Muskelreumatism (polymyalgia reumatika)

Sjukdom - Muskler, leder och skelett

Om sjukdomenBehandling

Symptom för Muskelreumatism (polymyalgia reumatika)


Feber
Smärta
Viktminskning

Symtom
Tecknen på muskelreumatism är att du har värk och känner dig stel i axlar, överarmar, bäcken och lår. Symtomen är oftast lika på båda sidor. Du känner dig mest stel på morgonen och efter att du har suttit stilla.

Warning: Undefined variable $multipler in /home/sjukhus/public_html/wp-content/themes/sjukhus_theme/single.php on line 211

För många blir det svårt att ta sig ur sängen, resa sig upp från sittande, lyfta armarna över huvudet och klä av och på sig.

Warning: Undefined variable $multipler in /home/sjukhus/public_html/wp-content/themes/sjukhus_theme/single.php on line 211

Många har även allmänna inflammationssymtom som trötthet, allmän sjukdomskänsla, feber och viktminskning.

Warning: Undefined variable $multipler in /home/sjukhus/public_html/wp-content/themes/sjukhus_theme/single.php on line 211

Symtomen kan komma plötsligt, men oftast kommer de smygande under några veckors tid.

Warning: Undefined variable $multipler in /home/sjukhus/public_html/wp-content/themes/sjukhus_theme/single.php on line 211

Behandling för Muskelreumatism (polymyalgia reumatika)


Sök vård
Vårdentral
Vänd dig till din vårdentral:

Warning: Undefined variable $multipler in /home/sjukhus/public_html/wp-content/themes/sjukhus_theme/single.php on line 227

om du har ont i musklerna, i synnerhet i axlar, överarmar, bäcken och lår
om du därutöver även fått huvudvärk.
Undersökning
Det finns inget särskilt blodprov som visar att du har muskelreumatism. Däremot har du nästan alltid en förhöjd sänka och ibland lågt blodvärde.

Warning: Undefined variable $multipler in /home/sjukhus/public_html/wp-content/themes/sjukhus_theme/single.php on line 227

Diagnosen ställs på de typiska symtomen med värk och stelhet i de stora muskelgrupperna sedan andra sjukdomar med likartade symtom uteslutits. Särskilt viktigt är det att kontrollera att det inte samtidigt pågår en inflammation i tinningens blodkärl.

Warning: Undefined variable $multipler in /home/sjukhus/public_html/wp-content/themes/sjukhus_theme/single.php on line 227

Behandling
Läkemedel
Muskelreumatism behandlas med medicin, kortison, som lindrar värken och inflammationen. Ofta minskar värken redan inom något dygn. Det tar något längre tid för sänkan att gå ner.

Warning: Undefined variable $multipler in /home/sjukhus/public_html/wp-content/themes/sjukhus_theme/single.php on line 227

För ungefär hälften av alla personer med muskelreumatism måste behandlingen fortsätta under två till tre år. Under denna tid följs du regelbundet upp av läkaren för att kontrollera inflammationen och för att anpassa behandlingen därefter.

Warning: Undefined variable $multipler in /home/sjukhus/public_html/wp-content/themes/sjukhus_theme/single.php on line 227

Sjukdomen Muskelreumatism (polymyalgia reumatika)


Muskelreumatism är en inflammatorisk sjukdom som även kallas polymyalgia reumatika. Du kan känna dig stel i axel- och höftpartierna på morgonen när du stiger upp eller efter det att du suttit stilla. Sök vård om du har värk i axlar, överarmar, höfter och lår.

Warning: Undefined variable $multipler in /home/sjukhus/public_html/wp-content/themes/sjukhus_theme/single.php on line 247

Muskelreumatism är relativt vanligt och uppträder huvudsakligen efter 50 års ålder. Kvinnor drabbas tre gånger så ofta som män.

Warning: Undefined variable $multipler in /home/sjukhus/public_html/wp-content/themes/sjukhus_theme/single.php on line 247

Man vet inte vad som orsakar sjukdomen, men den är nära besläktad med en sjukdom där blodkärlen i tinningarna är inflammerade, så kallad temporalisarterit. Ibland har man dessa två sjukdomar samtidigt.

Warning: Undefined variable $multipler in /home/sjukhus/public_html/wp-content/themes/sjukhus_theme/single.php on line 247

Med tidig behandling är chanserna goda att bli helt frisk, även om det kan ta tid.

Warning: Undefined variable $multipler in /home/sjukhus/public_html/wp-content/themes/sjukhus_theme/single.php on line 247

Nyheter

Warning: Undefined array key "ny" in /home/sjukhus/public_html/wp-content/themes/sjukhus_theme/single.php on line 311

Nytt miljardregn över äldreomsorgen
Idag 17:00
Tre miljarder kronor. Så mycket pengar får kommuner som har ökat antalet sjuksköterskor och minskat andelen timanställda i äldreomsorgen nu dela på

Läs mer här

  Nytt miljardregn över äldreomsorgen
  Äldre skrivs ut från sjukhus med fel ordinationer
  Luftföroreningar kostar upp till 10 år i förväntad livslängd
  Undersköterskornas ordbok river ner språkbarriärer
  Sommarvikarier saknar körkort - får åka taxi
  Homeworld 3 försenas till 2023 för utvecklarnas hälsa
  Ivo kan få hårdare nypor när kommuner brister i tillsyn
  "Säkerställ jämlik hälsa för personer med funktionsnedsättning"
  Många i vården sjuka på jobbet
  Åklagaren: Tolv år för våldtäkter på äldre
  Miljarder att tjäna på fallprevention
  Nyckel borta i hemtjänsten - brukare hittad död
  Nya uppgifterna om Putins hälsa: "Definitivt sjuk"
  Uppsala kommun bäst på e-hälsa
  Här får patienten stanna hemma
  Avskedad vårdpersonal får jobb i annan kommun
  Musikens kraft ska förbättra demensvården
  Här hittar du tidigare Fråga doktorn Hälsa chattar
  Nu ska 1177 bli kommunvänligt
  Så många fick hjälp av hemsjukvården
  Därför spekuleras det så mycket om Putins hälsa
  Krog i Kil är till salu: "Jag har problem med min hälsa igen"
  Nyköpings lasarett ställer in planerad vård
  Putin saknades: "Något är mysko"
  Vårdbiträde åtalad för våldtäkter på äldreboende
  Äldreomsorgslyftet under Socialstyrelsens lupp
  Språktester på väg inom äldreomsorgen
  Undersköterskor fick ofta karensersättning
  Här röntgar kommunen patienter hemma
  Ungas psykiska hälsa måste tas på större allvar
  Livesänd opera blir personcentrerad vård
  Småbarns psykiska hälsa under lupp i ny studie
  Lavrovs svar om Putins hälsa: "Fråga de utländska ledarna"
  "Appar för mental hälsa slarvar med integriteten - ""exceptionellt otäcka"""
  Ovanligt svårt hitta sommarvikarier i år
  Appar för bättre mental hälsa har dåligt integritetsskydd
  MP utan kandidater i 71 kommuner
  Vårdförbundets oro inför sommarsemestern: "Hälsa är på spel"
  Anhörigvården värd miljarder för samhället
  Stor satsning på fler språkombud ska höja kvaliteten i äldrevården