Symptom för Mjältbrand (antrax)


Feber
Illamående
Kräkningar
Diarré
Sår i Huden
Varbildning
Magont

Symtom på mjältbrand
Om smittan sker via huden börjar sjukdomen oftast med ett sår som efter hand blir varigt och djupt, men som inte gör särskilt ont. Bakterierna kan sedan spridas via lymfkörtlarna till blodet och ge blodförgiftning. Hos människa är hudinfektion den absolut vanligaste formen av mjältbrandssjukdom.

Om man andas in bakteriesporer börjar sjukdomen som en svår lunginflammation som följs av blodförgiftning.

Mjältbrand i mag/tarmkanalen ger magvärk, feber, illamående, diarré, kräkningar och eventuellt blodförgiftning.

Om man smittas via lungorna eller mag/tarmkanalen blir man hastigt sjuk. Det kan då vara svårt för läkaren att ställa diagnosen i tid. Dödligheten är mycket hög vid dessa sjukdomsformer

Behandling för Mjältbrand (antrax)


Förebygga mjältbrand
Grunden för skydd mot mjältbrandsinfektioner är utbildning av personal som arbetar vid veterinärmedicinska anläggningar, i laboratorier, i fabriker som hanterar djurhudar och inom andra verksamheter som kan komma i kontakt med bakterien. Goda arbets- och hygienrutiner är av största vikt för att undvika att smitta sprids.

Det finns vaccin mot mjältbrand både för djur och människor. Bara människor som utsätts för smittrisk i arbetet är aktuella för vaccination.

Smitta
Mjältbrand är en allmänfarlig sjukdom och ska anmälas enligt smittskyddslagen.

Sök vård
Kontakta en infektionsklinik om du har frågor kring mjältbrandssmitta.

Behandling av mjältbrand
Mjältbrand kan behandlas med antibiotika. Om behandlingen sätts in i tid går sjukdomen nästan alltid att bota. Mellan 5 och 20 procent av de drabbade som inte får behandling dör i sjukdomen.

Sjukdomen Mjältbrand (antrax)


Mjältbrand, även kallad antrax, är en mycket allvarlig infektionssjukdom. Den förekommer framförallt hos djur, men även människor kan smittas. Bakterierna kan spridas genom luften, via smittat kött eller genom ett sår som förorenats av något som sjuka djur kommit i kontakt med.

Mjältbrand orsakas av en bakterie som heter Bacillus anthracis. Bakterierna kan bilda sporer som har en förmåga att överleva i exempelvis jord under många år.

Smittan kan överföras till människor om sår på huden kommer i kontakt med vävnader från sjuka djur, jord, ull, fällar, foder eller något annat som har förorenats med bakterien. Man kan även smittas genom att andas in bakteriesporer, till exempel i damm från ull eller jord, eller genom att äta smittat kött.

Tiden från smittotillfället tills sjukdomen bryter ut är oftast kortare än 48 timmar, men kan vara upp till en vecka, i enstaka fall längre. Smittspridning mellan människor har inte beskrivits.

Det senast kända fallet i Sverige hos människa inträffade 1965. Mjältbrand hos djur i Sverige påträffades senast 1981. År 2001 spreds antraxsporer i terrorsyfte per post i USA och orsakade flera dödsfall.

Nyheter

150 kommuner har problem med trygghetslarmen
Idag 15:40
? Våra system är sådana att vi märker direkt när något inte stämmer, så vi förstod tidigt att det fanns stora driftstörningar och sammankallade krisgruppen vid ett-tiden, säger Martin Puumalainen, Sverigechef på Careium som tillhandahåller tjänsten. Läsockså:

Läs mer här

  150 kommuner har problem med trygghetslarmen
  Hemlighåller ikonens hälsa: ?Som en fånge?
  Forskare varnar: Populär bantningskur kan ge hjärtproblem
  Upptäckt kan bromsa autoimmuna sjukdomar
  Forskare avslöjar myt om minskad sexlust under klimakteriet
  Kritik mot insatser för att hindra vårdskador
  Spanska undersköterskor räddar sommarsemestrar i Boden
  Levande larver renar sår på död vävnad och bakterier
  Diabetespatienter kan få smärtlindring med chili
  Mus odlar horn för att människor ska få nya lemmar
  Skolsköterska anmäld till Ivo ? följde inte upp vården
  Forskare kopplar koffein till två konkreta hälsofördelar
  Forskare kopplar koffein till två konkreta hälsofördelar
  Skolsköterska anmäld till Ivo ? följde inte upp vården
  Mus odlar horn för att människor ska få nya lemmar
  Diabetespatienter kan få smärtlindring med chili
  Levande larver renar sår på död vävnad och bakterier
  Kritik mot insatser för att hindra vårdskador
  Spanska undersköterskor räddar sommarsemestrar i Boden
  Forskare avslöjar myt om minskad sexlust under klimakteriet
  Upptäckt kan bromsa autoimmuna sjukdomar
  Forskare varnar: Populär bantningskur kan ge hjärtproblem
  Hemtjänsten tar till bandvagnar i snökaoset
  It-attack mot Humana ? uppgifter har stulits
  Forskare varnar: Detta bör gravida undvika
  Forskare varnar för e-cigaretters inverkan på lungorna
  Studie: Långvarig fasta kan ha negativa effekter
  SD: Lär dig svenska eller riskera uppsägning
  Satsning på yrkessvenska ska ge fler undersköterskor i Kalmar
  Otraditionell men effektiv behandling av psykiska störningar
  Studie: Sötningsmedel kan öka risken för stroke och blodproppar
  Regelbundna toabesök kan vara nyckel till bättre mental hälsa
  Bristande kommunikation slutade med amputerat ben
  Lovande resultat för behandling av kronisk kvinnosjukdom
  Forskare om insulinbehandling: ?Vi har räknat fel i årtionden?
  Nu ska kommuner och regioner lära sig om fördelarna med fallprevention
  Push - Gym & Hälsa AB ? nytt företag startar i Nora
  Viss kolhydrat kan sätta fart på utvecklingen av Alzheimers sjukdom
  Skrämmande mattrend är vanligast bland flickor
  ?Väldigt fattig vardag? på äldreboende