Urininkontinens hos män

Sjukdom - Man

Om sjukdomenBehandling

Symptom för Urininkontinens hos män


Inkontinens
Kissnödig

Symtom
Det finns olika typer av inkontinens. Män drabbas som regel av trängningsinkontinens eller överrinningsinkontinens.

Warning: Undefined variable $multipler in /home/sjukhus/public_html/wp-content/themes/sjukhus_theme/single.php on line 211

Trängningsinkontinens är när du plötsligt känner dig kissnödig och inte kan hålla dig tills du hinner på toaletten. Vanligen behöver du också kissa betydligt oftare än normalt, upp till tio till femton gånger om dagen mot normala fyra till åtta gånger. Har du trängningsinkontinens kan det också hända att du kissar på dig på natten. Ofta blir man kissnödig vid nedkylning.

Warning: Undefined variable $multipler in /home/sjukhus/public_html/wp-content/themes/sjukhus_theme/single.php on line 211

Vid urinvägsinfektion kan du drabbas av tillfällig trängningsinkontinens som beror på att urinblåsan är irriterad.

Warning: Undefined variable $multipler in /home/sjukhus/public_html/wp-content/themes/sjukhus_theme/single.php on line 211

Täta och ibland smärtsamma trängningar kan vara symtom på prostatasjukdom, tumör i urinblåsan eller sten i urinblåsan.

Warning: Undefined variable $multipler in /home/sjukhus/public_html/wp-content/themes/sjukhus_theme/single.php on line 211

Överrinningsinkontinens kallas det för om man har en överfylld blåsa och det läcker lite nästan hela tiden. Besvären kan variera från att du blir kissnödig och läcker i samband med ansträngning till att du har ständigt småsipprande urin. Överrinning är vanligast hos män som har någon förändring i prostatan eller urinröret, men kan förekomma hos både män och kvinnor med till exempel diabetes eller i samband med olika neurologiska sjukdomar då man har svårt att tömma urinblåsan.

Warning: Undefined variable $multipler in /home/sjukhus/public_html/wp-content/themes/sjukhus_theme/single.php on line 211

Det är viktigt att överrinningsinkontinens upptäcks och behandlas i tid. Annars kan du få skador på urinblåsa och njurar som blir bestående.

Warning: Undefined variable $multipler in /home/sjukhus/public_html/wp-content/themes/sjukhus_theme/single.php on line 211

Ansträngningsinkontinens kallas det när du läcker urin vid ansträngning, till exempel vid tunga lyft, när du hostar eller plockar upp något från golvet.

Warning: Undefined variable $multipler in /home/sjukhus/public_html/wp-content/themes/sjukhus_theme/single.php on line 211

Behandling för Urininkontinens hos män


Behandling
Trängningsinkontinens
Beror besvären på förstorad prostata kan läkemedel eller annan behandling mot godartad prostataförstoring hjälpa. Det finns också läkemedel som lugnar blåsan och minskar trängningarna. De gör att du inte behöver kissa lika ofta.

Warning: Undefined variable $multipler in /home/sjukhus/public_html/wp-content/themes/sjukhus_theme/single.php on line 227

Överrinningsinkontinens
Om överrinningsinkontinensen beror på att blåsan inte kan tömma sig måste man tömma den med hjälp av en kateter. Den får ibland sitta kvar tills en prostataoperation kan göras, om det är det som är orsaken till att blåsan inte kan tömma sig. Ibland bedöms en operation vara för riskfylld, kanske på grund av andra sjukdomar, då får katetern sitta kvar. Den byts med jämna mellanrum.

Warning: Undefined variable $multipler in /home/sjukhus/public_html/wp-content/themes/sjukhus_theme/single.php on line 227

Den som lider av en neurologisk skada som gör att det är svårt att tömma blåsan kan få lära sig att själv tappa ut urinen med hjälp av en kateter. Den metoden kan ibland även tillämpas om tömningssvårigheterna beror på förstorad prostata.

Warning: Undefined variable $multipler in /home/sjukhus/public_html/wp-content/themes/sjukhus_theme/single.php on line 227

Om ärrvävnad eller annat orsakar en förträngning på urinröret så kan läkaren vidga urinröret. Man kan också få lära sig själv att vidga urinröret med en så kallad dilationskateter.

Warning: Undefined variable $multipler in /home/sjukhus/public_html/wp-content/themes/sjukhus_theme/single.php on line 227

Ansträngningsinkontinens
Hos män orsakas ansträngningsinkontinens nästan alltid av operation i bäckenet. Det har visat sig att bäckenbottenträning kan hjälpa i dessa fall. En uroterapeut eller sjukgymnast kan visa hur träningen går till.

Warning: Undefined variable $multipler in /home/sjukhus/public_html/wp-content/themes/sjukhus_theme/single.php on line 227

Hjälpmedel
Hjälpmedel kan vara urinflaska och olika skydd vid inkontinens. Efter utredning kan de skrivas ut av distriktssköterska, sjuksköterska på urologmottagning, uroterapeut eller läkare.

Warning: Undefined variable $multipler in /home/sjukhus/public_html/wp-content/themes/sjukhus_theme/single.php on line 227

Sjukdomen Urininkontinens hos män


Urininkontinens innebär att man läcker urin eller kissar på sig. Inkontinens är vanligare hos äldre män och kan orsakas av olika sjukdomar eller operationer men kan också vara biverkningar av en del mediciner. Det finns många hjälpmedel att få.

Warning: Undefined variable $multipler in /home/sjukhus/public_html/wp-content/themes/sjukhus_theme/single.php on line 247

Urininkontinens drabbar framför allt kvinnor. Män löper mindre risk att drabbas eftersom de har ett långt urinrör och en prostatakörtel som sluter till om urinröret. Män har också starkare bäckenbotten.

Warning: Undefined variable $multipler in /home/sjukhus/public_html/wp-content/themes/sjukhus_theme/single.php on line 247

Inkontinens är vanligare hos äldre män än hos yngre. Från 75 år och uppåt är det nästan lika vanligt med inkontinens hos män som hos kvinnor. Urininkontinens kan bland annat orsakas av vissa neurologiska sjukdomar som demens, MS, Parkinsons sjukdom och stroke. Signalerna mellan urinblåsan och hjärnan och ryggmärgen fungerar då sämre.

Warning: Undefined variable $multipler in /home/sjukhus/public_html/wp-content/themes/sjukhus_theme/single.php on line 247

Vissa kirurgiska ingrepp, till exempel prostataoperation, kan ge ansträngningsinkontinens som är övergående eller som blir varaktig. Godartad prostataförstoring kan orsaka så kallad överrinningsinkontinens.

Warning: Undefined variable $multipler in /home/sjukhus/public_html/wp-content/themes/sjukhus_theme/single.php on line 247

Äldre kan drabbas av inkontinens i samband med miljöombyte, till exempel om de blir inlagda på sjukhus. Ibland beror det på tillfällig förvirring eller att man helt enkelt mår sämre. Äldre kan också få svårare att hinna eller hitta till toaletten i tid och kan då läcka urin av den anledningen.

Warning: Undefined variable $multipler in /home/sjukhus/public_html/wp-content/themes/sjukhus_theme/single.php on line 247

Biverkning av läkemedel
En del mediciner som används för andra sjukdomar kan göra inkontinensen värre. Det gäller speciellt vätskedrivande läkemedel. Vissa lugnande mediciner och sömnmedel kan öka risken för inkontinens hos äldre eftersom man sover tyngre och inte känner av blåsans signaler.

Warning: Undefined variable $multipler in /home/sjukhus/public_html/wp-content/themes/sjukhus_theme/single.php on line 247

Andra läkemedel kan göra att det blir svårare att kissa och tömma blåsan ordentligt. Det gäller bland annat vissa mediciner mot depression och hostmediciner.

Warning: Undefined variable $multipler in /home/sjukhus/public_html/wp-content/themes/sjukhus_theme/single.php on line 247

Nyheter

Warning: Undefined array key "ny" in /home/sjukhus/public_html/wp-content/themes/sjukhus_theme/single.php on line 311

Nytt miljardregn över äldreomsorgen
Idag 17:00
Tre miljarder kronor. Så mycket pengar får kommuner som har ökat antalet sjuksköterskor och minskat andelen timanställda i äldreomsorgen nu dela på

Läs mer här

  Nytt miljardregn över äldreomsorgen
  Äldre skrivs ut från sjukhus med fel ordinationer
  Luftföroreningar kostar upp till 10 år i förväntad livslängd
  Undersköterskornas ordbok river ner språkbarriärer
  Sommarvikarier saknar körkort - får åka taxi
  Homeworld 3 försenas till 2023 för utvecklarnas hälsa
  Ivo kan få hårdare nypor när kommuner brister i tillsyn
  "Säkerställ jämlik hälsa för personer med funktionsnedsättning"
  Många i vården sjuka på jobbet
  Åklagaren: Tolv år för våldtäkter på äldre
  Miljarder att tjäna på fallprevention
  Nyckel borta i hemtjänsten - brukare hittad död
  Nya uppgifterna om Putins hälsa: "Definitivt sjuk"
  Uppsala kommun bäst på e-hälsa
  Här får patienten stanna hemma
  Avskedad vårdpersonal får jobb i annan kommun
  Musikens kraft ska förbättra demensvården
  Här hittar du tidigare Fråga doktorn Hälsa chattar
  Nu ska 1177 bli kommunvänligt
  Så många fick hjälp av hemsjukvården
  Därför spekuleras det så mycket om Putins hälsa
  Krog i Kil är till salu: "Jag har problem med min hälsa igen"
  Nyköpings lasarett ställer in planerad vård
  Putin saknades: "Något är mysko"
  Vårdbiträde åtalad för våldtäkter på äldreboende
  Äldreomsorgslyftet under Socialstyrelsens lupp
  Språktester på väg inom äldreomsorgen
  Undersköterskor fick ofta karensersättning
  Här röntgar kommunen patienter hemma
  Ungas psykiska hälsa måste tas på större allvar
  Livesänd opera blir personcentrerad vård
  Småbarns psykiska hälsa under lupp i ny studie
  Lavrovs svar om Putins hälsa: "Fråga de utländska ledarna"
  "Appar för mental hälsa slarvar med integriteten - ""exceptionellt otäcka"""
  Ovanligt svårt hitta sommarvikarier i år
  Appar för bättre mental hälsa har dåligt integritetsskydd
  MP utan kandidater i 71 kommuner
  Vårdförbundets oro inför sommarsemestern: "Hälsa är på spel"
  Anhörigvården värd miljarder för samhället
  Stor satsning på fler språkombud ska höja kvaliteten i äldrevården