Symptom för Lunginflammation (pneumoni)


Feber
Förvirring
Frossa
Trötthet
Bröstsmärta
Huvudvärk
Andningssmärta
Hosta
Hostar blod

Symtom
De första symtomen på lunginflammation kan skilja sig mycket mellan olika människor. Men den typiska lunginflammationen, som beror på en bakterieinfektion, börjar oftast med feber, frossa, smärtor i bröstet och hosta. Hostan är torr i början, men efter ett tag hostas slem från lungorna upp. Detta är ofta tjockt och grönt eller brunt med lite blod i.

Warning: Undefined variable $multipler in /home/sjukhus/public_html/wp-content/themes/sjukhus_theme/single.php on line 211

Det gör ofta ont att andas in djupt och att hosta. Vid lunginflammation är det vanligt att man känner sig sjuk och medtagen. Du kan också bli trött och få huvudvärk, med eller utan feber.

Warning: Undefined variable $multipler in /home/sjukhus/public_html/wp-content/themes/sjukhus_theme/single.php on line 211

Äldre personer kan bli omtöcknade och förvirrade. Vid en läkarundersökning hörs ofta typiska biljud när man lyssnar på lungorna. Ibland röntgas lungorna för att säkerställa diagnosen.

Warning: Undefined variable $multipler in /home/sjukhus/public_html/wp-content/themes/sjukhus_theme/single.php on line 211

Behandling för Lunginflammation (pneumoni)


Behandling
Läkemedel
De flesta som drabbas får antibiotika. Hur lång tid det tar att bli frisk beror inte bara på hur svår infektionen varit utan också på ålder och hälsotillstånd i övrigt. Barn och unga vuxna ofta blir snabbt bättre, medan äldre brukar bli bättre inom någon månad. Trötthet och hosta kan sitta kvar i ytterligare någon månad.

Warning: Undefined variable $multipler in /home/sjukhus/public_html/wp-content/themes/sjukhus_theme/single.php on line 227

Sjukhusvård
Små barn och äldre kan ofta behöva mer intensiv behandling, vilket ibland kräver sjukhusvård.

Warning: Undefined variable $multipler in /home/sjukhus/public_html/wp-content/themes/sjukhus_theme/single.php on line 227

Om det är svårt att andas kan du få hjälp att andas i en respirator. I svåra fall av lunginflammation kan du behöva vätske- och näringstillförsel eller medicinering genom dropp.

Warning: Undefined variable $multipler in /home/sjukhus/public_html/wp-content/themes/sjukhus_theme/single.php on line 227

Om en lunginflammation inte läks av behandlingen får läkaren undersöka vilket smittämne som ligger bakom sjukdomen och vilka andra orsaker som hindrar läkningen.

Warning: Undefined variable $multipler in /home/sjukhus/public_html/wp-content/themes/sjukhus_theme/single.php on line 227

Sjukdomen Lunginflammation (pneumoni)


Lunginflammation innebär att lungan har blivit inflammerad, vanligen på grund av en infektion. Orsaken kan vara bakterier eller virus. Små barn och äldre drabbas mest. Typiska besvär är feber, smärtor i bröstet, hosta, andfåddhet och sjukdomskänsla. Sök vård vid tecken på lunginflammation.

Warning: Undefined variable $multipler in /home/sjukhus/public_html/wp-content/themes/sjukhus_theme/single.php on line 247

Lunginflammation orsakas oftast av bakterier. En bakterie som kallas pneumokocker orsakar mer än hälften av alla lunginflammationer. Även virus kan ge upphov till lunginflammation, framför allt hos små barn. Sjukdomen kan också orsakas av andra mikroorganismer eller inandning av kemiska ämnen.

Warning: Undefined variable $multipler in /home/sjukhus/public_html/wp-content/themes/sjukhus_theme/single.php on line 247

Sjukdomen påverkar lungans innersta delar, de små luftfyllda blåsorna som kallas alveoler.

Warning: Undefined variable $multipler in /home/sjukhus/public_html/wp-content/themes/sjukhus_theme/single.php on line 247

Innan det fanns tillgång till antibiotika var lunginflammation en svår sjukdom som många dog av. Även i dag är lunginflammationen en vanlig dödsorsak bland äldre människor som samtidigt har andra sjukdomar.

Warning: Undefined variable $multipler in /home/sjukhus/public_html/wp-content/themes/sjukhus_theme/single.php on line 247

Nyheter

Warning: Undefined array key "ny" in /home/sjukhus/public_html/wp-content/themes/sjukhus_theme/single.php on line 311

Nytt miljardregn över äldreomsorgen
Idag 17:00
Tre miljarder kronor. Så mycket pengar får kommuner som har ökat antalet sjuksköterskor och minskat andelen timanställda i äldreomsorgen nu dela på

Läs mer här

  Nytt miljardregn över äldreomsorgen
  Äldre skrivs ut från sjukhus med fel ordinationer
  Luftföroreningar kostar upp till 10 år i förväntad livslängd
  Undersköterskornas ordbok river ner språkbarriärer
  Sommarvikarier saknar körkort - får åka taxi
  Homeworld 3 försenas till 2023 för utvecklarnas hälsa
  Ivo kan få hårdare nypor när kommuner brister i tillsyn
  "Säkerställ jämlik hälsa för personer med funktionsnedsättning"
  Många i vården sjuka på jobbet
  Åklagaren: Tolv år för våldtäkter på äldre
  Miljarder att tjäna på fallprevention
  Nyckel borta i hemtjänsten - brukare hittad död
  Nya uppgifterna om Putins hälsa: "Definitivt sjuk"
  Uppsala kommun bäst på e-hälsa
  Här får patienten stanna hemma
  Avskedad vårdpersonal får jobb i annan kommun
  Musikens kraft ska förbättra demensvården
  Här hittar du tidigare Fråga doktorn Hälsa chattar
  Nu ska 1177 bli kommunvänligt
  Så många fick hjälp av hemsjukvården
  Därför spekuleras det så mycket om Putins hälsa
  Krog i Kil är till salu: "Jag har problem med min hälsa igen"
  Nyköpings lasarett ställer in planerad vård
  Putin saknades: "Något är mysko"
  Vårdbiträde åtalad för våldtäkter på äldreboende
  Äldreomsorgslyftet under Socialstyrelsens lupp
  Språktester på väg inom äldreomsorgen
  Undersköterskor fick ofta karensersättning
  Här röntgar kommunen patienter hemma
  Ungas psykiska hälsa måste tas på större allvar
  Livesänd opera blir personcentrerad vård
  Småbarns psykiska hälsa under lupp i ny studie
  Lavrovs svar om Putins hälsa: "Fråga de utländska ledarna"
  "Appar för mental hälsa slarvar med integriteten - ""exceptionellt otäcka"""
  Ovanligt svårt hitta sommarvikarier i år
  Appar för bättre mental hälsa har dåligt integritetsskydd
  MP utan kandidater i 71 kommuner
  Vårdförbundets oro inför sommarsemestern: "Hälsa är på spel"
  Anhörigvården värd miljarder för samhället
  Stor satsning på fler språkombud ska höja kvaliteten i äldrevården