Symptom för Zikavirus


Feber
Ledvärk
Rodnad
Huvudvärk
Ögonirritation

De vanligaste symptomen är feber, icke-purulent konjunktivit (ögoninflammation), artralgi (ledvärk) och makulopapulösa hudutslag. Även myalgi (generell muskelvärk) och huvudvärk är förekommer. I allmänhet varar symptomen 2-7 dagar.

Warning: Undefined variable $multipler in /home/sjukhus/public_html/wp-content/themes/sjukhus_theme/single.php on line 211

Inkubationstiden är vanligen 3 till 12 dagar efter bett av infekterad mygga. En stor andel av infekterade får ett helt asymtomatisk förlopp. Vanligen ger zikainfektion inga komplikationer och kräver mycket sällan sjukhusvård. Dödsfall är mycket sällsynta och finns endast beskrivna hos enstaka patienter med allvarliga underliggande sjukdomar. Från tidigare utbrott i Polynesien och pågående utbrott i Brasilien har det dock rapporterats att infektion med zikavirus kan leda till allvarliga neurologiska komplikationer såsom fall av mikrocefali och andra missbildningar hos foster samt vuxna fall med Guillain-Barrés syndrom (GBS).

Warning: Undefined variable $multipler in /home/sjukhus/public_html/wp-content/themes/sjukhus_theme/single.php on line 211

Kunskapsläget utvecklas kontinuerligt och det finns nu vetenskaplig konsensus kring att mikrocefali och GBS kan orsakas av infektion med zikavirus. Hur stor risken är för fosterskador om man som gravid får infektionen, eller när under graviditeten risken är störst, vet man dock inte idag. Troligen utvecklar man immunitet efter genomgången infektion.

Warning: Undefined variable $multipler in /home/sjukhus/public_html/wp-content/themes/sjukhus_theme/single.php on line 211

Diagnosen ställs genom detektion av virusets arvsmassa i blod och/eller urin med molekylärbiologiska metoder (PCR) under de första 10 dagarna efter feberdebut. Senare i sjukdomsförloppet kan virusspecifika antikroppar påvisas i blod från patienten (serologi). Diagnostik finns på Folkhälsomyndigheten.

Warning: Undefined variable $multipler in /home/sjukhus/public_html/wp-content/themes/sjukhus_theme/single.php on line 211

Sjukdomen är inte anmälningspliktig.

Warning: Undefined variable $multipler in /home/sjukhus/public_html/wp-content/themes/sjukhus_theme/single.php on line 211

Sjukdomen Zikavirus


Zika är ett flavivirus – besläktat med dengue-, west nile-feber och japansk encefalit. Viruset sprids av myggor. Apor tros vara reservoaren, det vill säga värden för viruset i naturen. Zikaviruset isolerades första gången 1947 från rhesusapa i Uganda. Mindre utbrott har tidigare förekommit i Afrika och Sydostasien, det första stora utbrottet inträffade 2013 i Polynesien och sedan 2015 har det påvisats i flera länder i Syd och Centralamerika och spridningen till nya länder fortsätter. Den huvudsakliga vektorn Aedes aegypti-myggan finns inte i Sverige och inga inhemska fall finns rapporterade från Europa.

Warning: Undefined variable $multipler in /home/sjukhus/public_html/wp-content/themes/sjukhus_theme/single.php on line 247

Behandling för Zikavirus


Specifik behandling saknas. Det finns inget förebyggande vaccin.

Warning: Undefined variable $multipler in /home/sjukhus/public_html/wp-content/themes/sjukhus_theme/single.php on line 263

Vid resa till områden där det finns myggor och sjukdomar som kan överföras med myggor bör man överväga att använda täckande klädsel (långa ärmar och långa byxor) och att sova under myggnät. Zikaviruset sprids av myggor som är aktiva på dagtid, framför allt i gryning och skymning och för att skydda dig mot myggstick bör du använda myggstift på bar hud. På grund av de nu misstänkta komplikationerna till infektionen är det extra viktigt att gravida kvinnor vidtar åtgärder för att skydda sig mot att bli infekterade.

Warning: Undefined variable $multipler in /home/sjukhus/public_html/wp-content/themes/sjukhus_theme/single.php on line 263

Nyheter

Warning: Undefined array key "ny" in /home/sjukhus/public_html/wp-content/themes/sjukhus_theme/single.php on line 311

Nytt miljardregn över äldreomsorgen
Idag 17:00
Tre miljarder kronor. Så mycket pengar får kommuner som har ökat antalet sjuksköterskor och minskat andelen timanställda i äldreomsorgen nu dela på

Läs mer här

  Nytt miljardregn över äldreomsorgen
  Äldre skrivs ut från sjukhus med fel ordinationer
  Luftföroreningar kostar upp till 10 år i förväntad livslängd
  Undersköterskornas ordbok river ner språkbarriärer
  Sommarvikarier saknar körkort - får åka taxi
  Homeworld 3 försenas till 2023 för utvecklarnas hälsa
  Ivo kan få hårdare nypor när kommuner brister i tillsyn
  "Säkerställ jämlik hälsa för personer med funktionsnedsättning"
  Många i vården sjuka på jobbet
  Åklagaren: Tolv år för våldtäkter på äldre
  Miljarder att tjäna på fallprevention
  Nyckel borta i hemtjänsten - brukare hittad död
  Nya uppgifterna om Putins hälsa: "Definitivt sjuk"
  Uppsala kommun bäst på e-hälsa
  Här får patienten stanna hemma
  Avskedad vårdpersonal får jobb i annan kommun
  Musikens kraft ska förbättra demensvården
  Här hittar du tidigare Fråga doktorn Hälsa chattar
  Nu ska 1177 bli kommunvänligt
  Så många fick hjälp av hemsjukvården
  Därför spekuleras det så mycket om Putins hälsa
  Krog i Kil är till salu: "Jag har problem med min hälsa igen"
  Nyköpings lasarett ställer in planerad vård
  Putin saknades: "Något är mysko"
  Vårdbiträde åtalad för våldtäkter på äldreboende
  Äldreomsorgslyftet under Socialstyrelsens lupp
  Språktester på väg inom äldreomsorgen
  Undersköterskor fick ofta karensersättning
  Här röntgar kommunen patienter hemma
  Ungas psykiska hälsa måste tas på större allvar
  Livesänd opera blir personcentrerad vård
  Småbarns psykiska hälsa under lupp i ny studie
  Lavrovs svar om Putins hälsa: "Fråga de utländska ledarna"
  "Appar för mental hälsa slarvar med integriteten - ""exceptionellt otäcka"""
  Ovanligt svårt hitta sommarvikarier i år
  Appar för bättre mental hälsa har dåligt integritetsskydd
  MP utan kandidater i 71 kommuner
  Vårdförbundets oro inför sommarsemestern: "Hälsa är på spel"
  Anhörigvården värd miljarder för samhället
  Stor satsning på fler språkombud ska höja kvaliteten i äldrevården