Symptom för Hiv under graviditet


Feber
Viktminskning
Utslag
Svamp

Symtom på hiv
Det är vanligast att man i början inte märker att man har blivit smittad av hiv. Oftast dröjer det många år innan några tecken uppträder. Man kan ha olika och varierande symtom, till exempel:

Warning: Undefined variable $multipler in /home/sjukhus/public_html/wp-content/themes/sjukhus_theme/single.php on line 211

-feberperioder
-viktnedgång
-olika hudutslag
-svamp i munnen.
Några få personer har vid smittotillfället övergående symtom som varierar.

Warning: Undefined variable $multipler in /home/sjukhus/public_html/wp-content/themes/sjukhus_theme/single.php on line 211

Skadan på immunförsvaret utvecklas oftast långsamt. Efter fem till tio års infektion kan immunförsvaret inte längre skydda kroppen mot olika bakterier, virus, svampar och parasiter.

Warning: Undefined variable $multipler in /home/sjukhus/public_html/wp-content/themes/sjukhus_theme/single.php on line 211

Om en person har en känd hivinfektion sätts behandling in redan när immunförsvaret är lite försvagat. Behandlingen gör att immunbristen aldrig utvecklas, därför uppträder inga symtom eller sjukdomar.

Warning: Undefined variable $multipler in /home/sjukhus/public_html/wp-content/themes/sjukhus_theme/single.php on line 211

Många patienter vet dock inte om sin hivinfektion och söker vård först när de är sjuka på grund av försvagat immunförsvar. Men även då fungerar behandlingen väl för de flesta.

Warning: Undefined variable $multipler in /home/sjukhus/public_html/wp-content/themes/sjukhus_theme/single.php on line 211

Infektionen kan enkelt bestämmas med ett blodprov, oavsett om man känner sig sjuk eller inte.

Warning: Undefined variable $multipler in /home/sjukhus/public_html/wp-content/themes/sjukhus_theme/single.php on line 211

Behandling för Hiv under graviditet


Behandling av hiv under graviditet
Om du är hivinfekterad och inte får bra behandling finns viss risk att viruset överförs från dig till barnet under graviditeten. Risken att smitta är dock som störst vid förlossningen. Om din behandling är välfungerande tas båda dessa risker bort. Sedan tidigare rekommenderas även planerat Kejsarsnitt .

Warning: Undefined variable $multipler in /home/sjukhus/public_html/wp-content/themes/sjukhus_theme/single.php on line 227

Läkemedel
Ditt immunförsvar kommer att testas för att se hur det har påverkats av hivinfektionen.

Warning: Undefined variable $multipler in /home/sjukhus/public_html/wp-content/themes/sjukhus_theme/single.php on line 227

Är ditt immunförsvar försvagat kommer du behandlas med läkemedel mot hiv under hela graviditeten. Om ditt immunförsvar inte är särskilt försvagat kommer du behandlas med läkemedel under drygt hälften av graviditeten. Behandlingen är då för att ta bort risken att hiv överförs till barnet.

Warning: Undefined variable $multipler in /home/sjukhus/public_html/wp-content/themes/sjukhus_theme/single.php on line 227

Stöd och råd
Det är viktigt att du känner att du har omgivningens stöd under hela graviditeten. Din barnmorska, din sjuksköterska och behandlande läkare finns där för dig. Berätta vad du behöver så att de kan ge rätt stöd. Du kan till exempel få prata med en kurator.

Warning: Undefined variable $multipler in /home/sjukhus/public_html/wp-content/themes/sjukhus_theme/single.php on line 227

Efter förlossningen
Om ditt immunförsvar är försvagat kommer din hivbehandling fortsätta efter graviditeten och förlossningen.

Warning: Undefined variable $multipler in /home/sjukhus/public_html/wp-content/themes/sjukhus_theme/single.php on line 227

Barnet behandlas med hivläkemedel cirka sex veckor efter födseln. Efter födseln tas prover för att se om barnet blivit hivinfekterat eller inte. Samma prover tas sedan flera gånger, framför allt under det första halvåret, tills man vet att det inte finns virus i barnets blod.

Warning: Undefined variable $multipler in /home/sjukhus/public_html/wp-content/themes/sjukhus_theme/single.php on line 227

Även när testerna inte visar på något virus måste de antikroppar som förts över från modern till barnet ha försvunnit från barnets blod innan man kan friskförklara det helt. Det tar ungefär arton månader innan moderns hivantikroppar försvunnit från barnets blod.

Warning: Undefined variable $multipler in /home/sjukhus/public_html/wp-content/themes/sjukhus_theme/single.php on line 227

Sjukdomen Hiv under graviditet


Du kan föda barn om du har hiv. Det finns ingen risk att hivsmittan förs över till fostret under graviditeten eller till barnet i samband med förlossningen om du har en fungerande behandling. Under och efter graviditeten har du regelbunden kontakt med olika specialister. De hjälper dig att föda riskfritt. Prata med din behandlande hivläkare om du har hiv och funderar på att bli gravid.

Warning: Undefined variable $multipler in /home/sjukhus/public_html/wp-content/themes/sjukhus_theme/single.php on line 247

Idag kan du föda barn även om du eller din partner har hiv. Tack vare ökad kunskap och bra läkemedel har risken för att hivsmittan överförs till fostret tagits bort vid fungerade behandling. Det beror dels på bromsmedicinerna, dels på andra förebyggande åtgärder.

Warning: Undefined variable $multipler in /home/sjukhus/public_html/wp-content/themes/sjukhus_theme/single.php on line 247

Inget barn till kvinnor med känd hivinfektion har smittats i Sverige vid förlossningen sedan 1998.

Warning: Undefined variable $multipler in /home/sjukhus/public_html/wp-content/themes/sjukhus_theme/single.php on line 247

Att föda riskfritt kräver att hivbehandlingen fungerar väl och att hiv inte kan upptäckas i blodet inför förlossningen. Det är därför väldigt viktigt att alla kvinnor med hiv som är gravida får en diagnos tidigt under graviditeten. Av denna anledning får även gravida kvinnor som inte har hiv erbjudande om att testa sig.

Warning: Undefined variable $multipler in /home/sjukhus/public_html/wp-content/themes/sjukhus_theme/single.php on line 247

Gravida kvinnor med känd hivinfektion har regelbunden kontakt med barnmorska, infektionsläkare, gynekolog, barnläkare, kurator och sjuksköterska. Självklart får partnern vara med. I möten diskuterar specialisterna hur kvinnan kan få bästa möjliga vård och hur man tar bort risken att smittan förs över till barnet.

Warning: Undefined variable $multipler in /home/sjukhus/public_html/wp-content/themes/sjukhus_theme/single.php on line 247

Nyheter

Warning: Undefined array key "ny" in /home/sjukhus/public_html/wp-content/themes/sjukhus_theme/single.php on line 311

Nytt miljardregn över äldreomsorgen
Igår 17:00
Tre miljarder kronor. Så mycket pengar får kommuner som har ökat antalet sjuksköterskor och minskat andelen timanställda i äldreomsorgen nu dela på

Läs mer här

  Nytt miljardregn över äldreomsorgen
  Äldre skrivs ut från sjukhus med fel ordinationer
  Luftföroreningar kostar upp till 10 år i förväntad livslängd
  Undersköterskornas ordbok river ner språkbarriärer
  Sommarvikarier saknar körkort - får åka taxi
  Homeworld 3 försenas till 2023 för utvecklarnas hälsa
  Ivo kan få hårdare nypor när kommuner brister i tillsyn
  "Säkerställ jämlik hälsa för personer med funktionsnedsättning"
  Många i vården sjuka på jobbet
  Åklagaren: Tolv år för våldtäkter på äldre
  Miljarder att tjäna på fallprevention
  Nyckel borta i hemtjänsten - brukare hittad död
  Nya uppgifterna om Putins hälsa: "Definitivt sjuk"
  Uppsala kommun bäst på e-hälsa
  Här får patienten stanna hemma
  Avskedad vårdpersonal får jobb i annan kommun
  Musikens kraft ska förbättra demensvården
  Här hittar du tidigare Fråga doktorn Hälsa chattar
  Nu ska 1177 bli kommunvänligt
  Så många fick hjälp av hemsjukvården
  Därför spekuleras det så mycket om Putins hälsa
  Krog i Kil är till salu: "Jag har problem med min hälsa igen"
  Nyköpings lasarett ställer in planerad vård
  Putin saknades: "Något är mysko"
  Vårdbiträde åtalad för våldtäkter på äldreboende
  Äldreomsorgslyftet under Socialstyrelsens lupp
  Språktester på väg inom äldreomsorgen
  Undersköterskor fick ofta karensersättning
  Här röntgar kommunen patienter hemma
  Ungas psykiska hälsa måste tas på större allvar
  Livesänd opera blir personcentrerad vård
  Småbarns psykiska hälsa under lupp i ny studie
  Lavrovs svar om Putins hälsa: "Fråga de utländska ledarna"
  "Appar för mental hälsa slarvar med integriteten - ""exceptionellt otäcka"""
  Ovanligt svårt hitta sommarvikarier i år
  Appar för bättre mental hälsa har dåligt integritetsskydd
  MP utan kandidater i 71 kommuner
  Vårdförbundets oro inför sommarsemestern: "Hälsa är på spel"
  Anhörigvården värd miljarder för samhället
  Stor satsning på fler språkombud ska höja kvaliteten i äldrevården