Symptom för Tobaksberoende


Hunger
Irriterad
Svår Koncentrationsförmåga

Symtom
Tobaksberoende innebär fyra olika slags beroenden:

Warning: Undefined variable $multipler in /home/sjukhus/public_html/wp-content/themes/sjukhus_theme/single.php on line 211

Fysiologiskt beroende, nikotinbrist gör att du känner ett ”sug”, får abstinensbesvär.
Psykologiskt beroende, du känner att du saknar något, du blir lättare irriterad.
Vaneberoende, du behöver få röka i vissa sinneslägen eller sammanhang, exempelvis efter lunch.
Socialt beroende, du måste röka i vissa sociala situationer, exempelvis feströkande.
Enligt Världshälsoorganisationen WHO är du tobaksberoende om tre eller fler av dessa kännetecken passar in på dig:

Warning: Undefined variable $multipler in /home/sjukhus/public_html/wp-content/themes/sjukhus_theme/single.php on line 211

Du känner ett slags tvång eller starkt sug efter tobak.
Du har svårt att hålla konsumtionen på en lägre nivå än normalt.
Du får abstinensbesvär när du slutar använda tobak. Du blir irriterad, sugen, hungrig eller har svårt att koncentrera dig.
Du konsumerar mer över tiden, så kallad toleransutveckling.
Du missköter dina sociala förpliktelser på grund av tobaksbruk.
Du fortsätter trots skadeverkningarna.

Warning: Undefined variable $multipler in /home/sjukhus/public_html/wp-content/themes/sjukhus_theme/single.php on line 211

Behandling för Tobaksberoende


Förebyggande
Alkohol-Narkotika-Tobak-undervisningen i skolan syftar till att förebygga att barn och unga börjar använda tobak, men det har hittills varit svårt att visa några säkra effekter av undervisningen. ”A Nonsmoking Generations” insatser i skolorna har visat vissa resultat. Höga priser på cigaretter och rökfria föräldrar har en avhållande effekt på barns och ungas rökning.

Warning: Undefined variable $multipler in /home/sjukhus/public_html/wp-content/themes/sjukhus_theme/single.php on line 227

Undersökning
När du söker vård för någon sjukdom eller besvär frågar ofta läkare om du röker. Orsaken till frågan är att rökning i sig kraftigt ökar risken för ohälsa, men också för att fortsatt rökning försvårar behandlingen av en rad sjukdomar.

Warning: Undefined variable $multipler in /home/sjukhus/public_html/wp-content/themes/sjukhus_theme/single.php on line 227

Egenvård
Det är rökaren (och snusaren) själv som måste göra jobbet att sluta. Därför är motivationen A och O för att bryta tobaksberoendet. Förbered dig inför beslutet. Bestäm dig och håll fast vid ditt beslut.

Warning: Undefined variable $multipler in /home/sjukhus/public_html/wp-content/themes/sjukhus_theme/single.php on line 227

Tänk igenom risksituationer och utarbeta strategier för att möta dem. Välj helst att sluta under en period när ditt liv i övrigt är ganska lugnt.

Warning: Undefined variable $multipler in /home/sjukhus/public_html/wp-content/themes/sjukhus_theme/single.php on line 227

Försök inte trappa ner bruket gradvis utan sluta tvärt. Suget efter nikotin kan bli intensivt, men varar sällan längre än en minut i taget. Försök att hålla ut. Drick gärna vatten med citron i. Hitta andra sysselsättningar.

Warning: Undefined variable $multipler in /home/sjukhus/public_html/wp-content/themes/sjukhus_theme/single.php on line 227

Undvik situationer där återfall hotar. Satsa på aktiviteter där tobak normalt inte används. Ha inte tobak i din närhet.

Warning: Undefined variable $multipler in /home/sjukhus/public_html/wp-content/themes/sjukhus_theme/single.php on line 227

Väg dig första veckan för att veta var du står. Rökstopp är ofta förenat med en viss viktuppgång. Kompensera för detta genom att promenera en halvtimme om dagen, äta mindre fet mat och mer fibrer.

Warning: Undefined variable $multipler in /home/sjukhus/public_html/wp-content/themes/sjukhus_theme/single.php on line 227

Testa inte att röka! Ytterst få människor klarar av att röka någon gång ibland.

Warning: Undefined variable $multipler in /home/sjukhus/public_html/wp-content/themes/sjukhus_theme/single.php on line 227

De tre första månaderna är svårast. De kroppsliga abstinensbesvären brukar försvinna inom några veckor. Det sociala och psykiska beroendet kan ta längre tid och det kortvariga röksuget (cirka en minut) kan hänga kvar i många år. Frestelser kan hota och det gäller att veta hur man ska stå emot.

Warning: Undefined variable $multipler in /home/sjukhus/public_html/wp-content/themes/sjukhus_theme/single.php on line 227

Efter att ha klarat av att inte röka på ett år är det få som börjar igen. Det som står här om rökning och rökavvänjning gäller också för snusning och snusavvänjning.

Warning: Undefined variable $multipler in /home/sjukhus/public_html/wp-content/themes/sjukhus_theme/single.php on line 227

Behandlingar
Kunskap och knep är viktiga när man vill sluta röka eller snusa. Du hittar båda sakerna på rökavvänjningssajter eller i böcker. Allra bäst är rådgivning av rökavvänjningsexperter.

Warning: Undefined variable $multipler in /home/sjukhus/public_html/wp-content/themes/sjukhus_theme/single.php on line 227

Läkemedel
För dem som röker mer än 10 cigaretter per dag brukar läkemedel göra nytta. För närvarande finns två olika typer av rökavvänjningsläkemedel – nikotinläkemedel och läkemedel som innehåller ett ämne som minskar röksuget.

Warning: Undefined variable $multipler in /home/sjukhus/public_html/wp-content/themes/sjukhus_theme/single.php on line 227

Med läkemedlens hjälp fördubblas chansen att bli bestående rökfri. Av dem som dessutom tar stöd av vårdcentralernas utbildade rökavvänjare eller Sluta-Röka-Linjen, lyckas 30-40 procent att sluta.

Warning: Undefined variable $multipler in /home/sjukhus/public_html/wp-content/themes/sjukhus_theme/single.php on line 227

Nikotinläkemedel
Under den första avvänjningstiden kan rent nikotin i form av plåster, tuggummi, tabletter, nässpray, inhalator eller munspray hjälpa dig att minska abstinensbesvären. Du blir mindre irriterad, får lättare att koncentrera dig samt minskar riskerna för huvudvärk och andra besvär.

Warning: Undefined variable $multipler in /home/sjukhus/public_html/wp-content/themes/sjukhus_theme/single.php on line 227

Produkterna finns att köpa på apoteket. Några kan till och med köpas i vanliga affärer. Välj en nikotindos som motsvarar dina tidigare rök- eller snusvanor.

Warning: Undefined variable $multipler in /home/sjukhus/public_html/wp-content/themes/sjukhus_theme/single.php on line 227

Nikotintuggummi ska tuggas långsamt, annars finns risk för att du mår illa, får hicka eller halsbränna. Tuggummi kan också var svåra att använda om du har problem med tänderna eller använder tandprotes.
Nikotinplåster ger en jämn dos nikotin under 16- eller 24-timmar.
Tabletter räcker 20-30 minuter och kan sugas eller läggas under tungan. Som biverkan kan de irritera mun och hals.
Inhalatorn är ett cigarettliknande plastmunstycke, som du laddar med nikotinampuller. För att få i dig nikotin motsvarande ett halsbloss får du suga flera gånger.
Nässpray fås mot recept. Nikotinet sprayas i näsan och ger den snabbaste spridningen av nikotin i blodet. Nässprayen kan irritera näsans slemhinnor.
Munspray är det senaste tillskottet till gruppen nikotinläkemedel.

Warning: Undefined variable $multipler in /home/sjukhus/public_html/wp-content/themes/sjukhus_theme/single.php on line 227

Sjukdomen Tobaksberoende


Det är främst nikotinet i tobaken som framkallar ett beroende. Tobak är skadligt för hälsan och kan leda till flera olika allvarliga sjukdomar. Rökstopp är den bästa hälsoinvestering du kan göra. Chanserna att lyckas ökar kraftigt med stöd och hjälpmedel av olika slag.

Warning: Undefined variable $multipler in /home/sjukhus/public_html/wp-content/themes/sjukhus_theme/single.php on line 247

För den som är tobaksberoende kan tobak ge en upplevelse av förändrat stämningsläge, förbättrad koncentrationsförmåga och ökat välbefinnande. Nikotinet framkallar ett kraftigt beroende som gör det svårt att sluta. Tobaksberoende leder med tiden till olika former av ohälsa och för tidig död.

Warning: Undefined variable $multipler in /home/sjukhus/public_html/wp-content/themes/sjukhus_theme/single.php on line 247

Omkring 85 procent av vuxna rökare och nära hälften av snusarna vill sluta. Bara två- tre procent lyckas varje år bryta nikotinberoendet på egen hand.

Warning: Undefined variable $multipler in /home/sjukhus/public_html/wp-content/themes/sjukhus_theme/single.php on line 247

Globalt hälsohot
I hela världen röker över en miljard människor, varav över en miljon i Sverige. Globalt orsakar rökningen årligen att fem miljoner människor dör i förtid.

Warning: Undefined variable $multipler in /home/sjukhus/public_html/wp-content/themes/sjukhus_theme/single.php on line 247

Tobaksrök innehåller mer än 4 000 ämnen, av vilka ett 50-tal orsakar cancer. Nikotin, tjära och kolmonoxid är kända skadegörare. Rökning innebär:

Warning: Undefined variable $multipler in /home/sjukhus/public_html/wp-content/themes/sjukhus_theme/single.php on line 247

På kort sikt bland annat ökad puls och ökat blodtryck, sammandragning av blodkärlen och sämre kondition.

Warning: Undefined variable $multipler in /home/sjukhus/public_html/wp-content/themes/sjukhus_theme/single.php on line 247

På längre sikt effekter på många viktiga organ:

Warning: Undefined variable $multipler in /home/sjukhus/public_html/wp-content/themes/sjukhus_theme/single.php on line 247

lungsjukdomar som astma, lunginflammation, KOL (kronisk obstruktiv lungsjukdom) och emfysem
hjärt- och kärlsjukdomar som kärlkramp i benen, åderförkalkning, slaganfall och hjärtinfarkt
ett 20-tal cancertyper, till exempel i lungor, urinblåsa, matstrupe, bukspottkörtel och tarm.
Rökning kan också minska möjligheten att få barn, påverka immunförsvaret, öka risken för reumatism, diabetes, benskörhet, försämra de psykiska funktionerna och mycket mer.

Warning: Undefined variable $multipler in /home/sjukhus/public_html/wp-content/themes/sjukhus_theme/single.php on line 247

Om du använder snus utsätter du dig på sikt också för hälsorisker. De direkta skadeeffekterna av snus är mindre väl kända. Bukspottkörtelcancer och diabetes förekommer oftare hos snusare liksom påverkan på blodtryck och puls.

Warning: Undefined variable $multipler in /home/sjukhus/public_html/wp-content/themes/sjukhus_theme/single.php on line 247

Passiv rökning
Den som andas in andras tobaksrök, så kallad passiv rökning, har också högre risk att få lungcancer och hjärt-kärlsjukdomar. Passiv rökning förvärrar besvär av allergi och astma. Den kan också utlösa nya fall av astma, särskilt hos barn. Passiv rökning är en risk för plötslig spädbarnsdöd.

Warning: Undefined variable $multipler in /home/sjukhus/public_html/wp-content/themes/sjukhus_theme/single.php on line 247

De vanligaste tecknen på passiv rökning är symtom från ögon, näsa och hals på grund av den överkänslighet som röken framkallar. Införandet av rökfria serveringar har märkbart förbättrat personalens hälsa.

Warning: Undefined variable $multipler in /home/sjukhus/public_html/wp-content/themes/sjukhus_theme/single.php on line 247

Det finns ingen undre gräns där rökningen blir ofarlig. Du måste sluta helt. Då kan också träning och annan behandling börja göra nytta. Många kroppsfunktioner återhämtar sig relativt snabbt. Risken för sjukdom och förtida död sjunker.

Warning: Undefined variable $multipler in /home/sjukhus/public_html/wp-content/themes/sjukhus_theme/single.php on line 247

Vid emfysem stoppar försämringen omgående upp, men lungvävnad som redan skadats kan inte återställas. Däremot kommer de förändrade cellerna i slemhinnan att ersätts inom ett år och den kroniska inflammationen i slemhinnan lägger sig. Det leder vanligen till förbättrad andningsförmåga. Efter i snitt sju år har en person som drabbats av emfysem minskat sin cancerrisk med mer än hälften och den kroniska bronkiten är borta.

Warning: Undefined variable $multipler in /home/sjukhus/public_html/wp-content/themes/sjukhus_theme/single.php on line 247

Nyheter

Warning: Undefined array key "ny" in /home/sjukhus/public_html/wp-content/themes/sjukhus_theme/single.php on line 311

Justin Biebers oklara hälsa - bar droppställning
4/8 14:00
" Justin Bieber är frisk från sin ansiktsförlamning, och är ute på sin turné. Men, efter spelningen i Danmark spekuleras det friskt om stjärnans hälsotillstånd.

Läs mer här

  Justin Biebers oklara hälsa - bar droppställning
  Tom Jones sviktande hälsa - förnekar ryktet
  Shawn Mendes tvingas ställa in turné på grund av sin mentala hälsa
  Fick hjärtmedicin i stället för Alvedon
  Insändare: Vilket parti tar vårdpersonalens hälsa på allvar?
  Insändare: Varför satsar vi inte mycket mer på proaktiv hälsa?
  Kvinna fick HLR efter att hon somnat in
  Paret Pärson satsar 1 miljard på mental hälsa ""Vet hur stor påverkan entreprenörer kan ha"
  Attendos förlust ökar - svårt hitta personal
  Enkla knepen för hälsa
  Semesterlediga rings in - många covidfall efter Dansbandsvecka
  Timvikarierande pensionär anmäler gamla jobbet
  Spår av 400 insekter hittade i en enda tepåse
  "Att sälja sin semester kan vara att sälja sin hälsa"
  Nytt miljardregn över äldreomsorgen
  Äldre skrivs ut från sjukhus med fel ordinationer
  Luftföroreningar kostar upp till 10 år i förväntad livslängd
  Undersköterskornas ordbok river ner språkbarriärer
  Sommarvikarier saknar körkort - får åka taxi
  Homeworld 3 försenas till 2023 för utvecklarnas hälsa
  Ivo kan få hårdare nypor när kommuner brister i tillsyn
  "Säkerställ jämlik hälsa för personer med funktionsnedsättning"
  Många i vården sjuka på jobbet
  Åklagaren: Tolv år för våldtäkter på äldre
  Miljarder att tjäna på fallprevention
  Nyckel borta i hemtjänsten - brukare hittad död
  Nya uppgifterna om Putins hälsa: "Definitivt sjuk"
  Uppsala kommun bäst på e-hälsa
  Här får patienten stanna hemma
  Avskedad vårdpersonal får jobb i annan kommun
  Musikens kraft ska förbättra demensvården
  Här hittar du tidigare Fråga doktorn Hälsa chattar
  Nu ska 1177 bli kommunvänligt
  Så många fick hjälp av hemsjukvården
  Därför spekuleras det så mycket om Putins hälsa
  Krog i Kil är till salu: "Jag har problem med min hälsa igen"
  Nyköpings lasarett ställer in planerad vård
  Putin saknades: "Något är mysko"
  Vårdbiträde åtalad för våldtäkter på äldreboende
  Äldreomsorgslyftet under Socialstyrelsens lupp