Symptom för Mjältbrand (antrax)


Feber
Illamående
Kräkningar
Diarré
Sår i Huden
Varbildning
Magont

Symtom på mjältbrand
Om smittan sker via huden börjar sjukdomen oftast med ett sår som efter hand blir varigt och djupt, men som inte gör särskilt ont. Bakterierna kan sedan spridas via lymfkörtlarna till blodet och ge blodförgiftning. Hos människa är hudinfektion den absolut vanligaste formen av mjältbrandssjukdom.

Warning: Undefined variable $multipler in /home/sjukhus/public_html/wp-content/themes/sjukhus_theme/single.php on line 211

Om man andas in bakteriesporer börjar sjukdomen som en svår lunginflammation som följs av blodförgiftning.

Warning: Undefined variable $multipler in /home/sjukhus/public_html/wp-content/themes/sjukhus_theme/single.php on line 211

Mjältbrand i mag/tarmkanalen ger magvärk, feber, illamående, diarré, kräkningar och eventuellt blodförgiftning.

Warning: Undefined variable $multipler in /home/sjukhus/public_html/wp-content/themes/sjukhus_theme/single.php on line 211

Om man smittas via lungorna eller mag/tarmkanalen blir man hastigt sjuk. Det kan då vara svårt för läkaren att ställa diagnosen i tid. Dödligheten är mycket hög vid dessa sjukdomsformer

Warning: Undefined variable $multipler in /home/sjukhus/public_html/wp-content/themes/sjukhus_theme/single.php on line 211

Behandling för Mjältbrand (antrax)


Förebygga mjältbrand
Grunden för skydd mot mjältbrandsinfektioner är utbildning av personal som arbetar vid veterinärmedicinska anläggningar, i laboratorier, i fabriker som hanterar djurhudar och inom andra verksamheter som kan komma i kontakt med bakterien. Goda arbets- och hygienrutiner är av största vikt för att undvika att smitta sprids.

Warning: Undefined variable $multipler in /home/sjukhus/public_html/wp-content/themes/sjukhus_theme/single.php on line 227

Det finns vaccin mot mjältbrand både för djur och människor. Bara människor som utsätts för smittrisk i arbetet är aktuella för vaccination.

Warning: Undefined variable $multipler in /home/sjukhus/public_html/wp-content/themes/sjukhus_theme/single.php on line 227

Smitta
Mjältbrand är en allmänfarlig sjukdom och ska anmälas enligt smittskyddslagen.

Warning: Undefined variable $multipler in /home/sjukhus/public_html/wp-content/themes/sjukhus_theme/single.php on line 227

Sök vård
Kontakta en infektionsklinik om du har frågor kring mjältbrandssmitta.

Warning: Undefined variable $multipler in /home/sjukhus/public_html/wp-content/themes/sjukhus_theme/single.php on line 227

Behandling av mjältbrand
Mjältbrand kan behandlas med antibiotika. Om behandlingen sätts in i tid går sjukdomen nästan alltid att bota. Mellan 5 och 20 procent av de drabbade som inte får behandling dör i sjukdomen.

Warning: Undefined variable $multipler in /home/sjukhus/public_html/wp-content/themes/sjukhus_theme/single.php on line 227

Sjukdomen Mjältbrand (antrax)


Mjältbrand, även kallad antrax, är en mycket allvarlig infektionssjukdom. Den förekommer framförallt hos djur, men även människor kan smittas. Bakterierna kan spridas genom luften, via smittat kött eller genom ett sår som förorenats av något som sjuka djur kommit i kontakt med.

Warning: Undefined variable $multipler in /home/sjukhus/public_html/wp-content/themes/sjukhus_theme/single.php on line 247

Mjältbrand orsakas av en bakterie som heter Bacillus anthracis. Bakterierna kan bilda sporer som har en förmåga att överleva i exempelvis jord under många år.

Warning: Undefined variable $multipler in /home/sjukhus/public_html/wp-content/themes/sjukhus_theme/single.php on line 247

Smittan kan överföras till människor om sår på huden kommer i kontakt med vävnader från sjuka djur, jord, ull, fällar, foder eller något annat som har förorenats med bakterien. Man kan även smittas genom att andas in bakteriesporer, till exempel i damm från ull eller jord, eller genom att äta smittat kött.

Warning: Undefined variable $multipler in /home/sjukhus/public_html/wp-content/themes/sjukhus_theme/single.php on line 247

Tiden från smittotillfället tills sjukdomen bryter ut är oftast kortare än 48 timmar, men kan vara upp till en vecka, i enstaka fall längre. Smittspridning mellan människor har inte beskrivits.

Warning: Undefined variable $multipler in /home/sjukhus/public_html/wp-content/themes/sjukhus_theme/single.php on line 247

Det senast kända fallet i Sverige hos människa inträffade 1965. Mjältbrand hos djur i Sverige påträffades senast 1981. År 2001 spreds antraxsporer i terrorsyfte per post i USA och orsakade flera dödsfall.

Warning: Undefined variable $multipler in /home/sjukhus/public_html/wp-content/themes/sjukhus_theme/single.php on line 247

Nyheter

Warning: Undefined array key "ny" in /home/sjukhus/public_html/wp-content/themes/sjukhus_theme/single.php on line 311

Nytt miljardregn över äldreomsorgen
Idag 17:00
Tre miljarder kronor. Så mycket pengar får kommuner som har ökat antalet sjuksköterskor och minskat andelen timanställda i äldreomsorgen nu dela på

Läs mer här

  Nytt miljardregn över äldreomsorgen
  Äldre skrivs ut från sjukhus med fel ordinationer
  Luftföroreningar kostar upp till 10 år i förväntad livslängd
  Undersköterskornas ordbok river ner språkbarriärer
  Sommarvikarier saknar körkort - får åka taxi
  Homeworld 3 försenas till 2023 för utvecklarnas hälsa
  Ivo kan få hårdare nypor när kommuner brister i tillsyn
  "Säkerställ jämlik hälsa för personer med funktionsnedsättning"
  Många i vården sjuka på jobbet
  Åklagaren: Tolv år för våldtäkter på äldre
  Miljarder att tjäna på fallprevention
  Nyckel borta i hemtjänsten - brukare hittad död
  Nya uppgifterna om Putins hälsa: "Definitivt sjuk"
  Uppsala kommun bäst på e-hälsa
  Här får patienten stanna hemma
  Avskedad vårdpersonal får jobb i annan kommun
  Musikens kraft ska förbättra demensvården
  Här hittar du tidigare Fråga doktorn Hälsa chattar
  Nu ska 1177 bli kommunvänligt
  Så många fick hjälp av hemsjukvården
  Därför spekuleras det så mycket om Putins hälsa
  Krog i Kil är till salu: "Jag har problem med min hälsa igen"
  Nyköpings lasarett ställer in planerad vård
  Putin saknades: "Något är mysko"
  Vårdbiträde åtalad för våldtäkter på äldreboende
  Äldreomsorgslyftet under Socialstyrelsens lupp
  Språktester på väg inom äldreomsorgen
  Undersköterskor fick ofta karensersättning
  Här röntgar kommunen patienter hemma
  Ungas psykiska hälsa måste tas på större allvar
  Livesänd opera blir personcentrerad vård
  Småbarns psykiska hälsa under lupp i ny studie
  Lavrovs svar om Putins hälsa: "Fråga de utländska ledarna"
  "Appar för mental hälsa slarvar med integriteten - ""exceptionellt otäcka"""
  Ovanligt svårt hitta sommarvikarier i år
  Appar för bättre mental hälsa har dåligt integritetsskydd
  MP utan kandidater i 71 kommuner
  Vårdförbundets oro inför sommarsemestern: "Hälsa är på spel"
  Anhörigvården värd miljarder för samhället
  Stor satsning på fler språkombud ska höja kvaliteten i äldrevården