hygieniska förhållanden och brist på rent vatten ökar risken för smitta.

Binnikemask
Binnikemask förekommer i många länder. I Sverige har vi ingen smittspridning från djur tack vare veterinärkontroller av kött. God hand- och livsmedelshygien är viktigt.

Binnikemask kan man få utomlands genom att äta rått eller otillräckligt tillagat kött från ko, gris och vissa fiskar. Äter man gädda eller abborre i Sverige kan man få binnikemaskinfektion om fiskarna inte tillagats ordentligt. Även rom från dessa fiskar kan sprida binnikemask.

Giardia
Giardia-parasiten orsakar en infektion i tunntarmen. Giardia finns främst i Asien, Afrika, Sydamerika och Östeuropa. De som blir sjuka i Sverige har oftast smittats utomlands.

Giardia sprids genom vatten som förorenats med avföring från infekterade människor. Eventuellt kan parasiter även finnas i avföring från vissa vilda djur. Mat som sköljts med förorenat vatten kan sprida smittan, som frukter och råa grönsaker. Giardia kan smitta mellan personer, till exempel inom en familj och på dagis. Smittan kan också spridas sexuellt.

God hand-, vatten- och livsmedelshygien är viktigt för att förebygga smitta. Om du är utomlands ska du vara försiktig med råa grönsaker och dricksvatten som inte kokats.

Hakmask
Hakmask är en rundmask som finns främst i tropiska länder. De hakmaskar som infekterar människa heter Ancylostoma duodenale eller Necator americanus.

Hakmaskarna lever i människans tarm där de suger blod. Namnet hakmask kommer från de kraftiga hakar som maskarna har vid munnen, med vilka de hakar sig fast i tunntarmens slemhinna.

Hakmasken sprids genom avföring från infekterade personer. I avföringen finns ägg från hakmasken som kläcks när de kommer i jorden. Larverna som bildas kan sedan ta sig genom huden, oftast via fötterna på någon som går barfota. Så småningom kommer larverna till tarmen. Där blir de maskar som producerar nya ägg.

Undvik att gå barfota om du besöker ett land eller område där hakmask finns.

Hakmask kan även spridas genom förorenad mat. Smittan sprids inte från person till person.

Snäckfeber
Snäckfeber kallas också schistosomiasis eller bilharzios. Sjukdomen orsakas av maskar som tillhör släktet Schistosoma. Snäckfeber finns främst i Afrika, söder om Saharaöknen, men också i vissa områden i norra Sydamerika, på Karibiska öar och i Kina. Maskarna kan bara spridas till människor genom smittat sötvatten.

I avföring och urin från en infekterad människa finns ägg från maskarna. Smittan sprids när infekterad urin och avföring kommer ut i sjöar och vattendrag. Äggen kläcks och larverna infekterar snäckor i vattnet. I snäckorna fortsätter larverna att utvecklas. Dessa larver tar sig väldigt lätt igenom hud och slemhinnor hos människor som exempelvis badar eller fiskar. I kroppen utvecklas larverna till maskar som producerar ägg, som i sin tur utsöndras med urin eller avföring.

God toaletthygien förebygger smittan. Var försiktig med, eller undvik, att bada om du reser i tropiska länder där det finns snäckfeber. Undvik även att dricka vatten direkt från sjöar, bäckar och floder.

Spolmask
Spolmask är en av de vanligaste parasiterna som infekterar människan. Spolmasken som infekterar människa heter Ascaris lumbricoides. I Sverige är smittspridning mycket ovanlig.

Parasiten kan bli lika stor som en daggmask. Honan kan leva i ungefär ett år i människans tarm. Varje dag kan honan producera ett stort antal ägg som kommer ut med avföringen.

Spolmask sprids bland annat genom förorenade grönsaker. Att gödsla med latrinavfall är ett sätt som smittan kan spridas på. Spolmask smittar inte mellan personer.

Smittan förebyggs genom god toaletthygien.

Toxocara
Toxocara är spolmaskar som naturligt infekterar katt och hund. Spolmasken som infekterar katt heter Toxocara catis, spolmasken som infekterar hund heter Toxocara canis.

Vi människor blir sjuka om vi får i oss spolmaskarnas ägg genom munnen. Smittan kan spridas via sandlådor där katter och hundar bajsar.

Toxoplasma
Toxoplasma gondii är en parasit hos katter som utsöndras i deras avföring. Parasiten sprids genom att får eller grisar blir infekterade av parasiten via en smittad katts avföring. När vi sedan äter infekterat får- eller griskött som inte är ordentligt tillagat blir vi infekterade av parasiterna. Även bär och sallad kan sprida smittan om de har kommit i kontakt med katters avföringen.

En gravid kvinna kan smitta sitt foster med Toxoplasma, det finns då risk för fosterskador. Därför ska gravida undvika kontakt med kattavföring och undvika sandlådor där katter kan tänkas bajsa. Gravida ska också undvika rått eller otillräckligt tillagat kött samt osköljda grönsaker, bär och frukt.

Trikiner
Trikiner orsakar sjukdomen trikinos. Det är en sjukdom som kan överföras från djur till människa.

Trikinos är väldigt ovanlig i Sverige. Under de senaste fem åren har bara två fall förekommit här. Personerna hade blivit smittade utomlands.

Man kan smittas om man äter otillräckligt tillagat kött från gris, vildsvin, häst eller björn. Var försiktig om du äter kött från dessa djur, se till att det är ordentligt tillagat.

Nyheter

Dålig koll på tunga lyft i vården
28/10 10:00
"En av tre privata arbetsgivare inom vård och omsorg slarvar med att bedöma risker för belastningsskador när personalen lyfter tungt, enligt en ny rapport.

Läs mer här

  Dålig koll på tunga lyft i vården
  Laser fixar svårläkta sår snabbare i Skellefteå
  Stor studie: Så här många timmars sömn behöver du minst varje natt
  ?Förödande effekter"på barns och kvinnors hälsa
  Experter: Utbredd okunskap om farlig typ av cancer
  Stockholms stad säger upp avtal med Attendo
  Hur lång blir ditt barn som vuxen"Här är forskarnas nya modell
  Kritik mot boende efter höftfraktur
  Fler kommuner börjar dela journalsystem med Region Västmanland
  Självrengörande golv stärker grisarnas hälsa - och kassan
  LO enigt om satsning på de lägsta lönerna
  Ny studie: Så här visar sig digerdöden fortfarande i din kropp
  Så här kan din smartmobil indikera om du kommer att dö inom fem år
  Ny studie: Så här gynnar elcykeln din hälsa
  Boende missade att ställa fram rörelselarm - äldre avled
  "Hajk"-profilen: Är så kär fortfarande
  Vetenskapens dom: Så många timmar bör du sova
  RCC gjorde krångliga kostråd till lättläst broschyr
  "Ta beslut om en långsiktig plan för psykisk hälsa"
  Forskare: Detta tillstånd kan öka risken att dö i cancer
  Det här gäller för vaccineringar i höst
  Världsettans känga: "Inte säkert för vår hälsa"
  Får du artrit av att knäcka fingrarna"Här är svaret
  Kyrgios begär utredning om sin psykiska hälsa
  Forskare: Dessa känslor kan få dig att åldras snabbare än rökning
  Få äldre får vård för postcovid
  Tandköttsinflammation kan skada flera organ i din kropp: Här är vad du behöver veta
  Helena Ekholms kritik: "Riskerar deras hälsa"
  Stort försök: Nytt ämne kan bromsa utvecklingen av Alzheimers sjukdom
  Henrik Dorsin om sitt oväntade drömprojekt
  Undersköterskor väljer timanställning i protest
  Här är vetenskapens dom: Så skadligt är snus jämfört med cigaretter
  Stor inspektion av privata vårdinrättningar för att få bort belastningsskador
  Nu startar rättegången mot Attendo-anställda" åtalas för brott mot meddelarskyddet
  Allt tuffare locka personal till äldreomsorgen
  Vissa vanliga drömmar kan indikera risk för demens
  Demenssjuk föll ur sängen - höftledsfraktur upptäcktes senare
  Nya rön: Du kan vara tjock och frisk
  Region och kommuner samverkar om mobila närvårdsteam i Västmanland
  Kraftsamling kring äldreomsorgen med nationellt kompetenscentrum