Symptom för Lunginflammation (pneumoni)


Feber
Förvirring
Frossa
Trötthet
Bröstsmärta
Huvudvärk
Andningssmärta
Hosta
Hostar blod

Symtom
De första symtomen på lunginflammation kan skilja sig mycket mellan olika människor. Men den typiska lunginflammationen, som beror på en bakterieinfektion, börjar oftast med feber, frossa, smärtor i bröstet och hosta. Hostan är torr i början, men efter ett tag hostas slem från lungorna upp. Detta är ofta tjockt och grönt eller brunt med lite blod i.

Det gör ofta ont att andas in djupt och att hosta. Vid lunginflammation är det vanligt att man känner sig sjuk och medtagen. Du kan också bli trött och få huvudvärk, med eller utan feber.

Äldre personer kan bli omtöcknade och förvirrade. Vid en läkarundersökning hörs ofta typiska biljud när man lyssnar på lungorna. Ibland röntgas lungorna för att säkerställa diagnosen.

Behandling för Lunginflammation (pneumoni)


Behandling
Läkemedel
De flesta som drabbas får antibiotika. Hur lång tid det tar att bli frisk beror inte bara på hur svår infektionen varit utan också på ålder och hälsotillstånd i övrigt. Barn och unga vuxna ofta blir snabbt bättre, medan äldre brukar bli bättre inom någon månad. Trötthet och hosta kan sitta kvar i ytterligare någon månad.

Sjukhusvård
Små barn och äldre kan ofta behöva mer intensiv behandling, vilket ibland kräver sjukhusvård.

Om det är svårt att andas kan du få hjälp att andas i en respirator. I svåra fall av lunginflammation kan du behöva vätske- och näringstillförsel eller medicinering genom dropp.

Om en lunginflammation inte läks av behandlingen får läkaren undersöka vilket smittämne som ligger bakom sjukdomen och vilka andra orsaker som hindrar läkningen.

Sjukdomen Lunginflammation (pneumoni)


Lunginflammation innebär att lungan har blivit inflammerad, vanligen på grund av en infektion. Orsaken kan vara bakterier eller virus. Små barn och äldre drabbas mest. Typiska besvär är feber, smärtor i bröstet, hosta, andfåddhet och sjukdomskänsla. Sök vård vid tecken på lunginflammation.

Lunginflammation orsakas oftast av bakterier. En bakterie som kallas pneumokocker orsakar mer än hälften av alla lunginflammationer. Även virus kan ge upphov till lunginflammation, framför allt hos små barn. Sjukdomen kan också orsakas av andra mikroorganismer eller inandning av kemiska ämnen.

Sjukdomen påverkar lungans innersta delar, de små luftfyllda blåsorna som kallas alveoler.

Innan det fanns tillgång till antibiotika var lunginflammation en svår sjukdom som många dog av. Även i dag är lunginflammationen en vanlig dödsorsak bland äldre människor som samtidigt har andra sjukdomar.

Nyheter

150 kommuner har problem med trygghetslarmen
Idag 15:40
? Våra system är sådana att vi märker direkt när något inte stämmer, så vi förstod tidigt att det fanns stora driftstörningar och sammankallade krisgruppen vid ett-tiden, säger Martin Puumalainen, Sverigechef på Careium som tillhandahåller tjänsten. Läsockså:

Läs mer här

  150 kommuner har problem med trygghetslarmen
  Hemlighåller ikonens hälsa: ?Som en fånge?
  Forskare varnar: Populär bantningskur kan ge hjärtproblem
  Upptäckt kan bromsa autoimmuna sjukdomar
  Forskare avslöjar myt om minskad sexlust under klimakteriet
  Kritik mot insatser för att hindra vårdskador
  Spanska undersköterskor räddar sommarsemestrar i Boden
  Levande larver renar sår på död vävnad och bakterier
  Diabetespatienter kan få smärtlindring med chili
  Mus odlar horn för att människor ska få nya lemmar
  Skolsköterska anmäld till Ivo ? följde inte upp vården
  Forskare kopplar koffein till två konkreta hälsofördelar
  Forskare kopplar koffein till två konkreta hälsofördelar
  Skolsköterska anmäld till Ivo ? följde inte upp vården
  Mus odlar horn för att människor ska få nya lemmar
  Diabetespatienter kan få smärtlindring med chili
  Levande larver renar sår på död vävnad och bakterier
  Kritik mot insatser för att hindra vårdskador
  Spanska undersköterskor räddar sommarsemestrar i Boden
  Forskare avslöjar myt om minskad sexlust under klimakteriet
  Upptäckt kan bromsa autoimmuna sjukdomar
  Forskare varnar: Populär bantningskur kan ge hjärtproblem
  Hemtjänsten tar till bandvagnar i snökaoset
  It-attack mot Humana ? uppgifter har stulits
  Forskare varnar: Detta bör gravida undvika
  Forskare varnar för e-cigaretters inverkan på lungorna
  Studie: Långvarig fasta kan ha negativa effekter
  SD: Lär dig svenska eller riskera uppsägning
  Satsning på yrkessvenska ska ge fler undersköterskor i Kalmar
  Otraditionell men effektiv behandling av psykiska störningar
  Studie: Sötningsmedel kan öka risken för stroke och blodproppar
  Regelbundna toabesök kan vara nyckel till bättre mental hälsa
  Bristande kommunikation slutade med amputerat ben
  Lovande resultat för behandling av kronisk kvinnosjukdom
  Forskare om insulinbehandling: ?Vi har räknat fel i årtionden?
  Nu ska kommuner och regioner lära sig om fördelarna med fallprevention
  Push - Gym & Hälsa AB ? nytt företag startar i Nora
  Viss kolhydrat kan sätta fart på utvecklingen av Alzheimers sjukdom
  Skrämmande mattrend är vanligast bland flickor
  ?Väldigt fattig vardag? på äldreboende