Symptom för Fallskador hos äldre


Smärta
Smärta armbage
Bensvullnad
Ont i foten
Svullnad / öm

Symtom vid fallskador
De skador man får i samband med ett fall beror på hur man fallit, hur högt fallet varit och om man är benskör. Några tecken på skada är att det gör ont, svullnar, att en arm, ett ben eller höften är vriden i ett ovanligt läge eller att tänderna gör ont om man slagit i munnen. Den vanligaste allvarliga skadan hos äldre efter ett fall är höftledsbrott. Olika skador man kan råka ut för i samband med fall är:

Warning: Undefined variable $multipler in /home/sjukhus/public_html/wp-content/themes/sjukhus_theme/single.php on line 211

-höftledsbrott
-benbrott
-armbrott
-brott på en ryggkota
-stukning/vrickning
-hjärnskakning
-tandskador
-blåmärke
-näsblod
-sårskador.

Warning: Undefined variable $multipler in /home/sjukhus/public_html/wp-content/themes/sjukhus_theme/single.php on line 211

Behandling för Fallskador hos äldre


Behandling av fallskador
Om något är brutet och inte ligger som det ska går behandlingen först och främst ut på att föra det i rätt läge, ofta med hjälp av gips. Det görs under bedövning. I vissa fall krävs operation, som till exempel vid höftledsbrott. Vid brott på revben, kotor eller bäcken kan man endast lindra smärtan.

Warning: Undefined variable $multipler in /home/sjukhus/public_html/wp-content/themes/sjukhus_theme/single.php on line 227

Om du har fått ett benbrott, fråga din läkare om benskörhet (osteoporos) och om det är aktuellt med förebyggande behandling med läkemedel.

Warning: Undefined variable $multipler in /home/sjukhus/public_html/wp-content/themes/sjukhus_theme/single.php on line 227

Första hjälpen vid fallskador
-Se till att den som är skadad sitter eller ligger så bekvämt som möjligt. Lägg gärna över henne eller honom något värmande. Skadan kan behöva opereras när ni kommer till sjukhus, och därför bör den som är skadad inte äta eller dricka eftersom det kan försena en operation som måste ske under narkos.
-Se till att den kroppsdel som är skadad hålls stilla och helst lite högre än hjärtat.
-Åk till sjukhus eller ring 112 efter ambulans om det är en allvarligare fraktur.
-Om brutna bendelar sticker ut genom huden är det bra att täcka över dem så att inte bakterier kommer in i såret. Se efter om det blöder. Om det blöder mycket måste man lägga tryckförband för att stoppa blodflödet.
-Vid allvarligare frakturer är det bäst om den skadade ligger stilla till dess att ambulansen kommer. Om du måste flytta personen är det bra att spjäla det skadade benet eller armen först.

Warning: Undefined variable $multipler in /home/sjukhus/public_html/wp-content/themes/sjukhus_theme/single.php on line 227

Sjukdomen Fallskador hos äldre


Fallolyckor bland äldre är vanliga i Sverige. Men det finns mycket du kan göra för att förebygga fall och fallskador – till exempel träna muskler och balans och äta allsidigt. I bostaden kan du bland annat lägga halkskydd under mattorna och ta bort lösa sladdar från golvet. Lättare fallskador kan du få hjälp med på vårdcentralen. Vid allvarlig skada, ring 112 och begär ambulans.
Varje år råkar i genomsnitt en tredjedel av Sveriges alla invånare över 65 år ut för en fallolycka. Bland äldre i särskilda boenden är andelen ännu högre. Fallskador räknas som ett av de största hälsoproblemen bland äldre.

Warning: Undefined variable $multipler in /home/sjukhus/public_html/wp-content/themes/sjukhus_theme/single.php on line 247

Lika många män som kvinnor råkar ut för fallolyckor, men det är fler kvinnor som skadar sig. Det beror på att kvinnor drabbas av benskörhet (osteoporos) i större utsträckning än män.

Warning: Undefined variable $multipler in /home/sjukhus/public_html/wp-content/themes/sjukhus_theme/single.php on line 247

De flesta fallolyckor inträffar i bostaden på ett plant golv.

Warning: Undefined variable $multipler in /home/sjukhus/public_html/wp-content/themes/sjukhus_theme/single.php on line 247

Varför faller vi när vi blir äldre?
Att äldre faller oftare än yngre beror bland annat på att vi som äldre får sämre balans, muskelstyrka, hörsel och syn. Vissa sjukdomar, som exempelvis stroke, Parkinsons sjukdom, depression eller demenssjukdom, ökar risken för fallolyckor. Även vissa läkemedel kan medföra ökad risk för fallolyckor. Det gäller till exempel lugnande medel, sömnmedel, antidepressiva läkemedel, starka smärtlindrande eller blodtryckssänkande läkemedel.

Warning: Undefined variable $multipler in /home/sjukhus/public_html/wp-content/themes/sjukhus_theme/single.php on line 247

Det har också visat sig att äldre personer som tidigare ramlat löper större risk att göra det igen. Rädslan för att ramla kan göra att man blir mindre aktiv och därmed svagare och mindre rörlig.

Warning: Undefined variable $multipler in /home/sjukhus/public_html/wp-content/themes/sjukhus_theme/single.php on line 247

Nyheter

Warning: Undefined array key "ny" in /home/sjukhus/public_html/wp-content/themes/sjukhus_theme/single.php on line 311

Nytt miljardregn över äldreomsorgen
Igår 17:00
Tre miljarder kronor. Så mycket pengar får kommuner som har ökat antalet sjuksköterskor och minskat andelen timanställda i äldreomsorgen nu dela på

Läs mer här

  Nytt miljardregn över äldreomsorgen
  Äldre skrivs ut från sjukhus med fel ordinationer
  Luftföroreningar kostar upp till 10 år i förväntad livslängd
  Undersköterskornas ordbok river ner språkbarriärer
  Sommarvikarier saknar körkort - får åka taxi
  Homeworld 3 försenas till 2023 för utvecklarnas hälsa
  Ivo kan få hårdare nypor när kommuner brister i tillsyn
  "Säkerställ jämlik hälsa för personer med funktionsnedsättning"
  Många i vården sjuka på jobbet
  Åklagaren: Tolv år för våldtäkter på äldre
  Miljarder att tjäna på fallprevention
  Nyckel borta i hemtjänsten - brukare hittad död
  Nya uppgifterna om Putins hälsa: "Definitivt sjuk"
  Uppsala kommun bäst på e-hälsa
  Här får patienten stanna hemma
  Avskedad vårdpersonal får jobb i annan kommun
  Musikens kraft ska förbättra demensvården
  Här hittar du tidigare Fråga doktorn Hälsa chattar
  Nu ska 1177 bli kommunvänligt
  Så många fick hjälp av hemsjukvården
  Därför spekuleras det så mycket om Putins hälsa
  Krog i Kil är till salu: "Jag har problem med min hälsa igen"
  Nyköpings lasarett ställer in planerad vård
  Putin saknades: "Något är mysko"
  Vårdbiträde åtalad för våldtäkter på äldreboende
  Äldreomsorgslyftet under Socialstyrelsens lupp
  Språktester på väg inom äldreomsorgen
  Undersköterskor fick ofta karensersättning
  Här röntgar kommunen patienter hemma
  Ungas psykiska hälsa måste tas på större allvar
  Livesänd opera blir personcentrerad vård
  Småbarns psykiska hälsa under lupp i ny studie
  Lavrovs svar om Putins hälsa: "Fråga de utländska ledarna"
  "Appar för mental hälsa slarvar med integriteten - ""exceptionellt otäcka"""
  Ovanligt svårt hitta sommarvikarier i år
  Appar för bättre mental hälsa har dåligt integritetsskydd
  MP utan kandidater i 71 kommuner
  Vårdförbundets oro inför sommarsemestern: "Hälsa är på spel"
  Anhörigvården värd miljarder för samhället
  Stor satsning på fler språkombud ska höja kvaliteten i äldrevården