Symptom för Rabies


Ångest
Feber
Förlamning
Förvirring
Hallucinationer
Huvudvärk

Symtom på rabies
Känselrubbning och smärta kring bettstället kan vara ett tidigt symtom på rabies. När smittan når hjärnan drabbas personen av huvudvärk, feber, oro, ångest, förvirring, hallucinationer och aggressivitet. Symtom på förlamning förekommer. Nerverna till svalgmusklerna påverkas, vilket ger kramper vid försök att svälja vatten. Sjukdomen kallades tidigare därför vattuskräck. Personen försämras med sjunkande medvetande och dör som regel inom 14 dygn.

Warning: Undefined variable $multipler in /home/sjukhus/public_html/wp-content/themes/sjukhus_theme/single.php on line 211

Behandling för Rabies


Förebygga rabies
Det viktigaste sättet att skydda sig mot rabies är att vid utlandsresor låta bli att komma i kontakt med okända djur, i första hand hundar och katter. Du kan få ett effektivt skydd genom att vaccinera dig. Inför en vanlig turistresa räcker det normalt med att du känner till risken för smitta och skyddar dig genom att undvika närkontakt med hundar och katter. Vid utlandsresa är bett av apa inte ovanligt på grund av ansamlingar av apor vid olika turistmål, tempelbyggnader och liknande. Undvik kontakt med aporna och mata dem aldrig.

Warning: Undefined variable $multipler in /home/sjukhus/public_html/wp-content/themes/sjukhus_theme/single.php on line 227

Det är särskilt viktigt att berätta för barn att de inte ska klappa hundar och andra djur under utlandsvistelse.

Warning: Undefined variable $multipler in /home/sjukhus/public_html/wp-content/themes/sjukhus_theme/single.php on line 227

Vid risk för smitta måste man omedelbart ta kontakt med en vårdmottagning i det aktuella landet för att få en förebyggande behandling mot rabies. Vänta inte med att söka vård tills du kommer hem till Sverige. Snabba åtgärder är livräddande. Det är viktigt att tänka på att det inte är så enkelt att avgöra på ett djurs beteende om det kan överföra rabies eller inte.

Warning: Undefined variable $multipler in /home/sjukhus/public_html/wp-content/themes/sjukhus_theme/single.php on line 227

Sök vård
Kontakta en infektionsklinik om du har frågor kring rabiessmitta.

Warning: Undefined variable $multipler in /home/sjukhus/public_html/wp-content/themes/sjukhus_theme/single.php on line 227

Behandling vid rabiessmitta
Det är viktigt att rengöra sår med tvål, vatten och huddesinfektionsmedel. Snabb behandling med immunglobulin och vaccination efter smitta kan förhindra att sjukdomen bryter ut. För att bedöma risken för smitta efter exempelvis ett hundbett är det värdefullt att känna till om hunden var sjuk. Om djuret inte utvecklat symtom inom tio dagar efter ett misstänkt smittillfälle kan man i praktiken avskriva rabiesmisstanken.

Warning: Undefined variable $multipler in /home/sjukhus/public_html/wp-content/themes/sjukhus_theme/single.php on line 227

Den som har påbörjat vaccination utomlands efter ett misstänkt smittillfälle och inte har hunnit ta hela vaccinationsserien, ska ta kontakt med en infektionsklinik efter hemkomsten för att få hjälp med att fortsätta och fullfölja vaccinationen.

Warning: Undefined variable $multipler in /home/sjukhus/public_html/wp-content/themes/sjukhus_theme/single.php on line 227

Någon botande behandling när symtomen på rabies utvecklats finns inte.

Warning: Undefined variable $multipler in /home/sjukhus/public_html/wp-content/themes/sjukhus_theme/single.php on line 227

Sjukdomen Rabies


Rabies är en virussjukdom som skadar det centrala nervsystemet. Sjukdomen förekommer framförallt hos djur, men kan även drabba människor. Om du blir biten eller riven av ett djur utomlands ska du alltid direkt kontakta läkare på den ort där du vistas. Sjukdomen kan förebyggas med vaccin och immunglobulin om den ges inom något dygn.

Warning: Undefined variable $multipler in /home/sjukhus/public_html/wp-content/themes/sjukhus_theme/single.php on line 247

Rabies är en dödlig sjukdom för en person som har utvecklat symtom. Däremot kan sjukdomen förebyggas med vaccin och immunglobulin mot rabies förutsatt att det ges inom något dygn efter det att du blivit biten, riven eller slickad på slemhinna eller öppet sår av ett rabiessmittat djur.

Warning: Undefined variable $multipler in /home/sjukhus/public_html/wp-content/themes/sjukhus_theme/single.php on line 247

Sjukdomen är spridd över större delen av världen. Cirka 50 000 människor dör av rabies varje år, de flesta i Sydostasien, Afrika och Sydamerika. I delar av Europa förekommer rabies hos vilda djur och även fall hos tamdjur har konstaterats. Smitta till människa är ovanligt. Sverige hör till de få länder som är fria från rabies. År 2000 avled en svensk kvinna som smittats av en hund i Thailand.

Warning: Undefined variable $multipler in /home/sjukhus/public_html/wp-content/themes/sjukhus_theme/single.php on line 247

En människa smittas vanligen genom att man blivit biten eller riven av ett rabiessmittat djur, oftast av en hund. En rabiessjuk hund har virus i saliven och kan också överföra smitta genom att slicka på ett sår eller slemhinnor. Andra djur som kan överföra smitta är bland annat katt, räv och fladdermus, men de flesta däggdjur har beskrivits kunna överföra rabies.

Warning: Undefined variable $multipler in /home/sjukhus/public_html/wp-content/themes/sjukhus_theme/single.php on line 247

Tiden från smitta till sjukdom är vanligen tre till sex veckor, men den kan också vara så kort som fyra dagar och i undantagsfall över ett år. Bett i ansiktet ger kortare tid till sjukdomssymtom.

Warning: Undefined variable $multipler in /home/sjukhus/public_html/wp-content/themes/sjukhus_theme/single.php on line 247

Nyheter

Warning: Undefined array key "ny" in /home/sjukhus/public_html/wp-content/themes/sjukhus_theme/single.php on line 311

Justin Biebers oklara hälsa - bar droppställning
4/8 14:00
" Justin Bieber är frisk från sin ansiktsförlamning, och är ute på sin turné. Men, efter spelningen i Danmark spekuleras det friskt om stjärnans hälsotillstånd.

Läs mer här

  Justin Biebers oklara hälsa - bar droppställning
  Tom Jones sviktande hälsa - förnekar ryktet
  Shawn Mendes tvingas ställa in turné på grund av sin mentala hälsa
  Fick hjärtmedicin i stället för Alvedon
  Insändare: Vilket parti tar vårdpersonalens hälsa på allvar?
  Insändare: Varför satsar vi inte mycket mer på proaktiv hälsa?
  Kvinna fick HLR efter att hon somnat in
  Paret Pärson satsar 1 miljard på mental hälsa ""Vet hur stor påverkan entreprenörer kan ha"
  Attendos förlust ökar - svårt hitta personal
  Enkla knepen för hälsa
  Semesterlediga rings in - många covidfall efter Dansbandsvecka
  Timvikarierande pensionär anmäler gamla jobbet
  Spår av 400 insekter hittade i en enda tepåse
  "Att sälja sin semester kan vara att sälja sin hälsa"
  Nytt miljardregn över äldreomsorgen
  Äldre skrivs ut från sjukhus med fel ordinationer
  Luftföroreningar kostar upp till 10 år i förväntad livslängd
  Undersköterskornas ordbok river ner språkbarriärer
  Sommarvikarier saknar körkort - får åka taxi
  Homeworld 3 försenas till 2023 för utvecklarnas hälsa
  Ivo kan få hårdare nypor när kommuner brister i tillsyn
  "Säkerställ jämlik hälsa för personer med funktionsnedsättning"
  Många i vården sjuka på jobbet
  Åklagaren: Tolv år för våldtäkter på äldre
  Miljarder att tjäna på fallprevention
  Nyckel borta i hemtjänsten - brukare hittad död
  Nya uppgifterna om Putins hälsa: "Definitivt sjuk"
  Uppsala kommun bäst på e-hälsa
  Här får patienten stanna hemma
  Avskedad vårdpersonal får jobb i annan kommun
  Musikens kraft ska förbättra demensvården
  Här hittar du tidigare Fråga doktorn Hälsa chattar
  Nu ska 1177 bli kommunvänligt
  Så många fick hjälp av hemsjukvården
  Därför spekuleras det så mycket om Putins hälsa
  Krog i Kil är till salu: "Jag har problem med min hälsa igen"
  Nyköpings lasarett ställer in planerad vård
  Putin saknades: "Något är mysko"
  Vårdbiträde åtalad för våldtäkter på äldreboende
  Äldreomsorgslyftet under Socialstyrelsens lupp