Symptom för Knäledsartros (artros i knäleden)


Ledvärk
Smärta
Svullnad

Symtom på knäledsartros

Warning: Undefined variable $multipler in /home/sjukhus/public_html/wp-content/themes/sjukhus_theme/single.php on line 211

Det finns flera anledningar till smärta från knäleden, men det vanligaste hos äldre är artros. Smärtan brukar variera över tiden, där en mer smärtsam period kan följas av en tid med mindre symtom.

Warning: Undefined variable $multipler in /home/sjukhus/public_html/wp-content/themes/sjukhus_theme/single.php on line 211

Ibland kan knäet svullna och bli lite varmt. Hos en del tillkommer en känsla av ostadighet, att knäet hakar upp sig och stelhet. I vissa fall kan även knäet värka i vila.

Warning: Undefined variable $multipler in /home/sjukhus/public_html/wp-content/themes/sjukhus_theme/single.php on line 211

Besvären motsvarar inte alltid det man ser på röntgen. Man kan se stora förändringar på röntgen utan att patienten har besvär, medan andra har mindre förändringar men mer ont och kan också ha svårt att använda leden.

Warning: Undefined variable $multipler in /home/sjukhus/public_html/wp-content/themes/sjukhus_theme/single.php on line 211

Behandling för Knäledsartros (artros i knäleden)


Egenvård

Warning: Undefined variable $multipler in /home/sjukhus/public_html/wp-content/themes/sjukhus_theme/single.php on line 227

Det finns idag ingen behandling som kan påverka broskförändringarna vid artros. Man kan dock lindra besvären genom att minska belastningen på knäet. Det kan ske genom att bygga upp muskulaturen kring knäet genom träning, gå ned i vikt om man är överviktig, ha skor med bra stötdämpande sula samt vid mer uttalade besvär använda käpp.

Warning: Undefined variable $multipler in /home/sjukhus/public_html/wp-content/themes/sjukhus_theme/single.php on line 227

Genom att anpassa sig efter sjukdomen kan man i flera fall klara sig under lång tid utan ytterligare medicinska åtgärder.

Warning: Undefined variable $multipler in /home/sjukhus/public_html/wp-content/themes/sjukhus_theme/single.php on line 227

Sök vård
Vänd dig till din husläkarmottagning om du har långvariga besvär som:

Warning: Undefined variable $multipler in /home/sjukhus/public_html/wp-content/themes/sjukhus_theme/single.php on line 227

smärta i eller kring knäet när du står eller går
att ditt knä är svullet och är ömt
värk från knäet på natten och i vila.
Undersökning vid knäledsartros
Läkaren undersöker knäleden och tar reda på hur ont du har. Ofta utförs en röntgenundersökning då du står. Knäleden belastas då för att se hur stora förändringarna är.

Warning: Undefined variable $multipler in /home/sjukhus/public_html/wp-content/themes/sjukhus_theme/single.php on line 227

Magnetkamera används bara i enstaka fall, om man efter röntgenundersökningen fortfarande är osäker på diagnosen, till exempel i de fall då man misstänker att det finns en menisk- eller korsbandsskada som behöver opereras. Det är ovanligt hos patienter som har knäartros.

Warning: Undefined variable $multipler in /home/sjukhus/public_html/wp-content/themes/sjukhus_theme/single.php on line 227

Behandling av knäledsartros

Warning: Undefined variable $multipler in /home/sjukhus/public_html/wp-content/themes/sjukhus_theme/single.php on line 227

Sjukgymnastik

Warning: Undefined variable $multipler in /home/sjukhus/public_html/wp-content/themes/sjukhus_theme/single.php on line 227

Sjukgymnasten visar dig hur du ska träna upp musklerna runt knäet. När de blir starkare blir knäet stabilare och då minskar ofta besvären. Sjukgymnasten går också igenom hur du kan minska onödig eller felaktig belastning på knäna i vardagslivet, på jobbet och under fritidsaktiviteter.

Warning: Undefined variable $multipler in /home/sjukhus/public_html/wp-content/themes/sjukhus_theme/single.php on line 227

Läkemedel

Warning: Undefined variable $multipler in /home/sjukhus/public_html/wp-content/themes/sjukhus_theme/single.php on line 227

Flera icke receptbelagda mediciner har god effekt på artrossmärta. Om besvären blir större kan man under perioder behöva starkare receptbelagda läkemedel för att lindra smärtan. I vissa fall kan man pröva läkemedel som sprutas in direkt i knäleden.

Warning: Undefined variable $multipler in /home/sjukhus/public_html/wp-content/themes/sjukhus_theme/single.php on line 227

Operation

Warning: Undefined variable $multipler in /home/sjukhus/public_html/wp-content/themes/sjukhus_theme/single.php on line 227

När smärtorna och funktionsnedsättningen är så pass stora att man trots anpassning av aktivitetsnivå och belastning, sjukgymnastik och lämplig smärtlindring inte får tillräcklig smärtlindring är operation en möjlighet.

Warning: Undefined variable $multipler in /home/sjukhus/public_html/wp-content/themes/sjukhus_theme/single.php on line 227

Det finns olika alternativ beroende på hur besvärande förändringarna i leden är:

Warning: Undefined variable $multipler in /home/sjukhus/public_html/wp-content/themes/sjukhus_theme/single.php on line 227

Om förändringarna är relativt lindriga och i huvudsak bara drabbat ena sidan av leden kan man göra en operation där benet vinklas om så att belastningen i knäet överförs från den sjuka till den mer friska sidan.
Vid mer uttalade broskförändringar, som fortfarande till största del är begränsade till ena sidan av leden, kan man ersätta ledytorna bara i den delen av leden med en så kallad enkammarprotes.
I de flesta fall är dock förändringarna så omfattande att man måste ersätta samtliga ledytor vilket då sker med en totalprotes. Proteserna består i regel av en metallsköld som sätts på lårbenets ända och som får leda mot en plastplatå som fästes på skenbenets övre del.
I samband med operation finns en viss risk för komplikationer i form av blodpropp och infektion. Vid operation får du därför läkemedel för att förhindra detta.

Warning: Undefined variable $multipler in /home/sjukhus/public_html/wp-content/themes/sjukhus_theme/single.php on line 227

Efter operation
Oavsett vilken operation du genomgår så behöver du träna mycket efteråt för att få tillbaka samma rörelseförmåga och muskelstyrka som tidigare. Denna träning måste sättas igång direkt efter operationen och fortsätta under lång tid. En sjukgymnast visar hur du tränar bäst.

Warning: Undefined variable $multipler in /home/sjukhus/public_html/wp-content/themes/sjukhus_theme/single.php on line 227

När du kan röra knäet bättre och muskelstyrkan kommer tillbaka är det bra att simma, cykla eller promenera.

Warning: Undefined variable $multipler in /home/sjukhus/public_html/wp-content/themes/sjukhus_theme/single.php on line 227

Först efter ett halvt till ett år ser man slutresultatet av en operation med en ny knäled. Resultatet, där smärtfrihet är den viktigaste delen, är i regel mycket bra. Efter 20 år har 90 av 100 patienter kvar sin inopererade protes.

Warning: Undefined variable $multipler in /home/sjukhus/public_html/wp-content/themes/sjukhus_theme/single.php on line 227

Sjukdomen Knäledsartros (artros i knäleden)


Knäartros, artros i knäleden, kan vara en följd av ledskada, ledsjukdom eller missbildning. Du kan också få artros i knäet utan känd anledning. Vid artros förstörs brosket som täcker ändarna på benen i leden, vilket kan ge smärta och göra knäet ostadigt. Kontakta vårdcentralen om du har ont i knäet under en längre tid.

Warning: Undefined variable $multipler in /home/sjukhus/public_html/wp-content/themes/sjukhus_theme/single.php on line 247

Knäartros betyder att brosket i belastade delar av knäleden förstörs, samtidigt som det underliggande benet i vissa delar förtjockas (skleros) och i andra delar försvinner (cystbildning). I ledens utkant sker nybildning av brosk och ben, så kallade osteofyter.

Warning: Undefined variable $multipler in /home/sjukhus/public_html/wp-content/themes/sjukhus_theme/single.php on line 247

Med tiden kan leden allt mer ändra form så att felställningar uppträder.

Warning: Undefined variable $multipler in /home/sjukhus/public_html/wp-content/themes/sjukhus_theme/single.php on line 247

Knäartros är vanligare hos äldre, sannolikt beroende på att det tar tid för sjukdomen att utveckla sig. Kvinnor drabbas oftare än män.

Warning: Undefined variable $multipler in /home/sjukhus/public_html/wp-content/themes/sjukhus_theme/single.php on line 247

I de flesta fall är orsaken till knäartros okänd. I vissa fall uppträder den efter en tidigare skada, som till exempel en korsbandsskada eller ett benbrott som påverkat ledytan.

Warning: Undefined variable $multipler in /home/sjukhus/public_html/wp-content/themes/sjukhus_theme/single.php on line 247

Riskfaktorer för knäledsartros är:

Warning: Undefined variable $multipler in /home/sjukhus/public_html/wp-content/themes/sjukhus_theme/single.php on line 247

ärftlighet
övervikt
tidigare ledskada, som menisk- eller korsbandsskada
extrem och ensidig belastning av knäet.

Warning: Undefined variable $multipler in /home/sjukhus/public_html/wp-content/themes/sjukhus_theme/single.php on line 247

Nyheter

Warning: Undefined array key "ny" in /home/sjukhus/public_html/wp-content/themes/sjukhus_theme/single.php on line 311

Nytt miljardregn över äldreomsorgen
Idag 17:00
Tre miljarder kronor. Så mycket pengar får kommuner som har ökat antalet sjuksköterskor och minskat andelen timanställda i äldreomsorgen nu dela på

Läs mer här

  Nytt miljardregn över äldreomsorgen
  Äldre skrivs ut från sjukhus med fel ordinationer
  Luftföroreningar kostar upp till 10 år i förväntad livslängd
  Undersköterskornas ordbok river ner språkbarriärer
  Sommarvikarier saknar körkort - får åka taxi
  Homeworld 3 försenas till 2023 för utvecklarnas hälsa
  Ivo kan få hårdare nypor när kommuner brister i tillsyn
  "Säkerställ jämlik hälsa för personer med funktionsnedsättning"
  Många i vården sjuka på jobbet
  Åklagaren: Tolv år för våldtäkter på äldre
  Miljarder att tjäna på fallprevention
  Nyckel borta i hemtjänsten - brukare hittad död
  Nya uppgifterna om Putins hälsa: "Definitivt sjuk"
  Uppsala kommun bäst på e-hälsa
  Här får patienten stanna hemma
  Avskedad vårdpersonal får jobb i annan kommun
  Musikens kraft ska förbättra demensvården
  Här hittar du tidigare Fråga doktorn Hälsa chattar
  Nu ska 1177 bli kommunvänligt
  Så många fick hjälp av hemsjukvården
  Därför spekuleras det så mycket om Putins hälsa
  Krog i Kil är till salu: "Jag har problem med min hälsa igen"
  Nyköpings lasarett ställer in planerad vård
  Putin saknades: "Något är mysko"
  Vårdbiträde åtalad för våldtäkter på äldreboende
  Äldreomsorgslyftet under Socialstyrelsens lupp
  Språktester på väg inom äldreomsorgen
  Undersköterskor fick ofta karensersättning
  Här röntgar kommunen patienter hemma
  Ungas psykiska hälsa måste tas på större allvar
  Livesänd opera blir personcentrerad vård
  Småbarns psykiska hälsa under lupp i ny studie
  Lavrovs svar om Putins hälsa: "Fråga de utländska ledarna"
  "Appar för mental hälsa slarvar med integriteten - ""exceptionellt otäcka"""
  Ovanligt svårt hitta sommarvikarier i år
  Appar för bättre mental hälsa har dåligt integritetsskydd
  MP utan kandidater i 71 kommuner
  Vårdförbundets oro inför sommarsemestern: "Hälsa är på spel"
  Anhörigvården värd miljarder för samhället
  Stor satsning på fler språkombud ska höja kvaliteten i äldrevården