Krupp (falsk krupp, croup)

Sjukdom - Barn

Om sjukdomenBehandling

Symptom för Krupp (falsk krupp, croup)


Ångest
Feber
Gråter
Andnöd
Heshet
Hosta

Symtom vid krupp
Det börjar ofta med några dagars lätta förkylningssymtom som snuva, hosta och lätt feber.

Warning: Undefined variable $multipler in /home/sjukhus/public_html/wp-content/themes/sjukhus_theme/single.php on line 211

Kruppattacken kommer ofta på natten när barnet har sovit några timmar. Barnet vaknar med typiska symtom för krupp:

Warning: Undefined variable $multipler in /home/sjukhus/public_html/wp-content/themes/sjukhus_theme/single.php on line 211

andningsbesvär som andnöd, andfåddhet. Det kan höras ett väsande ljud, så kallade stridor, vid inandning
heshet och skällande hosta
att ha svårt att andas skapar ångest hos barnet och det börjar då ofta gråta.
De akuta kruppsymtomen kan gå över med hjälp av nedanstående egenvårdsråd. Därefter kan torr hosta, heshet, feber och snuva fortsätta ytterligare några dagar.

Warning: Undefined variable $multipler in /home/sjukhus/public_html/wp-content/themes/sjukhus_theme/single.php on line 211

Behandling för Krupp (falsk krupp, croup)


Egenvård vid krupp
Låt barnet sitta upp eller ta upp barnet. När barnet ligger ner ökar svullnaden i luftvägarna och barnet får svårare att andas in.
Försök att som förälder uppträda lugnande.
Det är bra om du kan öppna fönstret eller gå ut i den svala nattluften en stund.
Ge avsvällande näsdroppar, finns receptfritt på apoteket.
Ge febernedsättande läkemedel.
Låt barnet sova halvsittande eller bädda med kuddar så att barnet ligger högt med huvudet. Det underlättar andningen.

Warning: Undefined variable $multipler in /home/sjukhus/public_html/wp-content/themes/sjukhus_theme/single.php on line 227

Hostmedicin och astmamediciner har inte någon effekt. Ånga har ingen övertygande vetenskaplig effekt, men är heller inte skadligt. Att andas in ånga var tidigare en vanlig ordination. Många tycker att det lindrar.

Warning: Undefined variable $multipler in /home/sjukhus/public_html/wp-content/themes/sjukhus_theme/single.php on line 227

Sök vård
Vid akut krupp:
Om ovanstående egenvård inte har gett resultat inom 30 minuter och barnet fortfarande har andningsbesvär ska du söka vård. Om andningsbesvären har gått över och endast den skällande hostan är kvar kan man vara kvar hemma och fortsätta med avsvällande näsdroppar och febernedsättande läkemedel.

Warning: Undefined variable $multipler in /home/sjukhus/public_html/wp-content/themes/sjukhus_theme/single.php on line 227

Om kruppsymtomen inte går över:
Kruppsymtomen med heshet och skällande hosta brukar gå över efter några dagar. Gör de inte det, och barnet får allt högre feber kan det vara tecken på att det förutom virusinfektionen även har tillstött en bakteriell infektion som kan behöva behandlas med antibiotika.

Warning: Undefined variable $multipler in /home/sjukhus/public_html/wp-content/themes/sjukhus_theme/single.php on line 227

Behandling vid krupp
På sjukhuset behandlas barnen med adrenalininhalation och/eller kortisontabletter beroende på hur allvarliga läkaren anser att symtomen är.

Warning: Undefined variable $multipler in /home/sjukhus/public_html/wp-content/themes/sjukhus_theme/single.php on line 227

Om besvären är riktigt svåra kan barnet även behöva syrgas och få adrenalin och kortison som sprutor.
De allra flesta barn kan gå hem efter cirka två timmars observation på sjukhuset.
En del barn, som inte snabbt blir bra, kan behöva upprepade inhalationer med adrenalin och måste då vara kvar på sjukhus.

Warning: Undefined variable $multipler in /home/sjukhus/public_html/wp-content/themes/sjukhus_theme/single.php on line 227

I allmänhet görs ingen röntgenundersökning och det tas heller inte några prover om symtomen är typiska.

Warning: Undefined variable $multipler in /home/sjukhus/public_html/wp-content/themes/sjukhus_theme/single.php on line 227

Sjukdomen Krupp (falsk krupp, croup)


Krupp, tidigare kallad falsk krupp, beskriver ett tillstånd som kännetecknas av skällande hosta, heshet och andnöd med väsande inandning. Det beror på en inflammation i luftvägarna som orsakar en svullnad i slemhinnan nedanför stämbanden. Inflammationen orsakas vanligen av olika förkylningsvirus.

Warning: Undefined variable $multipler in /home/sjukhus/public_html/wp-content/themes/sjukhus_theme/single.php on line 247

Krupp är vanlig och oftast ofarlig. Barnet får luft och slutar inte att andas. Det drabbar vanligen barn från cirka 6 månader till 5-6 års ålder.

Warning: Undefined variable $multipler in /home/sjukhus/public_html/wp-content/themes/sjukhus_theme/single.php on line 247

Det är vanligt att ett barn som haft krupp får kruppsymtom vid upprepade tillfällen i samband med förkylningar. Allt eftersom barnen blir äldre blir luftrören större och kruppsymtomen vid förkylningarna brukar avta.

Warning: Undefined variable $multipler in /home/sjukhus/public_html/wp-content/themes/sjukhus_theme/single.php on line 247

Krupp eller äkta krupp brukade tidigare användas för att beskriva ett likartat men mycket allvarligt tillstånd som orsakas av difteribakterier. Vaccination mot difteri ingår i det allmänna vaccinationsprogrammet och sjukdomen är mycket sällsynt i Sverige. I det allmänna vaccinationsprogrammet ingår sedan 1992 även vaccination mot bakterien Hemofilus influenza typ B, HiB. Tidigare orsakade HiB ett flertal mycket allvarliga infektioner hos barn, till exempel struplocksinflammation vilken knappast förekommer hos barn i Sverige längre.

Warning: Undefined variable $multipler in /home/sjukhus/public_html/wp-content/themes/sjukhus_theme/single.php on line 247

I och med att difteri- och HiB-infektioner nästan inte alls förekommer i Sverige längre kallas falsk krupp/pseudokrupp allt oftare bara krupp.

Warning: Undefined variable $multipler in /home/sjukhus/public_html/wp-content/themes/sjukhus_theme/single.php on line 247

Nyheter

Warning: Undefined array key "ny" in /home/sjukhus/public_html/wp-content/themes/sjukhus_theme/single.php on line 311

Justin Biebers oklara hälsa - bar droppställning
4/8 14:00
" Justin Bieber är frisk från sin ansiktsförlamning, och är ute på sin turné. Men, efter spelningen i Danmark spekuleras det friskt om stjärnans hälsotillstånd.

Läs mer här

  Justin Biebers oklara hälsa - bar droppställning
  Tom Jones sviktande hälsa - förnekar ryktet
  Shawn Mendes tvingas ställa in turné på grund av sin mentala hälsa
  Fick hjärtmedicin i stället för Alvedon
  Insändare: Vilket parti tar vårdpersonalens hälsa på allvar?
  Insändare: Varför satsar vi inte mycket mer på proaktiv hälsa?
  Kvinna fick HLR efter att hon somnat in
  Paret Pärson satsar 1 miljard på mental hälsa ""Vet hur stor påverkan entreprenörer kan ha"
  Attendos förlust ökar - svårt hitta personal
  Enkla knepen för hälsa
  Semesterlediga rings in - många covidfall efter Dansbandsvecka
  Timvikarierande pensionär anmäler gamla jobbet
  Spår av 400 insekter hittade i en enda tepåse
  "Att sälja sin semester kan vara att sälja sin hälsa"
  Nytt miljardregn över äldreomsorgen
  Äldre skrivs ut från sjukhus med fel ordinationer
  Luftföroreningar kostar upp till 10 år i förväntad livslängd
  Undersköterskornas ordbok river ner språkbarriärer
  Sommarvikarier saknar körkort - får åka taxi
  Homeworld 3 försenas till 2023 för utvecklarnas hälsa
  Ivo kan få hårdare nypor när kommuner brister i tillsyn
  "Säkerställ jämlik hälsa för personer med funktionsnedsättning"
  Många i vården sjuka på jobbet
  Åklagaren: Tolv år för våldtäkter på äldre
  Miljarder att tjäna på fallprevention
  Nyckel borta i hemtjänsten - brukare hittad död
  Nya uppgifterna om Putins hälsa: "Definitivt sjuk"
  Uppsala kommun bäst på e-hälsa
  Här får patienten stanna hemma
  Avskedad vårdpersonal får jobb i annan kommun
  Musikens kraft ska förbättra demensvården
  Här hittar du tidigare Fråga doktorn Hälsa chattar
  Nu ska 1177 bli kommunvänligt
  Så många fick hjälp av hemsjukvården
  Därför spekuleras det så mycket om Putins hälsa
  Krog i Kil är till salu: "Jag har problem med min hälsa igen"
  Nyköpings lasarett ställer in planerad vård
  Putin saknades: "Något är mysko"
  Vårdbiträde åtalad för våldtäkter på äldreboende
  Äldreomsorgslyftet under Socialstyrelsens lupp