Krupp (falsk krupp, croup)

Sjukdom - Barn

Om sjukdomenBehandling

Symptom för Krupp (falsk krupp, croup)


Ångest
Feber
Gråter
Andnöd
Heshet
Hosta

Symtom vid krupp
Det börjar ofta med några dagars lätta förkylningssymtom som snuva, hosta och lätt feber.

Kruppattacken kommer ofta på natten när barnet har sovit några timmar. Barnet vaknar med typiska symtom för krupp:

andningsbesvär som andnöd, andfåddhet. Det kan höras ett väsande ljud, så kallade stridor, vid inandning
heshet och skällande hosta
att ha svårt att andas skapar ångest hos barnet och det börjar då ofta gråta.
De akuta kruppsymtomen kan gå över med hjälp av nedanstående egenvårdsråd. Därefter kan torr hosta, heshet, feber och snuva fortsätta ytterligare några dagar.

Behandling för Krupp (falsk krupp, croup)


Egenvård vid krupp
Låt barnet sitta upp eller ta upp barnet. När barnet ligger ner ökar svullnaden i luftvägarna och barnet får svårare att andas in.
Försök att som förälder uppträda lugnande.
Det är bra om du kan öppna fönstret eller gå ut i den svala nattluften en stund.
Ge avsvällande näsdroppar, finns receptfritt på apoteket.
Ge febernedsättande läkemedel.
Låt barnet sova halvsittande eller bädda med kuddar så att barnet ligger högt med huvudet. Det underlättar andningen.

Hostmedicin och astmamediciner har inte någon effekt. Ånga har ingen övertygande vetenskaplig effekt, men är heller inte skadligt. Att andas in ånga var tidigare en vanlig ordination. Många tycker att det lindrar.

Sök vård
Vid akut krupp:
Om ovanstående egenvård inte har gett resultat inom 30 minuter och barnet fortfarande har andningsbesvär ska du söka vård. Om andningsbesvären har gått över och endast den skällande hostan är kvar kan man vara kvar hemma och fortsätta med avsvällande näsdroppar och febernedsättande läkemedel.

Om kruppsymtomen inte går över:
Kruppsymtomen med heshet och skällande hosta brukar gå över efter några dagar. Gör de inte det, och barnet får allt högre feber kan det vara tecken på att det förutom virusinfektionen även har tillstött en bakteriell infektion som kan behöva behandlas med antibiotika.

Behandling vid krupp
På sjukhuset behandlas barnen med adrenalininhalation och/eller kortisontabletter beroende på hur allvarliga läkaren anser att symtomen är.

Om besvären är riktigt svåra kan barnet även behöva syrgas och få adrenalin och kortison som sprutor.
De allra flesta barn kan gå hem efter cirka två timmars observation på sjukhuset.
En del barn, som inte snabbt blir bra, kan behöva upprepade inhalationer med adrenalin och måste då vara kvar på sjukhus.

I allmänhet görs ingen röntgenundersökning och det tas heller inte några prover om symtomen är typiska.

Sjukdomen Krupp (falsk krupp, croup)


Krupp, tidigare kallad falsk krupp, beskriver ett tillstånd som kännetecknas av skällande hosta, heshet och andnöd med väsande inandning. Det beror på en inflammation i luftvägarna som orsakar en svullnad i slemhinnan nedanför stämbanden. Inflammationen orsakas vanligen av olika förkylningsvirus.

Krupp är vanlig och oftast ofarlig. Barnet får luft och slutar inte att andas. Det drabbar vanligen barn från cirka 6 månader till 5-6 års ålder.

Det är vanligt att ett barn som haft krupp får kruppsymtom vid upprepade tillfällen i samband med förkylningar. Allt eftersom barnen blir äldre blir luftrören större och kruppsymtomen vid förkylningarna brukar avta.

Krupp eller äkta krupp brukade tidigare användas för att beskriva ett likartat men mycket allvarligt tillstånd som orsakas av difteribakterier. Vaccination mot difteri ingår i det allmänna vaccinationsprogrammet och sjukdomen är mycket sällsynt i Sverige. I det allmänna vaccinationsprogrammet ingår sedan 1992 även vaccination mot bakterien Hemofilus influenza typ B, HiB. Tidigare orsakade HiB ett flertal mycket allvarliga infektioner hos barn, till exempel struplocksinflammation vilken knappast förekommer hos barn i Sverige längre.

I och med att difteri- och HiB-infektioner nästan inte alls förekommer i Sverige längre kallas falsk krupp/pseudokrupp allt oftare bara krupp.

Nyheter

Försökte muta kollegor att nobba vaccin
Igår 09:01
En kommunanställd man i Skellefteå försökte förmå sina kollegor att inte vaccinera sig mot covid-19.

Läs mer här

  Försökte muta kollegor att nobba vaccin
  Undersköterska låste in boende - anmäls
  Regeringen rustar för bättre krisberedskap i hemsjukvården
  Sjuksköterska tittade på fel läkemedelslista - äldre avled
  ?Mycket lättare att göra läkemedelsgenomgångar"- mas om digitala ronder i glesbygd
  Äldre död efter taklyft på boende - Ivo kritiserar
  Hemtjänsten trivs med jobbet - trots usel arbetsmiljö
  Gick till jobbet med corona - frias
  Kommuner talar vård under Almedalsveckan
  Nordic Capital har 12 nya miljarder att förvärva för - tittar på hälsa och betalningar
  Intensiv hemrehab håller hemtjänsten borta
  Ingen JO-kritik efter bråk om skyddsstopp
  Spritstölder inom hemtjänsten
  Sängstöd anmäls efter dödsfall
  Nordkorea: Oro för avmagrad Kims hälsa
  "Då kan kommunens hälsomässa genomföras: ""Alla tjänar på en bättre hälsa"""
  "Det har blivit lättare att få gehör för reformer"
  "?Fara för liv, hälsa och personlig säkerhet"- Ivo om HVB-hemmet"
  Rasmus Bergström: "Risk för sämre hälsa - lägg till istället för att ta bort"
  Listan - här är förslagen som ska få folk till vården
  Utredare vill höja utbildningsnivån i omsorgen
  Arbetsmiljöverket svänger om munskydd
  JUST NU: Försvunnen kvinna återfunnen: "Vid god hälsa"
  Endast en kommun får kritik - trots samordning
  INSÄNDARE: KD: Vi vill satsa på ungas hälsa - föreslår bidrag till för deltagaravgifter
  2025 ska Sverige vara bäst på e-hälsa " men hur ska vi klara det"
  Gävle beställer pandemigranskning
  Ville hälsa på - försökte klättra in genom fönster på stödboende
  Attendo slopar kritiserat bonussystem
  En vänlig knuff fick fler att använda handsprit
  E-hälsomyndigheten ska hjälpa till med vaccinationsbevis
  Insändare: Sluta utgå ifrån att alla hundar ska hälsa på varandra
  Fler får hjälp av hemsjukvården
  Lina i -stersund jobbar med världsåkarnas hjärnor: "Min dröm är att mental hälsa har en given plats på idrottsarenan"
  Tusentals trygghetslarm ur funktion
  Fem röster: Vad vill du hälsa till din mamma på mors dag?
  Hemtjänst smög in och väckte äldre i jakt på telefon
  Socialutskottet säger ja till mar
  Riksrevisionen ifrågasätter öppna jämförelser
  Forskare varnar för förändringshysteri