Symptom för Rosfeber (erysipelas)


Feber
Frossa
Sår i Huden
Svullnad

Symtom på rosfeber
Rosfeber kan komma snabbt:

Huden blir svullen, röd och varm.
Rosinfektionen sprider sig ofta i anslutning till ett sår.
Infektionen sprider sig som en våg. Det syns en skarp kant mot den hud som är frisk.
Ofta tillstöter feber, ibland frossa, och man känner sig allmänt påverkad.
Om du har nedsatt allmäntillstånd
Om du har nedsatt immunförsvar eller allmäntillstånd har du större risk att drabbas av rosfeber.

Har du kroniska bensår eller kroniskt ödem, det vill säga vattensamling i kroppen, finns en risk att sjukdomen kommer tillbaka gång på gång. Du kan då få antibiotika av din läkare som du kan börja ta vid tidiga tecken på rosfeber.

Behandling för Rosfeber (erysipelas)


Förebygga rosfeber
Om du lätt får svullna ben eller svullna armar efter ett ingrepp på lymfkörtlar i armhålan, kan du ibland förebygga återfall. Det kan göras med tryckförband som håller tillbaka svullnaden. Om du har täta återfall kan läkaren ibland skriva ut en längre antibiotikabehandling för att minska risken för återfall. En annan möjlighet är att läkaren skriver ut antibiotika som du kan ha hemma och ta direkt vid tecken på återfall.

Sök vård
Om du misstänker att du har rosfeber ska du vända dig till din husläkare eftersom infektionen snabbt behöver behandlas.

Behandling av rosfeber
Läkemedel
Rosfeber behandlas med antibiotika och ger ofta med sig ganska snabbt. Om infektionen inte behandlas kan den leda till blodförgiftning, sepsis.

Sjukdomen Rosfeber (erysipelas)


Rosfeber är en infektion i huden som oftast orsakas av bakterier som tränger igenom huden där den är skadad på grund av sår, sprickor eller eksem. Svullen, varm och ömmande hud med en tydlig rodnad som sprider sig snabbt kan vara tecken på rosfeber. Infektionen är allvarlig, men kan behandlas med antibiotika. Kontakta vårdcentralen om du misstänker rosfeber.

Rosfeber kan du få när streptokocker, ibland stafylokocker, tränger igenom huden där du har sår, sprickor eller eksem. De bakterier som ger rosfeber ingår ofta i vår normala bakterieflora. Om huden är skadad kan de tränga igenom huden och orsaka infektion.

Rosfeber kan drabba personer i alla åldrar, och även personer utan annan sjuklighet. Men det är framför allt äldre och personer med nedsatt immunförsvar eller allmäntillstånd som blir sjuka.

Nyheter

Undersköterskor mister sin ordförande
Idag 09:00
Kommunals ordförande Tobias Baudin föreslås till ny partisekreterare för Socialdemokraterna. Han tackar ja till nomineringen

Läs mer här

  Undersköterskor mister sin ordförande
  Kommuner omplacerar ovaccinerad personal
  Stressade av att vara tillgänglig efter arbetstid
  Kommun omplacerar inte vaccinvägrare
  Psykologen: Därför kan du drabbas av överdriven oro för din hälsa
  Lunch ger trygga sjuksköterskor i hemsjukvården
  -kning av smitta bland äldre i Skåne
  Portal sprider kunskap om hemtjänstens arbetsmiljö
  En av fem inom hemtjänsten ovaccinerad
  Handlingsplan för ökad psykisk hälsa antas i Lekeberg
  Fallolyckor vanligaste orsaken till sjukhusvistelse
  Arbetet med covidteam kan ge sjuksköterska en halv miljon
  SKR uppmanar till vaccination på arbetstid
  Hemtjänsten hjälper inte rökare med ciggen
  Vardaga utbildar medarbetare i svenska på äldreboenden
  Insändare: S: Barn och ungas psykiska hälsa måste prioriteras
  Chatta: Hur kommer du att hälsa efter pandemin?
  Efter pandemin: Hur ska vi hälsa?
  Mall ska underlätta lex Sarah-utredningar
  Svenskt läkaransvar sticker ut i nordisk jämförelse
  Stigande dödstal på äldreboenden - personal smittar
  Stigande dödstal på äldreboende - personal smittar
  WHO: Luftföroreningar det största miljöhotet mot människors hälsa
  "Skogsbad - naturens pillerfria medicinskåp: ""Handlar om att äga sin egen hälsa"""
  Geriatriker i Flen rondar på äldreboenden i Västerbotten
  -verdoser på äldreboende - personal får inte hantera läkemedel
  Brukare fick ingen mat på 21 dagar - avled
  Gratis bostad ska locka VFU-studenter till inlandet
  "Ska bli kul att hälsa på dem efter segern"
  Ett steg närmare fast omsorgskontakt i hemtjänsten
  Phil Collins sviktande hälsa: "Fysiskt utmanad"
  Netima tog tag i sin hälsa - vände frånvaro till närvaro
  Läkarstrategen jobbar utan medicinskt ansvar
  En av sex önskade få svåra besked i digital journal
  Kommuner måste göra om upphandling av tolkar
  "Hemtjänstmaffian" under lupp i ny bok
  Vetenskapsakademien förespråkar påfyllnadsdos
  Vården har kavlat upp ärmen
  IVL guidar kommuner till hållbarare hemleveranser
  Skåne gör sip tillgänglig via 1177