Symptom för Koma (medvetslöshet)


Medvetslöshet

Behandling för Koma (medvetslöshet)


Sök vård
Om någon blir medvetslös ska du omedelbart ringa nödnumret 112 och begära ambulans.

Warning: Undefined variable $multipler in /home/sjukhus/public_html/wp-content/themes/sjukhus_theme/single.php on line 227

Undersökning vid koma
Det krävs olika undersökningar och prover för att hitta orsaken till att någon blir medvetslös. De sker oftast på sjukhus. Det kan röra sig om att kontrollera pupillerna, mäta puls, blodtryck, ta blodprover och EKG. EKG är en förkortning för elektrokardiografi. Det är en mätmetod som som mäter den elektriska aktiviteten i hjärtat.

Warning: Undefined variable $multipler in /home/sjukhus/public_html/wp-content/themes/sjukhus_theme/single.php on line 227

I vissa fall behövs hjärnröntgen eller ryggmärgsvätskeprov.

Warning: Undefined variable $multipler in /home/sjukhus/public_html/wp-content/themes/sjukhus_theme/single.php on line 227

Behandling vid koma
Luftvägarna hålls fria och om det behövs kan den medvetslöse få hjälp med andningen av respirator. Man behandlar också störningar i cirkulation och hjärtverksamhet.

Warning: Undefined variable $multipler in /home/sjukhus/public_html/wp-content/themes/sjukhus_theme/single.php on line 227

Övrig behandling som ges beror på orsaken till medvetslösheten.

Warning: Undefined variable $multipler in /home/sjukhus/public_html/wp-content/themes/sjukhus_theme/single.php on line 227

Behandlingarna ges både i ambulansen och på sjukhuset.

Warning: Undefined variable $multipler in /home/sjukhus/public_html/wp-content/themes/sjukhus_theme/single.php on line 227

Sjukdomen Koma (medvetslöshet)


Koma betyder att en person är medvetslös och att det inte är möjligt att få kontakt med honom eller henne. Ring genast 112 för att larma ambulans. Om personen inte andas ska du kontrollera luftvägarna och överväga att ge mun-till-mun-andning. Om personen inte har någon puls ska du börja med hjärt- och lungräddning. Under tiden du väntar på ambulans ska du lossa på åtsittande kläder, lägga personen i stabilt sidoläge om du inte misstänker ryggskada och lägga en filt över personen.

Warning: Undefined variable $multipler in /home/sjukhus/public_html/wp-content/themes/sjukhus_theme/single.php on line 247

Koma är ett allvarligt tillstånd och tyder på sjukdom eller skada. En person som förlorar medvetandet behöver omedelbar sjukvård. Koma skiljer sig från svimning, då personen vaknar av sig själv efter någon minut.

Warning: Undefined variable $multipler in /home/sjukhus/public_html/wp-content/themes/sjukhus_theme/single.php on line 247

Koma kan ha flera olika orsaker. Det kan vara på grund av:

Warning: Undefined variable $multipler in /home/sjukhus/public_html/wp-content/themes/sjukhus_theme/single.php on line 247

sjukdom som diabetes, epilepsi, hjärninfarkt, hjärnhinneinflammation eller hjärntumör
blödningar i huvudet på grund av skador eller olyckor
förgiftning
rubbad hjärtrytm
andningssvårigheter
allvarliga rubbningar av kroppens saltbalans om lever eller njurar inte fungerar som de ska.
Vid svimning förlorar personen medvetandet tillfälligt.

Warning: Undefined variable $multipler in /home/sjukhus/public_html/wp-content/themes/sjukhus_theme/single.php on line 247

Ring genast 112 vid koma
Ring genast 112 för att larma ambulans om en person är medvetslös. När du väntar på ambulans ska du kontrollera andning och puls. Lägg personen i stabilt sidoläge (se bild) om personen andas och har puls och om du inte misstänker ryggskada. Stabilt sidoläge brukar förbättra andningen. Lossa på den medvetslösa personens kläder.

Warning: Undefined variable $multipler in /home/sjukhus/public_html/wp-content/themes/sjukhus_theme/single.php on line 247

Kontrollera andning och puls
Om personen inte andas ska du ge mun-till-mun-andning, och har personen ingen puls ska du ge hjärt- och lungräddning (HLR). Mun-till-mun-andning och HLR skiljer sig åt mellan vuxna och barn.

Warning: Undefined variable $multipler in /home/sjukhus/public_html/wp-content/themes/sjukhus_theme/single.php on line 247

Det är stor risk att luftvägarna täpps till hos en medvetslös person. Det kan bero på att tungan glider bakåt i svalget eller att personen har mat eller annat som fastnat i halsen. Tecken på detta är en snarkande andning eller inga andningsljud alls, eller blåaktiga läppar. Bara några minuter utan syre kan skada hjärnan. Därför är det viktigt att du ger andningshjälp omedelbart.

Warning: Undefined variable $multipler in /home/sjukhus/public_html/wp-content/themes/sjukhus_theme/single.php on line 247

Om luftvägarna är tilltäppta för att tungan fallit bakåt kan du försöka föra fram personens underkäke för att öppna upp. Ta tag i underkäkens framtänder och dra käken framåt.

Warning: Undefined variable $multipler in /home/sjukhus/public_html/wp-content/themes/sjukhus_theme/single.php on line 247

Om en person satt något i halsen och inte kan andas av den anledningen ska du omedelbart försöka få upp föremålet. Först ska du, med personen framåtlutad, ge upp till fem kraftiga slag med öppen hand mellan skulderbladen. Direkt efter ska du ge upprepade buktryck. Stå bakom personen och lägg armarna runt hans eller hennes kropp. Tryck till inåt/uppåt. Kommer inte föremålet upp fortsätter du växelvis med ryggdunk och buktryck tills det kommer upp eller tills du får hjälp.

Warning: Undefined variable $multipler in /home/sjukhus/public_html/wp-content/themes/sjukhus_theme/single.php on line 247

Stabilt sidoläge
Lossa på kläder som sitter åt. Lägg personen på sidan med det övre benet böjt och placerat framför kroppet. Svep om en filt eller kläder när andningen är normal.

Warning: Undefined variable $multipler in /home/sjukhus/public_html/wp-content/themes/sjukhus_theme/single.php on line 247

Om du misstänker att personen skadat ryggen ska du inte placera honom eller henne i stabilt sidoläge. Om kroppsställningen ändå måste ändras, till exempel för att personen börjar kräkas, så försök göra det utan att vrida eller böja ryggen. Lämna aldrig den som är medvetslös utan tillsyn.

Warning: Undefined variable $multipler in /home/sjukhus/public_html/wp-content/themes/sjukhus_theme/single.php on line 247

Stabilt sidoläge hette tidigare framstupa sidoläge. Se bilder under länken Stabilt sidoläge.

Warning: Undefined variable $multipler in /home/sjukhus/public_html/wp-content/themes/sjukhus_theme/single.php on line 247

Nyheter

Warning: Undefined array key "ny" in /home/sjukhus/public_html/wp-content/themes/sjukhus_theme/single.php on line 311

Nytt miljardregn över äldreomsorgen
Igår 17:00
Tre miljarder kronor. Så mycket pengar får kommuner som har ökat antalet sjuksköterskor och minskat andelen timanställda i äldreomsorgen nu dela på

Läs mer här

  Nytt miljardregn över äldreomsorgen
  Äldre skrivs ut från sjukhus med fel ordinationer
  Luftföroreningar kostar upp till 10 år i förväntad livslängd
  Undersköterskornas ordbok river ner språkbarriärer
  Sommarvikarier saknar körkort - får åka taxi
  Homeworld 3 försenas till 2023 för utvecklarnas hälsa
  Ivo kan få hårdare nypor när kommuner brister i tillsyn
  "Säkerställ jämlik hälsa för personer med funktionsnedsättning"
  Många i vården sjuka på jobbet
  Åklagaren: Tolv år för våldtäkter på äldre
  Miljarder att tjäna på fallprevention
  Nyckel borta i hemtjänsten - brukare hittad död
  Nya uppgifterna om Putins hälsa: "Definitivt sjuk"
  Uppsala kommun bäst på e-hälsa
  Här får patienten stanna hemma
  Avskedad vårdpersonal får jobb i annan kommun
  Musikens kraft ska förbättra demensvården
  Här hittar du tidigare Fråga doktorn Hälsa chattar
  Nu ska 1177 bli kommunvänligt
  Så många fick hjälp av hemsjukvården
  Därför spekuleras det så mycket om Putins hälsa
  Krog i Kil är till salu: "Jag har problem med min hälsa igen"
  Nyköpings lasarett ställer in planerad vård
  Putin saknades: "Något är mysko"
  Vårdbiträde åtalad för våldtäkter på äldreboende
  Äldreomsorgslyftet under Socialstyrelsens lupp
  Språktester på väg inom äldreomsorgen
  Undersköterskor fick ofta karensersättning
  Här röntgar kommunen patienter hemma
  Ungas psykiska hälsa måste tas på större allvar
  Livesänd opera blir personcentrerad vård
  Småbarns psykiska hälsa under lupp i ny studie
  Lavrovs svar om Putins hälsa: "Fråga de utländska ledarna"
  "Appar för mental hälsa slarvar med integriteten - ""exceptionellt otäcka"""
  Ovanligt svårt hitta sommarvikarier i år
  Appar för bättre mental hälsa har dåligt integritetsskydd
  MP utan kandidater i 71 kommuner
  Vårdförbundets oro inför sommarsemestern: "Hälsa är på spel"
  Anhörigvården värd miljarder för samhället
  Stor satsning på fler språkombud ska höja kvaliteten i äldrevården