Symptom för Förmaksflimmer


Hjärtklappning
Svimning
Yrsel
Bensvullnad
Andnöd

Symtom
Ofta märker du inga andra symtom än att hjärtat slår fler gånger och med oregelbundna slag. Ibland kan symtomen komma attackvis. De vanligaste tecknen är:

Warning: Undefined variable $multipler in /home/sjukhus/public_html/wp-content/themes/sjukhus_theme/single.php on line 211

hjärtklappning
oregelbunden hjärtrytm
försämrad arbetsförmåga
andnöd
svullna ben
yrsel eller svimning.

Warning: Undefined variable $multipler in /home/sjukhus/public_html/wp-content/themes/sjukhus_theme/single.php on line 211

Behandling för Förmaksflimmer


Förebyggande
Det är svårt att förebygga förmaksflimmer eftersom det kan ha många olika orsaker. Om du får förmaksflimmer i samband med att du dricker alkohol kan en minskning av alkoholkonsumtionen göra att besvären minskar.

Warning: Undefined variable $multipler in /home/sjukhus/public_html/wp-content/themes/sjukhus_theme/single.php on line 227

Om du har högt blodtryck är det viktigt att det är väl behandlat.

Warning: Undefined variable $multipler in /home/sjukhus/public_html/wp-content/themes/sjukhus_theme/single.php on line 227

Sök vård
Vänd dig till din vårdcentral om din hjärtrytm och puls vid upprepade tillfällen ökar kraftigt och du bara har obehag av det.
Vänd dig till en akutmottagning på sjukhus om du känner dig dålig. Det gäller i synnerhet om du dessutom samtidigt känner yrsel och andnöd, svettas, är trött eller svag, har bröstsmärtor och/eller mår illa.
Undersökningar
Oftast kan en allmänläkare ställa diagnos. Läkaren vill veta vad du själv tror utlöser förmaksflimret.

Warning: Undefined variable $multipler in /home/sjukhus/public_html/wp-content/themes/sjukhus_theme/single.php on line 227

Dina levnadsvanor kan ha betydelse, till exempel hur mycket alkohol respektive kaffe du dricker. Även hjärt- och kärlsjukdomar har betydelse.

Warning: Undefined variable $multipler in /home/sjukhus/public_html/wp-content/themes/sjukhus_theme/single.php on line 227

Vilo-EKG kan visa pågående flimmer. Korta attacker kan ofta spåras via långtids-EKG. Läkaren lyssnar med stetoskop efter eventuella missljud från hjärtklaffarna, och mäter blodtrycket.

Warning: Undefined variable $multipler in /home/sjukhus/public_html/wp-content/themes/sjukhus_theme/single.php on line 227

Ultraljudsundersökning av hjärtat visar om du har någon annan hjärtsjukdom. Laboratorieprover tas för att undersöka blodbrist och för hög ämnesomsättning.

Warning: Undefined variable $multipler in /home/sjukhus/public_html/wp-content/themes/sjukhus_theme/single.php on line 227

Behandling
Läkemedel
Om förmaksflimret bara kommer attackvis vid enstaka tillfällen behövs ingen behandling alls. Om du har tätare attacker kan man behandla med läkemedel.

Warning: Undefined variable $multipler in /home/sjukhus/public_html/wp-content/themes/sjukhus_theme/single.php on line 227

Om förmaksflimret kvarstår en längre tid är det viktigt att kontrollera att pulsen inte är för snabb. Man kan då behöva behandla med läkemedel som reglerar farten på hjärtat.

Warning: Undefined variable $multipler in /home/sjukhus/public_html/wp-content/themes/sjukhus_theme/single.php on line 227

Hos patienter med mycket svåra besvär trots läkemedel kan man överväga att gå in med en kateter från ljumsken och värma upp eller kyla ner ett område i hjärtat och på så sätt bli av med förmaksflimret. Man ska vara medveten om att alla ingrepp innebär en risk för komplikationer.

Warning: Undefined variable $multipler in /home/sjukhus/public_html/wp-content/themes/sjukhus_theme/single.php on line 227

Blodproppsförebyggande behandling
Risken att bilda blodpropp även vid attackvis förmaksflimmer, ökar med åldern och framförallt om du samtidigt har andra riskfaktorer som högt blodtryck, annan hjärtsjukdom eller tidigare har haft en blodpropp till hjärnan. I dessa fall ska man överväga behandling med läkemedel som förhindrar att blodproppar bildas.

Warning: Undefined variable $multipler in /home/sjukhus/public_html/wp-content/themes/sjukhus_theme/single.php on line 227

Elstöt (Elkonvertering)
När förmaksflimret är ihållande kan läkaren försöka avbryta attacken. En elektrisk stöt sänds genom hjärtat för att få en regelbunden hjärtrytm. Det är en beprövad behandlingsmetod. Den ges vid sjukhus under narkos och man får gå hem samma dag.

Warning: Undefined variable $multipler in /home/sjukhus/public_html/wp-content/themes/sjukhus_theme/single.php on line 227

Flimret återkommer ofta och då kan elstöt ges i kombination med läkemedel.

Warning: Undefined variable $multipler in /home/sjukhus/public_html/wp-content/themes/sjukhus_theme/single.php on line 227

Blodförtunnande behandling ska alltid ges före en elstöt.

Warning: Undefined variable $multipler in /home/sjukhus/public_html/wp-content/themes/sjukhus_theme/single.php on line 227

Sjukdomen Förmaksflimmer


Förmaksflimmer är en av de vanligaste störningarna av hjärtats rytm. Många patienter har inga symtom alls medan andra känner att hjärtat slår oregelbundet eller snabbare än vanligt. Sök vård akut om du känner dig dålig. Ta kontakt med husläkaren om du känner obehag.

Warning: Undefined variable $multipler in /home/sjukhus/public_html/wp-content/themes/sjukhus_theme/single.php on line 247

Förmaksflimmer debuterar ofta hos män i något yngre ålder än kvinnor. Sjukdomen är inte ärftlig.

Warning: Undefined variable $multipler in /home/sjukhus/public_html/wp-content/themes/sjukhus_theme/single.php on line 247

Det finns tre typer av förmaksflimmer:

Warning: Undefined variable $multipler in /home/sjukhus/public_html/wp-content/themes/sjukhus_theme/single.php on line 247

Korta attacker som ofta går över av sig själv inom några minuter, men kan sitta i ett par dygn innan hjärtrytmen på nytt blir regelbunden.
Ihållande attacker som kan brytas med hjälp av mediciner eller en elstöt.
Permanent förmaksflimmer som bara ger lindriga besvär eller inga symtom alls. Man får acceptera förmaksflimret och patienten kan leva ett normalt liv med sitt förmaksflimmer.
När hjärtat slår regelbundet drar hjärtats förmak och kammare ihop sig i tur och ordning innan blodet pumpas ut i stora kroppspulsådern. Vid förmaksflimmer strömmar blodet sämre genom hjärtats förmak och har då en större benägenhet att bilda blodproppar.

Warning: Undefined variable $multipler in /home/sjukhus/public_html/wp-content/themes/sjukhus_theme/single.php on line 247

Risken för att en blodpropp ska lossna och följa med blodströmmen till en annan del av kroppen beror ofta på om du har andra sjukdomar. Är du i övrigt frisk är risken för blodpropp liten. Det är dock viktigt att man hos varje patient tar ställning till om man ska behandla med bloproppsförebyggande läkemedel.

Warning: Undefined variable $multipler in /home/sjukhus/public_html/wp-content/themes/sjukhus_theme/single.php on line 247

Orsaker
Orsaker till förmaksflimmer är bara delvis kända. Oftast får man inte reda på orsaken. Man vet att det finns ett starkt samband mellan förmaksflimmer och andra hjärt- och kärlsjukdomar som:

Warning: Undefined variable $multipler in /home/sjukhus/public_html/wp-content/themes/sjukhus_theme/single.php on line 247

högt blodtryck
sjukdomar i hjärtats klaffar
åderförkalkning
hjärtsvikt
förhöjd ämnesomsättning med överaktivitet i sköldkörteln.
Du kan även få förmaksflimmer om du dricker mycket kaffe och/eller alkohol.

Warning: Undefined variable $multipler in /home/sjukhus/public_html/wp-content/themes/sjukhus_theme/single.php on line 247

Nyheter

Warning: Undefined array key "ny" in /home/sjukhus/public_html/wp-content/themes/sjukhus_theme/single.php on line 311

Justin Biebers oklara hälsa - bar droppställning
4/8 14:00
" Justin Bieber är frisk från sin ansiktsförlamning, och är ute på sin turné. Men, efter spelningen i Danmark spekuleras det friskt om stjärnans hälsotillstånd.

Läs mer här

  Justin Biebers oklara hälsa - bar droppställning
  Tom Jones sviktande hälsa - förnekar ryktet
  Shawn Mendes tvingas ställa in turné på grund av sin mentala hälsa
  Fick hjärtmedicin i stället för Alvedon
  Insändare: Vilket parti tar vårdpersonalens hälsa på allvar?
  Insändare: Varför satsar vi inte mycket mer på proaktiv hälsa?
  Kvinna fick HLR efter att hon somnat in
  Paret Pärson satsar 1 miljard på mental hälsa ""Vet hur stor påverkan entreprenörer kan ha"
  Attendos förlust ökar - svårt hitta personal
  Enkla knepen för hälsa
  Semesterlediga rings in - många covidfall efter Dansbandsvecka
  Timvikarierande pensionär anmäler gamla jobbet
  Spår av 400 insekter hittade i en enda tepåse
  "Att sälja sin semester kan vara att sälja sin hälsa"
  Nytt miljardregn över äldreomsorgen
  Äldre skrivs ut från sjukhus med fel ordinationer
  Luftföroreningar kostar upp till 10 år i förväntad livslängd
  Undersköterskornas ordbok river ner språkbarriärer
  Sommarvikarier saknar körkort - får åka taxi
  Homeworld 3 försenas till 2023 för utvecklarnas hälsa
  Ivo kan få hårdare nypor när kommuner brister i tillsyn
  "Säkerställ jämlik hälsa för personer med funktionsnedsättning"
  Många i vården sjuka på jobbet
  Åklagaren: Tolv år för våldtäkter på äldre
  Miljarder att tjäna på fallprevention
  Nyckel borta i hemtjänsten - brukare hittad död
  Nya uppgifterna om Putins hälsa: "Definitivt sjuk"
  Uppsala kommun bäst på e-hälsa
  Här får patienten stanna hemma
  Avskedad vårdpersonal får jobb i annan kommun
  Musikens kraft ska förbättra demensvården
  Här hittar du tidigare Fråga doktorn Hälsa chattar
  Nu ska 1177 bli kommunvänligt
  Så många fick hjälp av hemsjukvården
  Därför spekuleras det så mycket om Putins hälsa
  Krog i Kil är till salu: "Jag har problem med min hälsa igen"
  Nyköpings lasarett ställer in planerad vård
  Putin saknades: "Något är mysko"
  Vårdbiträde åtalad för våldtäkter på äldreboende
  Äldreomsorgslyftet under Socialstyrelsens lupp