Lymfom (lymfkörtelcancer)

Sjukdom - Cancer

Om sjukdomenBehandling

Symptom för Lymfom (lymfkörtelcancer)


Feber
Svettnigar
Viktminskning
Magont
Svullen / öm

Symtom
Hodgkins sjukdom
Det första tecknet på sjukdomen är ofta en förstorad lymfknuta på halsen. Sjukdomen kan också börja långsamt med mer otydliga symtom. I andra fall kan Hodgkins sjukdom börja med tydligare symtom, som feber, viktnedgång och nattliga svettningar. Svullna lymfknutor kan då uppträda på flera ställen på kroppen samtidigt och mjälten är förstorad.

Non-Hodgkin-lymfom
Den lugna, indolenta, formen av sjukdomen har i allmänhet ett stillsamt förlopp och det kan gå långa tider utan att man får några symtom. Ibland upptäcker den drabbade själv en eller flera förstorade lymfkörtlar på halsen, men det kan också vara feber, svettningar och nedsatt ork som gör att man söker vård. Till gruppen hör även kronisk lymfatisk leukemi, som orsakar en ökning av antalet vita blodkroppar. Detta upptäcks ofta vid en hälsokontroll.

Aggressiva non-Hodgkin lymfom har oftast mer påtagliga symtom vid debuten. Svullna lymfknutor kan utvecklas snabbt, ofta på flera olika ställen i kroppen. Allmäntillståndet är nedsatt av oförklarade feberperioder och nattliga svettningar. Buksmärtor och viktnedgång är också vanligt.

Sjukdomen Lymfom (lymfkörtelcancer)


Lymfom är en cancerform som drabbar lymfkörtlar och lymfceller i blodet. Lymfom indelas i två huvudgrupper: Hodgkins sjukdom och non-Hodgkin-lymfom. Kontakta din vårdcentral om du eller ditt barn får svullna lymfkörtlar, återkommande oförklarliga feberattacker, svettas mycket på nätterna, oförklarligt går ned i vikt och får buksmärtor.

Varje år insjuknar omkring 2 000 människor i lymfom i Sverige. Orsakerna till sjukdomen är inte kända, men såvitt man vet är den inte ärftlig.

Hodgkins sjukdom drabbar ofta personer i 20-årsåldern samt äldre personer, men är sällsynt hos barn. Sjukdomen är uppkallad efter den engelske läkaren Thomas Hodgkin, som var den förste att beskriva sjukdomen.

Non-Hodgkin-lymfom är samlingsnamnet för lymfom som inte beror på Hodgkins sjukdom. Non-Hodgkin-lymfom finns i flera olika former. Man skiljer mellan lugnare, så kallade indolenta eller lågmaligna former, som främst drabbar äldre personer, och aggressiva, så kallade högmaligna former, som oftare drabbar yngre.

Behandling för Lymfom (lymfkörtelcancer)


Sök vård
Vänd dig till din vårdcentral för undersökning om du eller ditt barn

får en eller flera svullna lymfkörtlar
får återkommande feberattacker utan känd anledning
svettas mycket på nätterna
går ner i vikt utan känd anledning
får smärtor i buken.
Undersökning
Diagnosen ställs genom att ett vävnadsprov, en biopsi, tas från tumören och studeras i mikroskop. Oftast opererar man bort en lymfknuta för specialanalys. Tillsammans med en noggrann läkarundersökning, blodprover, benmärgsundersökning och datortomografi (en sorts röntgenundersökning) tar man reda på hur utbredd sjukdomen är och vilket lymfom det handlar om.

Behandling
Hodgkins sjukdom
Behandling består vanligen av en kombination av olika cytostatika (cellgifter) som tillförs växelvis. Ibland ges också strålbehandling. I lindrigare fall kan det räcka med enbart strålbehandling.

Behandlingen av Hodgkins sjukdom är vanligen framgångsrik och cirka 85 procent av patienterna blir botade. Vid återfall kan man förstärka behandlingen med en stamcellstransplantation.

Non-Hodgkin-lymfom
Lugnare former av non-Hodgkin-lymfom har ofta ett förlopp utan besvärande symtom och kräver då inte någon behandling. Det kan gå flera år innan sjukdomen behöver behandlas. Då får man en relativt lindrig behandling med cytostatika i tablettform, ibland tillsammans med kortison. Denna behandling botar inte lymfomet men är ofta mycket effektiv och kan hålla tillbaka sjukdomen under långa perioder.

Ibland kan en lugnare form av non-Hodkin-lymfom övergå i en mer aggressiv form. Då ges intensivbehandling med cytostatika.

Aggressiva non-Hodgkin-lymfom kräver vanligen omedelbar och intensiv behandling. Man ger en kombination av olika cytostatika direkt i blodet, exempelvis genom dropp, under några dagar. Detta upprepas sedan några gånger med ett par veckors mellanrum. Biverkningarna kan vara besvärande.

Behandlingsresultaten för aggressiva non-Hodgkin-lymfom är bäst hos yngre personer, där man i dag kan räkna med att bota nära hälften av de drabbade. Om sjukdomen återkommer kan behandlingen förstärkas med en stamcellstransplantation.

En ny behandlingsmetod innebär att man behandlar patienten med antikroppar som framställs i laboratorium och är särskilt anpassade för att söka upp och förstöra lymfomcellerna. Antikroppsbehandling kombineras ofta med cytostatika.

Nyheter

Dålig koll på tunga lyft i vården
28/10 10:00
"En av tre privata arbetsgivare inom vård och omsorg slarvar med att bedöma risker för belastningsskador när personalen lyfter tungt, enligt en ny rapport.

Läs mer här

  Dålig koll på tunga lyft i vården
  Laser fixar svårläkta sår snabbare i Skellefteå
  Stor studie: Så här många timmars sömn behöver du minst varje natt
  ?Förödande effekter"på barns och kvinnors hälsa
  Experter: Utbredd okunskap om farlig typ av cancer
  Stockholms stad säger upp avtal med Attendo
  Hur lång blir ditt barn som vuxen"Här är forskarnas nya modell
  Kritik mot boende efter höftfraktur
  Fler kommuner börjar dela journalsystem med Region Västmanland
  Självrengörande golv stärker grisarnas hälsa - och kassan
  LO enigt om satsning på de lägsta lönerna
  Ny studie: Så här visar sig digerdöden fortfarande i din kropp
  Så här kan din smartmobil indikera om du kommer att dö inom fem år
  Ny studie: Så här gynnar elcykeln din hälsa
  Boende missade att ställa fram rörelselarm - äldre avled
  "Hajk"-profilen: Är så kär fortfarande
  Vetenskapens dom: Så många timmar bör du sova
  RCC gjorde krångliga kostråd till lättläst broschyr
  "Ta beslut om en långsiktig plan för psykisk hälsa"
  Forskare: Detta tillstånd kan öka risken att dö i cancer
  Det här gäller för vaccineringar i höst
  Världsettans känga: "Inte säkert för vår hälsa"
  Får du artrit av att knäcka fingrarna"Här är svaret
  Kyrgios begär utredning om sin psykiska hälsa
  Forskare: Dessa känslor kan få dig att åldras snabbare än rökning
  Få äldre får vård för postcovid
  Tandköttsinflammation kan skada flera organ i din kropp: Här är vad du behöver veta
  Helena Ekholms kritik: "Riskerar deras hälsa"
  Stort försök: Nytt ämne kan bromsa utvecklingen av Alzheimers sjukdom
  Henrik Dorsin om sitt oväntade drömprojekt
  Undersköterskor väljer timanställning i protest
  Här är vetenskapens dom: Så skadligt är snus jämfört med cigaretter
  Stor inspektion av privata vårdinrättningar för att få bort belastningsskador
  Nu startar rättegången mot Attendo-anställda" åtalas för brott mot meddelarskyddet
  Allt tuffare locka personal till äldreomsorgen
  Vissa vanliga drömmar kan indikera risk för demens
  Demenssjuk föll ur sängen - höftledsfraktur upptäcktes senare
  Nya rön: Du kan vara tjock och frisk
  Region och kommuner samverkar om mobila närvårdsteam i Västmanland
  Kraftsamling kring äldreomsorgen med nationellt kompetenscentrum