Synnedsättning (Synnedsättning hos barn och vuxna)

Sjukdom - Ögon

Om sjukdomenBehandling

Symptom för Synnedsättning (Synnedsättning hos barn och vuxna)


Synsvårigheter

Synnedsättning

Warning: Undefined variable $multipler in /home/sjukhus/public_html/wp-content/themes/sjukhus_theme/single.php on line 211

Behandling för Synnedsättning (Synnedsättning hos barn och vuxna)


Sök vård
Du bör kontrollera synen hos en optiker om du under en längre tid har sett lite sämre än tidigare.

Warning: Undefined variable $multipler in /home/sjukhus/public_html/wp-content/themes/sjukhus_theme/single.php on line 227

Du ska kontakta en ögonläkare om:
-synen plötsligt, det vill säga under några dagar eller veckor, blir mycket sämre än tidigare
-synen är nedsatt på bara ett öga
-ögat är rött och/eller du har besvär som värk, skavning eller kraftig irritation
-du misstänker att du har en ögonsjukdom som kräver medicinsk behandling.

Warning: Undefined variable $multipler in /home/sjukhus/public_html/wp-content/themes/sjukhus_theme/single.php on line 227

Sjukdomen Synnedsättning (Synnedsättning hos barn och vuxna)


Att synen försämras kan bero på många olika saker, till exempel olika brytningsfel som närsynthet, översynthet, astigmatism och ålderssynthet. Synnedsättning kan också orsakas av ögonsjukdomar. Om du ser dåligt under en längre tid bör du kontakta optiker.
Försämrad syn kan bero på brytningsfel eller ögonsjukdomar, men även tillstånd och sjukdomar som påverkar hjärnan och kroppen i övrigt kan inverka på synen.

Warning: Undefined variable $multipler in /home/sjukhus/public_html/wp-content/themes/sjukhus_theme/single.php on line 247

Brytningsfel
Till gruppen brytningsfel räknas närsynthet, översynthet, astigmatism och ålderssynthet.

Warning: Undefined variable $multipler in /home/sjukhus/public_html/wp-content/themes/sjukhus_theme/single.php on line 247

Närsynthet – myopi
Närsynthet betyder att du ser bra på nära håll men dåligt på långt håll. Synnedsättningen utvecklas långsamt. Den börjar oftast i tonåren och ökar vanligen mest fram till tjugoårsåldern.

Warning: Undefined variable $multipler in /home/sjukhus/public_html/wp-content/themes/sjukhus_theme/single.php on line 247

Översynthet – hyperopi
Vid översynthet, långsynthet, är synen i regel bra fram till vuxen ålder, då det börjar bli svårt att se – först på nära håll, men sedan även på långt håll.

Warning: Undefined variable $multipler in /home/sjukhus/public_html/wp-content/themes/sjukhus_theme/single.php on line 247

Astigmatism
Vid astigmatism är hornhinnan mer eller mindre oregelbunden. Större oregelbundenheter kan ge sämre syn både på långt och på nära håll.

Warning: Undefined variable $multipler in /home/sjukhus/public_html/wp-content/themes/sjukhus_theme/single.php on line 247

Ålderssynthet – presbyopi
Ålderssynthet kommer i 40-årsåldern då ögats förmåga att ackommodera, det vill säga växla mellan att se skarpt på olika avstånd, gradvis försämras. Du ser fortfarande bra på långt håll men får allt svårare att se på nära håll.

Warning: Undefined variable $multipler in /home/sjukhus/public_html/wp-content/themes/sjukhus_theme/single.php on line 247

Alla typer av brytningsfel kan korrigeras med glasögon eller kontaktlinser.

Warning: Undefined variable $multipler in /home/sjukhus/public_html/wp-content/themes/sjukhus_theme/single.php on line 247

Synnedsättning orsakad av ögonsjukdomar
Toppig hornhinna – keratokonus
Vid keratokonus är hornhinnan oregelbunden, toppig och tunn i mitten. Hornhinnan kan då inte bryta ljuset som kommer in i ögat på normalt sätt och resultet blir att man ser suddigt. Sjukdomen börjar oftast i puberteten och synfelet kan försämras gradvis fram till 35-40 års ålder, då sjukdomen brukar avstanna.

Warning: Undefined variable $multipler in /home/sjukhus/public_html/wp-content/themes/sjukhus_theme/single.php on line 247

Vid lätt till måttlig keratokonus kan synnedsättningen korrigeras med linser. Vid svåra besvär kan en hornhinnetransplantation bli aktuell.

Warning: Undefined variable $multipler in /home/sjukhus/public_html/wp-content/themes/sjukhus_theme/single.php on line 247

Inflammation i hornhinnan – keratit
Hornhinneinflammation, keratit, gör att ögat skaver och blir rött och rinnande. Du blir känslig för ljus och synen kan försämras. Inflammationen sätter sig oftast bara i ett öga.

Warning: Undefined variable $multipler in /home/sjukhus/public_html/wp-content/themes/sjukhus_theme/single.php on line 247

Hornhinneinflammation behandlas med ögondroppar. En lindrig inflammation ger sällan några besvär. Men om orsaken är en infektion ökar risken för ärr på hornhinnan som kan orsaka synnedsättning. Det är därför viktigt att rätt behandling ges snabbt.

Warning: Undefined variable $multipler in /home/sjukhus/public_html/wp-content/themes/sjukhus_theme/single.php on line 247

Om du har kontaktlinser är risken större för inflammation. Om ärren blir bestående kan en hornhinnetransplantation behövas.

Warning: Undefined variable $multipler in /home/sjukhus/public_html/wp-content/themes/sjukhus_theme/single.php on line 247

Svullen hornhinna
Hornhinnan kan grumlas och svullna tillfälligt i samband med till exempel en inflammation i hornhinnan, ett slag mot ögat eller om du använt linser på ett felaktigt sätt. Den kan också svullna av akut ökat tryck i ögat, akut glaukom. Då får du också kraftiga smärtor. Annars är symtomen vid svullen hornhinna dimsyn och att du ser färgade ringar kring ljuskällor. Bländning, irritation och skavningskänsla är också vanligt.

Warning: Undefined variable $multipler in /home/sjukhus/public_html/wp-content/themes/sjukhus_theme/single.php on line 247

Behandlingen beror på vad som orsakat svullnaden. Det är viktigt att snabbt kontakta ögonsjukvården.

Warning: Undefined variable $multipler in /home/sjukhus/public_html/wp-content/themes/sjukhus_theme/single.php on line 247

Grå starr – katarakt
Det är normalt att linsen i ögat grumlas något när man blir äldre. Grå starr, katarakt, innebär att linsen blir så grumlig att synen försämras. Sjukdomen behandlas med kirurgi. Den grumlade linsen sugs upp och ersätts med en plastlins.

Warning: Undefined variable $multipler in /home/sjukhus/public_html/wp-content/themes/sjukhus_theme/single.php on line 247

Glaukom
Glaukom, som tidigare kallades grön starr, innebär oftast att trycket i ögat är för högt. Akut glaukom måste alltid behandlas direkt med ögondroppar och/eller laser. Den synnedsättning man får vid kroniskt glaukom är bestående, men behandling med ögondroppar, eventuellt i kombination med laser eller operation, kan förhindra att synen försämras ytterligare.

Warning: Undefined variable $multipler in /home/sjukhus/public_html/wp-content/themes/sjukhus_theme/single.php on line 247

Åldersförändringar i gula fläcken – makuladegeneration
Gula fläcken sitter centralt på näthinnan, där vi har det skarpaste seendet. Vid åldersförändringar i gula fläcken, makuladegeneration, förtvinar syncellerna i gula fläcken gradvis, vilket framför allt påverkar synskärpan på nära håll. Man får då problem exempelvis med att läsa och skriva. Sjukdomen utvecklas långsamt under månader och år.

Warning: Undefined variable $multipler in /home/sjukhus/public_html/wp-content/themes/sjukhus_theme/single.php on line 247

Åldersförändringar i gula fläcken är tillsammans med grå starr en av de vanligaste orsakerna till att synen försämras i högre ålder. Riskfaktorer när det gäller makuladegeneration är rökning, övervikt, högt blodtryck samt hjärt- och kärlsjukdom.

Warning: Undefined variable $multipler in /home/sjukhus/public_html/wp-content/themes/sjukhus_theme/single.php on line 247

Det är numera möjligt att bromsa synnedsättningen och förbättra synen i de fall då svullnader och blödningar har orsakat synnedsättningen – vid så kallad våt degeneration. Symtomen är oftast krokigt och förvridet seende som kommer under kort tid. Det är då viktigt att snabbt söka ögonläkare så att behandling med kärlhämmande medel kan påbörjas om läkaren bedömder att det är lämpligt.

Warning: Undefined variable $multipler in /home/sjukhus/public_html/wp-content/themes/sjukhus_theme/single.php on line 247

Propp i ögat
En propp i något av de stora blodkärlen i ögat ger en plötslig och kraftig synnedsättning på det drabbade ögat. De som drabbas är oftast äldre än 50 år och har i allmänhet en redan känd hjärt- eller kärlsjukdom.

Warning: Undefined variable $multipler in /home/sjukhus/public_html/wp-content/themes/sjukhus_theme/single.php on line 247

Sitter proppen i ett litet kärl finns möjligheten att synen kommer tillbaka av sig själv. Laserbehandling kan förhindra komplikationer och ytterligare försämring av synen. Om proppen sitter i ett av ögats stora blodkärl går den inte att behandla.

Warning: Undefined variable $multipler in /home/sjukhus/public_html/wp-content/themes/sjukhus_theme/single.php on line 247

Näthinneavlossning
Näthinneavlossning börjar oftast med grumlingar och blixtar som följs av en skugga som dras från utkanten av synfältet mot mitten. När avlossningen når gula fläcken blir synnedsättningen kraftig.

Warning: Undefined variable $multipler in /home/sjukhus/public_html/wp-content/themes/sjukhus_theme/single.php on line 247

Näthinneavlossning måste behandlas så fort som möjligt, men även efter en lyckad operation kan man få viss synnedsättning som inte kan korrigeras med glasögon.

Warning: Undefined variable $multipler in /home/sjukhus/public_html/wp-content/themes/sjukhus_theme/single.php on line 247

Skador
Skräp, till exempel en metallflisa, kan orsaka ytliga skador i ögats hornhinna. Synnedsättningen är då övergående.

Warning: Undefined variable $multipler in /home/sjukhus/public_html/wp-content/themes/sjukhus_theme/single.php on line 247

Ett kraftigt slag mot ögat som ger ett djupt sår på hornhinnan, en blödning i ögat eller skador på linsen och näthinnan kan orsaka bestående synnedsättning.

Warning: Undefined variable $multipler in /home/sjukhus/public_html/wp-content/themes/sjukhus_theme/single.php on line 247

Lindriga skador behandlas med ögondroppar eller salva. Allvarligare skador måste opereras så fort som möjligt.

Warning: Undefined variable $multipler in /home/sjukhus/public_html/wp-content/themes/sjukhus_theme/single.php on line 247

Synnedsättning orsakad av andra sjukdomar
Diabetes kan ibland börja med snabba synförändringar, med omväxlande närsynthet och översynthet. Det beror på att vattenhalten i ögats lins varierar som en följd av skiftande sockerhalt i blodet.

Warning: Undefined variable $multipler in /home/sjukhus/public_html/wp-content/themes/sjukhus_theme/single.php on line 247

Diabetes, och till viss del också högt blodtryck, kan ge förändringar på ögats blodkärl och orsaka små blödningar. De kan uppstå i näthinnan och påverka synen mer eller mindre beroende på storlek och plats. Då är laserbehandling nödvändig för att förhindra att synen försämras ännu mer.

Warning: Undefined variable $multipler in /home/sjukhus/public_html/wp-content/themes/sjukhus_theme/single.php on line 247

Vissa sjukdomar, särskilt hos äldre personer, kan ge sämre syn under sjukdomsperioden eller efteråt på grund av dåligt allmäntillstånd. När man tillfrisknat blir synen normal igen.

Warning: Undefined variable $multipler in /home/sjukhus/public_html/wp-content/themes/sjukhus_theme/single.php on line 247

Nyheter

Warning: Undefined array key "ny" in /home/sjukhus/public_html/wp-content/themes/sjukhus_theme/single.php on line 311

Justin Biebers oklara hälsa - bar droppställning
4/8 14:00
" Justin Bieber är frisk från sin ansiktsförlamning, och är ute på sin turné. Men, efter spelningen i Danmark spekuleras det friskt om stjärnans hälsotillstånd.

Läs mer här

  Justin Biebers oklara hälsa - bar droppställning
  Tom Jones sviktande hälsa - förnekar ryktet
  Shawn Mendes tvingas ställa in turné på grund av sin mentala hälsa
  Fick hjärtmedicin i stället för Alvedon
  Insändare: Vilket parti tar vårdpersonalens hälsa på allvar?
  Insändare: Varför satsar vi inte mycket mer på proaktiv hälsa?
  Kvinna fick HLR efter att hon somnat in
  Paret Pärson satsar 1 miljard på mental hälsa ""Vet hur stor påverkan entreprenörer kan ha"
  Attendos förlust ökar - svårt hitta personal
  Enkla knepen för hälsa
  Semesterlediga rings in - många covidfall efter Dansbandsvecka
  Timvikarierande pensionär anmäler gamla jobbet
  Spår av 400 insekter hittade i en enda tepåse
  "Att sälja sin semester kan vara att sälja sin hälsa"
  Nytt miljardregn över äldreomsorgen
  Äldre skrivs ut från sjukhus med fel ordinationer
  Luftföroreningar kostar upp till 10 år i förväntad livslängd
  Undersköterskornas ordbok river ner språkbarriärer
  Sommarvikarier saknar körkort - får åka taxi
  Homeworld 3 försenas till 2023 för utvecklarnas hälsa
  Ivo kan få hårdare nypor när kommuner brister i tillsyn
  "Säkerställ jämlik hälsa för personer med funktionsnedsättning"
  Många i vården sjuka på jobbet
  Åklagaren: Tolv år för våldtäkter på äldre
  Miljarder att tjäna på fallprevention
  Nyckel borta i hemtjänsten - brukare hittad död
  Nya uppgifterna om Putins hälsa: "Definitivt sjuk"
  Uppsala kommun bäst på e-hälsa
  Här får patienten stanna hemma
  Avskedad vårdpersonal får jobb i annan kommun
  Musikens kraft ska förbättra demensvården
  Här hittar du tidigare Fråga doktorn Hälsa chattar
  Nu ska 1177 bli kommunvänligt
  Så många fick hjälp av hemsjukvården
  Därför spekuleras det så mycket om Putins hälsa
  Krog i Kil är till salu: "Jag har problem med min hälsa igen"
  Nyköpings lasarett ställer in planerad vård
  Putin saknades: "Något är mysko"
  Vårdbiträde åtalad för våldtäkter på äldreboende
  Äldreomsorgslyftet under Socialstyrelsens lupp