Symptom för Inälvsparasiter


Feber
Illamående
Kräkningar
Muskelvärk
Viktminskning
Blod i urinen
Diarré
Mask i avföringen
Klåda
Utslag
Magont
Andningsvårighet
Hosta
Ögonirritation
Svullna ögon

Symtom på binnikemask
De allra flesta som har en infektion märker inte av den.

Warning: Undefined variable $multipler in /home/sjukhus/public_html/wp-content/themes/sjukhus_theme/single.php on line 211

Tecken kan annars vara magont och problem med matsmältningen. Om man är infekterad med många maskar blir symtomen mer uttalade. Ibland kan man se små, vita, platta maskdelar i avföringen. Fiskbinnikemask kan orsaka brist på vitamin B12.

Warning: Undefined variable $multipler in /home/sjukhus/public_html/wp-content/themes/sjukhus_theme/single.php on line 211

Symtom på Giardia-infektion
Man kan ha en infektion utan att märka något alls. Annars är det vanligt med diarréer, ofta långvariga, med gaser och magkramper. Vissa kan gå ner i vikt.
Symtom på hakmask
Det är vanligt att inte känna något alls vid en hakmaskinfektion.

Warning: Undefined variable $multipler in /home/sjukhus/public_html/wp-content/themes/sjukhus_theme/single.php on line 211

Andra tecken kan vara utslag och klåda som kommer när larverna tar sig genom huden. Man kan även få hosta och astmaliknande besvär. Har man infekterats med många hakmaskar kan man få blodbrist. Det är dock mycket ovanligt hos turister. Läs mer om blodbrist under länken till höger.

Warning: Undefined variable $multipler in /home/sjukhus/public_html/wp-content/themes/sjukhus_theme/single.php on line 211

Symtom på snäckfeber
När larverna tar sig genom huden får en del klåda. Inom en till åtta veckor kan man bli akut sjuk med feber, magbesvär och hosta. Tillståndet kallas för akut schistosomiasis. Ett annat namn är Katayama-feber.

Warning: Undefined variable $multipler in /home/sjukhus/public_html/wp-content/themes/sjukhus_theme/single.php on line 211

Inom några månader orsakar maskarnas ägg en inflammation, framför allt i urinblåsan eller i tarmen. Inflammationerna kan orsaka ärrvävnad och påverka organens funktion. Ett vanligt tecken är blod i urinen. Men de flesta som blivit smittade, efter en kort vistelse i till exempel Afrika, märker inte av infektionen.

Warning: Undefined variable $multipler in /home/sjukhus/public_html/wp-content/themes/sjukhus_theme/single.php on line 211

Symtom på spolmask
Ofta ger infektion med spolmask inte några särskilda besvär.

Warning: Undefined variable $multipler in /home/sjukhus/public_html/wp-content/themes/sjukhus_theme/single.php on line 211

Ett tecken kan vara magont. Man kan även få astmaliknande besvär och hudutslag. Det beror på att spolmaskens larver vandrar genom lungorna. Ibland kommer vuxna maskar ut med avföringen.

Warning: Undefined variable $multipler in /home/sjukhus/public_html/wp-content/themes/sjukhus_theme/single.php on line 211

Symtom på Toxocara-infektion
Magsmärtor, feber, luftvägsbesvär och inflammationer i ögonen kan vara tecken på Toxocara-infektion.

Warning: Undefined variable $multipler in /home/sjukhus/public_html/wp-content/themes/sjukhus_theme/single.php on line 211

Infektionen läker ut av sig själv. I sällsynta fall kan man få en allvarlig ögoninflammation. För att undvika bestående synnedsättning ska inflammationen behandlas hos en ögonläkare.

Warning: Undefined variable $multipler in /home/sjukhus/public_html/wp-content/themes/sjukhus_theme/single.php on line 211

Symtom på Toxoplasma-infektion
De flesta smittade personer märker inte av sin infektion. Annars kan tecken på Toxoplasma-infektion vara influensaliknande besvär som feber och muskelvärk. Förstorade lymfkörtlar på halsen är ett vanligt tecken.
Symtom på trikinos
Sjukdomsbilden vid trikinos kan variera från lindriga besvär till dödlig sjukdom.

Warning: Undefined variable $multipler in /home/sjukhus/public_html/wp-content/themes/sjukhus_theme/single.php on line 211

När larverna vandrar i kroppen kan de orsaka illamående, kräkning, diarré, hudutslag och andningsbesvär. Svår muskelvärk och svullnad kring ögonen är också vanligt. Man kan även få hög svängande feber. Både hjärtat och nervsystemet kan påverkas.

Warning: Undefined variable $multipler in /home/sjukhus/public_html/wp-content/themes/sjukhus_theme/single.php on line 211

Behandling för Inälvsparasiter


Förebygg inälvsparasiter
Att ha god livsmedels-, vatten- och handhygien är viktigt för att förebygga smitta. Att tvätta händerna är ett effektivt sätt att minska smittspridningen.

Warning: Undefined variable $multipler in /home/sjukhus/public_html/wp-content/themes/sjukhus_theme/single.php on line 227

Reser du till ett tropiskt eller subtropiskt område kan du minska smittrisken genom att:

Warning: Undefined variable $multipler in /home/sjukhus/public_html/wp-content/themes/sjukhus_theme/single.php on line 227

koka vattnet innan du ska dricka det
vara försiktig med att äta oskalad frukt och råa grönsaker, de kan ha sköljts i förorenat vatten
se till att maten är ordentligt kokt eller genomstekt
undvika att gå barfota och bada i sötvatten i områden där hakmask och snäckfeber finns.
Behandling av binnikemask
Binnikemask behandlas med läkemedel.

Warning: Undefined variable $multipler in /home/sjukhus/public_html/wp-content/themes/sjukhus_theme/single.php on line 227

Behandling av Giardia-infektion
Giardia-infektion behandlas med antibiotika.

Warning: Undefined variable $multipler in /home/sjukhus/public_html/wp-content/themes/sjukhus_theme/single.php on line 227

Behandling av hakmask
Hakmaskinfektion behandlas med läkemedel.

Warning: Undefined variable $multipler in /home/sjukhus/public_html/wp-content/themes/sjukhus_theme/single.php on line 227

Behandling av snäckfeber
Snäckfeber behandlas med läkemedel.

Warning: Undefined variable $multipler in /home/sjukhus/public_html/wp-content/themes/sjukhus_theme/single.php on line 227

Behandling av spolmask
Infektionen behandlas med läkemedel.
Behandling av Toxoplasma-infektion
Det finns läkemedel mot Toxoplasma. Ofta behandlas inte personer med normalt immunförsvar eftersom symtomen går över av sig själv. Efter ett tag utvecklas en så kallad immunitet. Det innebär att man inte blir sjuk igen om immunförsvaret är normalt.

Warning: Undefined variable $multipler in /home/sjukhus/public_html/wp-content/themes/sjukhus_theme/single.php on line 227

Gravida kvinnor med Toxoplasma-infektion och nyfödda barn till mödrar med Toxoplasma behandlas med läkemedel. Patienter med aids eller med andra tillstånd som ger kraftigt nedsatt immunförsvar kan få livshotande komplikationer av en Toxoplasma-infektion. Därför behandlas även dessa patienter läkemedel.

Warning: Undefined variable $multipler in /home/sjukhus/public_html/wp-content/themes/sjukhus_theme/single.php on line 227

Symtom på trikinos
Sjukdomsbilden vid trikinos kan variera från lindriga besvär till dödlig sjukdom.

Warning: Undefined variable $multipler in /home/sjukhus/public_html/wp-content/themes/sjukhus_theme/single.php on line 227

När larverna vandrar i kroppen kan de orsaka illamående, kräkning, diarré, hudutslag och andningsbesvär. Svår muskelvärk och svullnad kring ögonen är också vanligt. Man kan även få hög svängande feber. Både hjärtat och nervsystemet kan påverkas.

Warning: Undefined variable $multipler in /home/sjukhus/public_html/wp-content/themes/sjukhus_theme/single.php on line 227

Undersökning vid inälvsparasiter
Genom att undersöka prov från urin, avföring och blod kan man oftast bestämma vad det är för parasitinfektion.

Warning: Undefined variable $multipler in /home/sjukhus/public_html/wp-content/themes/sjukhus_theme/single.php on line 227

I blodprov kan man se om kroppens immunförsvar har bildat antikroppar mot parasiterna.

Warning: Undefined variable $multipler in /home/sjukhus/public_html/wp-content/themes/sjukhus_theme/single.php on line 227

Sjukdomen Inälvsparasiter


Inälvsparasiter är mindre vanliga i Sverige, men ett stort hälsoproblem i tropiska och subtropiska områden av världen. Att ha god hygien och att se till att äta mat som är ordentligt stekt eller kokt minskar risken för smitta.

Warning: Undefined variable $multipler in /home/sjukhus/public_html/wp-content/themes/sjukhus_theme/single.php on line 247

Inälvsparasiter smittar ofta genom dricksvatten eller genom mat som kommit i kontakt med förorenat vatten. Dåliga hygieniska förhållanden och brist på rent vatten ökar risken för smitta.

Warning: Undefined variable $multipler in /home/sjukhus/public_html/wp-content/themes/sjukhus_theme/single.php on line 247

Binnikemask
Binnikemask förekommer i många länder. I Sverige har vi ingen smittspridning från djur tack vare veterinärkontroller av kött. God hand- och livsmedelshygien är viktigt.

Warning: Undefined variable $multipler in /home/sjukhus/public_html/wp-content/themes/sjukhus_theme/single.php on line 247

Binnikemask kan man få utomlands genom att äta rått eller otillräckligt tillagat kött från ko, gris och vissa fiskar. Äter man gädda eller abborre i Sverige kan man få binnikemaskinfektion om fiskarna inte tillagats ordentligt. Även rom från dessa fiskar kan sprida binnikemask.
Giardia
Giardia-parasiten orsakar en infektion i tunntarmen. Giardia finns främst i Asien, Afrika, Sydamerika och Östeuropa. De som blir sjuka i Sverige har oftast smittats utomlands.

Warning: Undefined variable $multipler in /home/sjukhus/public_html/wp-content/themes/sjukhus_theme/single.php on line 247

Giardia sprids genom vatten som förorenats med avföring från infekterade människor. Eventuellt kan parasiter även finnas i avföring från vissa vilda djur. Mat som sköljts med förorenat vatten kan sprida smittan, som frukter och råa grönsaker. Giardia kan smitta mellan personer, till exempel inom en familj och på dagis. Smittan kan också spridas sexuellt.

Warning: Undefined variable $multipler in /home/sjukhus/public_html/wp-content/themes/sjukhus_theme/single.php on line 247

God hand-, vatten- och livsmedelshygien är viktigt för att förebygga smitta. Om du är utomlands ska du vara försiktig med råa grönsaker och dricksvatten som inte kokats.

Warning: Undefined variable $multipler in /home/sjukhus/public_html/wp-content/themes/sjukhus_theme/single.php on line 247

Hakmask
Hakmask är en rundmask som finns främst i tropiska länder. De hakmaskar som infekterar människa heter Ancylostoma duodenale eller Necator americanus.

Warning: Undefined variable $multipler in /home/sjukhus/public_html/wp-content/themes/sjukhus_theme/single.php on line 247

Hakmaskarna lever i människans tarm där de suger blod. Namnet hakmask kommer från de kraftiga hakar som maskarna har vid munnen, med vilka de hakar sig fast i tunntarmens slemhinna.

Warning: Undefined variable $multipler in /home/sjukhus/public_html/wp-content/themes/sjukhus_theme/single.php on line 247

Hakmasken sprids genom avföring från infekterade personer. I avföringen finns ägg från hakmasken som kläcks när de kommer i jorden. Larverna som bildas kan sedan ta sig genom huden, oftast via fötterna på någon som går barfota. Så småningom kommer larverna till tarmen. Där blir de maskar som producerar nya ägg.

Warning: Undefined variable $multipler in /home/sjukhus/public_html/wp-content/themes/sjukhus_theme/single.php on line 247

Undvik att gå barfota om du besöker ett land eller område där hakmask finns.

Warning: Undefined variable $multipler in /home/sjukhus/public_html/wp-content/themes/sjukhus_theme/single.php on line 247

Hakmask kan även spridas genom förorenad mat. Smittan sprids inte från person till person.
Snäckfeber
Snäckfeber kallas också schistosomiasis eller bilharzios. Sjukdomen orsakas av maskar som tillhör släktet Schistosoma. Snäckfeber finns främst i Afrika, söder om Saharaöknen, men också i vissa områden i norra Sydamerika, på Karibiska öar och i Kina. Maskarna kan bara spridas till människor genom smittat sötvatten.

Warning: Undefined variable $multipler in /home/sjukhus/public_html/wp-content/themes/sjukhus_theme/single.php on line 247

I avföring och urin från en infekterad människa finns ägg från maskarna. Smittan sprids när infekterad urin och avföring kommer ut i sjöar och vattendrag. Äggen kläcks och larverna infekterar snäckor i vattnet. I snäckorna fortsätter larverna att utvecklas. Dessa larver tar sig väldigt lätt igenom hud och slemhinnor hos människor som exempelvis badar eller fiskar. I kroppen utvecklas larverna till maskar som producerar ägg, som i sin tur utsöndras med urin eller avföring.

Warning: Undefined variable $multipler in /home/sjukhus/public_html/wp-content/themes/sjukhus_theme/single.php on line 247

God toaletthygien förebygger smittan. Var försiktig med, eller undvik, att bada om du reser i tropiska länder där det finns snäckfeber. Undvik även att dricka vatten direkt från sjöar, bäckar och floder.

Warning: Undefined variable $multipler in /home/sjukhus/public_html/wp-content/themes/sjukhus_theme/single.php on line 247

Spolmask
Spolmask är en av de vanligaste parasiterna som infekterar människan. Spolmasken som infekterar människa heter Ascaris lumbricoides. I Sverige är smittspridning mycket ovanlig.

Warning: Undefined variable $multipler in /home/sjukhus/public_html/wp-content/themes/sjukhus_theme/single.php on line 247

Parasiten kan bli lika stor som en daggmask. Honan kan leva i ungefär ett år i människans tarm. Varje dag kan honan producera ett stort antal ägg som kommer ut med avföringen.

Warning: Undefined variable $multipler in /home/sjukhus/public_html/wp-content/themes/sjukhus_theme/single.php on line 247

Spolmask sprids bland annat genom förorenade grönsaker. Att gödsla med latrinavfall är ett sätt som smittan kan spridas på. Spolmask smittar inte mellan personer.

Warning: Undefined variable $multipler in /home/sjukhus/public_html/wp-content/themes/sjukhus_theme/single.php on line 247

Smittan förebyggs genom god toaletthygien.

Warning: Undefined variable $multipler in /home/sjukhus/public_html/wp-content/themes/sjukhus_theme/single.php on line 247

Toxocara
Toxocara är spolmaskar som naturligt infekterar katt och hund. Spolmasken som infekterar katt heter Toxocara catis, spolmasken som infekterar hund heter Toxocara canis.

Warning: Undefined variable $multipler in /home/sjukhus/public_html/wp-content/themes/sjukhus_theme/single.php on line 247

Vi människor blir sjuka om vi får i oss spolmaskarnas ägg genom munnen. Smittan kan spridas via sandlådor där katter och hundar bajsar.
Toxoplasma
Toxoplasma gondii är en parasit hos katter som utsöndras i deras avföring. Parasiten sprids genom att får eller grisar blir infekterade av parasiten via en smittad katts avföring. När vi sedan äter infekterat får- eller griskött som inte är ordentligt tillagat blir vi infekterade av parasiterna. Även bär och sallad kan sprida smittan om de har kommit i kontakt med katters avföringen.

Warning: Undefined variable $multipler in /home/sjukhus/public_html/wp-content/themes/sjukhus_theme/single.php on line 247

En gravid kvinna kan smitta sitt foster med Toxoplasma, det finns då risk för fosterskador. Därför ska gravida undvika kontakt med kattavföring och undvika sandlådor där katter kan tänkas bajsa. Gravida ska också undvika rått eller otillräckligt tillagat kött samt osköljda grönsaker, bär och frukt.

Warning: Undefined variable $multipler in /home/sjukhus/public_html/wp-content/themes/sjukhus_theme/single.php on line 247

Trikiner
Trikiner orsakar sjukdomen trikinos. Det är en sjukdom som kan överföras från djur till människa.

Warning: Undefined variable $multipler in /home/sjukhus/public_html/wp-content/themes/sjukhus_theme/single.php on line 247

Trikinos är väldigt ovanlig i Sverige. Under de senaste fem åren har bara två fall förekommit här. Personerna hade blivit smittade utomlands.

Warning: Undefined variable $multipler in /home/sjukhus/public_html/wp-content/themes/sjukhus_theme/single.php on line 247

Man kan smittas om man äter otillräckligt tillagat kött från gris, vildsvin, häst eller björn. Var försiktig om du äter kött från dessa djur, se till att det är ordentligt tillagat.

Warning: Undefined variable $multipler in /home/sjukhus/public_html/wp-content/themes/sjukhus_theme/single.php on line 247

Nyheter

Warning: Undefined array key "ny" in /home/sjukhus/public_html/wp-content/themes/sjukhus_theme/single.php on line 311

Justin Biebers oklara hälsa - bar droppställning
4/8 14:00
" Justin Bieber är frisk från sin ansiktsförlamning, och är ute på sin turné. Men, efter spelningen i Danmark spekuleras det friskt om stjärnans hälsotillstånd.

Läs mer här

  Justin Biebers oklara hälsa - bar droppställning
  Tom Jones sviktande hälsa - förnekar ryktet
  Shawn Mendes tvingas ställa in turné på grund av sin mentala hälsa
  Fick hjärtmedicin i stället för Alvedon
  Insändare: Vilket parti tar vårdpersonalens hälsa på allvar?
  Insändare: Varför satsar vi inte mycket mer på proaktiv hälsa?
  Kvinna fick HLR efter att hon somnat in
  Paret Pärson satsar 1 miljard på mental hälsa ""Vet hur stor påverkan entreprenörer kan ha"
  Attendos förlust ökar - svårt hitta personal
  Enkla knepen för hälsa
  Semesterlediga rings in - många covidfall efter Dansbandsvecka
  Timvikarierande pensionär anmäler gamla jobbet
  Spår av 400 insekter hittade i en enda tepåse
  "Att sälja sin semester kan vara att sälja sin hälsa"
  Nytt miljardregn över äldreomsorgen
  Äldre skrivs ut från sjukhus med fel ordinationer
  Luftföroreningar kostar upp till 10 år i förväntad livslängd
  Undersköterskornas ordbok river ner språkbarriärer
  Sommarvikarier saknar körkort - får åka taxi
  Homeworld 3 försenas till 2023 för utvecklarnas hälsa
  Ivo kan få hårdare nypor när kommuner brister i tillsyn
  "Säkerställ jämlik hälsa för personer med funktionsnedsättning"
  Många i vården sjuka på jobbet
  Åklagaren: Tolv år för våldtäkter på äldre
  Miljarder att tjäna på fallprevention
  Nyckel borta i hemtjänsten - brukare hittad död
  Nya uppgifterna om Putins hälsa: "Definitivt sjuk"
  Uppsala kommun bäst på e-hälsa
  Här får patienten stanna hemma
  Avskedad vårdpersonal får jobb i annan kommun
  Musikens kraft ska förbättra demensvården
  Här hittar du tidigare Fråga doktorn Hälsa chattar
  Nu ska 1177 bli kommunvänligt
  Så många fick hjälp av hemsjukvården
  Därför spekuleras det så mycket om Putins hälsa
  Krog i Kil är till salu: "Jag har problem med min hälsa igen"
  Nyköpings lasarett ställer in planerad vård
  Putin saknades: "Något är mysko"
  Vårdbiträde åtalad för våldtäkter på äldreboende
  Äldreomsorgslyftet under Socialstyrelsens lupp