Symptom för Mjältbrand (antrax)


Feber
Illamående
Kräkningar
Diarré
Sår i Huden
Varbildning
Magont

Symtom på mjältbrand
Om smittan sker via huden börjar sjukdomen oftast med ett sår som efter hand blir varigt och djupt, men som inte gör särskilt ont. Bakterierna kan sedan spridas via lymfkörtlarna till blodet och ge blodförgiftning. Hos människa är hudinfektion den absolut vanligaste formen av mjältbrandssjukdom.

Om man andas in bakteriesporer börjar sjukdomen som en svår lunginflammation som följs av blodförgiftning.

Mjältbrand i mag/tarmkanalen ger magvärk, feber, illamående, diarré, kräkningar och eventuellt blodförgiftning.

Om man smittas via lungorna eller mag/tarmkanalen blir man hastigt sjuk. Det kan då vara svårt för läkaren att ställa diagnosen i tid. Dödligheten är mycket hög vid dessa sjukdomsformer

Behandling för Mjältbrand (antrax)


Förebygga mjältbrand
Grunden för skydd mot mjältbrandsinfektioner är utbildning av personal som arbetar vid veterinärmedicinska anläggningar, i laboratorier, i fabriker som hanterar djurhudar och inom andra verksamheter som kan komma i kontakt med bakterien. Goda arbets- och hygienrutiner är av största vikt för att undvika att smitta sprids.

Det finns vaccin mot mjältbrand både för djur och människor. Bara människor som utsätts för smittrisk i arbetet är aktuella för vaccination.

Smitta
Mjältbrand är en allmänfarlig sjukdom och ska anmälas enligt smittskyddslagen.

Sök vård
Kontakta en infektionsklinik om du har frågor kring mjältbrandssmitta.

Behandling av mjältbrand
Mjältbrand kan behandlas med antibiotika. Om behandlingen sätts in i tid går sjukdomen nästan alltid att bota. Mellan 5 och 20 procent av de drabbade som inte får behandling dör i sjukdomen.

Sjukdomen Mjältbrand (antrax)


Mjältbrand, även kallad antrax, är en mycket allvarlig infektionssjukdom. Den förekommer framförallt hos djur, men även människor kan smittas. Bakterierna kan spridas genom luften, via smittat kött eller genom ett sår som förorenats av något som sjuka djur kommit i kontakt med.

Mjältbrand orsakas av en bakterie som heter Bacillus anthracis. Bakterierna kan bilda sporer som har en förmåga att överleva i exempelvis jord under många år.

Smittan kan överföras till människor om sår på huden kommer i kontakt med vävnader från sjuka djur, jord, ull, fällar, foder eller något annat som har förorenats med bakterien. Man kan även smittas genom att andas in bakteriesporer, till exempel i damm från ull eller jord, eller genom att äta smittat kött.

Tiden från smittotillfället tills sjukdomen bryter ut är oftast kortare än 48 timmar, men kan vara upp till en vecka, i enstaka fall längre. Smittspridning mellan människor har inte beskrivits.

Det senast kända fallet i Sverige hos människa inträffade 1965. Mjältbrand hos djur i Sverige påträffades senast 1981. År 2001 spreds antraxsporer i terrorsyfte per post i USA och orsakade flera dödsfall.

Nyheter

Dålig koll på tunga lyft i vården
28/10 10:00
"En av tre privata arbetsgivare inom vård och omsorg slarvar med att bedöma risker för belastningsskador när personalen lyfter tungt, enligt en ny rapport.

Läs mer här

  Dålig koll på tunga lyft i vården
  Laser fixar svårläkta sår snabbare i Skellefteå
  Stor studie: Så här många timmars sömn behöver du minst varje natt
  ?Förödande effekter"på barns och kvinnors hälsa
  Experter: Utbredd okunskap om farlig typ av cancer
  Stockholms stad säger upp avtal med Attendo
  Hur lång blir ditt barn som vuxen"Här är forskarnas nya modell
  Kritik mot boende efter höftfraktur
  Fler kommuner börjar dela journalsystem med Region Västmanland
  Självrengörande golv stärker grisarnas hälsa - och kassan
  LO enigt om satsning på de lägsta lönerna
  Ny studie: Så här visar sig digerdöden fortfarande i din kropp
  Så här kan din smartmobil indikera om du kommer att dö inom fem år
  Ny studie: Så här gynnar elcykeln din hälsa
  Boende missade att ställa fram rörelselarm - äldre avled
  "Hajk"-profilen: Är så kär fortfarande
  Vetenskapens dom: Så många timmar bör du sova
  RCC gjorde krångliga kostråd till lättläst broschyr
  "Ta beslut om en långsiktig plan för psykisk hälsa"
  Forskare: Detta tillstånd kan öka risken att dö i cancer
  Det här gäller för vaccineringar i höst
  Världsettans känga: "Inte säkert för vår hälsa"
  Får du artrit av att knäcka fingrarna"Här är svaret
  Kyrgios begär utredning om sin psykiska hälsa
  Forskare: Dessa känslor kan få dig att åldras snabbare än rökning
  Få äldre får vård för postcovid
  Tandköttsinflammation kan skada flera organ i din kropp: Här är vad du behöver veta
  Helena Ekholms kritik: "Riskerar deras hälsa"
  Stort försök: Nytt ämne kan bromsa utvecklingen av Alzheimers sjukdom
  Henrik Dorsin om sitt oväntade drömprojekt
  Undersköterskor väljer timanställning i protest
  Här är vetenskapens dom: Så skadligt är snus jämfört med cigaretter
  Stor inspektion av privata vårdinrättningar för att få bort belastningsskador
  Nu startar rättegången mot Attendo-anställda" åtalas för brott mot meddelarskyddet
  Allt tuffare locka personal till äldreomsorgen
  Vissa vanliga drömmar kan indikera risk för demens
  Demenssjuk föll ur sängen - höftledsfraktur upptäcktes senare
  Nya rön: Du kan vara tjock och frisk
  Region och kommuner samverkar om mobila närvårdsteam i Västmanland
  Kraftsamling kring äldreomsorgen med nationellt kompetenscentrum