Symptom för Påssjuka


Feber
Illamående
Kräkningar
Huvudvärk
Svullen / öm

Symtom
Påssjuka börjar med allmänna symtom som huvudvärk, feber och det gör ont när barnet tuggar. Ibland mår barnet också illa och kräks.

Warning: Undefined variable $multipler in /home/sjukhus/public_html/wp-content/themes/sjukhus_theme/single.php on line 211

Cirka ett dygn efter de första symtomen börjar öronspottkörtlarna framför öronen och ner mot käkvinkeln och under tungan, vanligen först på ena sidan, att svullna upp och ömma. Febern stiger upp till 39-40 grader under detta dygn. Svullnaden kan göra det svårt för barnet att gapa.

Warning: Undefined variable $multipler in /home/sjukhus/public_html/wp-content/themes/sjukhus_theme/single.php on line 211

Svullnaden brukar vara så kraftig att den syns tydligt på utsidan. Det tar ungefär fem till tio dagar för påssjukan att läka ut om inga följdsjukdomar tillkommer.

Warning: Undefined variable $multipler in /home/sjukhus/public_html/wp-content/themes/sjukhus_theme/single.php on line 211

Behandling för Påssjuka


Förebygga
Det finns bara ett känt sätt att skydda barn mot att få påssjuka och det är att vaccinera dem. Idag erbjuds alla barn, genom det allmänna vaccinationsprogrammet, ett trippelvaccin mot mässling, påssjuka och röda hund, så kallat MPR-vaccin. Vaccinet ges vid två tillfällen, vid 18 månader respektive 6-8 års ålder (för barn födda 2002 och senare) eller vid 12 års ålder (för barn födda 2001 eller tidigare).

Warning: Undefined variable $multipler in /home/sjukhus/public_html/wp-content/themes/sjukhus_theme/single.php on line 227

Smitta
Smittan finns i saliven hos den som insjuknar och smittar som droppsmitta vid hostning eller nysning. Påssjukan bryter ut cirka två till fyra veckor efter smittotillfället, men man smittar redan sex dagar efter smittotillfället. Man är smittsam till dess att svullnaden lagt sig. Påssjuka ger livslång immunitet.

Warning: Undefined variable $multipler in /home/sjukhus/public_html/wp-content/themes/sjukhus_theme/single.php on line 227

Sök vård
Om du tror att ditt barn har påssjuka ska du kontakta din vårdcentral för att få diagnos eftersom sjukdomen är anmälningspliktig, enligt smittskyddslagen.

Warning: Undefined variable $multipler in /home/sjukhus/public_html/wp-content/themes/sjukhus_theme/single.php on line 227

Nästan hälften av de barn som får påssjuka får en inflammation i hjärnhinnorna eller i hjärnan. För de allra flesta är inflammationen ofarlig, men ibland kan tillståndet bli allvarligt och ge bestående men. Tecken på hjärn- eller hjärnhinneinflammation är:

Warning: Undefined variable $multipler in /home/sjukhus/public_html/wp-content/themes/sjukhus_theme/single.php on line 227

hög feber
yrsel
huvudvärk
illamående och kräkningar
stelhet i nacken
en ökad känslighet för ljud och ljus.
Om ditt barn har påssjuka och något av ovan nämnda symtom bör du söka läkare akut. Ta kontakt med akutmottagning på barnsjukhus.

Warning: Undefined variable $multipler in /home/sjukhus/public_html/wp-content/themes/sjukhus_theme/single.php on line 227

Var tionde pojke eller man som får påssjuka efter puberteten drabbas av testikelinflammation. De första tecknen är feber och att testikeln svullnar upp och ömmar. Det kan vara smärtsamt. Sterilitet är en sällsynt komplikation.

Warning: Undefined variable $multipler in /home/sjukhus/public_html/wp-content/themes/sjukhus_theme/single.php on line 227

Om ditt barn har påssjuka och samtidigt mår illa och får smärtor och ömhet i övre delen av buken har viruset infekterat bukspottkörteln. Detta tillstånd är mycket sällsynt och måste behandlas på sjukhus.

Warning: Undefined variable $multipler in /home/sjukhus/public_html/wp-content/themes/sjukhus_theme/single.php on line 227

Undersökning
Vid en typisk sjukdomsbild är det lätt för en läkare eller sjuksköterska att ställa diagnos.

Warning: Undefined variable $multipler in /home/sjukhus/public_html/wp-content/themes/sjukhus_theme/single.php on line 227

Behandling
Det finns ingen specifik behandling mot påssjuka och inte heller någon specifik behandling mot de följdsjukdomar som påssjukan kan ge.

Warning: Undefined variable $multipler in /home/sjukhus/public_html/wp-content/themes/sjukhus_theme/single.php on line 227

Sjukdomen Påssjuka


Påssjuka är en smittsam sjukdom som ger svullnad och inflammation i bland annat öronspottkörteln. Vaccination är enda sättet att förebygga påssjuka. Enligt smittskyddslagen är påssjuka en ”anmälningspliktig sjukdom”. Om du misstänker att du eller ditt barn har påssjuka, måste du därför kontakta din vårdcentral för att få en diagnos. Ju äldre du är när du smittas, desto större risk för komplikationer. Det finns ingen specifik behandling mot påssjuka eller dess följdsjukdomar.

Warning: Undefined variable $multipler in /home/sjukhus/public_html/wp-content/themes/sjukhus_theme/single.php on line 247

Påssjuka är numera en mycket ovanlig sjukdom. Sedan 1982 ingår påssjukevaccin i det allmänna vaccinationsprogrammet i Sverige.

Warning: Undefined variable $multipler in /home/sjukhus/public_html/wp-content/themes/sjukhus_theme/single.php on line 247

Med stigande ålder vid smittotillfället ökar risken att få komplikationer. De vanligaste är testikelinflammation, bukspottkörtelinflammation eller en oftast lindrig och övergående form av hjärn- eller hjärnhinneinflammation som i sällsynta fall kan ge bestående dövhet.

Warning: Undefined variable $multipler in /home/sjukhus/public_html/wp-content/themes/sjukhus_theme/single.php on line 247

Testikelinflammation drabbar omkring var fjärde vuxen man som får påssjuka, men leder sällan till sterilitet.

Warning: Undefined variable $multipler in /home/sjukhus/public_html/wp-content/themes/sjukhus_theme/single.php on line 247

Nyheter

Warning: Undefined array key "ny" in /home/sjukhus/public_html/wp-content/themes/sjukhus_theme/single.php on line 311

Nytt miljardregn över äldreomsorgen
Idag 17:00
Tre miljarder kronor. Så mycket pengar får kommuner som har ökat antalet sjuksköterskor och minskat andelen timanställda i äldreomsorgen nu dela på

Läs mer här

  Nytt miljardregn över äldreomsorgen
  Äldre skrivs ut från sjukhus med fel ordinationer
  Luftföroreningar kostar upp till 10 år i förväntad livslängd
  Undersköterskornas ordbok river ner språkbarriärer
  Sommarvikarier saknar körkort - får åka taxi
  Homeworld 3 försenas till 2023 för utvecklarnas hälsa
  Ivo kan få hårdare nypor när kommuner brister i tillsyn
  "Säkerställ jämlik hälsa för personer med funktionsnedsättning"
  Många i vården sjuka på jobbet
  Åklagaren: Tolv år för våldtäkter på äldre
  Miljarder att tjäna på fallprevention
  Nyckel borta i hemtjänsten - brukare hittad död
  Nya uppgifterna om Putins hälsa: "Definitivt sjuk"
  Uppsala kommun bäst på e-hälsa
  Här får patienten stanna hemma
  Avskedad vårdpersonal får jobb i annan kommun
  Musikens kraft ska förbättra demensvården
  Här hittar du tidigare Fråga doktorn Hälsa chattar
  Nu ska 1177 bli kommunvänligt
  Så många fick hjälp av hemsjukvården
  Därför spekuleras det så mycket om Putins hälsa
  Krog i Kil är till salu: "Jag har problem med min hälsa igen"
  Nyköpings lasarett ställer in planerad vård
  Putin saknades: "Något är mysko"
  Vårdbiträde åtalad för våldtäkter på äldreboende
  Äldreomsorgslyftet under Socialstyrelsens lupp
  Språktester på väg inom äldreomsorgen
  Undersköterskor fick ofta karensersättning
  Här röntgar kommunen patienter hemma
  Ungas psykiska hälsa måste tas på större allvar
  Livesänd opera blir personcentrerad vård
  Småbarns psykiska hälsa under lupp i ny studie
  Lavrovs svar om Putins hälsa: "Fråga de utländska ledarna"
  "Appar för mental hälsa slarvar med integriteten - ""exceptionellt otäcka"""
  Ovanligt svårt hitta sommarvikarier i år
  Appar för bättre mental hälsa har dåligt integritetsskydd
  MP utan kandidater i 71 kommuner
  Vårdförbundets oro inför sommarsemestern: "Hälsa är på spel"
  Anhörigvården värd miljarder för samhället
  Stor satsning på fler språkombud ska höja kvaliteten i äldrevården