Symptom för Rabies


Ångest
Feber
Förlamning
Förvirring
Hallucinationer
Huvudvärk

Symtom på rabies
Känselrubbning och smärta kring bettstället kan vara ett tidigt symtom på rabies. När smittan når hjärnan drabbas personen av huvudvärk, feber, oro, ångest, förvirring, hallucinationer och aggressivitet. Symtom på förlamning förekommer. Nerverna till svalgmusklerna påverkas, vilket ger kramper vid försök att svälja vatten. Sjukdomen kallades tidigare därför vattuskräck. Personen försämras med sjunkande medvetande och dör som regel inom 14 dygn.

Behandling för Rabies


Förebygga rabies
Det viktigaste sättet att skydda sig mot rabies är att vid utlandsresor låta bli att komma i kontakt med okända djur, i första hand hundar och katter. Du kan få ett effektivt skydd genom att vaccinera dig. Inför en vanlig turistresa räcker det normalt med att du känner till risken för smitta och skyddar dig genom att undvika närkontakt med hundar och katter. Vid utlandsresa är bett av apa inte ovanligt på grund av ansamlingar av apor vid olika turistmål, tempelbyggnader och liknande. Undvik kontakt med aporna och mata dem aldrig.

Det är särskilt viktigt att berätta för barn att de inte ska klappa hundar och andra djur under utlandsvistelse.

Vid risk för smitta måste man omedelbart ta kontakt med en vårdmottagning i det aktuella landet för att få en förebyggande behandling mot rabies. Vänta inte med att söka vård tills du kommer hem till Sverige. Snabba åtgärder är livräddande. Det är viktigt att tänka på att det inte är så enkelt att avgöra på ett djurs beteende om det kan överföra rabies eller inte.

Sök vård
Kontakta en infektionsklinik om du har frågor kring rabiessmitta.

Behandling vid rabiessmitta
Det är viktigt att rengöra sår med tvål, vatten och huddesinfektionsmedel. Snabb behandling med immunglobulin och vaccination efter smitta kan förhindra att sjukdomen bryter ut. För att bedöma risken för smitta efter exempelvis ett hundbett är det värdefullt att känna till om hunden var sjuk. Om djuret inte utvecklat symtom inom tio dagar efter ett misstänkt smittillfälle kan man i praktiken avskriva rabiesmisstanken.

Den som har påbörjat vaccination utomlands efter ett misstänkt smittillfälle och inte har hunnit ta hela vaccinationsserien, ska ta kontakt med en infektionsklinik efter hemkomsten för att få hjälp med att fortsätta och fullfölja vaccinationen.

Någon botande behandling när symtomen på rabies utvecklats finns inte.

Sjukdomen Rabies


Rabies är en virussjukdom som skadar det centrala nervsystemet. Sjukdomen förekommer framförallt hos djur, men kan även drabba människor. Om du blir biten eller riven av ett djur utomlands ska du alltid direkt kontakta läkare på den ort där du vistas. Sjukdomen kan förebyggas med vaccin och immunglobulin om den ges inom något dygn.

Rabies är en dödlig sjukdom för en person som har utvecklat symtom. Däremot kan sjukdomen förebyggas med vaccin och immunglobulin mot rabies förutsatt att det ges inom något dygn efter det att du blivit biten, riven eller slickad på slemhinna eller öppet sår av ett rabiessmittat djur.

Sjukdomen är spridd över större delen av världen. Cirka 50 000 människor dör av rabies varje år, de flesta i Sydostasien, Afrika och Sydamerika. I delar av Europa förekommer rabies hos vilda djur och även fall hos tamdjur har konstaterats. Smitta till människa är ovanligt. Sverige hör till de få länder som är fria från rabies. År 2000 avled en svensk kvinna som smittats av en hund i Thailand.

En människa smittas vanligen genom att man blivit biten eller riven av ett rabiessmittat djur, oftast av en hund. En rabiessjuk hund har virus i saliven och kan också överföra smitta genom att slicka på ett sår eller slemhinnor. Andra djur som kan överföra smitta är bland annat katt, räv och fladdermus, men de flesta däggdjur har beskrivits kunna överföra rabies.

Tiden från smitta till sjukdom är vanligen tre till sex veckor, men den kan också vara så kort som fyra dagar och i undantagsfall över ett år. Bett i ansiktet ger kortare tid till sjukdomssymtom.

Nyheter

Försökte muta kollegor att nobba vaccin
Idag 09:01
En kommunanställd man i Skellefteå försökte förmå sina kollegor att inte vaccinera sig mot covid-19.

Läs mer här

  Försökte muta kollegor att nobba vaccin
  Undersköterska låste in boende - anmäls
  Regeringen rustar för bättre krisberedskap i hemsjukvården
  Sjuksköterska tittade på fel läkemedelslista - äldre avled
  ?Mycket lättare att göra läkemedelsgenomgångar"- mas om digitala ronder i glesbygd
  Äldre död efter taklyft på boende - Ivo kritiserar
  Hemtjänsten trivs med jobbet - trots usel arbetsmiljö
  Gick till jobbet med corona - frias
  Kommuner talar vård under Almedalsveckan
  Nordic Capital har 12 nya miljarder att förvärva för - tittar på hälsa och betalningar
  Intensiv hemrehab håller hemtjänsten borta
  Ingen JO-kritik efter bråk om skyddsstopp
  Spritstölder inom hemtjänsten
  Sängstöd anmäls efter dödsfall
  Nordkorea: Oro för avmagrad Kims hälsa
  "Då kan kommunens hälsomässa genomföras: ""Alla tjänar på en bättre hälsa"""
  "Det har blivit lättare att få gehör för reformer"
  "?Fara för liv, hälsa och personlig säkerhet"- Ivo om HVB-hemmet"
  Rasmus Bergström: "Risk för sämre hälsa - lägg till istället för att ta bort"
  Listan - här är förslagen som ska få folk till vården
  Utredare vill höja utbildningsnivån i omsorgen
  Arbetsmiljöverket svänger om munskydd
  JUST NU: Försvunnen kvinna återfunnen: "Vid god hälsa"
  Endast en kommun får kritik - trots samordning
  INSÄNDARE: KD: Vi vill satsa på ungas hälsa - föreslår bidrag till för deltagaravgifter
  2025 ska Sverige vara bäst på e-hälsa " men hur ska vi klara det"
  Gävle beställer pandemigranskning
  Ville hälsa på - försökte klättra in genom fönster på stödboende
  Attendo slopar kritiserat bonussystem
  En vänlig knuff fick fler att använda handsprit
  E-hälsomyndigheten ska hjälpa till med vaccinationsbevis
  Insändare: Sluta utgå ifrån att alla hundar ska hälsa på varandra
  Fler får hjälp av hemsjukvården
  Lina i -stersund jobbar med världsåkarnas hjärnor: "Min dröm är att mental hälsa har en given plats på idrottsarenan"
  Tusentals trygghetslarm ur funktion
  Fem röster: Vad vill du hälsa till din mamma på mors dag?
  Hemtjänst smög in och väckte äldre i jakt på telefon
  Socialutskottet säger ja till mar
  Riksrevisionen ifrågasätter öppna jämförelser
  Forskare varnar för förändringshysteri