Infektion och inflammation

Sjukdom - Infektioner

Om sjukdomenBehandling

Symptom för Infektion och inflammation


Feber
Svullnad
Rodnad

Symtom vid infektion och inflammation
Infektion
Tecknen på en infektion kan vara mycket olika beroende på vilken mikroorganism som har angripit kroppen, var infektionen finns och hur kroppen klarar av att hantera den.

Warning: Undefined variable $multipler in /home/sjukhus/public_html/wp-content/themes/sjukhus_theme/single.php on line 211

En del infektioner ger inga besvär alls, men du kan ändå sprida smittan till andra. Det är vanligt bland annat vid könssjukdomen klamydia.

Warning: Undefined variable $multipler in /home/sjukhus/public_html/wp-content/themes/sjukhus_theme/single.php on line 211

Inflammation
Vanliga tecken på en inflammation är svullnad, rodnad, dunkande värk, värmekänsla och feber. Ibland kan inflammationen bli långdragen, till exempel vid reumatiska sjukdomar och tuberkulos.

Warning: Undefined variable $multipler in /home/sjukhus/public_html/wp-content/themes/sjukhus_theme/single.php on line 211

Det finns infektionssjukdomar som ligger vilande i kroppen och ibland blossar upp i tillfälliga attacker, exempelvis herpes.

Warning: Undefined variable $multipler in /home/sjukhus/public_html/wp-content/themes/sjukhus_theme/single.php on line 211

Behandling för Infektion och inflammation


Förebygga infektion och inflammation
Du kan minska risken för att bli sjuk i en smittsam sjukdom, eller att smitta andra genom att:

Warning: Undefined variable $multipler in /home/sjukhus/public_html/wp-content/themes/sjukhus_theme/single.php on line 227

hålla avstånd till människor som hostar och nyser
undvika folksamlingar i förkylningstider
hosta eller nys i armvecket eller i en pappersnäsduk som du spolar ner i toaletten eller slänger i en soppåse
tvätta händerna ofta. Komplettera gärna med handsprit
ha god hygien vid matlagning
äta nyttig mat, sova ordentligt, motionera
vara måttlig med alkohol
inte röka eller använda droger
stanna hemma när du har feber och känner dig sjuk
se över ditt vaccinationsskydd när du ska resa utomlands
använda kondom.
Vaccin
Det finns vaccin mot många virussorter, men hittills saknas vaccin mot vissa allvarliga sjukdomar som exempelvis hiv.

Warning: Undefined variable $multipler in /home/sjukhus/public_html/wp-content/themes/sjukhus_theme/single.php on line 227

Sök vård
Vänd dig till din vårdcentral eller en akutmottagning om du får symtom som tyder på en allvarligare sjukdom som:

Warning: Undefined variable $multipler in /home/sjukhus/public_html/wp-content/themes/sjukhus_theme/single.php on line 227

snabbt stigande feber, frossa och stark sjukdomskänsla
andningssvårigheter
förvirring och känsla av att vara omtöcknad
svår huvudvärk, feber och stelhet i nacken
kraftiga magsmärtor med feber
svårighet att behålla vätska, vilket kan innebära risk för uttorkning
Behandling av infektion och inflammation
Infektion
Infektioner som beror på bakterier behandlas ofta med antibiotika.

Warning: Undefined variable $multipler in /home/sjukhus/public_html/wp-content/themes/sjukhus_theme/single.php on line 227

Inflammation
En inflammation läker ofta ut av sig själv inom någon vecka. Inflammationer behandlas olika beroende på vad som orsakat dem. Har inflammationen bildat en varfylld böld skär läkaren upp den så att varet kommer ut och såret kan rengöras.

Warning: Undefined variable $multipler in /home/sjukhus/public_html/wp-content/themes/sjukhus_theme/single.php on line 227

Läkemedel
Bakterieinfektioner behandlas ofta med antibiotika. För vissa virus finns mediciner som har en bromsande effekt på virusförökningen.

Warning: Undefined variable $multipler in /home/sjukhus/public_html/wp-content/themes/sjukhus_theme/single.php on line 227

För att dämpa symtom som värk och svullnad finns det inflammationsdämpande och smärtstillande mediciner. Ibland ges sprutor med kortison för att dämpa inflammationer i leder och senfästen.

Warning: Undefined variable $multipler in /home/sjukhus/public_html/wp-content/themes/sjukhus_theme/single.php on line 227

Sjukdomen Infektion och inflammation


Infektion och inflammation är två begrepp som ofta hör ihop. En infektion kan ge olika besvär beroende på smittämne, var infektionen sitter och kroppens svarsreaktion. Inflammation, som är kroppens försvar, ger ofta svullnad, rodnad, dunkande värk, värmekänsla och feber. Sök vård akut vid snabbt stigande feber, frossa och stark sjukdomskänsla.

Warning: Undefined variable $multipler in /home/sjukhus/public_html/wp-content/themes/sjukhus_theme/single.php on line 247

Infektion betyder att skadliga mikroorganismer, som bakterier, virus eller svamp, har kommit in i kroppen. När ett smittämne passerar kroppens första skyddsnivå, som finns i huden och i slemhinnorna, reagerar kroppens försvarssystem och en inflammation startar.

Warning: Undefined variable $multipler in /home/sjukhus/public_html/wp-content/themes/sjukhus_theme/single.php on line 247

Infektionssjukdomar brukar uppkallas efter smittämnet eller var i kroppen infektionen uppstår. Några exempel på infektionssjukdomar är förkylning, influensa, lunginflammation, blodförgiftning, hjärnhinneinflammation, gulsot och hiv.

Warning: Undefined variable $multipler in /home/sjukhus/public_html/wp-content/themes/sjukhus_theme/single.php on line 247

Infektion är den vanligaste orsaken till inflammation, men alla skador mot kroppen, som slag, värme, kyla och kemiska ämnen, kan utlösa en inflammation.

Warning: Undefined variable $multipler in /home/sjukhus/public_html/wp-content/themes/sjukhus_theme/single.php on line 247

Kroppen kan också reagera med inflammation när det egna immunsystemet angriper kroppens vävnad. Det sker till exempel vid reumatiska sjukdomar, vid vissa typer av blodbrist och vid vissa former av struma. Det finns också sjukdomar där orsaken till inflammationen är okänd, till exempel muskelreumatism och MS, multipel skleros.

Warning: Undefined variable $multipler in /home/sjukhus/public_html/wp-content/themes/sjukhus_theme/single.php on line 247

Många vanliga infektionssjukdomar, som förkylning och influensa, orsakas av virus. På virus har antibiotika ingen som helst effekt. Därför är virus mer svårbehandlade än bakterier. Bakterier har en komplicerad cellstruktur som är känslig för penicillin och andra sorters antibiotika. Många bakterier har dock en förmåga att utveckla en nedsatt känslighet för eller motståndskraft mot olika sorters antibiotika.

Warning: Undefined variable $multipler in /home/sjukhus/public_html/wp-content/themes/sjukhus_theme/single.php on line 247

Svampar är ett smittämne som finns i små mängder på och i kroppen utan att orsaka någon skada. Men om något påverkar immunförsvaret eller bakteriefloran kan svampen växa kraftigt. Det kan ske efter en antibiotikakur, då många kvinnor drabbas av en svampinfektion i underlivet. Vid svåra sjukdomar, när kroppen har ett kraftigt nedsatt immunförsvar, kan svampar ge en allvarlig infektion.

Warning: Undefined variable $multipler in /home/sjukhus/public_html/wp-content/themes/sjukhus_theme/single.php on line 247

Nyheter

Warning: Undefined array key "ny" in /home/sjukhus/public_html/wp-content/themes/sjukhus_theme/single.php on line 311

Nytt miljardregn över äldreomsorgen
Igår 17:00
Tre miljarder kronor. Så mycket pengar får kommuner som har ökat antalet sjuksköterskor och minskat andelen timanställda i äldreomsorgen nu dela på

Läs mer här

  Nytt miljardregn över äldreomsorgen
  Äldre skrivs ut från sjukhus med fel ordinationer
  Luftföroreningar kostar upp till 10 år i förväntad livslängd
  Undersköterskornas ordbok river ner språkbarriärer
  Sommarvikarier saknar körkort - får åka taxi
  Homeworld 3 försenas till 2023 för utvecklarnas hälsa
  Ivo kan få hårdare nypor när kommuner brister i tillsyn
  "Säkerställ jämlik hälsa för personer med funktionsnedsättning"
  Många i vården sjuka på jobbet
  Åklagaren: Tolv år för våldtäkter på äldre
  Miljarder att tjäna på fallprevention
  Nyckel borta i hemtjänsten - brukare hittad död
  Nya uppgifterna om Putins hälsa: "Definitivt sjuk"
  Uppsala kommun bäst på e-hälsa
  Här får patienten stanna hemma
  Avskedad vårdpersonal får jobb i annan kommun
  Musikens kraft ska förbättra demensvården
  Här hittar du tidigare Fråga doktorn Hälsa chattar
  Nu ska 1177 bli kommunvänligt
  Så många fick hjälp av hemsjukvården
  Därför spekuleras det så mycket om Putins hälsa
  Krog i Kil är till salu: "Jag har problem med min hälsa igen"
  Nyköpings lasarett ställer in planerad vård
  Putin saknades: "Något är mysko"
  Vårdbiträde åtalad för våldtäkter på äldreboende
  Äldreomsorgslyftet under Socialstyrelsens lupp
  Språktester på väg inom äldreomsorgen
  Undersköterskor fick ofta karensersättning
  Här röntgar kommunen patienter hemma
  Ungas psykiska hälsa måste tas på större allvar
  Livesänd opera blir personcentrerad vård
  Småbarns psykiska hälsa under lupp i ny studie
  Lavrovs svar om Putins hälsa: "Fråga de utländska ledarna"
  "Appar för mental hälsa slarvar med integriteten - ""exceptionellt otäcka"""
  Ovanligt svårt hitta sommarvikarier i år
  Appar för bättre mental hälsa har dåligt integritetsskydd
  MP utan kandidater i 71 kommuner
  Vårdförbundets oro inför sommarsemestern: "Hälsa är på spel"
  Anhörigvården värd miljarder för samhället
  Stor satsning på fler språkombud ska höja kvaliteten i äldrevården