Symptom för Röda hund (rubella)


Ledvärk
Utslag
Svullna lymfkörtlar
Snuva

Symtom vid röda hund
Röda hund börjar som många virussjukdomar med snuva och svullna lymfkörtlar i bland annat nacken. Efter något dygn uppstår små, blekröda eller brunaktiga utslag i ansiktet som sedan sprider sig över kroppen. I ansiktet och på kroppen kan de flyta ihop till större områden. Utslagen och övriga symtom försvinner efter några dagar. Ibland, framför allt hos kvinnor, förekommer ledvärk i armar och ben.

Warning: Undefined variable $multipler in /home/sjukhus/public_html/wp-content/themes/sjukhus_theme/single.php on line 211

Hur smittar röda hund?
Smittan överförs via andningsluften och sprids som droppsmitta till andra människor. Efter smittotillfället tar det cirka två till tre veckor innan sjukdomen bryter ut. Under denna tid kan man också smitta andra. Om man haft röda hund har man sedan livslång immunitet mot sjukdomen.

Warning: Undefined variable $multipler in /home/sjukhus/public_html/wp-content/themes/sjukhus_theme/single.php on line 211

Vaccination mot röda hund
Idag erbjuds alla barn, genom det allmänna vaccinationsprogrammet, ett trippelvaccin mot mässling, påssjuka och röda hund, så kallat MPR-vaccin.

Warning: Undefined variable $multipler in /home/sjukhus/public_html/wp-content/themes/sjukhus_theme/single.php on line 211

Vaccinet ges vid två tillfällen, vid 18 månader respektive 6-8 års ålder. Till barn födda 2001 eller tidigare ges den andra dosen vid 12 års ålder.

Warning: Undefined variable $multipler in /home/sjukhus/public_html/wp-content/themes/sjukhus_theme/single.php on line 211

Sjukdomen Röda hund (rubella)


Röda hund är en klassisk barnsjukdom som nästan inte finns i Sverige längre eftersom de flesta barn vaccineras. Sjukdomen börjar som en förkylning och sedan kommer blekröda eller brunaktiga utslag i ansiktet och på kroppen. Kontakta vårdcentral om du misstänker röda hund. Röda hund är anmälningspliktig.

Warning: Undefined variable $multipler in /home/sjukhus/public_html/wp-content/themes/sjukhus_theme/single.php on line 247

Röda hund orsakas av virus och är en av de klassiska barnsjukdomarna.

Warning: Undefined variable $multipler in /home/sjukhus/public_html/wp-content/themes/sjukhus_theme/single.php on line 247

I Sverige har röda hund i det närmaste utrotats sedan vaccinationsprogrammet för barn infördes. Sjukdomen i sig är inte allvarlig – men om en gravid kvinna får röda hund tidigt under graviditeten kan fostret få allvarliga skador.

Warning: Undefined variable $multipler in /home/sjukhus/public_html/wp-content/themes/sjukhus_theme/single.php on line 247

I vissa länder utan allmän vaccination är sjukdomen fortfarande vanlig. I Sverige är röda hund enligt smittskyddslagen en anmälningspliktig sjukdom, vilket innebär att läkaren måste anmäla sjukdomsfall till landstingets smittskyddsläkare och till Smittskyddsinstitutet.

Warning: Undefined variable $multipler in /home/sjukhus/public_html/wp-content/themes/sjukhus_theme/single.php on line 247

Behandling för Röda hund (rubella)


Gravid och röda hund
Om du är eller planerar att bli gravid är det viktigt att veta om du haft röda hund eller om du är vaccinerad.

Warning: Undefined variable $multipler in /home/sjukhus/public_html/wp-content/themes/sjukhus_theme/single.php on line 263

Om en gravid kvinna blir sjuk kan fostret få svåra skador. När du blir gravid får du göra ett test som visar om du har haft röda hund. Du kan inte vaccinera dig när du är gravid eftersom det också kan skada fostret. I stället får du vaccinera dig efter förlossningen.

Warning: Undefined variable $multipler in /home/sjukhus/public_html/wp-content/themes/sjukhus_theme/single.php on line 263

Förebygga röda hund
Det finns vaccin som skyddar mot röda hund.
Sök vård
Vårdcentral
Om du misstänker att du eller ditt barn har röda hund ska du kontakta din vårdcentral eftersom det är en anmälningspliktig sjukdom.
Behandling
Det finns ingen specifik behandling mot röda hund. Sjukdomen går över av sig själv efter några dagar. Däremot kan du behöva vila precis som vid andra infektioner.

Warning: Undefined variable $multipler in /home/sjukhus/public_html/wp-content/themes/sjukhus_theme/single.php on line 263

Nyheter

Warning: Undefined array key "ny" in /home/sjukhus/public_html/wp-content/themes/sjukhus_theme/single.php on line 311

Nytt miljardregn över äldreomsorgen
Idag 17:00
Tre miljarder kronor. Så mycket pengar får kommuner som har ökat antalet sjuksköterskor och minskat andelen timanställda i äldreomsorgen nu dela på

Läs mer här

  Nytt miljardregn över äldreomsorgen
  Äldre skrivs ut från sjukhus med fel ordinationer
  Luftföroreningar kostar upp till 10 år i förväntad livslängd
  Undersköterskornas ordbok river ner språkbarriärer
  Sommarvikarier saknar körkort - får åka taxi
  Homeworld 3 försenas till 2023 för utvecklarnas hälsa
  Ivo kan få hårdare nypor när kommuner brister i tillsyn
  "Säkerställ jämlik hälsa för personer med funktionsnedsättning"
  Många i vården sjuka på jobbet
  Åklagaren: Tolv år för våldtäkter på äldre
  Miljarder att tjäna på fallprevention
  Nyckel borta i hemtjänsten - brukare hittad död
  Nya uppgifterna om Putins hälsa: "Definitivt sjuk"
  Uppsala kommun bäst på e-hälsa
  Här får patienten stanna hemma
  Avskedad vårdpersonal får jobb i annan kommun
  Musikens kraft ska förbättra demensvården
  Här hittar du tidigare Fråga doktorn Hälsa chattar
  Nu ska 1177 bli kommunvänligt
  Så många fick hjälp av hemsjukvården
  Därför spekuleras det så mycket om Putins hälsa
  Krog i Kil är till salu: "Jag har problem med min hälsa igen"
  Nyköpings lasarett ställer in planerad vård
  Putin saknades: "Något är mysko"
  Vårdbiträde åtalad för våldtäkter på äldreboende
  Äldreomsorgslyftet under Socialstyrelsens lupp
  Språktester på väg inom äldreomsorgen
  Undersköterskor fick ofta karensersättning
  Här röntgar kommunen patienter hemma
  Ungas psykiska hälsa måste tas på större allvar
  Livesänd opera blir personcentrerad vård
  Småbarns psykiska hälsa under lupp i ny studie
  Lavrovs svar om Putins hälsa: "Fråga de utländska ledarna"
  "Appar för mental hälsa slarvar med integriteten - ""exceptionellt otäcka"""
  Ovanligt svårt hitta sommarvikarier i år
  Appar för bättre mental hälsa har dåligt integritetsskydd
  MP utan kandidater i 71 kommuner
  Vårdförbundets oro inför sommarsemestern: "Hälsa är på spel"
  Anhörigvården värd miljarder för samhället
  Stor satsning på fler språkombud ska höja kvaliteten i äldrevården