Symptom för Pannlobsdemens


Förvirring
Hallucinationer
Irriterad
Minnesluckor
Nedstämd/Deprimerad
Ökad matlust
Svår Koncentrationsförmåga
Trötthet
Talsvårigheter

Symtom på pannlobsdemens
Förändringar av personligheten är ofta det första symtomet på pannlobsdemens. Omdömeslöshet, impulsivt beteende, överdriven glättighet eller ilska kan vara några symtom. Den sjuke kan bli mer inbunden, ha svårare att engagera och koncentrera sig. Ibland blir man håglös eller nedstämd. Den som drabbats av sjukdomen kan inte se och förstå förändringen, vilket kan leda till konflikter. Ofta fungerar minnet i början av sjukdomen.

Ett tidigt symtom är språkstörning i form av ordfattigdom. Svårigheter att koncentrera sig är ett annat tidigt tecken – man klarar inte av att avsluta saker som man påbörjat. Vissa kan tappa initiativförmågan medan andra blir mycket aktiva. En del drabbas av hallucinationer, andra får ökad aptit.

Längre fram blir den som drabbats tröttare och mer apatisk. Man får svårare att prata och minnet försämras. När sjukdomen blir svår är man helt utan insikt, man kan ofta inte prata och inte heller tolka sin omgivning eller den egna kroppens signaler, men man fungerar kroppsligt ganska bra.

Behandling för Pannlobsdemens


Sök vård
Om du misstänker att en anhörig lider av demens eller om du är orolig för egen del ska du kontakta vårdcentralen för en första undersökning.

Undersökning
I en första, inledande undersökning berättar man själv, eller någon närstående, om de besvär man upplever. Det är för att läkaren ska få klart för sig vilka symtom den drabbade har och hur de förändrats.
Läkaren gör en kroppslig undersökning och testar minnet samt den mentala förmågan.
Blodprov kan visa på om man har låg ämnesomsättning, vitaminbrist eller för höga nivåer av kalk. Det kan påverka hjärnans funktioner.

En datortomografi av hjärnan kan visa om hjärnan är skadad på grund av försämrad blodcirkulation. I långt gångna fall kan man se en förminskning av pannloben.
Ibland undersöks även den vätska som omger och skyddar hjärnan. Provet visar om det finns proteiner som läckt ut från skadade nervceller.
Om diagnosen är oklar kan psykologer med hjälp av olika testmetoder bedöma symtomen.

Det går också att avläsa hjärnans elektriska aktivitet med hjälp av EEG. EEG brukar vara normalt vid pannlobsdemens, till skillnad från andra demenstillstånd.
Behandling av pannlobsdemens
Den som drabbas av pannlobsdemens behöver ofta tillsyn i ett tidigt skede av sjukdomen. För många är det inte möjligt att bo kvar hemma. Det krävs en individuellt anpassad vård där kommun, sjukvård och närstående kan samverka för att finna bästa lösningen.

Kommunens hemtjänst kan hjälpa till med praktiska sysslor som att sköta hygien, byta kläder, städa och handla mat. Kommunens biståndshandläggare bedömer vilken hjälp den drabbade behöver.

En sjuksköterska bedömer om den sjuke behöver hemsjukvård, till exempel hjälp att ta sina läkemedel. Många kommuner har särskilda demenssjuksköterskor som kan ge råd och hjälp både till den som är sjuk och till närstående. Patienter med pannlobsdemens kan behöva en personlig assistent.

Läkemedel
Det finns ingen särskild läkemedelsbehandling mot pannlobsdemens. Men psykiska besvär i form av rastlöshet, nedstämdhet eller olika störningar i beteendet kan behandlas med läkemedel.

Sjukdomen Pannlobsdemens


Pannlobsdemens kallas de demenssjukdomar som drabbar hjärnans främre del. Språkstörning i form av ordfattigdom och förändringar av personligheten är tidiga tecken på pannlobsdemens, medan minnet ofta fungerar bra i början av sjukdomen. Om du misstänker att en anhörig lider av demens eller om du är orolig för egen del ska du kontakta vårdcentralen för en första undersökning.

Hjärnans främre del, pannloben, reglerar bland annat vår personlighet och mycket av det sociala beteende och den kontroll som krävs för att vi ska fungera i vardagen. Härifrån styrs vår koncentration, vår förmåga till planering, insikt och omdöme, liksom även kontrollen av impulser och aggressivitet. Även vårt tal och förmågan att uttrycka oss styrs från pannloben.

Pannlobsdemens är ovanlig. Av de 150 000 svenskar som har någon demenssjukdom beräknas ungefär 7 500 lida av pannlobsdemens. Genomsnittsåldern är lägre bland dem som drabbas av pannlobsdemens än dem som drabbas av andra demenssjukdomar. Man vet inte vad som orsakar sjukdomen. Pannlobsdemens kan till viss del vara ärftlig.

Nyheter

Forskare varnar: Populär bantningskur kan ge hjärtproblem
22/3 2023 09:20
I kampen för att bli av med ett par oönskade kilon har den så kallade ketogena dieten blivit populär. Bantningskuren utesluter majoriteten av alla kolhydrater från måltiderna och ersätter dem i stället med fett och protein. Men nu visar en studie att den

Läs mer här

  Här tjänar undersköterskor bäst
  Gamling stängdes in med råtta på äldreboendet
  Stor studie ger nya insikter i fördelarna med viktminskning
  Är flytare ett tecken på god hälsa?
  Forskare avlivar vanlig myt om hjärnans åldrande
  Stora skillnader i timpris för hemtjänst
  Skolministern ? sätt psykisk hälsa på schemat
  Resultat av immunterapi mot livmodercancer imponerar
  Enkelt test avslöjar hjärnans åldrande
  Efter larmhaveri ? personuppgifter i fel händer
  Ajöss med BMI"Här är forskarnas nya mått för din kropps hälsa
  Jordnötsallergi hos barn kan förebyggas
  Cyberattack bakom utslagna trygghetslarmen
  150 kommuner har problem med trygghetslarmen
  Hemlighåller ikonens hälsa: ?Som en fånge?
  Forskare varnar: Populär bantningskur kan ge hjärtproblem
  Upptäckt kan bromsa autoimmuna sjukdomar
  Forskare avslöjar myt om minskad sexlust under klimakteriet
  Kritik mot insatser för att hindra vårdskador
  Spanska undersköterskor räddar sommarsemestrar i Boden
  Levande larver renar sår på död vävnad och bakterier
  Diabetespatienter kan få smärtlindring med chili
  Mus odlar horn för att människor ska få nya lemmar
  Skolsköterska anmäld till Ivo ? följde inte upp vården
  Forskare kopplar koffein till två konkreta hälsofördelar
  Forskare kopplar koffein till två konkreta hälsofördelar
  Skolsköterska anmäld till Ivo ? följde inte upp vården
  Mus odlar horn för att människor ska få nya lemmar
  Diabetespatienter kan få smärtlindring med chili
  Levande larver renar sår på död vävnad och bakterier
  Kritik mot insatser för att hindra vårdskador
  Spanska undersköterskor räddar sommarsemestrar i Boden
  Forskare avslöjar myt om minskad sexlust under klimakteriet
  Upptäckt kan bromsa autoimmuna sjukdomar
  Forskare varnar: Populär bantningskur kan ge hjärtproblem
  Hemtjänsten tar till bandvagnar i snökaoset
  It-attack mot Humana ? uppgifter har stulits
  Forskare varnar: Detta bör gravida undvika
  Forskare varnar för e-cigaretters inverkan på lungorna
  Studie: Långvarig fasta kan ha negativa effekter