Symptom för Malaria


Feber
Frossa
Kräkningar
Medvetslöshet
Smärta
Svettnigar
Diarré
Huvudvärk

Symtom vid malaria
Tiden från smitta till sjukdom är vanligen mellan två och fyra veckor, men kan vara flera månader för de mindre allvarliga malariaformerna, i vissa fall ännu längre.

Warning: Undefined variable $multipler in /home/sjukhus/public_html/wp-content/themes/sjukhus_theme/single.php on line 211

Typiska symtom på malaria är hög feber, kraftig frossa, huvudvärk, ont i kroppen och svettningar. Även illamående, kräkningar och diarréer kan förekomma. Den allvarliga formen av malaria ger svårare symtom och obehandlad infektion kan leda till medvetslöshet och död. De andra malariatyperna ger lindrigare symtom med återkommande ”varannandags-” eller ”tredagarsfrossa”.

Warning: Undefined variable $multipler in /home/sjukhus/public_html/wp-content/themes/sjukhus_theme/single.php on line 211

Behandling för Malaria


Förebyggande
Om du reser till ett malariaområde minskar du risken för myggbett genom att använda myggstift, täckande klädsel kvällstid och myggnät nattetid. Myggorna sticker oftast på kvällen och under natten. I riskområden bör man också ta läkemedel i förebyggande syfte. Även om ingen förebyggande behandling ger 100-procentigt skydd är det viktigt att ta förebyggande läkemedel eftersom malaria kan ge en livshotande sjukdom. Råd om behovet av förebyggande medicin vid resa till olika områden får du vid en vaccinationsmottagning.

Warning: Undefined variable $multipler in /home/sjukhus/public_html/wp-content/themes/sjukhus_theme/single.php on line 227

Sök vård
Kontakta alltid en infektionsklinik om du får feber när du har rest i länder där malariasmitta finns. Detta gäller även om du har tagit mediciner i förebyggande syfte eftersom de inte ger fullständigt skydd. Vid misstanke om malaria måste blodprov undersökas direkt för att diagnosen ska bli rätt. Se vidare under rubriken Symtom. Det är viktigt att behandling sätts in snabbt.

Warning: Undefined variable $multipler in /home/sjukhus/public_html/wp-content/themes/sjukhus_theme/single.php on line 227

Undersökning
Diagnos på malaria ställs genom att man undersöker ett blodprov i mikroskop.

Warning: Undefined variable $multipler in /home/sjukhus/public_html/wp-content/themes/sjukhus_theme/single.php on line 227

Behandling vid malaria
Flera effektiva läkemedel finns för behandling av malaria. I lättare fall ges tabletter under två till tre dygn. I svårare fall kan det behövas att läkemedel ges intravenöst, alltså direkt i blodet. De flesta fall kan vårdas några dygn på en vanlig sjukhusavdelning, medan patienter med svår malaria kan behöva intensivvård. Viktigast är att behandlingen sätts in snabbt.

Warning: Undefined variable $multipler in /home/sjukhus/public_html/wp-content/themes/sjukhus_theme/single.php on line 227

Sjukdomen Malaria


Malaria är en av de farligaste infektionssjukdomarna. Den sprids i de tropiska och subtropiska delarna av världen, framför allt i Afrika söder om Sahara. Typiska tecken på malaria är hög feber, kraftig frossa, huvudvärk, ont i kroppen och svettningar. Kontakta en infektionsklinik om du får feber när du har rest i länder där malariasmitta finns, även om du ätit förebyggande medicin.

Warning: Undefined variable $multipler in /home/sjukhus/public_html/wp-content/themes/sjukhus_theme/single.php on line 247

Malaria drabbar flera hundra miljoner människor varje år. Knappt en miljon dör och de flesta dödsfallen drabbar barn i Afrika. I Sverige rapporteras cirka 100 fall av malaria årligen. De flesta har smittats i Afrika.

Warning: Undefined variable $multipler in /home/sjukhus/public_html/wp-content/themes/sjukhus_theme/single.php on line 247

Sjukdomen orsakas av en protozo som är ett encelligt urdjur av släktet plasmodium och överförs till människan genom stick av malariamyggor. Parasiterna tar sig in i leverceller där de delar sig innan de börjar infektera röda blodkroppar.

Warning: Undefined variable $multipler in /home/sjukhus/public_html/wp-content/themes/sjukhus_theme/single.php on line 247

Nyheter

Warning: Undefined array key "ny" in /home/sjukhus/public_html/wp-content/themes/sjukhus_theme/single.php on line 311

Nytt miljardregn över äldreomsorgen
Igår 17:00
Tre miljarder kronor. Så mycket pengar får kommuner som har ökat antalet sjuksköterskor och minskat andelen timanställda i äldreomsorgen nu dela på

Läs mer här

  Nytt miljardregn över äldreomsorgen
  Äldre skrivs ut från sjukhus med fel ordinationer
  Luftföroreningar kostar upp till 10 år i förväntad livslängd
  Undersköterskornas ordbok river ner språkbarriärer
  Sommarvikarier saknar körkort - får åka taxi
  Homeworld 3 försenas till 2023 för utvecklarnas hälsa
  Ivo kan få hårdare nypor när kommuner brister i tillsyn
  "Säkerställ jämlik hälsa för personer med funktionsnedsättning"
  Många i vården sjuka på jobbet
  Åklagaren: Tolv år för våldtäkter på äldre
  Miljarder att tjäna på fallprevention
  Nyckel borta i hemtjänsten - brukare hittad död
  Nya uppgifterna om Putins hälsa: "Definitivt sjuk"
  Uppsala kommun bäst på e-hälsa
  Här får patienten stanna hemma
  Avskedad vårdpersonal får jobb i annan kommun
  Musikens kraft ska förbättra demensvården
  Här hittar du tidigare Fråga doktorn Hälsa chattar
  Nu ska 1177 bli kommunvänligt
  Så många fick hjälp av hemsjukvården
  Därför spekuleras det så mycket om Putins hälsa
  Krog i Kil är till salu: "Jag har problem med min hälsa igen"
  Nyköpings lasarett ställer in planerad vård
  Putin saknades: "Något är mysko"
  Vårdbiträde åtalad för våldtäkter på äldreboende
  Äldreomsorgslyftet under Socialstyrelsens lupp
  Språktester på väg inom äldreomsorgen
  Undersköterskor fick ofta karensersättning
  Här röntgar kommunen patienter hemma
  Ungas psykiska hälsa måste tas på större allvar
  Livesänd opera blir personcentrerad vård
  Småbarns psykiska hälsa under lupp i ny studie
  Lavrovs svar om Putins hälsa: "Fråga de utländska ledarna"
  "Appar för mental hälsa slarvar med integriteten - ""exceptionellt otäcka"""
  Ovanligt svårt hitta sommarvikarier i år
  Appar för bättre mental hälsa har dåligt integritetsskydd
  MP utan kandidater i 71 kommuner
  Vårdförbundets oro inför sommarsemestern: "Hälsa är på spel"
  Anhörigvården värd miljarder för samhället
  Stor satsning på fler språkombud ska höja kvaliteten i äldrevården