Symptom för Livmoderkroppscancer


Blödningar
Kramper, menstruation
Smärta, vagina
Magont

Symtom på livmoderkroppscancer
Livmoderkroppscancer ger i regel symtom i form av onormala blödningar eller flytningar.
Om man fortfarande har regelbundna menstruationer kan mellanblödningar vara ett tecken på att man har en tumör i livmodern.
I ett senare skede av sjukdomen kan man få smärtor i underliv och mage.

Warning: Undefined variable $multipler in /home/sjukhus/public_html/wp-content/themes/sjukhus_theme/single.php on line 211

Behandling för Livmoderkroppscancer


Sök vård
Du bör kontakta en gynekologmottagning för undersökning:

Warning: Undefined variable $multipler in /home/sjukhus/public_html/wp-content/themes/sjukhus_theme/single.php on line 227

om du är i fertil ålder och får blödningar eller missfärgade flytningar mellan dina menstruationer
om du passerat klimakteriet, slutat att menstruera och får blödningar
om du har smärtor i underlivet och magen.
Undersökning
För att man ska kunna ställa diagnosen livmoderkroppscancer måste ett vävnadsprov (biopsi) tas från livmoderslemhinnan. Antingen görs det i form av en skrapning under narkos eller så kan gynekologen vid undersökningen föra in ett tunt plaströr genom livmoderhalsen in i livmoderhålan och borsta eller suga ut lite slemhinnevävnad. Vävnadsprovet undersöks sedan i mikroskop. Vanligen tar det mellan en och fyra veckor att få svar på provet.

Warning: Undefined variable $multipler in /home/sjukhus/public_html/wp-content/themes/sjukhus_theme/single.php on line 227

Det vanliga cellprovet från livmodertappen som görs vid hälsokontroller kan inte användas för att diagnostisera livmoderkroppscancer.

Warning: Undefined variable $multipler in /home/sjukhus/public_html/wp-content/themes/sjukhus_theme/single.php on line 227

Om diagnosen blir livmoderkroppscancer görs en lungröntgen för att utesluta att cancern spritt sig till lungorna. Ibland görs också andra undersökningar, till exempel datortomografi, som är en skiktröntgen av bukhålan.

Warning: Undefined variable $multipler in /home/sjukhus/public_html/wp-content/themes/sjukhus_theme/single.php on line 227

Behandling av livmoderkroppscancer
Livmoderkroppscancer opereras i första hand. Vid ingreppet tas livmodern, äggledarna och äggstockarna bort. De borttagna vävnaderna undersöks i mikroskop och därefter bedömer läkaren om ytterligare behandling behövs.

Warning: Undefined variable $multipler in /home/sjukhus/public_html/wp-content/themes/sjukhus_theme/single.php on line 227

Ofta kompletteras operationen med strålbehandling för att minska risken för att cancern ska komma tillbaka. Om det är olämpligt med operation kan livmoderkroppscancer behandlas enbart med strålning. Ibland får kvinnor med livmoderkroppscancer tilläggsbehandling med cytostatika (cellgifter).

Warning: Undefined variable $multipler in /home/sjukhus/public_html/wp-content/themes/sjukhus_theme/single.php on line 227

Efter avslutad behandling får man gå på efterkontroller under de kommande fem åren. Kontrollerna görs för att så tidigt som möjligt upptäcka om sjukdomen kommer tillbaka, men också för att åtgärda eventuella biverkningar av behandlingen. Risken för återfall är störst under de första åren efter behandlingen.

Warning: Undefined variable $multipler in /home/sjukhus/public_html/wp-content/themes/sjukhus_theme/single.php on line 227

Prognosen är god – fyra av fem kvinnor med livmoderkroppscancer kan botas.

Warning: Undefined variable $multipler in /home/sjukhus/public_html/wp-content/themes/sjukhus_theme/single.php on line 227

Sjukdomen Livmoderkroppscancer


Livmoderkroppscancer är den femte vanligaste cancerformen hos kvinnor i Sverige. Sjukdomen är ovanlig före 40 års ålder. Prognosen är god, fyra av fem kvinnor blir friska efter behandling. Sök gynekolog om du har onormala blödningar, missfärgade flytningar eller värk i underliv och mage.

Warning: Undefined variable $multipler in /home/sjukhus/public_html/wp-content/themes/sjukhus_theme/single.php on line 247

Livmoderkroppscancer och livmoderhalscancer är två cancerformer som kan uppstå i livmodern.

Warning: Undefined variable $multipler in /home/sjukhus/public_html/wp-content/themes/sjukhus_theme/single.php on line 247

I fosterstadiet smälter två anlag samman och bildar livmodern. Det förklarar att två helt olika cancerformer kan uppstå i detta organ. Den ena är livmoderkroppscancer och den andra livmoderhalscancer. De skiljer sig åt när det gäller celltyp, växtsätt, spridning och prognos.

Warning: Undefined variable $multipler in /home/sjukhus/public_html/wp-content/themes/sjukhus_theme/single.php on line 247

Livmoderkroppscancer är ovanlig före 40 års ålder. Medelåldern för insjuknande är cirka 65 år.

Warning: Undefined variable $multipler in /home/sjukhus/public_html/wp-content/themes/sjukhus_theme/single.php on line 247

Livmodern består av en kraftig muskelvägg vars insida är täckt av en slemhinna. Under menstruationscykeln påverkas slemhinnan av två hormoner, östrogen och progesteron, som produceras i äggstockarna.

Warning: Undefined variable $multipler in /home/sjukhus/public_html/wp-content/themes/sjukhus_theme/single.php on line 247

Risken att utveckla livmoderkroppscancer påverkas av balansen mellan östrogen och progesteron. Östrogen stimulerar livmoderslemhinnans celler att växa medan progesteron motverkar tillväxten. Om denna motverkan saknas kan livmoderkroppscancer uppstå.

Warning: Undefined variable $multipler in /home/sjukhus/public_html/wp-content/themes/sjukhus_theme/single.php on line 247

Cancern startar i slemhinnan och växer senare ut i livmoderns muskelvägg. Tumörcellerna kan spridas till lymfkörtlar, äggstockar, slida, lungor och lever.

Warning: Undefined variable $multipler in /home/sjukhus/public_html/wp-content/themes/sjukhus_theme/single.php on line 247

Orsaken till livmoderkroppscancer är inte helt känd, men troligen finns det flera faktorer som spelar in. Hormonella faktorer anses orsaka cancern i 85 procent av fallen. Övervikt och diabetes ökar risken för sjukdomen. Graviditet och p-piller minskar risken att utveckla livmoderkroppscancer.

Warning: Undefined variable $multipler in /home/sjukhus/public_html/wp-content/themes/sjukhus_theme/single.php on line 247

Nyheter

Warning: Undefined array key "ny" in /home/sjukhus/public_html/wp-content/themes/sjukhus_theme/single.php on line 311

Nytt miljardregn över äldreomsorgen
Igår 17:00
Tre miljarder kronor. Så mycket pengar får kommuner som har ökat antalet sjuksköterskor och minskat andelen timanställda i äldreomsorgen nu dela på

Läs mer här

  Nytt miljardregn över äldreomsorgen
  Äldre skrivs ut från sjukhus med fel ordinationer
  Luftföroreningar kostar upp till 10 år i förväntad livslängd
  Undersköterskornas ordbok river ner språkbarriärer
  Sommarvikarier saknar körkort - får åka taxi
  Homeworld 3 försenas till 2023 för utvecklarnas hälsa
  Ivo kan få hårdare nypor när kommuner brister i tillsyn
  "Säkerställ jämlik hälsa för personer med funktionsnedsättning"
  Många i vården sjuka på jobbet
  Åklagaren: Tolv år för våldtäkter på äldre
  Miljarder att tjäna på fallprevention
  Nyckel borta i hemtjänsten - brukare hittad död
  Nya uppgifterna om Putins hälsa: "Definitivt sjuk"
  Uppsala kommun bäst på e-hälsa
  Här får patienten stanna hemma
  Avskedad vårdpersonal får jobb i annan kommun
  Musikens kraft ska förbättra demensvården
  Här hittar du tidigare Fråga doktorn Hälsa chattar
  Nu ska 1177 bli kommunvänligt
  Så många fick hjälp av hemsjukvården
  Därför spekuleras det så mycket om Putins hälsa
  Krog i Kil är till salu: "Jag har problem med min hälsa igen"
  Nyköpings lasarett ställer in planerad vård
  Putin saknades: "Något är mysko"
  Vårdbiträde åtalad för våldtäkter på äldreboende
  Äldreomsorgslyftet under Socialstyrelsens lupp
  Språktester på väg inom äldreomsorgen
  Undersköterskor fick ofta karensersättning
  Här röntgar kommunen patienter hemma
  Ungas psykiska hälsa måste tas på större allvar
  Livesänd opera blir personcentrerad vård
  Småbarns psykiska hälsa under lupp i ny studie
  Lavrovs svar om Putins hälsa: "Fråga de utländska ledarna"
  "Appar för mental hälsa slarvar med integriteten - ""exceptionellt otäcka"""
  Ovanligt svårt hitta sommarvikarier i år
  Appar för bättre mental hälsa har dåligt integritetsskydd
  MP utan kandidater i 71 kommuner
  Vårdförbundets oro inför sommarsemestern: "Hälsa är på spel"
  Anhörigvården värd miljarder för samhället
  Stor satsning på fler språkombud ska höja kvaliteten i äldrevården