Symptom för Influensa


Feber
Förkylning
Frossa
Ledvärk
Muskelvärk
Trötthet
Bröstsmärta
Huvudvärk
Magont
Halsont
Snuva

Symtom på influensa
Tecknen på influensa kan variera. Vissa blir svårt sjuka, medan andra får lindrigare förkylningsbesvär. Vanliga kännetecken på sjukdomen är hosta, huvudvärk, hög feber samt muskel- och ledvärk. Du kan också få snuva, halsont, smärtor i bröstet, frossa och orolig mage.

Warning: Undefined variable $multipler in /home/sjukhus/public_html/wp-content/themes/sjukhus_theme/single.php on line 211

Sjukdomen varar normalt tre till fem dagar, men du kan känna dig trött i ytterligare två till tre veckor.

Warning: Undefined variable $multipler in /home/sjukhus/public_html/wp-content/themes/sjukhus_theme/single.php on line 211

Influensa kan i vissa fall kompliceras av en bakterieinfektion, oftast lunginflammation eller bihåleinflammation, eftersom man blir mottaglig för andra infektioner i samband med influensainfektionen.

Warning: Undefined variable $multipler in /home/sjukhus/public_html/wp-content/themes/sjukhus_theme/single.php on line 211

Sjukdomen Influensa


Influensa är en virussjukdom. Den utvecklas ofta till en epidemi som sprids snabbt mellan länder. Smittan sprids både genom luften och genom kontakt. Typiska tecken kan vara hög feber, muskel- och ledvärk. Äldre personer och vissa andra riskgrupper bör vaccinera sig årligen. Om du är frisk i övrigt, kan du bara lindra besvären. Antibiotika biter inte på virus.

Warning: Undefined variable $multipler in /home/sjukhus/public_html/wp-content/themes/sjukhus_theme/single.php on line 247

Influensan brukar komma till Sverige under vinterhalvåret, och utbrottet kan vara upp till fyra månader.

Warning: Undefined variable $multipler in /home/sjukhus/public_html/wp-content/themes/sjukhus_theme/single.php on line 247

Behandling för Influensa


Förebygga influensa
Influensa är så smittsamt att det är svårt att undvika att infektionen sprids. Smittrisken ökar om du träffar många personer och har tät kontakt inomhus. Utomhus sprids smittan inte lika lätt. Du kan minska smittrisken genom att undvika att ta i andra och tvätta händerna ofta. Använd gärna även handsprit när du tvättat händerna. Du kan också vaccinera dig.

Warning: Undefined variable $multipler in /home/sjukhus/public_html/wp-content/themes/sjukhus_theme/single.php on line 263

Vaccination
Personer födda 1945 eller tidigare, vissa riskgrupper och gravida bör vaccinera sig mot influensan under den årliga vaccinationskampanjen.

Warning: Undefined variable $multipler in /home/sjukhus/public_html/wp-content/themes/sjukhus_theme/single.php on line 263

Till riskgrupperna räknas:

Warning: Undefined variable $multipler in /home/sjukhus/public_html/wp-content/themes/sjukhus_theme/single.php on line 263

vuxna och barn med kronisk hjärt- eller lungsjukdom (inklusive astma)
personer med kronisk lever- eller njursvikt
personer med gravt nedsatt immunförsvar på grund av sjukdom eller medicinering
personer med svårinställd diabetes
personer med extrem fetma eller neurologiska eller neuromuskulära sjukdomar som påverkar andningen
barn med flerfunktionshinder.
Smitta
Överföringen av virus sker genom luften när en smittad person hostar, nyser och andas ut, men också genom kontakt som att ta i hand. Det är svårt att undvika att föra smittan vidare, eftersom du är som mest smittsam redan ett dygn innan du blir sjuk. Därefter brukar man vara smittsam till och med den femte sjukdomsdagen.

Warning: Undefined variable $multipler in /home/sjukhus/public_html/wp-content/themes/sjukhus_theme/single.php on line 263

Det brukar ta en till tre dagar från smittotillfället tills du blir sjuk. Om du har haft influensa ett år brukar risken minska för att du ska bli smittad igen under de närmast följande åren.

Warning: Undefined variable $multipler in /home/sjukhus/public_html/wp-content/themes/sjukhus_theme/single.php on line 263

Egenvård
Svårt sjuka personer och personer i riskgrupperna kan ibland behöva ta antivirusläkemedel. Om du är frisk i övrigt räcker det att lindra besvären.

Warning: Undefined variable $multipler in /home/sjukhus/public_html/wp-content/themes/sjukhus_theme/single.php on line 263

Följande kan du göra själv:

Warning: Undefined variable $multipler in /home/sjukhus/public_html/wp-content/themes/sjukhus_theme/single.php on line 263

Se till att få i dig ordentligt med vätska.
Håll dig lugn och vila, men du behöver inte ligga i sängen.
Sov mycket.
Stanna inomhus tills sjukdomen går över.
Undvik rökning och alkohol.
Tag febernedsättande och smärtstillande läkemedel om det behövs.
Sök vård
Du bör kontakta din husläkare om:

Warning: Undefined variable $multipler in /home/sjukhus/public_html/wp-content/themes/sjukhus_theme/single.php on line 263

influensan varar mer än en vecka
symtomen återkommer någon dag efter att den har börjat gå tillbaka
symtomen är mycket svåra. Det kan vara ett tecken på att du har någon annan sjukdom, eller att influensan håller på att utvecklas till en allvarligare sjukdom
du tillhör en riskgrupp och inte har vaccinerat dig mot influensa och du får symtom.

Warning: Undefined variable $multipler in /home/sjukhus/public_html/wp-content/themes/sjukhus_theme/single.php on line 263

Nyheter

Warning: Undefined array key "ny" in /home/sjukhus/public_html/wp-content/themes/sjukhus_theme/single.php on line 311

Nytt miljardregn över äldreomsorgen
Igår 17:00
Tre miljarder kronor. Så mycket pengar får kommuner som har ökat antalet sjuksköterskor och minskat andelen timanställda i äldreomsorgen nu dela på

Läs mer här

  Nytt miljardregn över äldreomsorgen
  Äldre skrivs ut från sjukhus med fel ordinationer
  Luftföroreningar kostar upp till 10 år i förväntad livslängd
  Undersköterskornas ordbok river ner språkbarriärer
  Sommarvikarier saknar körkort - får åka taxi
  Homeworld 3 försenas till 2023 för utvecklarnas hälsa
  Ivo kan få hårdare nypor när kommuner brister i tillsyn
  "Säkerställ jämlik hälsa för personer med funktionsnedsättning"
  Många i vården sjuka på jobbet
  Åklagaren: Tolv år för våldtäkter på äldre
  Miljarder att tjäna på fallprevention
  Nyckel borta i hemtjänsten - brukare hittad död
  Nya uppgifterna om Putins hälsa: "Definitivt sjuk"
  Uppsala kommun bäst på e-hälsa
  Här får patienten stanna hemma
  Avskedad vårdpersonal får jobb i annan kommun
  Musikens kraft ska förbättra demensvården
  Här hittar du tidigare Fråga doktorn Hälsa chattar
  Nu ska 1177 bli kommunvänligt
  Så många fick hjälp av hemsjukvården
  Därför spekuleras det så mycket om Putins hälsa
  Krog i Kil är till salu: "Jag har problem med min hälsa igen"
  Nyköpings lasarett ställer in planerad vård
  Putin saknades: "Något är mysko"
  Vårdbiträde åtalad för våldtäkter på äldreboende
  Äldreomsorgslyftet under Socialstyrelsens lupp
  Språktester på väg inom äldreomsorgen
  Undersköterskor fick ofta karensersättning
  Här röntgar kommunen patienter hemma
  Ungas psykiska hälsa måste tas på större allvar
  Livesänd opera blir personcentrerad vård
  Småbarns psykiska hälsa under lupp i ny studie
  Lavrovs svar om Putins hälsa: "Fråga de utländska ledarna"
  "Appar för mental hälsa slarvar med integriteten - ""exceptionellt otäcka"""
  Ovanligt svårt hitta sommarvikarier i år
  Appar för bättre mental hälsa har dåligt integritetsskydd
  MP utan kandidater i 71 kommuner
  Vårdförbundets oro inför sommarsemestern: "Hälsa är på spel"
  Anhörigvården värd miljarder för samhället
  Stor satsning på fler språkombud ska höja kvaliteten i äldrevården