Symptom för Livmoderhalscancer


Blod i slidan
Smärta vid urinering
Bensvullnad

Symtom
Cellförändringar ger inga symtom utan kan bara hittas genom ett gynekologiskt cellprov. Utvecklad livmoderhalscancer i ett tidigt stadium ger inte alltid symtom.

Warning: Undefined variable $multipler in /home/sjukhus/public_html/wp-content/themes/sjukhus_theme/single.php on line 211

Det vanligaste symtomet på livmoderhalscancer är blödningar från underlivet. I början kan blödningarna komma efter samlag eller när man varit på toaletten. Senare kan man få ont i bäckenet, ischias, svullna ben samt urinblåse- och tarmbesvär.

Warning: Undefined variable $multipler in /home/sjukhus/public_html/wp-content/themes/sjukhus_theme/single.php on line 211

Behandling för Livmoderhalscancer


Förebyggande
Gynekologisk cellprovtagning
Kvinnor mellan 23 och 60 år erbjuds sedan mitten av 60-talet regelbundna gynekologiska cellprovskontroller. Vid kontrollerna tas cellprov från livmoderhalsen för att man tidigt ska kunna upptäcka förstadier till livmoderhalscancer och behandla dessa. Cellprovskontroll sker vart tredje år i åldrarna 23-50 år och vart femte år i åldrarna 51-60 år.

Warning: Undefined variable $multipler in /home/sjukhus/public_html/wp-content/themes/sjukhus_theme/single.php on line 227

Vaccination
I dag finns också förebyggande vacciner som, om det tas före sexdebuten, skyddar mot de vanligaste virustyperna som kan orsaka livmoderhalscancer. Det är viktigt att gå på cellprovskontrollerna även efter vaccination eftersom vaccinerna inte skyddar mot alla HPV-typer som kan orsaka livmoderhalscancer.

Warning: Undefined variable $multipler in /home/sjukhus/public_html/wp-content/themes/sjukhus_theme/single.php on line 227

Övrigt
Genom att använda kondom vid samlag minskar man risken för att drabbas av den virusinfektion som kan utvecklas till att bli kronisk och leda till cancer.

Warning: Undefined variable $multipler in /home/sjukhus/public_html/wp-content/themes/sjukhus_theme/single.php on line 227

Att avstå från rökning kan troligen förebygga och minska risken för flera allvarliga sjukdomar, bland annat livmoderhalscancer.

Warning: Undefined variable $multipler in /home/sjukhus/public_html/wp-content/themes/sjukhus_theme/single.php on line 227

Sök vård
Du bör kontakta en gynekologmottagning för undersökning:

Warning: Undefined variable $multipler in /home/sjukhus/public_html/wp-content/themes/sjukhus_theme/single.php on line 227

om du plötsligt får småblödningar efter samlag eller ansträngning
om du får blodiga flytningar mellan menstruationerna
om du har passerat klimakteriet, slutat att menstruera och plötsligt får blödningar
om du har smärtor från underlivet och/eller tilltagande ischiasbesvär.
Undersökning
Vid symtom eller om cellförändringar upptäckts tas ett vävnadsprov från livmodertappen som sedan undersöks i mikroskop. Om diagnosen blir livmoderhalscancer genomförs en gynekologisk undersökning under narkos samt röntgenundersökningar för att man ska kunna ta reda på cancerns utbredning.

Warning: Undefined variable $multipler in /home/sjukhus/public_html/wp-content/themes/sjukhus_theme/single.php on line 227

Behandling
Livmoderhalscancer kan opereras eller strålbehandlas. Ibland används båda behandlingarna i kombination för att man ska få bästa resultat. I vissa fall används också cytostatika (cellgifter). Vilken behandling som blir aktuell beror på hur långt framskriden sjukdomen är.

Warning: Undefined variable $multipler in /home/sjukhus/public_html/wp-content/themes/sjukhus_theme/single.php on line 227

Om cancern är begränsad till livmoderhalsen opereras man, ibland efter en inledande strålbehandling. Beroende på tumörens storlek och utbredning har strålbehandling samma effekt som operation. Strålbehandling väljs också om operation bedöms som olämplig.

Warning: Undefined variable $multipler in /home/sjukhus/public_html/wp-content/themes/sjukhus_theme/single.php on line 227

Vid operation tas hela livmodern bort och även övre delen av slidan samt de lymfkörtlar som finns i nedre delen av buken. Äggstockarna lämnas ofta kvar hos yngre kvinnor. Eftersom livmodern tas bort förlorar kvinnan möjligheten att få barn, vilket kanske är den svåraste biverkningen av behandlingen, särskilt när det gäller unga kvinnor.

Warning: Undefined variable $multipler in /home/sjukhus/public_html/wp-content/themes/sjukhus_theme/single.php on line 227

Ibland ges strålbehandling i kombination med cytostatika som tilläggsbehandling efter operationen, till exempel om man funnit spridning till lymfkörtlarna, eller så ges strålbehandling i kombination med cytostatika som fullständig behandling utan operation, då man vid utredningen funnit att utbredningen av sjukdomen gör operation olämplig.

Warning: Undefined variable $multipler in /home/sjukhus/public_html/wp-content/themes/sjukhus_theme/single.php on line 227

Om tumören är mycket liten räcker det ibland med en mindre operation som innebär att livmoderhalsen avlägsnas men livmoderkroppen sparas. Efter den operationen kan man fortfarande få barn. Lymfkörtlarna i bäckenet tas bort för att man ska kunna upptäcka eventuell spridning av sjukdomen.

Warning: Undefined variable $multipler in /home/sjukhus/public_html/wp-content/themes/sjukhus_theme/single.php on line 227

Risken för att få återfall är som störst de första åren efter behandling. Efter avslutad behandling går man på efterkontroller i minst fem år.

Warning: Undefined variable $multipler in /home/sjukhus/public_html/wp-content/themes/sjukhus_theme/single.php on line 227

Sjukdomen Livmoderhalscancer


Livmoderhalscancer orsakas av ett virus som sprids sexuellt. Alla kvinnor som har, eller har haft, ett aktivt sexliv är i riskzonen för att få en infektion. Tidigt i sjukdomsförloppet märker kvinnan själv ingenting. Senare kommer blödningar, smärtor och andra besvär. Ett vaccin finns som, om det ges före sexdebuten, skyddar mot de vanligaste virustyperna som orsakar sjukdomen.

Warning: Undefined variable $multipler in /home/sjukhus/public_html/wp-content/themes/sjukhus_theme/single.php on line 247

Livmoderhalscancer drabbar cirka 450 kvinnor i Sverige varje år. Sjukdomen upptäcks oftast i ett tidigt stadium, då cancern är begränsad till livmoderhalsen och övre delen av slidan. Detta tack vare de gynekologiska cellprovskontroller som erbjuds alla kvinnor mellan 23 och 60 år.

Warning: Undefined variable $multipler in /home/sjukhus/public_html/wp-content/themes/sjukhus_theme/single.php on line 247

Livmoderhalscancer utvecklas ofta långsamt via ökande grad av cellförändringar. Det kan ta mellan 10 och 20 år till en fullt utvecklad cancersjukdom. Livmoderhalscancer är ovanligt hos kvinnor som är yngre än 25 år. Vanligast är sjukdomen hos kvinnor i åldrarna 35 till 45 år och över 70 år.

Warning: Undefined variable $multipler in /home/sjukhus/public_html/wp-content/themes/sjukhus_theme/single.php on line 247

Orsaken till livmoderhalscancer är ett virus som kallas humant papillomvirus, HPV, och som sprids sexuellt. Det är framförallt vissa typer av viruset, så kallade högrisk-HPV, som är förknippade med livmoderhalscancer. I cirka 90 procent av alla fall läker dock virusinfektionen ut av sig själv.

Warning: Undefined variable $multipler in /home/sjukhus/public_html/wp-content/themes/sjukhus_theme/single.php on line 247

Ungefär 10 procent av alla infekterade med HPV får en kronisk infektion som kan utvecklas till svårare cellförändringar och cancer i livmoderhalsen. Man vet inte säkert varför virusinfektionen blir kronisk hos en del kvinnor, men rökning är en bidragande faktor.

Warning: Undefined variable $multipler in /home/sjukhus/public_html/wp-content/themes/sjukhus_theme/single.php on line 247

Nyheter

Warning: Undefined array key "ny" in /home/sjukhus/public_html/wp-content/themes/sjukhus_theme/single.php on line 311

Nytt miljardregn över äldreomsorgen
Igår 17:00
Tre miljarder kronor. Så mycket pengar får kommuner som har ökat antalet sjuksköterskor och minskat andelen timanställda i äldreomsorgen nu dela på

Läs mer här

  Nytt miljardregn över äldreomsorgen
  Äldre skrivs ut från sjukhus med fel ordinationer
  Luftföroreningar kostar upp till 10 år i förväntad livslängd
  Undersköterskornas ordbok river ner språkbarriärer
  Sommarvikarier saknar körkort - får åka taxi
  Homeworld 3 försenas till 2023 för utvecklarnas hälsa
  Ivo kan få hårdare nypor när kommuner brister i tillsyn
  "Säkerställ jämlik hälsa för personer med funktionsnedsättning"
  Många i vården sjuka på jobbet
  Åklagaren: Tolv år för våldtäkter på äldre
  Miljarder att tjäna på fallprevention
  Nyckel borta i hemtjänsten - brukare hittad död
  Nya uppgifterna om Putins hälsa: "Definitivt sjuk"
  Uppsala kommun bäst på e-hälsa
  Här får patienten stanna hemma
  Avskedad vårdpersonal får jobb i annan kommun
  Musikens kraft ska förbättra demensvården
  Här hittar du tidigare Fråga doktorn Hälsa chattar
  Nu ska 1177 bli kommunvänligt
  Så många fick hjälp av hemsjukvården
  Därför spekuleras det så mycket om Putins hälsa
  Krog i Kil är till salu: "Jag har problem med min hälsa igen"
  Nyköpings lasarett ställer in planerad vård
  Putin saknades: "Något är mysko"
  Vårdbiträde åtalad för våldtäkter på äldreboende
  Äldreomsorgslyftet under Socialstyrelsens lupp
  Språktester på väg inom äldreomsorgen
  Undersköterskor fick ofta karensersättning
  Här röntgar kommunen patienter hemma
  Ungas psykiska hälsa måste tas på större allvar
  Livesänd opera blir personcentrerad vård
  Småbarns psykiska hälsa under lupp i ny studie
  Lavrovs svar om Putins hälsa: "Fråga de utländska ledarna"
  "Appar för mental hälsa slarvar med integriteten - ""exceptionellt otäcka"""
  Ovanligt svårt hitta sommarvikarier i år
  Appar för bättre mental hälsa har dåligt integritetsskydd
  MP utan kandidater i 71 kommuner
  Vårdförbundets oro inför sommarsemestern: "Hälsa är på spel"
  Anhörigvården värd miljarder för samhället
  Stor satsning på fler språkombud ska höja kvaliteten i äldrevården