Symptom för Hiv/aids


Feber
Viktminskning
Utslag
Svamp

Symtom på hiv
Det är vanligast att man i början inte märker att man har blivit smittad av hiv. Oftast dröjer det många år innan några tecken uppträder. Man kan ha olika och varierande symtom, till exempel:

Warning: Undefined variable $multipler in /home/sjukhus/public_html/wp-content/themes/sjukhus_theme/single.php on line 211

perioder med feber
viktnedgång
olika hudutslag
svamp i munnen.
Några få personer har vid smittotillfället övergående symtom som varierar.

Warning: Undefined variable $multipler in /home/sjukhus/public_html/wp-content/themes/sjukhus_theme/single.php on line 211

Skadan på immunförsvaret utvecklas oftast långsamt. Efter fem till tio års infektion kan immunförsvaret inte längre skydda kroppen mot olika bakterier, virus, svampar och parasiter. Om en person har en hivinfektion sätts behandling in redan när immunförsvaret är lite försvagat. Behandlingen gör att immunbristen aldrig utvecklas, därför uppkommer inga symtom eller sjukdomar.

Warning: Undefined variable $multipler in /home/sjukhus/public_html/wp-content/themes/sjukhus_theme/single.php on line 211

Idag har fler än hälften av de patienter som får diagnosen hiv i Sverige redan kraftigt försvagat immunförsvar. Det gör att de har en ökad risk för allvarliga symtom och en högre risk att dö. De flesta av dessa patienter har burit på infektionen under många år.

Warning: Undefined variable $multipler in /home/sjukhus/public_html/wp-content/themes/sjukhus_theme/single.php on line 211

Infektionen kan enkelt bestämmas med ett blodprov, oavsett om man känner sig sjuk eller inte.

Warning: Undefined variable $multipler in /home/sjukhus/public_html/wp-content/themes/sjukhus_theme/single.php on line 211

Sjukdomen Hiv/aids


Hiv skadar kroppens immunförsvar. Tidiga tecken kan vara feber, halsont, svullna lymfkörtlar, sår på slemhinnor och hudutslag. För de allra flesta dröjer det flera år innan sjukdomen märks. Viruset smittar inte vid kramar, kyssar och vanliga sociala kontakter. Kondom är ett mycket säkert skydd vid sex. Sök vård om du misstänker hiv/aids.

Warning: Undefined variable $multipler in /home/sjukhus/public_html/wp-content/themes/sjukhus_theme/single.php on line 247

Hiv är en förkortning för humant immunbristvirus. Det är ett virus som skadar kroppens immunförsvar.

Warning: Undefined variable $multipler in /home/sjukhus/public_html/wp-content/themes/sjukhus_theme/single.php on line 247

Hiv sprids i en pågående världsomfattande epidemi. Värst är situationen i många utvecklingsländer, men även industriländerna är drabbade. I dagsläget ökar spridningen kraftigt i Östeuropa, Ryssland och Centralasien.

Warning: Undefined variable $multipler in /home/sjukhus/public_html/wp-content/themes/sjukhus_theme/single.php on line 247

Sjukdomen är dödlig om man inte får behandling.

Warning: Undefined variable $multipler in /home/sjukhus/public_html/wp-content/themes/sjukhus_theme/single.php on line 247

Hivinfektionen läker inte spontant utan den smittade personen bär på viruset resten av livet. En hivinfekterad persons smittsamhet minskar mycket om behandlingen är framgångsrik.

Warning: Undefined variable $multipler in /home/sjukhus/public_html/wp-content/themes/sjukhus_theme/single.php on line 247

Behandling för Hiv/aids


Förebygg hiv
Du skyddar dig mot hiv genom att undvika att komma i kontakt med viruset via blod, sädesvätska och slidsekret. Kondom vid samlag är ett mycket bra skydd mot hiv och andra sexuellt överförda sjukdomar. Att ha ”säkert sex” är också ett bra sätt att skydda sig.

Warning: Undefined variable $multipler in /home/sjukhus/public_html/wp-content/themes/sjukhus_theme/single.php on line 263

Det finns inget vaccin mot sjukdomen. Några vaccin finns inte heller i sikte.

Warning: Undefined variable $multipler in /home/sjukhus/public_html/wp-content/themes/sjukhus_theme/single.php on line 263

Blodgivare testas för hiv. Det gör att smittan inte sprids genom blodtransfusion.

Warning: Undefined variable $multipler in /home/sjukhus/public_html/wp-content/themes/sjukhus_theme/single.php on line 263

Gravida kvinnor erbjuds hivtest. Om en gravid kvinna visar sig ha hiv förhindrar man att barnet smittas genom att kvinnan får hivbehandling, att förlossningen sker med kejsarsnitt och att barnet får hivläkemedel efter födseln.

Warning: Undefined variable $multipler in /home/sjukhus/public_html/wp-content/themes/sjukhus_theme/single.php on line 263

Personer som lägger om sår, eller på annat sätt kan komma i kontakt med blod, ska använda plasthandskar eller motsvarande. Om blod, sädesvätska, slidsekret eller annan kroppsvätska från en hivsmittad person kommer på hudsår, slemhinnor eller ögon ska detta tvättas eller sköljas bort så snart som möjligt. Hivkunnig läkare ska omedelbart kontaktas. Läkaren tar då ställning till om hivläkemedel ska ges, så kallat postexpositions profylax.

Warning: Undefined variable $multipler in /home/sjukhus/public_html/wp-content/themes/sjukhus_theme/single.php on line 263

Smitta
Virus överförs oftast vid samlag och genom blod. Det kan till exempel vara vid blodtransfusion, vid stickskador eller om flera personer använder samma spruta.

Warning: Undefined variable $multipler in /home/sjukhus/public_html/wp-content/themes/sjukhus_theme/single.php on line 263

En hivsmittad kvinna kan smitta sitt barn i samband med förlossning och amning om hon inte är framgångsrikt behandlad.

Warning: Undefined variable $multipler in /home/sjukhus/public_html/wp-content/themes/sjukhus_theme/single.php on line 263

En framgångsrik behandling är när det inte finns upptäckbart virus i blodet. Risken att hiv sprids vidare minskar kraftigt vid en framgångsrik behandling. Dessa personer ska dock enligt smittskyddslagen fortfarande betraktas som potentiellt smittsamma.

Warning: Undefined variable $multipler in /home/sjukhus/public_html/wp-content/themes/sjukhus_theme/single.php on line 263

Viruset smittar inte vid sociala kontakter och hivinfekterade personer behöver inte vara rädda för att smitta vänner, släktingar eller barn i sin omgivning.

Warning: Undefined variable $multipler in /home/sjukhus/public_html/wp-content/themes/sjukhus_theme/single.php on line 263

Sök vård
Om du misstänker att du har en hivinfektion är det mycket viktigt att göra ett blodprovstest. Detta kan du göra kostnadsfritt vid olika mottagningar:

Warning: Undefined variable $multipler in /home/sjukhus/public_html/wp-content/themes/sjukhus_theme/single.php on line 263

vårdcentralen
infektionsmottagningen på Karolinska universitetssjukhuset
ungdomsmottagning
sjukhusens sex- och samlevnadsmottagningar (SESAM)
hud- och venmottagning
RFSU-mottagning
Venhälsan på Södersjukhuset.
Du har vid testtillfället rätt att vara anonym, det vill säga du behöver inte uppge din identitet. Svaret kommer inom cirka en vecka efter provtagningen. Ingen mottagning kan vägra att testa dig och du behöver inte förklara varför du vill testa dig.

Warning: Undefined variable $multipler in /home/sjukhus/public_html/wp-content/themes/sjukhus_theme/single.php on line 263

För att få ett säkert svar på blodprovstestet ska det ha gått tre månader från det misstänkta smittotillfället. Det är för att hivinfektionen ibland inte kan ses i blodet förrän tre månader efter smittotillfället, även om infektionen kan ses hos de allra flesta efter två till tre veckor.

Warning: Undefined variable $multipler in /home/sjukhus/public_html/wp-content/themes/sjukhus_theme/single.php on line 263

På vissa mottagningar, till exempel Sesam, Venhälsan och infektionsmottagningen på Karolinska universitetssjukhuset, kan man testa sig med snabbsvar. Det betyder att provsvaret oftast är färdigt efter en halvtimme. Men det måste fortfarande ha gått tre månader sedan smittotillfället innan man kan utesluta hiv med säkerhet.
Behandling av hiv
Läkemedel
Det finns i dag ingen behandling som botar infektionen och tar bort viruset ur kroppen. Däremot finns det effektiva läkemedel som minskar mängden av virus och bromsar upp sjukdomen. De kallas bromsmediciner. Oftast leder behandlingen till att immunförsvaret återhämtar sig helt. De flesta som får behandling kan fortsätta med sitt arbete och leva ett normalt liv.

Warning: Undefined variable $multipler in /home/sjukhus/public_html/wp-content/themes/sjukhus_theme/single.php on line 263

Man anser i dag att medicineringen mot hiv måste vara livslång.

Warning: Undefined variable $multipler in /home/sjukhus/public_html/wp-content/themes/sjukhus_theme/single.php on line 263

Tidigare gav bromsmedicinerna biverkningar. I dag har biverkningarna till stor del minskat. Behandlingen har också blivit enklare, många behöver bara ta en eller några få tabletter. Medicineringen måste skötas noggrant för att inte viruset ska bli motståndskraftigt mot läkemedel.

Warning: Undefined variable $multipler in /home/sjukhus/public_html/wp-content/themes/sjukhus_theme/single.php on line 263

Nyheter

Warning: Undefined array key "ny" in /home/sjukhus/public_html/wp-content/themes/sjukhus_theme/single.php on line 311

Nytt miljardregn över äldreomsorgen
Igår 17:00
Tre miljarder kronor. Så mycket pengar får kommuner som har ökat antalet sjuksköterskor och minskat andelen timanställda i äldreomsorgen nu dela på

Läs mer här

  Nytt miljardregn över äldreomsorgen
  Äldre skrivs ut från sjukhus med fel ordinationer
  Luftföroreningar kostar upp till 10 år i förväntad livslängd
  Undersköterskornas ordbok river ner språkbarriärer
  Sommarvikarier saknar körkort - får åka taxi
  Homeworld 3 försenas till 2023 för utvecklarnas hälsa
  Ivo kan få hårdare nypor när kommuner brister i tillsyn
  "Säkerställ jämlik hälsa för personer med funktionsnedsättning"
  Många i vården sjuka på jobbet
  Åklagaren: Tolv år för våldtäkter på äldre
  Miljarder att tjäna på fallprevention
  Nyckel borta i hemtjänsten - brukare hittad död
  Nya uppgifterna om Putins hälsa: "Definitivt sjuk"
  Uppsala kommun bäst på e-hälsa
  Här får patienten stanna hemma
  Avskedad vårdpersonal får jobb i annan kommun
  Musikens kraft ska förbättra demensvården
  Här hittar du tidigare Fråga doktorn Hälsa chattar
  Nu ska 1177 bli kommunvänligt
  Så många fick hjälp av hemsjukvården
  Därför spekuleras det så mycket om Putins hälsa
  Krog i Kil är till salu: "Jag har problem med min hälsa igen"
  Nyköpings lasarett ställer in planerad vård
  Putin saknades: "Något är mysko"
  Vårdbiträde åtalad för våldtäkter på äldreboende
  Äldreomsorgslyftet under Socialstyrelsens lupp
  Språktester på väg inom äldreomsorgen
  Undersköterskor fick ofta karensersättning
  Här röntgar kommunen patienter hemma
  Ungas psykiska hälsa måste tas på större allvar
  Livesänd opera blir personcentrerad vård
  Småbarns psykiska hälsa under lupp i ny studie
  Lavrovs svar om Putins hälsa: "Fråga de utländska ledarna"
  "Appar för mental hälsa slarvar med integriteten - ""exceptionellt otäcka"""
  Ovanligt svårt hitta sommarvikarier i år
  Appar för bättre mental hälsa har dåligt integritetsskydd
  MP utan kandidater i 71 kommuner
  Vårdförbundets oro inför sommarsemestern: "Hälsa är på spel"
  Anhörigvården värd miljarder för samhället
  Stor satsning på fler språkombud ska höja kvaliteten i äldrevården