Infektion och inflammation

Sjukdom - Infektioner

Om sjukdomenBehandling

Symptom för Infektion och inflammation


Feber
Svullnad
Rodnad

Symtom vid infektion och inflammation
Infektion
Tecknen på en infektion kan vara mycket olika beroende på vilken mikroorganism som har angripit kroppen, var infektionen finns och hur kroppen klarar av att hantera den.

En del infektioner ger inga besvär alls, men du kan ändå sprida smittan till andra. Det är vanligt bland annat vid könssjukdomen klamydia.

Inflammation
Vanliga tecken på en inflammation är svullnad, rodnad, dunkande värk, värmekänsla och feber. Ibland kan inflammationen bli långdragen, till exempel vid reumatiska sjukdomar och tuberkulos.

Det finns infektionssjukdomar som ligger vilande i kroppen och ibland blossar upp i tillfälliga attacker, exempelvis herpes.

Behandling för Infektion och inflammation


Förebygga infektion och inflammation
Du kan minska risken för att bli sjuk i en smittsam sjukdom, eller att smitta andra genom att:

hålla avstånd till människor som hostar och nyser
undvika folksamlingar i förkylningstider
hosta eller nys i armvecket eller i en pappersnäsduk som du spolar ner i toaletten eller slänger i en soppåse
tvätta händerna ofta. Komplettera gärna med handsprit
ha god hygien vid matlagning
äta nyttig mat, sova ordentligt, motionera
vara måttlig med alkohol
inte röka eller använda droger
stanna hemma när du har feber och känner dig sjuk
se över ditt vaccinationsskydd när du ska resa utomlands
använda kondom.
Vaccin
Det finns vaccin mot många virussorter, men hittills saknas vaccin mot vissa allvarliga sjukdomar som exempelvis hiv.

Sök vård
Vänd dig till din vårdcentral eller en akutmottagning om du får symtom som tyder på en allvarligare sjukdom som:

snabbt stigande feber, frossa och stark sjukdomskänsla
andningssvårigheter
förvirring och känsla av att vara omtöcknad
svår huvudvärk, feber och stelhet i nacken
kraftiga magsmärtor med feber
svårighet att behålla vätska, vilket kan innebära risk för uttorkning
Behandling av infektion och inflammation
Infektion
Infektioner som beror på bakterier behandlas ofta med antibiotika.

Inflammation
En inflammation läker ofta ut av sig själv inom någon vecka. Inflammationer behandlas olika beroende på vad som orsakat dem. Har inflammationen bildat en varfylld böld skär läkaren upp den så att varet kommer ut och såret kan rengöras.

Läkemedel
Bakterieinfektioner behandlas ofta med antibiotika. För vissa virus finns mediciner som har en bromsande effekt på virusförökningen.

För att dämpa symtom som värk och svullnad finns det inflammationsdämpande och smärtstillande mediciner. Ibland ges sprutor med kortison för att dämpa inflammationer i leder och senfästen.

Sjukdomen Infektion och inflammation


Infektion och inflammation är två begrepp som ofta hör ihop. En infektion kan ge olika besvär beroende på smittämne, var infektionen sitter och kroppens svarsreaktion. Inflammation, som är kroppens försvar, ger ofta svullnad, rodnad, dunkande värk, värmekänsla och feber. Sök vård akut vid snabbt stigande feber, frossa och stark sjukdomskänsla.

Infektion betyder att skadliga mikroorganismer, som bakterier, virus eller svamp, har kommit in i kroppen. När ett smittämne passerar kroppens första skyddsnivå, som finns i huden och i slemhinnorna, reagerar kroppens försvarssystem och en inflammation startar.

Infektionssjukdomar brukar uppkallas efter smittämnet eller var i kroppen infektionen uppstår. Några exempel på infektionssjukdomar är förkylning, influensa, lunginflammation, blodförgiftning, hjärnhinneinflammation, gulsot och hiv.

Infektion är den vanligaste orsaken till inflammation, men alla skador mot kroppen, som slag, värme, kyla och kemiska ämnen, kan utlösa en inflammation.

Kroppen kan också reagera med inflammation när det egna immunsystemet angriper kroppens vävnad. Det sker till exempel vid reumatiska sjukdomar, vid vissa typer av blodbrist och vid vissa former av struma. Det finns också sjukdomar där orsaken till inflammationen är okänd, till exempel muskelreumatism och MS, multipel skleros.

Många vanliga infektionssjukdomar, som förkylning och influensa, orsakas av virus. På virus har antibiotika ingen som helst effekt. Därför är virus mer svårbehandlade än bakterier. Bakterier har en komplicerad cellstruktur som är känslig för penicillin och andra sorters antibiotika. Många bakterier har dock en förmåga att utveckla en nedsatt känslighet för eller motståndskraft mot olika sorters antibiotika.

Svampar är ett smittämne som finns i små mängder på och i kroppen utan att orsaka någon skada. Men om något påverkar immunförsvaret eller bakteriefloran kan svampen växa kraftigt. Det kan ske efter en antibiotikakur, då många kvinnor drabbas av en svampinfektion i underlivet. Vid svåra sjukdomar, när kroppen har ett kraftigt nedsatt immunförsvar, kan svampar ge en allvarlig infektion.

Nyheter

Upptäckt kan bromsa autoimmuna sjukdomar
9/3 16:40
Människan behöver ett effektivt immunförsvar, som kan slå ned hårt och med precision på infektioner och främmande kroppar. I en del situationer missförstår immunförsvaret dock uppdraget och går felaktigt till angrepp mot kroppens friska celler och vävnad.

Läs mer här

  Upptäckt kan bromsa autoimmuna sjukdomar
  Forskare varnar: Populär bantningskur kan ge hjärtproblem
  Hemtjänsten tar till bandvagnar i snökaoset
  It-attack mot Humana ? uppgifter har stulits
  Forskare varnar: Detta bör gravida undvika
  Forskare varnar för e-cigaretters inverkan på lungorna
  Studie: Långvarig fasta kan ha negativa effekter
  SD: Lär dig svenska eller riskera uppsägning
  Satsning på yrkessvenska ska ge fler undersköterskor i Kalmar
  Otraditionell men effektiv behandling av psykiska störningar
  Studie: Sötningsmedel kan öka risken för stroke och blodproppar
  Regelbundna toabesök kan vara nyckel till bättre mental hälsa
  Bristande kommunikation slutade med amputerat ben
  Lovande resultat för behandling av kronisk kvinnosjukdom
  Forskare om insulinbehandling: ?Vi har räknat fel i årtionden?
  Nu ska kommuner och regioner lära sig om fördelarna med fallprevention
  Push - Gym & Hälsa AB ? nytt företag startar i Nora
  Viss kolhydrat kan sätta fart på utvecklingen av Alzheimers sjukdom
  Skrämmande mattrend är vanligast bland flickor
  ?Väldigt fattig vardag? på äldreboende
  Det bor både mögel och kolibakterier på din läskburk
  Hälsosamtal ska bryta äldres ensamhet
  Forskare har uppfunnit ett effektivt "p-piller" till män
  Kom i ditt livs form efter 40
  Därför varierar cancerrisken i bröst
  Överbeskyddande föräldrar stjäl år från sina barns liv
  Ett visst vitamin ser ut att kunna förebygga självmord
  Forskare: Dessa livsmedel borde märkas med cancervarning
  Överraskande fördelar med lindrig paranoia
  Den här typen av mat kan sabotera din inre "stoppknapp"
  ?Omsorgen om varandras hälsa gäller bara Leif?
  Ny kunskap: Så fort kan avgaser förändra hjärnan
  Klüft peppar för bättre hälsa
  Den här sortens kaffe kan ha antiinflammatorisk effekt
  Ivo: Sjukvården på äldreboenden är för dålig
  Hemligheterna bakom Filip Hammars kroppsförvandling
  Ivo vill tvinga kommuner anmäla omsorgsfusk
  Forskare har slutligen klarat upp mystiska fall av spädbarnsdöd
  Stopp för många hemtjänstföretag
  JUST NU: Regeringen miljardsatsar på kvinnors hälsa