Obstruktivt sömnapnésyndrom hos barn (andningsuppehåll)

Sjukdom - Öron, näsa, hals

Om sjukdomenBehandling

Symptom för Obstruktivt sömnapnésyndrom hos barn (andningsuppehåll)


Muskelsvaghet
Sömnsvårighet
Svettnigar

Symtom på obstruktivt sömnapnésyndrom
Ett barn som snarkar och får andningsuppehåll sover dåligt. För att luftvägarna ska bli friare rör sig barnet mycket i sömnen och hamnar då i obekväma ställningar. Barnet kan även svettas mycket. Det innebär att barnet kan bli trött på dagarna och inte orkar med dagis eller skola. En del lite mindre barn blir istället hyperaktiva och har svårt att koncentrera sig.

Warning: Undefined variable $multipler in /home/sjukhus/public_html/wp-content/themes/sjukhus_theme/single.php on line 211

-Ett barns naturliga utveckling störs om det inte kan ta tillvara nattsömnen på ett bra sätt. Det kan leda till försämrad inlärningsförmåga.
-Vissa barn kissar på sig nattetid på grund av obstruktiv sömnapné.
-Hos små barn kan obstruktiv sömnapné göra att de inte ökar i vikt.
-Övervikt kan bidra till obstruktiv sömnapné.
-Om barnet har felställningar i ansiktet, till exempel liten underkäke eller korsbett, ökar risken för obstruktiv sömnapné. Liksom hos barn med muskelsvaghet eller Downs syndrom.
-Barn med Prader-Willi syndrom kan få obstruktiv sömnapné av behandling med tillväxthormon.
I sällsynta mycket svåra fall av obstruktivt sömnapnésyndrom kan hjärtat ta skada.

Warning: Undefined variable $multipler in /home/sjukhus/public_html/wp-content/themes/sjukhus_theme/single.php on line 211

Behandling för Obstruktivt sömnapnésyndrom hos barn (andningsuppehåll)


Behandling av obstruktivt sömnapnésyndrom
Det är nästan alltid nödvändigt att operera bort halsmandlarna. Oftast tar man bort körteln bakom näsan samtidigt. I undantagsfall räcker det att bara ta bort körteln bakom näsan. På vissa ställen i landet tas en del av halsmandlarna bort, så kallad tonsillotomi. Den metoden anses lindrigare för barnen med framför allt mindre smärta efter operationen.

Warning: Undefined variable $multipler in /home/sjukhus/public_html/wp-content/themes/sjukhus_theme/single.php on line 227

Operation
De tre vanligaste operationerna är:

Warning: Undefined variable $multipler in /home/sjukhus/public_html/wp-content/themes/sjukhus_theme/single.php on line 227

– Tonsillektomi – halsmandlarna tas bort helt
– Tonsillotomi – delar av halsmandlarna tas bort med laser eller radiovågor för att minska förträngningen i svalget
– Abrasio – körteln bakom näsan opereras bort genom skrapning.

Warning: Undefined variable $multipler in /home/sjukhus/public_html/wp-content/themes/sjukhus_theme/single.php on line 227

Barnet sövs med narkos inför operationen. På en del sjukhus stannar barnet som regel kvar över natten. På andra får barnet åka hem samma dag som operationen utförts. Innan barnet får åka hem ska det kunna äta och dricka.

Warning: Undefined variable $multipler in /home/sjukhus/public_html/wp-content/themes/sjukhus_theme/single.php on line 227

Eftervård
När halsmandlarna opererats bort ska barnet vara hemma i tio dagar. Värken efter tonsillektomi är besvärande för en del barn, trots att de får värktabletter. Regelbunden dosering av antiinflammatoriska mediciner rekommenderas i kombination med paracetamol.

Warning: Undefined variable $multipler in /home/sjukhus/public_html/wp-content/themes/sjukhus_theme/single.php on line 227

Resultaten av operation vid obstruktiv sömnapné hos barn är goda. 95 procent av barnen blir bättre och cirka 70 procent blir helt botade. Barn med övervikt eller annan sjukdom har mindre chans att bli botade och bör kontrolleras efter operationen.

Warning: Undefined variable $multipler in /home/sjukhus/public_html/wp-content/themes/sjukhus_theme/single.php on line 227

Ibland kan halsmandlarna växa ut igen om barnet genomgått tonsillotomi. Då bör ny operation ske. Likaså kan adenoiden, körteln bakom näsan, växa ut igen efter operation.

Warning: Undefined variable $multipler in /home/sjukhus/public_html/wp-content/themes/sjukhus_theme/single.php on line 227

Det finns inga bevis för att det skulle vara någon nackdel att halsmandlarna är bortopererade.

Warning: Undefined variable $multipler in /home/sjukhus/public_html/wp-content/themes/sjukhus_theme/single.php on line 227

Sjukdomen Obstruktivt sömnapnésyndrom hos barn (andningsuppehåll)


Obstruktivt sömnapnésyndrom hos barn betyder att barnet har andningsuppehåll på grund av trånga luftvägar. Det gör att barnet snarkar och sover dåligt. Barnet andas mot ett motstånd och rör sig mycket i sömnen för att luftvägarna ska bli friare. Bristen på god sömn gör att barnet kan bli trött eller hyperaktivt om dagarna. Om ditt barn har andningsuppehåll och/eller ansträngd andning när det sover bör du kontakta läkare.

Warning: Undefined variable $multipler in /home/sjukhus/public_html/wp-content/themes/sjukhus_theme/single.php on line 247

Obstruktivt sömnapnésyndrom hos barn beror oftast på att halsmandlarna, tonsillerna, är stora och tar för mycket plats i svalget. En annan orsak kan vara att körteln bakom näsan, adenoiden, är förstorad. Då blir det mycket trångt i näs- och svalgrummet, och barnet kan inte andas genom näsan – ibland inte heller genom munnen. Barnet snarkar och kan få andningsuppehåll i sömnen.

Warning: Undefined variable $multipler in /home/sjukhus/public_html/wp-content/themes/sjukhus_theme/single.php on line 247

Andningsuppehållen kan vara korta eller långa, men båda stör sömnen. De långa kan dessutom ge syrebrist hos barnet. Oftast hörs det när barnet börjar andas igen efter ett uppehåll. Då inträder ett högre andningsljud samt en kraftigare andningsrörelse. Barn kan ha allt från enstaka till hundra uppehåll per sömntimme.

Warning: Undefined variable $multipler in /home/sjukhus/public_html/wp-content/themes/sjukhus_theme/single.php on line 247

Obstruktiv sömnapné förekommer hos barn i alla åldrar, men är vanligast i förskoleåldern 3-5 år. I den åldern är halsmandlarna och körteln bakom näsan som störst. Alla barn får dock inte problem med andningen. De flesta barn som utvecklat sömnapné behöver behandlas eftersom problemen sällan växer bort.

Warning: Undefined variable $multipler in /home/sjukhus/public_html/wp-content/themes/sjukhus_theme/single.php on line 247

Central sömnapné
Det finns barn med centrala andningsuppehåll, centrala apnéer. Barnet har då inga andningsrörelser utan ligger helt stilla. Det kan bero på en omognad i hjärnan. Om ditt barn visar tecken på central apné ska du kontakta din vårdcentral för remiss till barnneurolog.

Warning: Undefined variable $multipler in /home/sjukhus/public_html/wp-content/themes/sjukhus_theme/single.php on line 247

Nyheter

Warning: Undefined array key "ny" in /home/sjukhus/public_html/wp-content/themes/sjukhus_theme/single.php on line 311

"Att sälja sin semester kan vara att sälja sin hälsa"
Idag 07:01
"Innan staten och regionerna försöker locka fler att utbilda sig till vårdyrken kanske de ska ta hand om dem som redan arbetar som vårdpersonal, tycker sjuksköterskan Meryem Yebio.

Läs mer här

  "Att sälja sin semester kan vara att sälja sin hälsa"
  Nytt miljardregn över äldreomsorgen
  Äldre skrivs ut från sjukhus med fel ordinationer
  Luftföroreningar kostar upp till 10 år i förväntad livslängd
  Undersköterskornas ordbok river ner språkbarriärer
  Sommarvikarier saknar körkort - får åka taxi
  Homeworld 3 försenas till 2023 för utvecklarnas hälsa
  Ivo kan få hårdare nypor när kommuner brister i tillsyn
  "Säkerställ jämlik hälsa för personer med funktionsnedsättning"
  Många i vården sjuka på jobbet
  Åklagaren: Tolv år för våldtäkter på äldre
  Miljarder att tjäna på fallprevention
  Nyckel borta i hemtjänsten - brukare hittad död
  Nya uppgifterna om Putins hälsa: "Definitivt sjuk"
  Uppsala kommun bäst på e-hälsa
  Här får patienten stanna hemma
  Avskedad vårdpersonal får jobb i annan kommun
  Musikens kraft ska förbättra demensvården
  Här hittar du tidigare Fråga doktorn Hälsa chattar
  Nu ska 1177 bli kommunvänligt
  Så många fick hjälp av hemsjukvården
  Därför spekuleras det så mycket om Putins hälsa
  Krog i Kil är till salu: "Jag har problem med min hälsa igen"
  Nyköpings lasarett ställer in planerad vård
  Putin saknades: "Något är mysko"
  Vårdbiträde åtalad för våldtäkter på äldreboende
  Äldreomsorgslyftet under Socialstyrelsens lupp
  Språktester på väg inom äldreomsorgen
  Undersköterskor fick ofta karensersättning
  Här röntgar kommunen patienter hemma
  Ungas psykiska hälsa måste tas på större allvar
  Livesänd opera blir personcentrerad vård
  Småbarns psykiska hälsa under lupp i ny studie
  Lavrovs svar om Putins hälsa: "Fråga de utländska ledarna"
  "Appar för mental hälsa slarvar med integriteten - ""exceptionellt otäcka"""
  Ovanligt svårt hitta sommarvikarier i år
  Appar för bättre mental hälsa har dåligt integritetsskydd
  MP utan kandidater i 71 kommuner
  Vårdförbundets oro inför sommarsemestern: "Hälsa är på spel"
  Anhörigvården värd miljarder för samhället