Symptom för Sniffning och boffning


Ångest
Hallucinationer
Irriterad
Kramper
Sämre reaktionsförmaga
Sömnsvårighet
Trötthet
Huvudvärk
Halsont
Hosta
Rinnande näsa

Tecken på att en person sniffar eller boffar
Vid sniffning reagerar kroppen ungefär likadant som när man berusar sig på alkohol; muskelkontrollen minskar, reaktionstiden blir längre och reflexerna sämre.

Warning: Undefined variable $multipler in /home/sjukhus/public_html/wp-content/themes/sjukhus_theme/single.php on line 211

Andra tecken på att en person sniffar eller boffar är:

Warning: Undefined variable $multipler in /home/sjukhus/public_html/wp-content/themes/sjukhus_theme/single.php on line 211

skrattattacker
hallucinationer och ångest
en tydlig, särpräglad doft av lösningsmedel
hosta, halsont, rinnande näsa, glansiga ögon, huvudvärk, trötthet och lättretlighet är vanliga tecken för någon som har missbrukat under längre tid
huvudvärk, sömnproblem, frossa, retlighet och kramper kan förekomma som tecken på abstinens.
Risker på lång sikt med sniffning och boffning
Precis som vid andra drogberoenden ger sniffning och boffning en ökad tolerans på sikt. Det betyder att man behöver allt större doser för att nå samma effekt.

Warning: Undefined variable $multipler in /home/sjukhus/public_html/wp-content/themes/sjukhus_theme/single.php on line 211

Skador på lever och njurar har konstaterats hos personer som sniffat och boffat under längre tid. Bensen kan ge skador på blodbildande organ och leda till sämre immunförsvar.

Warning: Undefined variable $multipler in /home/sjukhus/public_html/wp-content/themes/sjukhus_theme/single.php on line 211

Man vet att personer som under längre tid utsätts för lösningsmedel och gaser i sitt arbete får skador på hjärnan och nervsystemet. Därför är det sannolikt att den som sniffar också får den typen av skador.

Warning: Undefined variable $multipler in /home/sjukhus/public_html/wp-content/themes/sjukhus_theme/single.php on line 211

Behandling för Sniffning och boffning


Alla som har boffat bör snabbt uppsöka en akutmottagning, då rubbningar av hjärtrytmen kan uppstå upp till fyra timmar efter det första ruset.

Warning: Undefined variable $multipler in /home/sjukhus/public_html/wp-content/themes/sjukhus_theme/single.php on line 227

Sniffning och boffning kan leda till medvetslöshet. En person som är medvetslös behöver vård snabbt. Ring 112 och larma ambulans. Om personen inte andas ge mun-mot-mun andning i väntan på ambulansen. Lossa på kläder som sitter åt och lägg personen i stabilt läge när andningen är normal.

Warning: Undefined variable $multipler in /home/sjukhus/public_html/wp-content/themes/sjukhus_theme/single.php on line 227

Om du är orolig för egen del eller för någon närstående kan du kontakta någon av de missbruks- eller beroendemottagningar som finns för att få råd och hjälp.
Kommunernas socialförvaltningar kan även hjälpa till att slussa vidare till vård och behandling.

Warning: Undefined variable $multipler in /home/sjukhus/public_html/wp-content/themes/sjukhus_theme/single.php on line 227

Behandling
Behandlingen är liknande den som ges vid andra typer av missbruk. Familjesamtal och olika former av samtalsterapi är vanlig.

Warning: Undefined variable $multipler in /home/sjukhus/public_html/wp-content/themes/sjukhus_theme/single.php on line 227

Råd till anhörig
Du som är anhörig kan också behöva stöd. Det kan du få från en stödorganisation. De kan ge dig information och hjälpa dig att få kontakt med andra i en liknande situation. Om din anhörige har fått kontakt med vården kan du också få stöd från den personal som ansvarar för din anhöriges vård.

Warning: Undefined variable $multipler in /home/sjukhus/public_html/wp-content/themes/sjukhus_theme/single.php on line 227

Sjukdomen Sniffning och boffning


Sniffning är ett sätt att berusa sig genom att dra i sig ångorna från lättflyktiga lösningsmedel. Boffning är inandning av olika drivgaser. Både sniffning och boffning innebär stora risker, även om det sker vid enstaka tillfällen. Långvarigt missbruk kan ge hjärnskador och skador på bland annat lever och njurar. Sök omedelbart vård om du eller någon i din närhet har boffat.

Warning: Undefined variable $multipler in /home/sjukhus/public_html/wp-content/themes/sjukhus_theme/single.php on line 247

Sniffning av lättflyktiga lösningsmedel och boffning av gaser är ett missbruk som kommer och går i vågor. Preparaten är ofta lätta att komma över, många finns att hitta hemma i städskrubben eller förrådet. Sniffning och boffning är vanligast bland unga som har svårt att få tag på alkohol eller narkotika.

Warning: Undefined variable $multipler in /home/sjukhus/public_html/wp-content/themes/sjukhus_theme/single.php on line 247

Att sniffa och boffa innebär att man tar stora risker även om det sker vid enstaka tillfällen. Precis som vid bruk av andra droger så ökar risken för olyckor och en berusad person förlorar lätt kontrollen. I vissa fall kan boffning leda till medvetslöshet och plötslig död.

Warning: Undefined variable $multipler in /home/sjukhus/public_html/wp-content/themes/sjukhus_theme/single.php on line 247

Några vanliga preparat som sniffas är aceton, terpentin, thinner, bensen, som finns i bensin, och trikloretylen, som finns i solution, kontaktlim och hobbylim.

Warning: Undefined variable $multipler in /home/sjukhus/public_html/wp-content/themes/sjukhus_theme/single.php on line 247

Några vanliga preparat som boffas är aerosoler, som används som drivgaser i olika sprejer, butangas, som finns i cigarettändare, och lustgas, som används som drivgas i bland annat grädde och i gräddsifoner. På senare år har det blivit vanligt att boffa doftsprayer som ofta finns inne på toaletter, till exempel Glade. Det kallas även för att glejda.

Warning: Undefined variable $multipler in /home/sjukhus/public_html/wp-content/themes/sjukhus_theme/single.php on line 247

Vad händer i kroppen vid sniffning och boffning?
När man sniffar eller boffar når ångorna lungorna där de tas upp av blodet och förs till hjärnan. Ruseffekten kommer redan efter ett par inandningar och efter 10-15 inandningar är berusningsgraden kraftig. Berusningen klingar av ganska snabbt.

Warning: Undefined variable $multipler in /home/sjukhus/public_html/wp-content/themes/sjukhus_theme/single.php on line 247

Vid boffning konkurrerar gasen bort syret från de röda blodkropparna. Då uppstår en syrebrist i hjärnan som uppfattas som behagligt. Det är framför allt vid boffning som man upplever syn- och hörselhallucinationer eller ”vakendrömmar”. Boffning drabbar samtliga organ i kroppen, inte bara hjärnan. Hjärtmuskeln försvagas och kroppen uppfattar det syrefattiga tillståndet som ett hot och reagerar med adrenalinpåslag. Det försvagade hjärtat stressas av adrenalinet, vilket kan ge rubbningar av hjärtrytmen. I värsta fall kan boffning leda till hjärtstillestånd. Det kan hända första gången en person boffar, men även efter flera gånger.

Warning: Undefined variable $multipler in /home/sjukhus/public_html/wp-content/themes/sjukhus_theme/single.php on line 247

Att sniffa och boffa kombinerat med andra droger, till exempel alkohol, innebär ännu större risker. Du kan lätt bli medvetslös och sluta andas. En överdos kan också leda till medvetslöshet.

Warning: Undefined variable $multipler in /home/sjukhus/public_html/wp-content/themes/sjukhus_theme/single.php on line 247

Nyheter

Warning: Undefined array key "ny" in /home/sjukhus/public_html/wp-content/themes/sjukhus_theme/single.php on line 311

Justin Biebers oklara hälsa - bar droppställning
4/8 14:00
" Justin Bieber är frisk från sin ansiktsförlamning, och är ute på sin turné. Men, efter spelningen i Danmark spekuleras det friskt om stjärnans hälsotillstånd.

Läs mer här

  Justin Biebers oklara hälsa - bar droppställning
  Tom Jones sviktande hälsa - förnekar ryktet
  Shawn Mendes tvingas ställa in turné på grund av sin mentala hälsa
  Fick hjärtmedicin i stället för Alvedon
  Insändare: Vilket parti tar vårdpersonalens hälsa på allvar?
  Insändare: Varför satsar vi inte mycket mer på proaktiv hälsa?
  Kvinna fick HLR efter att hon somnat in
  Paret Pärson satsar 1 miljard på mental hälsa ""Vet hur stor påverkan entreprenörer kan ha"
  Attendos förlust ökar - svårt hitta personal
  Enkla knepen för hälsa
  Semesterlediga rings in - många covidfall efter Dansbandsvecka
  Timvikarierande pensionär anmäler gamla jobbet
  Spår av 400 insekter hittade i en enda tepåse
  "Att sälja sin semester kan vara att sälja sin hälsa"
  Nytt miljardregn över äldreomsorgen
  Äldre skrivs ut från sjukhus med fel ordinationer
  Luftföroreningar kostar upp till 10 år i förväntad livslängd
  Undersköterskornas ordbok river ner språkbarriärer
  Sommarvikarier saknar körkort - får åka taxi
  Homeworld 3 försenas till 2023 för utvecklarnas hälsa
  Ivo kan få hårdare nypor när kommuner brister i tillsyn
  "Säkerställ jämlik hälsa för personer med funktionsnedsättning"
  Många i vården sjuka på jobbet
  Åklagaren: Tolv år för våldtäkter på äldre
  Miljarder att tjäna på fallprevention
  Nyckel borta i hemtjänsten - brukare hittad död
  Nya uppgifterna om Putins hälsa: "Definitivt sjuk"
  Uppsala kommun bäst på e-hälsa
  Här får patienten stanna hemma
  Avskedad vårdpersonal får jobb i annan kommun
  Musikens kraft ska förbättra demensvården
  Här hittar du tidigare Fråga doktorn Hälsa chattar
  Nu ska 1177 bli kommunvänligt
  Så många fick hjälp av hemsjukvården
  Därför spekuleras det så mycket om Putins hälsa
  Krog i Kil är till salu: "Jag har problem med min hälsa igen"
  Nyköpings lasarett ställer in planerad vård
  Putin saknades: "Något är mysko"
  Vårdbiträde åtalad för våldtäkter på äldreboende
  Äldreomsorgslyftet under Socialstyrelsens lupp