Symptom för Salmonella


Feber
Frossa
Kräkningar
Blod i avföring
Diarré
Magont

Symtom på salmonella
Vanligaste symtomen är att du blir plötsligt sjuk med feber, ont i magen och vattniga diarréer, ibland också kräkningar. Mer sällan förekommer blod i avföringen. Febern går oftast tillbaka inom några dagar och magbesvären går över inom en till två veckor.

Warning: Undefined variable $multipler in /home/sjukhus/public_html/wp-content/themes/sjukhus_theme/single.php on line 211

Mindre vanligt är att salmonellabakterierna sprider sig till blodet. Du får då fortsatt feber och attacker med frossa. Då finns det risk att bakterierna sprider sig till andra organ. Det kan till exempel ge gallblåseinflammation eller infektion i skelettet. Salmonellainfektion kan också orsaka inflammation i lederna.

Warning: Undefined variable $multipler in /home/sjukhus/public_html/wp-content/themes/sjukhus_theme/single.php on line 211

Behandling för Salmonella


Förebygga salmonella
Smitta
Om du blir smittad med salmonella tar det oftast en till tre dagar innan sjukdomen bryter ut.

Warning: Undefined variable $multipler in /home/sjukhus/public_html/wp-content/themes/sjukhus_theme/single.php on line 227

En bra hygien vid djuruppfödning och hantering av livsmedel är grundläggande för att förebygga salmonellasmitta. Vid utlandsresa beror smittrisken på hygienstandarden i området man reser i. Risken för smitta minskar om du äter nytillagad mat som är ordentligt kokt eller stekt.

Warning: Undefined variable $multipler in /home/sjukhus/public_html/wp-content/themes/sjukhus_theme/single.php on line 227

Efter en salmonellainfektion kan du vara smittbärare fyra till sex veckor, ibland längre. Bakterierna finns i tarmen. Det är viktigt att tvätta händerna noga efter toalettbesök. Det minskar risken för smittspridning. Arbetar du med livsmedel krävs flera provtagningar för att visa att du inte smittar längre.

Warning: Undefined variable $multipler in /home/sjukhus/public_html/wp-content/themes/sjukhus_theme/single.php on line 227

Vaccination
Det finns inget vaccin mot vanlig salmonella. Däremot finns vaccin mot tyfoidfeber, som är en allvarlig form av salmonellainfektion. Sådan vaccination kan vara aktuell vid längre vistelse i tropiska och subtropiska länder.

Warning: Undefined variable $multipler in /home/sjukhus/public_html/wp-content/themes/sjukhus_theme/single.php on line 227

Sök vård
Om du har varit utomlands och får frossa, feber och diarré bör du kontakta din vårdcentral eller infektionsklinik för råd och undersökning.

Warning: Undefined variable $multipler in /home/sjukhus/public_html/wp-content/themes/sjukhus_theme/single.php on line 227

Undersökning vid salmonella
Om man misstänker salmonellainfektion får du lämna avföringsprov. Om du har hög feber tas också odlingsprov från blodet. Ibland finns även bakterier i urinen.

Warning: Undefined variable $multipler in /home/sjukhus/public_html/wp-content/themes/sjukhus_theme/single.php on line 227

Behandling av salmonella
Eftersom salmonellainfektion oftast läker ut av sig självt är den viktigaste behandlingen att dricka rikligt med vätska med salttillskott. Ibland behövs sjukhusvård och vätskedropp intravenöst.

Warning: Undefined variable $multipler in /home/sjukhus/public_html/wp-content/themes/sjukhus_theme/single.php on line 227

Läkemedel
I normalfallet undviker man att ge antibiotika då denna inte alltid slår ut bakterierna helt. Du kan då bli bärare av bakterier en längre tid. Vid svårare sjukdomsfall, där man misstänker blodförgiftning, ges antibiotika för att förhindra komplikationer.

Warning: Undefined variable $multipler in /home/sjukhus/public_html/wp-content/themes/sjukhus_theme/single.php on line 227

Sjukdomen Salmonella


Salmonella sprids genom livsmedel. Feber, magont och diarré är de vanligaste symtomen. Du kan fortfarande vara smittbärare i flera veckor efter att du tillfrisknat. Var noga med att tvätta händerna, speciellt efter toalettbesök. Om du efter utlandsresa får frossa, feber och diarré kontakta vårdcentral eller infektionsklinik.

Warning: Undefined variable $multipler in /home/sjukhus/public_html/wp-content/themes/sjukhus_theme/single.php on line 247

Salmonella finns i över 2 000 olika varianter. Sjukdomen förekommer över hela världen.

Warning: Undefined variable $multipler in /home/sjukhus/public_html/wp-content/themes/sjukhus_theme/single.php on line 247

Salmonellabakterier finns hos olika djurarter som nötkreatur, gris, hönsfåglar, vilda fåglar, ormar och sköldpaddor. Djuren har oftast inga sjukdomssymtom. Bakterien Salmonella typhi finns bara hos människor.

Warning: Undefined variable $multipler in /home/sjukhus/public_html/wp-content/themes/sjukhus_theme/single.php on line 247

I Sverige upptäcks cirka 4 000 fall av salmonellainfektion varje år. Över 80 procent har smittats vid utlandsresa. Smittan överförs oftast med förorenade livsmedel där bakterierna fått växa till i bland annat kött och äggprodukter. Även förorenade grönsaker kan smitta. Bakterierna dör vid kokning eller genomstekning.

Warning: Undefined variable $multipler in /home/sjukhus/public_html/wp-content/themes/sjukhus_theme/single.php on line 247

Oftast krävs en ganska stor mängd bakterier för att du ska bli sjuk, men personer med nedsatt immunförsvar, äldre och små barn är mer mottagliga för smitta.

Warning: Undefined variable $multipler in /home/sjukhus/public_html/wp-content/themes/sjukhus_theme/single.php on line 247

Nyheter

Warning: Undefined array key "ny" in /home/sjukhus/public_html/wp-content/themes/sjukhus_theme/single.php on line 311

Nytt miljardregn över äldreomsorgen
Idag 17:00
Tre miljarder kronor. Så mycket pengar får kommuner som har ökat antalet sjuksköterskor och minskat andelen timanställda i äldreomsorgen nu dela på

Läs mer här

  Nytt miljardregn över äldreomsorgen
  Äldre skrivs ut från sjukhus med fel ordinationer
  Luftföroreningar kostar upp till 10 år i förväntad livslängd
  Undersköterskornas ordbok river ner språkbarriärer
  Sommarvikarier saknar körkort - får åka taxi
  Homeworld 3 försenas till 2023 för utvecklarnas hälsa
  Ivo kan få hårdare nypor när kommuner brister i tillsyn
  "Säkerställ jämlik hälsa för personer med funktionsnedsättning"
  Många i vården sjuka på jobbet
  Åklagaren: Tolv år för våldtäkter på äldre
  Miljarder att tjäna på fallprevention
  Nyckel borta i hemtjänsten - brukare hittad död
  Nya uppgifterna om Putins hälsa: "Definitivt sjuk"
  Uppsala kommun bäst på e-hälsa
  Här får patienten stanna hemma
  Avskedad vårdpersonal får jobb i annan kommun
  Musikens kraft ska förbättra demensvården
  Här hittar du tidigare Fråga doktorn Hälsa chattar
  Nu ska 1177 bli kommunvänligt
  Så många fick hjälp av hemsjukvården
  Därför spekuleras det så mycket om Putins hälsa
  Krog i Kil är till salu: "Jag har problem med min hälsa igen"
  Nyköpings lasarett ställer in planerad vård
  Putin saknades: "Något är mysko"
  Vårdbiträde åtalad för våldtäkter på äldreboende
  Äldreomsorgslyftet under Socialstyrelsens lupp
  Språktester på väg inom äldreomsorgen
  Undersköterskor fick ofta karensersättning
  Här röntgar kommunen patienter hemma
  Ungas psykiska hälsa måste tas på större allvar
  Livesänd opera blir personcentrerad vård
  Småbarns psykiska hälsa under lupp i ny studie
  Lavrovs svar om Putins hälsa: "Fråga de utländska ledarna"
  "Appar för mental hälsa slarvar med integriteten - ""exceptionellt otäcka"""
  Ovanligt svårt hitta sommarvikarier i år
  Appar för bättre mental hälsa har dåligt integritetsskydd
  MP utan kandidater i 71 kommuner
  Vårdförbundets oro inför sommarsemestern: "Hälsa är på spel"
  Anhörigvården värd miljarder för samhället
  Stor satsning på fler språkombud ska höja kvaliteten i äldrevården