TIA (transitorisk ischemisk attack)

Sjukdom - Hjärna och nervsystem

Om sjukdomenBehandling

Symptom för TIA (transitorisk ischemisk attack)


Yrsel
Domningar
Domningar
Domningar ansikte
Synsvårigheter

Symtom på TIA
Typiskt för TIA är att symtomen är kortvariga. De kan pågå från ett par minuter till flera timmar. Symtomen kan till exempel vara:

Warning: Undefined variable $multipler in /home/sjukhus/public_html/wp-content/themes/sjukhus_theme/single.php on line 211

plötslig domning eller svaghet i ansikte, armar och ben, oftast bara i den ena kroppshalvan
plötslig förvirring eller svårigheter att tala och förstå
plötslig synstörning på det ena eller båda ögonen
plötsliga svårigheter att gå, plötslig yrsel, svindel, dubbelseende eller försämrad balans och koordination.

Warning: Undefined variable $multipler in /home/sjukhus/public_html/wp-content/themes/sjukhus_theme/single.php on line 211

Behandling för TIA (transitorisk ischemisk attack)


Förebygga TIA
För att förebygga TIA gäller ungefär samma råd som för att förebygga stroke. Det är mycket viktigt att kontrollera sitt blodtryck.

Warning: Undefined variable $multipler in /home/sjukhus/public_html/wp-content/themes/sjukhus_theme/single.php on line 227

Riskfaktorer som är viktiga att minska:
rökning
övervikt
hög alkoholkonsumtion.
Det är viktigt att behandla:
högt blodtryck
höga blodfetter, kolesterol
diabetes
förmaksflimmer.
Andra riskfaktorer, som dock inte går att påverka är:
ärftlighet för hjärt-kärlsjukdomar
hög ålder
manligt kön.
Sök vård
TIA är en varningssignal som kan föregå en stroke. Kontakta därför läkare snabbt om du eller någon anhörig fått en TIA.

Warning: Undefined variable $multipler in /home/sjukhus/public_html/wp-content/themes/sjukhus_theme/single.php on line 227

Om du får något av följande symtom, ring 112 efter ambulans.
plötsliga domningar eller plötslig svaghet i ansikte, armar och ben, ofta bara i den ena kroppshalvan
plötslig förvirring eller svårigheter att tala och förstå
plötsliga synstörningar på ena eller båda ögonen
plötsliga svårigheter att gå, plötslig yrsel, svindel, dubbelseende eller försämrad balans och koordination
plötslig, kraftig huvudvärk utan klar orsak.
Undersökning vid TIA
Läkaren kontrollerar hjärnan och nervsystemets funktion. Datortomografi av skallen utförs – ofta tillsammans med kärlröntgen. Prover tas för att kontrollera bland annat blodsocker. Andra undersökningar som kan förekomma är ultraljudsundersökning av hjärtat och blodflödet i halspulsådrorna och EKG.

Warning: Undefined variable $multipler in /home/sjukhus/public_html/wp-content/themes/sjukhus_theme/single.php on line 227

Behandling av TIA
Med tidig diagnos och behandling av TIA går det att minska risken för senare stroke.

Warning: Undefined variable $multipler in /home/sjukhus/public_html/wp-content/themes/sjukhus_theme/single.php on line 227

Läkemedel
Vanligen får patienten ta någon form av blodförtunnande medicin. Om hjärtat slår oregelbundet behandlas detta, ofta med medicin.

Warning: Undefined variable $multipler in /home/sjukhus/public_html/wp-content/themes/sjukhus_theme/single.php on line 227

Operation
Om det finns en förträngning i halspulsådern kan det bli aktuellt med operation.

Warning: Undefined variable $multipler in /home/sjukhus/public_html/wp-content/themes/sjukhus_theme/single.php on line 227

Sjukdomen TIA (transitorisk ischemisk attack)


TIA, transitorisk ischemisk attack, innebär att en del av hjärnan drabbas av övergående syrebrist. Orsaken är en övergående blodpropp i hjärnan. Ring genast 112 om du eller en närstående känner en plötslig domning, förvirring, synstörning eller får problem att gå. Med tidig diagnos och behandling går det att minska risken för en senare stroke.

Warning: Undefined variable $multipler in /home/sjukhus/public_html/wp-content/themes/sjukhus_theme/single.php on line 247

TIA innebär att de strokeliknande symtomen försvunnit inom ett dygn. I de flesta fall är attacken mycket kortare. TIA kan vara en förvarning om stroke som i vissa fall kan inträffa inom de närmaste timmarna.

Warning: Undefined variable $multipler in /home/sjukhus/public_html/wp-content/themes/sjukhus_theme/single.php on line 247

De vanligaste orsakerna till TIA är en blodpropp som kommer från hjärtat eller halsens pulsåder eller en förtjockning av kärlväggen på något av hjärnans fina kärl. När blodproppen fastnar i hjärnans kärl hindras blodflödet i en del av hjärnan varigenom TIA-symtomen uppstår. När blodproppen kommer från hjärtat är orsaken oftast förmaksflimmer.

Warning: Undefined variable $multipler in /home/sjukhus/public_html/wp-content/themes/sjukhus_theme/single.php on line 247

Nyheter

Warning: Undefined array key "ny" in /home/sjukhus/public_html/wp-content/themes/sjukhus_theme/single.php on line 311

"Att sälja sin semester kan vara att sälja sin hälsa"
Idag 07:01
"Innan staten och regionerna försöker locka fler att utbilda sig till vårdyrken kanske de ska ta hand om dem som redan arbetar som vårdpersonal, tycker sjuksköterskan Meryem Yebio.

Läs mer här

  "Att sälja sin semester kan vara att sälja sin hälsa"
  Nytt miljardregn över äldreomsorgen
  Äldre skrivs ut från sjukhus med fel ordinationer
  Luftföroreningar kostar upp till 10 år i förväntad livslängd
  Undersköterskornas ordbok river ner språkbarriärer
  Sommarvikarier saknar körkort - får åka taxi
  Homeworld 3 försenas till 2023 för utvecklarnas hälsa
  Ivo kan få hårdare nypor när kommuner brister i tillsyn
  "Säkerställ jämlik hälsa för personer med funktionsnedsättning"
  Många i vården sjuka på jobbet
  Åklagaren: Tolv år för våldtäkter på äldre
  Miljarder att tjäna på fallprevention
  Nyckel borta i hemtjänsten - brukare hittad död
  Nya uppgifterna om Putins hälsa: "Definitivt sjuk"
  Uppsala kommun bäst på e-hälsa
  Här får patienten stanna hemma
  Avskedad vårdpersonal får jobb i annan kommun
  Musikens kraft ska förbättra demensvården
  Här hittar du tidigare Fråga doktorn Hälsa chattar
  Nu ska 1177 bli kommunvänligt
  Så många fick hjälp av hemsjukvården
  Därför spekuleras det så mycket om Putins hälsa
  Krog i Kil är till salu: "Jag har problem med min hälsa igen"
  Nyköpings lasarett ställer in planerad vård
  Putin saknades: "Något är mysko"
  Vårdbiträde åtalad för våldtäkter på äldreboende
  Äldreomsorgslyftet under Socialstyrelsens lupp
  Språktester på väg inom äldreomsorgen
  Undersköterskor fick ofta karensersättning
  Här röntgar kommunen patienter hemma
  Ungas psykiska hälsa måste tas på större allvar
  Livesänd opera blir personcentrerad vård
  Småbarns psykiska hälsa under lupp i ny studie
  Lavrovs svar om Putins hälsa: "Fråga de utländska ledarna"
  "Appar för mental hälsa slarvar med integriteten - ""exceptionellt otäcka"""
  Ovanligt svårt hitta sommarvikarier i år
  Appar för bättre mental hälsa har dåligt integritetsskydd
  MP utan kandidater i 71 kommuner
  Vårdförbundets oro inför sommarsemestern: "Hälsa är på spel"
  Anhörigvården värd miljarder för samhället