Symptom för Inälvsparasiter


Feber
Illamående
Kräkningar
Muskelvärk
Viktminskning
Blod i urinen
Diarré
Mask i avföringen
Klåda
Utslag
Magont
Andningsvårighet
Hosta
Ögonirritation
Svullna ögon

Symtom på binnikemask
De allra flesta som har en infektion märker inte av den.

Tecken kan annars vara magont och problem med matsmältningen. Om man är infekterad med många maskar blir symtomen mer uttalade. Ibland kan man se små, vita, platta maskdelar i avföringen. Fiskbinnikemask kan orsaka brist på vitamin B12.

Symtom på Giardia-infektion
Man kan ha en infektion utan att märka något alls. Annars är det vanligt med diarréer, ofta långvariga, med gaser och magkramper. Vissa kan gå ner i vikt.
Symtom på hakmask
Det är vanligt att inte känna något alls vid en hakmaskinfektion.

Andra tecken kan vara utslag och klåda som kommer när larverna tar sig genom huden. Man kan även få hosta och astmaliknande besvär. Har man infekterats med många hakmaskar kan man få blodbrist. Det är dock mycket ovanligt hos turister. Läs mer om blodbrist under länken till höger.

Symtom på snäckfeber
När larverna tar sig genom huden får en del klåda. Inom en till åtta veckor kan man bli akut sjuk med feber, magbesvär och hosta. Tillståndet kallas för akut schistosomiasis. Ett annat namn är Katayama-feber.

Inom några månader orsakar maskarnas ägg en inflammation, framför allt i urinblåsan eller i tarmen. Inflammationerna kan orsaka ärrvävnad och påverka organens funktion. Ett vanligt tecken är blod i urinen. Men de flesta som blivit smittade, efter en kort vistelse i till exempel Afrika, märker inte av infektionen.

Symtom på spolmask
Ofta ger infektion med spolmask inte några särskilda besvär.

Ett tecken kan vara magont. Man kan även få astmaliknande besvär och hudutslag. Det beror på att spolmaskens larver vandrar genom lungorna. Ibland kommer vuxna maskar ut med avföringen.

Symtom på Toxocara-infektion
Magsmärtor, feber, luftvägsbesvär och inflammationer i ögonen kan vara tecken på Toxocara-infektion.

Infektionen läker ut av sig själv. I sällsynta fall kan man få en allvarlig ögoninflammation. För att undvika bestående synnedsättning ska inflammationen behandlas hos en ögonläkare.

Symtom på Toxoplasma-infektion
De flesta smittade personer märker inte av sin infektion. Annars kan tecken på Toxoplasma-infektion vara influensaliknande besvär som feber och muskelvärk. Förstorade lymfkörtlar på halsen är ett vanligt tecken.
Symtom på trikinos
Sjukdomsbilden vid trikinos kan variera från lindriga besvär till dödlig sjukdom.

När larverna vandrar i kroppen kan de orsaka illamående, kräkning, diarré, hudutslag och andningsbesvär. Svår muskelvärk och svullnad kring ögonen är också vanligt. Man kan även få hög svängande feber. Både hjärtat och nervsystemet kan påverkas.

Behandling för Inälvsparasiter


Förebygg inälvsparasiter
Att ha god livsmedels-, vatten- och handhygien är viktigt för att förebygga smitta. Att tvätta händerna är ett effektivt sätt att minska smittspridningen.

Reser du till ett tropiskt eller subtropiskt område kan du minska smittrisken genom att:

koka vattnet innan du ska dricka det
vara försiktig med att äta oskalad frukt och råa grönsaker, de kan ha sköljts i förorenat vatten
se till att maten är ordentligt kokt eller genomstekt
undvika att gå barfota och bada i sötvatten i områden där hakmask och snäckfeber finns.
Behandling av binnikemask
Binnikemask behandlas med läkemedel.

Behandling av Giardia-infektion
Giardia-infektion behandlas med antibiotika.

Behandling av hakmask
Hakmaskinfektion behandlas med läkemedel.

Behandling av snäckfeber
Snäckfeber behandlas med läkemedel.

Behandling av spolmask
Infektionen behandlas med läkemedel.
Behandling av Toxoplasma-infektion
Det finns läkemedel mot Toxoplasma. Ofta behandlas inte personer med normalt immunförsvar eftersom symtomen går över av sig själv. Efter ett tag utvecklas en så kallad immunitet. Det innebär att man inte blir sjuk igen om immunförsvaret är normalt.

Gravida kvinnor med Toxoplasma-infektion och nyfödda barn till mödrar med Toxoplasma behandlas med läkemedel. Patienter med aids eller med andra tillstånd som ger kraftigt nedsatt immunförsvar kan få livshotande komplikationer av en Toxoplasma-infektion. Därför behandlas även dessa patienter läkemedel.

Symtom på trikinos
Sjukdomsbilden vid trikinos kan variera från lindriga besvär till dödlig sjukdom.

När larverna vandrar i kroppen kan de orsaka illamående, kräkning, diarré, hudutslag och andningsbesvär. Svår muskelvärk och svullnad kring ögonen är också vanligt. Man kan även få hög svängande feber. Både hjärtat och nervsystemet kan påverkas.

Undersökning vid inälvsparasiter
Genom att undersöka prov från urin, avföring och blod kan man oftast bestämma vad det är för parasitinfektion.

I blodprov kan man se om kroppens immunförsvar har bildat antikroppar mot parasiterna.

Sjukdomen Inälvsparasiter


Inälvsparasiter är mindre vanliga i Sverige, men ett stort hälsoproblem i tropiska och subtropiska områden av världen. Att ha god hygien och att se till att äta mat som är ordentligt stekt eller kokt minskar risken för smitta.

Inälvsparasiter smittar ofta genom dricksvatten eller genom mat som kommit i kontakt med förorenat vatten. Dåliga hygieniska förhållanden och brist på rent vatten ökar risken för smitta.

Binnikemask
Binnikemask förekommer i många länder. I Sverige har vi ingen smittspridning från djur tack vare veterinärkontroller av kött. God hand- och livsmedelshygien är viktigt.

Binnikemask kan man få utomlands genom att äta rått eller otillräckligt tillagat kött från ko, gris och vissa fiskar. Äter man gädda eller abborre i Sverige kan man få binnikemaskinfektion om fiskarna inte tillagats ordentligt. Även rom från dessa fiskar kan sprida binnikemask.
Giardia
Giardia-parasiten orsakar en infektion i tunntarmen. Giardia finns främst i Asien, Afrika, Sydamerika och Östeuropa. De som blir sjuka i Sverige har oftast smittats utomlands.

Giardia sprids genom vatten som förorenats med avföring från infekterade människor. Eventuellt kan parasiter även finnas i avföring från vissa vilda djur. Mat som sköljts med förorenat vatten kan sprida smittan, som frukter och råa grönsaker. Giardia kan smitta mellan personer, till exempel inom en familj och på dagis. Smittan kan också spridas sexuellt.

God hand-, vatten- och livsmedelshygien är viktigt för att förebygga smitta. Om du är utomlands ska du vara försiktig med råa grönsaker och dricksvatten som inte kokats.

Hakmask
Hakmask är en rundmask som finns främst i tropiska länder. De hakmaskar som infekterar människa heter Ancylostoma duodenale eller Necator americanus.

Hakmaskarna lever i människans tarm där de suger blod. Namnet hakmask kommer från de kraftiga hakar som maskarna har vid munnen, med vilka de hakar sig fast i tunntarmens slemhinna.

Hakmasken sprids genom avföring från infekterade personer. I avföringen finns ägg från hakmasken som kläcks när de kommer i jorden. Larverna som bildas kan sedan ta sig genom huden, oftast via fötterna på någon som går barfota. Så småningom kommer larverna till tarmen. Där blir de maskar som producerar nya ägg.

Undvik att gå barfota om du besöker ett land eller område där hakmask finns.

Hakmask kan även spridas genom förorenad mat. Smittan sprids inte från person till person.
Snäckfeber
Snäckfeber kallas också schistosomiasis eller bilharzios. Sjukdomen orsakas av maskar som tillhör släktet Schistosoma. Snäckfeber finns främst i Afrika, söder om Saharaöknen, men också i vissa områden i norra Sydamerika, på Karibiska öar och i Kina. Maskarna kan bara spridas till människor genom smittat sötvatten.

I avföring och urin från en infekterad människa finns ägg från maskarna. Smittan sprids när infekterad urin och avföring kommer ut i sjöar och vattendrag. Äggen kläcks och larverna infekterar snäckor i vattnet. I snäckorna fortsätter larverna att utvecklas. Dessa larver tar sig väldigt lätt igenom hud och slemhinnor hos människor som exempelvis badar eller fiskar. I kroppen utvecklas larverna till maskar som producerar ägg, som i sin tur utsöndras med urin eller avföring.

God toaletthygien förebygger smittan. Var försiktig med, eller undvik, att bada om du reser i tropiska länder där det finns snäckfeber. Undvik även att dricka vatten direkt från sjöar, bäckar och floder.

Spolmask
Spolmask är en av de vanligaste parasiterna som infekterar människan. Spolmasken som infekterar människa heter Ascaris lumbricoides. I Sverige är smittspridning mycket ovanlig.

Parasiten kan bli lika stor som en daggmask. Honan kan leva i ungefär ett år i människans tarm. Varje dag kan honan producera ett stort antal ägg som kommer ut med avföringen.

Spolmask sprids bland annat genom förorenade grönsaker. Att gödsla med latrinavfall är ett sätt som smittan kan spridas på. Spolmask smittar inte mellan personer.

Smittan förebyggs genom god toaletthygien.

Toxocara
Toxocara är spolmaskar som naturligt infekterar katt och hund. Spolmasken som infekterar katt heter Toxocara catis, spolmasken som infekterar hund heter Toxocara canis.

Vi människor blir sjuka om vi får i oss spolmaskarnas ägg genom munnen. Smittan kan spridas via sandlådor där katter och hundar bajsar.
Toxoplasma
Toxoplasma gondii är en parasit hos katter som utsöndras i deras avföring. Parasiten sprids genom att får eller grisar blir infekterade av parasiten via en smittad katts avföring. När vi sedan äter infekterat får- eller griskött som inte är ordentligt tillagat blir vi infekterade av parasiterna. Även bär och sallad kan sprida smittan om de har kommit i kontakt med katters avföringen.

En gravid kvinna kan smitta sitt foster med Toxoplasma, det finns då risk för fosterskador. Därför ska gravida undvika kontakt med kattavföring och undvika sandlådor där katter kan tänkas bajsa. Gravida ska också undvika rått eller otillräckligt tillagat kött samt osköljda grönsaker, bär och frukt.

Trikiner
Trikiner orsakar sjukdomen trikinos. Det är en sjukdom som kan överföras från djur till människa.

Trikinos är väldigt ovanlig i Sverige. Under de senaste fem åren har bara två fall förekommit här. Personerna hade blivit smittade utomlands.

Man kan smittas om man äter otillräckligt tillagat kött från gris, vildsvin, häst eller björn. Var försiktig om du äter kött från dessa djur, se till att det är ordentligt tillagat.

Nyheter

Här tjänar undersköterskor bäst
5/4 2023 14:40
När tidningen sammanställde medellönerna för 27 yrken inom fackförbundet Kommunals sfär tjänade undersköterskor i regioner 28 084 kronor i månaden. För undersköterskor i kommuner var medellönen 27 894 kronor. Läs också: Här tjänar Vårdförbundets gruppermest

Läs mer här

  Här tjänar undersköterskor bäst
  Gamling stängdes in med råtta på äldreboendet
  Stor studie ger nya insikter i fördelarna med viktminskning
  Är flytare ett tecken på god hälsa?
  Forskare avlivar vanlig myt om hjärnans åldrande
  Stora skillnader i timpris för hemtjänst
  Skolministern ? sätt psykisk hälsa på schemat
  Resultat av immunterapi mot livmodercancer imponerar
  Enkelt test avslöjar hjärnans åldrande
  Efter larmhaveri ? personuppgifter i fel händer
  Ajöss med BMI"Här är forskarnas nya mått för din kropps hälsa
  Jordnötsallergi hos barn kan förebyggas
  Cyberattack bakom utslagna trygghetslarmen
  150 kommuner har problem med trygghetslarmen
  Hemlighåller ikonens hälsa: ?Som en fånge?
  Forskare varnar: Populär bantningskur kan ge hjärtproblem
  Upptäckt kan bromsa autoimmuna sjukdomar
  Forskare avslöjar myt om minskad sexlust under klimakteriet
  Kritik mot insatser för att hindra vårdskador
  Spanska undersköterskor räddar sommarsemestrar i Boden
  Levande larver renar sår på död vävnad och bakterier
  Diabetespatienter kan få smärtlindring med chili
  Mus odlar horn för att människor ska få nya lemmar
  Skolsköterska anmäld till Ivo ? följde inte upp vården
  Forskare kopplar koffein till två konkreta hälsofördelar
  Forskare kopplar koffein till två konkreta hälsofördelar
  Skolsköterska anmäld till Ivo ? följde inte upp vården
  Mus odlar horn för att människor ska få nya lemmar
  Diabetespatienter kan få smärtlindring med chili
  Levande larver renar sår på död vävnad och bakterier
  Kritik mot insatser för att hindra vårdskador
  Spanska undersköterskor räddar sommarsemestrar i Boden
  Forskare avslöjar myt om minskad sexlust under klimakteriet
  Upptäckt kan bromsa autoimmuna sjukdomar
  Forskare varnar: Populär bantningskur kan ge hjärtproblem
  Hemtjänsten tar till bandvagnar i snökaoset
  It-attack mot Humana ? uppgifter har stulits
  Forskare varnar: Detta bör gravida undvika
  Forskare varnar för e-cigaretters inverkan på lungorna
  Studie: Långvarig fasta kan ha negativa effekter