Symptom för Njursten


Symtom på njursten
De vanligaste symtomen på sten i njuren är ihållande eller upprepade perioder med smärta, blod i urinen och ibland även infektion i urinvägarna. Även bakterier kan ständigt förekomma i urinen.

Warning: Undefined variable $multipler in /home/sjukhus/public_html/wp-content/themes/sjukhus_theme/single.php on line 211

Stenarna kan göra ytliga skador i slemhinnan i njurbäckenet eller urinledarna och blodet i urinen kommer från dessa skador.

Warning: Undefined variable $multipler in /home/sjukhus/public_html/wp-content/themes/sjukhus_theme/single.php on line 211

Njurstensanfall
Om stenen blockerar flödet från njure eller urinledare leder det till ett njurstensanfall. Smärtorna kommer oftast plötsligt. Som regel börjar de i ena sidan av ryggen och strålar fram i buken, ner mot ljumsken eller urinblåsan. Du kan också känna smärtor eller ilningar ner mot underlivet. Du kan ofta också må illa och kräkas.

Warning: Undefined variable $multipler in /home/sjukhus/public_html/wp-content/themes/sjukhus_theme/single.php on line 211

Behandling för Njursten


Förebygga njursten
Om du haft njursten bör du dricka minst tre liter vätska per dygn för att späda ut urinen och på så sätt minska risken för att nya stenar bildas. Målet är en urinproduktion på minst två liter per dygn.

Warning: Undefined variable $multipler in /home/sjukhus/public_html/wp-content/themes/sjukhus_theme/single.php on line 227

Sök vård
Om du tror att du kan ha njursten bör du kontakta din vårdcentral för en utredning.

Warning: Undefined variable $multipler in /home/sjukhus/public_html/wp-content/themes/sjukhus_theme/single.php on line 227

Akut
Om du får ett njurstensanfall ska du söka akutvård.

Warning: Undefined variable $multipler in /home/sjukhus/public_html/wp-content/themes/sjukhus_theme/single.php on line 227

Undersökning
En röntgenundersökning ger besked om stenen kommer att lämna kroppen av sig själv eller om det krävs behandling. Blir det aktuellt med åtgärder för att ta bort stenen får du remiss till en urologisk klinik.

Warning: Undefined variable $multipler in /home/sjukhus/public_html/wp-content/themes/sjukhus_theme/single.php on line 227

Behandling
Om du får ett njurstensanfall behöver du läkarhjälp för att lindra smärtorna. Är njurstenen fem till sex millimeter eller mindre kan stenen oftast kissas ut. Men stenen kan också sitta fast betydligt längre tid än så innan den kommer ut. När stenen försvinner ut genom urinröret behöver det inte kännas alls. Det kan också kännas som en ilning när du kissar.

Warning: Undefined variable $multipler in /home/sjukhus/public_html/wp-content/themes/sjukhus_theme/single.php on line 227

Om njurstenen är så stor att den inte kan passera ut själv eller om smärtorna inte går över, får du remiss till sjukhus. En röntgenundersökning kan visa var stenen sitter och hur stor den är. Storleken på stenen och läget avgör på vilket sätt man väljer att ta bort den.

Warning: Undefined variable $multipler in /home/sjukhus/public_html/wp-content/themes/sjukhus_theme/single.php on line 227

Av alla njurstenar som upptäcks måste mellan 20 och 30 procent tas bort genom någon form av ingrepp. Återfall är mycket vanliga. Ungefär hälften av dem som haft njursten drabbas på nytt inom tio år.

Warning: Undefined variable $multipler in /home/sjukhus/public_html/wp-content/themes/sjukhus_theme/single.php on line 227

Sten i njuren
Mer än 80 procent av alla stenar i njuren behandlas med stötvågsteknik. Metoden kallas ESVL, Extrakorporeal StötVågs-Litotripsi, och innebär att stenarna krossas med hjälp av en tryckvåg. Det som blir kvar av stenen lämnar kroppen som grus när du kissar.

Warning: Undefined variable $multipler in /home/sjukhus/public_html/wp-content/themes/sjukhus_theme/single.php on line 227

Större stenar kan plockas ut med hjälp av ett rör som förs in genom huden till njuren. Metoden kallas perkutan stenextraktion och kan även kombineras med ESVL.

Warning: Undefined variable $multipler in /home/sjukhus/public_html/wp-content/themes/sjukhus_theme/single.php on line 227

Stora njurstenar, så kallade korallstenar, kan i mycket sällsynta fall kräva en öppen operation.

Warning: Undefined variable $multipler in /home/sjukhus/public_html/wp-content/themes/sjukhus_theme/single.php on line 227

Sten i urinledaren
Stenar i urinledaren kan tas bort med såväl stötvågsbehandling som så kallad uretäroskopi. Uretäroskopi innebär att ett instrument förs in genom urinröret. Stenarna kan sedan sönderdelas och avlägsnas.

Warning: Undefined variable $multipler in /home/sjukhus/public_html/wp-content/themes/sjukhus_theme/single.php on line 227

Sjukdomen Njursten


Njursten består av saltkristaller som bildas i njurarna. Stenar som inte passerar ut med urinen kan antingen fastna i njurarna eller i urinledarna och orsaka ett njurstensanfall. Det gör ordentligt ont och du måste söka akutvård. Infektion och blod i urinen kan vara ett annat tecken på njursten. Kontakta din vårdcentral om du misstänker njursten.

Warning: Undefined variable $multipler in /home/sjukhus/public_html/wp-content/themes/sjukhus_theme/single.php on line 247

Njursten kan vara smärtsamt även när stenen inte blockerar avflödet från njure eller urinledare. Om stenen stoppar flödet leder det till ett njurstensanfall som behöver akut behandling.

Warning: Undefined variable $multipler in /home/sjukhus/public_html/wp-content/themes/sjukhus_theme/single.php on line 247

Patienter i Sverige har ofta njursten av kalciumsalt. Både dina matvanor, ämnesomsättning och tarmens funktion påverkar bildningen av kristaller. Att kristallerna stannar kvar i njuren kan bero på att urinen rinner dåligt från njurarna till urinblåsan.

Warning: Undefined variable $multipler in /home/sjukhus/public_html/wp-content/themes/sjukhus_theme/single.php on line 247

Män drabbas i större utsträckning av njursten än kvinnor. Risken att få njursten är störst i åldern 20 till 50 år för både män och kvinnor.

Warning: Undefined variable $multipler in /home/sjukhus/public_html/wp-content/themes/sjukhus_theme/single.php on line 247

Nyheter

Warning: Undefined array key "ny" in /home/sjukhus/public_html/wp-content/themes/sjukhus_theme/single.php on line 311

Nytt miljardregn över äldreomsorgen
Idag 17:00
Tre miljarder kronor. Så mycket pengar får kommuner som har ökat antalet sjuksköterskor och minskat andelen timanställda i äldreomsorgen nu dela på

Läs mer här

  Nytt miljardregn över äldreomsorgen
  Äldre skrivs ut från sjukhus med fel ordinationer
  Luftföroreningar kostar upp till 10 år i förväntad livslängd
  Undersköterskornas ordbok river ner språkbarriärer
  Sommarvikarier saknar körkort - får åka taxi
  Homeworld 3 försenas till 2023 för utvecklarnas hälsa
  Ivo kan få hårdare nypor när kommuner brister i tillsyn
  "Säkerställ jämlik hälsa för personer med funktionsnedsättning"
  Många i vården sjuka på jobbet
  Åklagaren: Tolv år för våldtäkter på äldre
  Miljarder att tjäna på fallprevention
  Nyckel borta i hemtjänsten - brukare hittad död
  Nya uppgifterna om Putins hälsa: "Definitivt sjuk"
  Uppsala kommun bäst på e-hälsa
  Här får patienten stanna hemma
  Avskedad vårdpersonal får jobb i annan kommun
  Musikens kraft ska förbättra demensvården
  Här hittar du tidigare Fråga doktorn Hälsa chattar
  Nu ska 1177 bli kommunvänligt
  Så många fick hjälp av hemsjukvården
  Därför spekuleras det så mycket om Putins hälsa
  Krog i Kil är till salu: "Jag har problem med min hälsa igen"
  Nyköpings lasarett ställer in planerad vård
  Putin saknades: "Något är mysko"
  Vårdbiträde åtalad för våldtäkter på äldreboende
  Äldreomsorgslyftet under Socialstyrelsens lupp
  Språktester på väg inom äldreomsorgen
  Undersköterskor fick ofta karensersättning
  Här röntgar kommunen patienter hemma
  Ungas psykiska hälsa måste tas på större allvar
  Livesänd opera blir personcentrerad vård
  Småbarns psykiska hälsa under lupp i ny studie
  Lavrovs svar om Putins hälsa: "Fråga de utländska ledarna"
  "Appar för mental hälsa slarvar med integriteten - ""exceptionellt otäcka"""
  Ovanligt svårt hitta sommarvikarier i år
  Appar för bättre mental hälsa har dåligt integritetsskydd
  MP utan kandidater i 71 kommuner
  Vårdförbundets oro inför sommarsemestern: "Hälsa är på spel"
  Anhörigvården värd miljarder för samhället
  Stor satsning på fler språkombud ska höja kvaliteten i äldrevården